Zaterdag 23 oktober 2004 - Somda 5.0
Zojuist is Somda 5.0 live gezet. De wijzigingen in dit release:

* Loks worden nu bijgehouden op basis van dienst, diverse functies hierop aangepast
* Bij doorkomststaat wordt nu eventueel de standaard-spotplek default geselecteerd
* 'Please-wait' pagina geintroduceerd
* Menu gewijzigd, dit menu is compatibel met alle browsers
* Veld-validatie bij formulieren aangepast, is nu W3C-compliant
* Weer een bugfixje in LokRijdt, de positie van de lok werd soms ten onrechte vastgehouden
* Onbeschikbaar-scherm aangepast met de huidige versie
* Alle loks beginnend met een letter of cijfer kunnen nu als spot worden ingevoerd
* Verder een flink aantal beheer-zaken:
--- ingangsdatum nu mogelijk bij importeren DRG en WIS
--- import DRG ondersteund nu Zo en Zf
--- dag-bestand nummering & volgorde nu correct
--- drgl's en nieuwsberichten nu direct te bewerken en verwijderen
--- administratieve toegang vanaf de blokken op de home-pagina
--- site nu ook toegankelijk voor beheerders tijdens onderhoud
--- alle administratieve blokken bevatten nu de automatische datum-selectie

Bugs kunnen in het forum gemeld worden!