Hier vind je een overzicht van spotpunten, locaties waar je goed kunt spotten en fotograferen.
Er wordt door middel van onder andere GoogleMaps exact aangegeven waar het spotpunt zich bevindt.
Verder kan je direct een doorkomststaat opvragen voor die locatie.
Ook wordt de route per auto of openbaar vervoer naar het spotpunt weergegeven.


Niet geimplementeerd
Deze functie is helaas nog niet geimplementeerd in de nieuwe Somda