Zaterdag 27 augustus 2011 Overbrengen NSM-rijtuigen
Sms: losse loc 2225 (SMMR)

92640
Rtng 7.50
Rta 7.53
Gd 8.02
Odw 8.07
Wd 8.13
Ut 8.25 - 8.28
Lak 8.30
Db 8.37

92641
Db 8.39
Lak 8.45
Utm 8.47

Sms: loc 2225 + plan E + W + stalen D + Pec (volgorde onder voorbehoud)

60020
Utm 11.08
Blz 11.12
Omlopen loc te Bhv
Bhv 11.17

60021
Bhv 11.50
Bloa 11.55
Ut 12.01 - 12.07
Geduwd richting Utdd
Utdd 12.09

Sms: losse loc 2225

92642
Utdd 13.15
Ut 13.17 - 13.23
Wd 13.34 - 13.42
Odw 13.48
Gd 13.55
Rta 14.04
Rtng 14.07