Verbouwing Muiderpoort
Forum: Dienstregelingen en omlopen - Werkzaamheden
15-11-2010 20:58:12
broek53
broek53
In het weekend van 20 + 21 november vindt de eerst stap plaats van een verbouwing van het emplacement Amsterdam Muiderpoort West, de wisselgroep direct ten noordwesten van het "Gooise" perron van Muiderpoort. Hier wordt functioneel de situatie teruggebracht van vóór 1984: de noordelijke hoofdsporen naar CS (de vroegere Rietlandensporen) worden de sporen Asd Wgm v.v. en de twee hoofdsporen op de dijk ten noorden van de Dijksgracht worden de sporen Asd Wp. Anders gezegd: het richtingbedrijf over deze vier sporen wordt teruggewijzigd naar lijnbedrijf. Reden daarvoor is het ledig materieelverkeer van Asd naar de Wgm, dat toeneemt met de groei van het verkeer van Hispeed. Het aantal oversteken dat zij moeten maken te Asdmw door het treinverkeer uit Weesp heen, wordt te groot.
Met de eerste stap wordt deze scheiding functioneel al bereikt en zal het treinverkeer dus gescheiden worden. De spooropstelling van Amsterdam C wordt daarop enigszins aangepast, om niet alle kruisingen die nu te Asdmw vermeden worden, alsnog aan de ostkant van CS te hoeven maken. De 5800 en 4600 verhuizen als regel van 13b naar 11b, de 1500-->4500 naar 11a etcetera. De meeste van die wijzigingen zijn vandaag al ingegaan.
 

15-11-2010 21:44:01
Stefanovic
Stefanovic
Wat gaat er nog meer gebeuren op Muiderpoort eigenlijk?

Het is een behoorlijk verouderd station als je kijkt naar de perrons etc viel me laatst op.
 

15-11-2010 22:07:53
fugazi
fugazi
Ja het is niet echt een praktisch station meer, ik zou een cross-over van de 4000 op de 5800 en andersom wel aantrekkelijk vinden. Momenteel heb ik heen en terug telkens 4 minuten overstaptijd wat wel krap is als de trein wat te laat is.  

15-11-2010 22:20:18
dlm4yjp
dlm4yjp
Een aansluiting kan je net zo krap maken als je zelf wilt


Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.
 


15-11-2010 22:32:11
fugazi
fugazi
Nee, de overstap van 4000 naar 5800 staat geen eens in de reisplanner terwijl ik hem tot nu toe altijd heb gehaald... soms stond de trein er al, maargoed.  

15-11-2010 22:43:40
dlm4yjp
dlm4yjp
Ik bedoel ermee te zeggen: Ga gewoon iets eerder van huis, als je zou moeten fietsen dan hou je er ook rekening mee dat je soms wat langer voor een verkeerslicht moet wachten.
En tsjah, als die aansluiting niet de planner staat dan moet je eigenlijk niet klagen (hij staat er immers niet voor niets er niet in), mij hoor je ook niet als ik de "aansluiting" van de 4500 op de 2600 neem en deze mis, gaat meestal goed en de overstaptijd is toch echt maar 1-2 minuten ri. Shl en van Shl slechts 0 minuten .


Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.
 

16-11-2010 00:23:02
broek53
broek53
Voordat we volledig afdwalen van het eigenlijke onderwerp van dit topic: met het station Muiderpoort als zodanig gaat niets gebeuren. Toevallig heet het overloopemplacementje Asdmw zo omdat het vlak tegen de Muiderpoort aan ligt, maar de verbouwing ervan heeft alles met het treinverkeer Asd - Wgm te maken en niets met het station.  

16-11-2010 01:15:18
2296
2296
Overigens liggen op de Wgm al behoorlijk wat spullen voor een paar weekenden knutsel plezier. VolkerRail staat daar ook met de Obelix kraan. Die zal dan ook wel ingezet gaan worden. Er liggen al een paar complete wissels klaar.  

16-11-2010 01:21:00
broek53
broek53
Jawel, en na dit eerste weekend volgen er nog een paar om het emplacement Asdmw verder om te bouwen. In hetzelfde project zijn op het emplacement Watergraafsmeer westzijde ook nog enkele extra wisselverbindingen opgenomen, vooral bedoeld om de sporenbundels met de reinigingsperrons beter bereikbaar te maken.  

16-11-2010 06:27:33
nohab
nohab
Verandert er misschien wat aan de situatie rond geluidschermen (hoop van niet)?  

16-11-2010 08:19:30
gvttreinen
gvttreinen
Troost je, die geluidschermen zullen echt niet verdwijnen  

16-11-2010 09:42:16
ZJ37
ZJ37
Aanvulling op het bericht van Michiel: Uiteraard nemen de kruisende bewegingen te Asdmw af door het gewijzigd spoorgebruik van de leegmattreinen. Overigens zolang de 3900 nog steeds te Asd via spoor 15 gaat, wordt het kruisen van leegmat naar Wgm met deze serie eigenlijk gewoon verplaatst van Asdmw naar Asd zelf.

Opvallend is wel dat de kerende Oude Lijn series 2100/2600 naar spoor 13 zijn verhuisd en daarmee dus nieuwe conflicterende bewegingen zijn ontstaan aan de westzijde van Asd met de aankomende HiSpeed treinen op spoor 14.

Mijn inziens los je hiermee het probleem Asdmw daarmee dus maar ten dele op. Bovendien verleng je met de deze infrawijziging de 'trechter' tweesporigheid Wgmo-Asdm tot Asd (Wgmo = waar de viersporigheid vanuit Wp eindigt). Hierdoor passen de cargopaden niet meer á la vandaag tussen Wgmo en Asd (-Awhv) en kunnen ze in oostelijk richting vanaf Asd pas weer na Wgmo/Gpda worden ingehaald, in plaats van op het oorspronkelijke viersporige gedeelte Asd-Asdm.

Sterker nog: de huidige NSR-dienstregeling past niet eens meer op de nieuwe infra, omdat bepaalde series die op 2 minuten volgen of aankomen te Asd, nu moeten worden uitgebogen omdat ze gedwongen worden om van hetzelfde spoor gebruik te maken. Volgens mij kan dat onmogelijk de bedoeling zijn van een infrawijziging...

Wat nog wel kan: vanaf het buitenspoor kan komende vanuit Wp te Asdm nog doorgewisseld worden naar de noordelijkee sporen Asdmw-Asd.
 

16-11-2010 09:56:00
fred67nl
fred67nl
Ergens al een tekeningetje van de toekomstige situatie gezien??  

16-11-2010 10:01:55
broek53
broek53
Quote
ZJ37: Aanvulling op het bericht van Michiel: Uiteraard nemen de kruisende bewegingen te Asdmw af door het gewijzigd spoorgebruik van de leegmattreinen. Overigens zolang de 3900 nog steeds te Asd via spoor 15 gaat, wordt het kruisen van leegmat naar Wgm met deze serie eigenlijk gewoon verplaatst van Asdmw naar Asd zelf.

Zeker, al is dat eerder een kwestie van hoe NSR al dan niet gebruik wil maken van een infrawijziging. Een doortrek van de richting Weesp op de richting Schiphol maakt zo'n kruising in de nieuwe situatie nu eenmaal. Het is overigens de enige kruising die er aan die kant nog in zit, en dat is wat anders dan 6 tot 8 ledig mattreinen naar de Wgm die te Asdmw acht treinen, waarvan vier sneltreinen (plus goederen), moeten kruisen.
Quote
Opvallend is wel dat de kerende Oude Lijn series 2100/2600 naar spoor 13 zijn verhuisd en daarmee dus nieuwe conflicterende bewegingen zijn ontstaan aan de westzijde van Asd met de aankomende HiSpeed treinen op spoor 14.
Dat klopt - je verhuist de eerder genoemde kruisingen dus voor een deel naar de westkant van Amsterdam C. Daar zal het in de toekomst 6 tot 8 binnenkomende Hispeedtreinen betreffen die vier vertrekkende NSR-treinen kruisen. Dat is in het 40 km-gebied van een station sowieso vlotter en beter in de hand te houden dan in het 60 km-gebied van de Muiderpoort met doorrijdende treinen.
Het is dan ook om deze reden dat NSR deze wijziging heeft voorgesteld (in 2005 al, overigens) met het oog op de komst van de HSL destijds.
Quote

Mijn inziens los je hiermee het probleem Asdmw daarmee dus maar ten dele op. Bovendien verleng je met de deze infrawijziging de 'trechter' tweesporigheid Wgmo-Asdm tot Asd (Wgmo = waar de viersporigheid vanuit Wp eindigt). Hierdoor passen de cargopaden niet meer á la vandaag tussen Wgmo en Asd (-Awhv) en kunnen ze in oostelijk richting vanaf Asd pas weer na Wgmo/Gpda worden ingehaald, in plaats van op het oorspronkelijke viersporige gedeelte Asd-Asdm.
Sterker nog: de huidige NSR-dienstregeling past niet eens meer op de nieuwe infra, omdat bepaalde series die op 2 minuten volgen of aankomen te Asd, nu moeten worden uitgebogen omdat ze gedwongen worden om van hetzelfde spoor gebruik te maken. Volgens mij kan dat onmogelijk de bedoeling zijn van een infrawijziging....
Niet de bedoeling, maar een gevolg. Infra op een beperkt gebied is het maken van keuzes. Daar is NSR overigens niet erg goed in (het wil meestal alleen maar méér en niet iets anders opgeven), maar in dit geval is de keuze dus gevallen op de wijziging naar lijnbedrijf. Enige alternatieven daarvoor zouden zijn:
1. vrije kruising om in de Wgm te komen (yeh, right..)
2. omarmingsvariant Watergraafsmeer alsnog uitvoeren (spoor of sporen Weesp - Muiderpoort aan de oostkant van de Wgm leggen. Daar is de westkant van de Wgm op voorbereid. Nadeel is, naast de enorme kosten uiteraard, dat de Wgm dan een derde van zijn capaciteit aan de oostkant verliest).
3. Hispeed massaal op CS laten keren, met alle kruis- en overkruisliggingen en niet te vergeten de spoorbezetting vandien.
Mijns inziens terecht is dus door NS en ProRail gekozen voor wat er nu uitgevoerd wordt.
Quote

Wat nog wel kan: vanaf het buitenspoor kan komende vanuit Wp te Asdm nog doorgewisseld worden naar de noordelijkee sporen Asdmw-Asd.
Dat is dan ook wat de 3900 doet of zou kunnen doen in de huidige drgl.

Laatst bewerkt door broek53 op 16-11-2010 10:35
 

16-11-2010 10:55:16
broek53
broek53
In aanvulling op het moois & omdat dit het werkzaamheden-topic is: ik zie in de werkzaamhedenfolder dat de buitendienstelling van komend weekend voor een deel al begint op woensdagavond (17/11). Aan de maatregelen te zien worden de twee hoge sporen (ME en MC) richting spoor 201 en 202 van Muiderpoort buiten dienst genomen en gaan alle treinen vanaf dan (en op donderdag en vrijdag) via de lage sporen MY en MZ en te Muiderpoort over 203 en 204. De 4600 gaat daarbij in de richting Amsterdam ook over spoor 204 om een conflict met in de tegenrichting aanstormende 1500 en 3900 te vermijden en komt dus niet langs het perron.

Waar kennen we deze maatregelen van? Juist: van de periode toen dezelfde sporen langdurig buiten gebruik waren na de ontsporing van een kalktrein op Asdma, ergens eind 2007/begin 2008. Oefening baart kunst, dus!

Laatst bewerkt door broek53 op 16-11-2010 10:56
 

16-11-2010 11:56:33
nohab
nohab
Quote
gvttreinen: Troost je, die geluidschermen zullen echt niet verdwijnen
Als ze maar niet hoger worden dan ze nu zijn, ik wil geen hoge muren als uitzicht.
 

16-11-2010 12:00:22
broek53
broek53
Het is in het voortraject (een paar jaar geleden, toen ik er nog direct mee te maken had) niet ter sprake geweest, in de zin dat de treinintensiteiten niet toenemen (zelfde treinen over andere sporen) en ook dat er uiteindelijk minder wissels overblijven, c.q. engelse wissels verdwijnen die nu met 60 km/h bereden worden. Dat is op zichzelf allemaal al geluidreductie.  

16-11-2010 13:22:00
bjornl
bjornl
Quote
broek53: de ontsporing van een kalktrein op Asdma, ergens eind 2007/begin 2008.
Dat was eind november 2008; ik weet het nog goed omdat ik toen in de sneeuw in Duitsland zat, zonder internet, en dus afhankelijk was van de TV voor nieuws hierover
 

16-11-2010 15:23:11
stephan90
stephan90
Quote
broek53: Jawel, en na dit eerste weekend volgen er nog een paar om het emplacement Asdmw verder om te bouwen. In hetzelfde project zijn op het emplacement Watergraafsmeer westzijde ook nog enkele extra wisselverbindingen opgenomen, vooral bedoeld om de sporenbundels met de reinigingsperrons beter bereikbaar te maken.


Heb je enig idee welke weekenden dat zijn. Ik moet een paar keer in het weekend naar Amsterdam Science Park namelijk.
Bedankt.

Stephan
 

16-11-2010 18:00:01
broek53
broek53
Er zit een tweede uitzondelijk lange buitendienstdienststelling in de pen in week 14 van 2011. Dat heet "fase 3" te zijn, maar een "fase 2" tussen nu en week 14 kan ik niet vinden.

Laatst bewerkt door broek53 op 16-11-2010 18:00
 

16-11-2010 18:42:30
train85
train85
Aankomend weekend zit er een grote die duurt vanaf woensdagavond aanstaande t/m maandagochtend 5 uur. Waarbij het weekend heel Asdm eruit gaat op de sporen tussen Asd-Wp v.v.  

17-11-2010 01:07:00
Jeffrenzo
Jeffrenzo
maar dat is volgens mij fase 1 en niet 2


twitter: http://twitter.com/#!/Dr_Thodt hyves: http://drthodt.hyves.nl/
 

18-11-2010 17:38:35
fff604
fff604
Ze zijn wel degelijk ook op het station zelf bezig. Vandaag waren er op het perron langs de lijn naar Weesp werkzaamheden aan de gang, leek op een nieuwe perronwand die wordt aangelegd.  

18-11-2010 21:32:59
dlm4yjp
dlm4yjp
dat word op zo'n beetje ieder station gedaan waar de SLT komt (en in de toekomst dus overal)


Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.
 

18-11-2010 23:26:11
broek53
broek53
Spoor 2 is zo lang buiten dienst dat men daar in alle rust het project 76 + kan uitvoeren, dat is waar. dat is nog een hele uitdaging aan zo'n gebogen perron met spoor in de verkanting.
Met het project Ombouw Asdmw heeft het verder overigens inhoudelijk niets te maken.
 

19-11-2010 01:12:28
wietse
wietse
Ik zag overigens dat vrijdagavond niets rijdt; maar opeens de laatste 2 treinen van Asd naar Amf wel. Weet iemand of dat echt zo is? (Lees: kan ik daar op rekenen?)  

19-11-2010 08:02:15
train85
train85
Ik zie er maar 1 die in de nacht daar nog rijdt de 695891 (Asd v.0.35 uur), maar die gaat via Asb (kopmaken) en Vspa naar Wp en Amf.  

19-11-2010 10:23:39
MasterE
MasterE
De 695895 rijdt ook via Asb, beide treinen stoppen ook op Asdm.

Mcn Asd.
 

19-11-2010 13:36:57
wietse
wietse
Kijk, dat is waardevolle info. Veel dank!