Zondag 24 juli 2011t/m Vrijdag 26 augustus 2011 Werkz Ah
3000 IC Nm-Hdr stopt tussen Ah-Nm extra op Ahz en Est.
3100 IC Nm-Shl stopt tussen Nm-Ed op alle tussengelegen stations.
3600 IC Zl-Rsd is opgeheven Ah-Nm en rijdt Nm-Rsd. Tussen Zl-Ah rijdt de 12000.
7500 SPR Ed-Ah is opgeheven (vroege/late treinen uitgezonderd)
7600 SPR Zp-Nm is opgeheven Ah-Nm en rijdt Zp-Ah.

aangepast:
3000 Stopt extra op Est en Ahz
Nm V.00/30
Est .07/37
Ahz .11/41
Ah A.17/47
Ah V.22/52
Ed A 35/05
Ed V .41/11
Klp .46/16

Klp .12/42
Ed .18/48
Ah A.30/00
Ah V.36/06
Ahz .41/11
Est .45/15
Nm .53/23

3100: Stopt exta te Wf, Otb, Ahz, Est, Nml.
Tussen Nm-Ah in het pad van de 3600,
Ah A .03/33
Ah V .10/40
Otb .14/44
Wf .19/49
Ed .27/57

Ed A .25/55
Ed V.32/02
Wf .39/09
Otb .12/42
Ah A .18/48
Ah V .25/55
verder pad van de 3600 naar Nm.

#Opm: Op de momenten dat de 3100 niet rijdt, rijdt er een 7500 Sprinter Ed-Nm. Deze rijdt echter wel in hetzelfde pad als de aangepaste 3100 tussen Ed-Nm.


Sporen Ah:
3: IC -> Ed
4: IC -> Nm
8: 12000 IC Zl-Ah
9: 7600 Spr Zp-Ah
10 Syntus Dtc/Ww

Sporen Nm:
1a: Kerende 3000, vertrekkende 3100
1b: Kerende 32200
3: aankomende 3100
4a: kerende 3600
4b: kerende 4400

Let op: in het weekend 20-8/21-8 rijden er geen 3000 of 3100 maar 703000 cq 703100.
In het weekend 27-8/28-8 rijden er geen treinen rondom Ah, zie daarvoor: link