De IJzeren Rijn
Forum: Algemeen - Algemeen
27-02-2015 09:53:31
sik214
sik214
Quote
thom (do 26 feb 2015 21:56:03 https://www.somda.nl/forum/931/p529078/):
Quote
timtrein (do 26 feb 2015 17:32:14 https://www.somda.nl/forum/931/p529038/): De spoorlijn is toch gewoon in onbruik geraakt toen ook de laatste trein in 1991 een andere route nam? Zo staat het ook in de netverklaring. Rare woordkeuze, dat gedeactiveerd.

Heet dat niet gewoon "Buiten Exploitatie' ?

Nee, "in onbruik"!

Pagina 157 van de netverklaring 2015:

"ProRail beheert in afwachting van nadere besluitvorming de navolgende in onbruik geraakte spoorwegen:
 Roermond – Vlodrop grens (richting Dalheim (D));
 Nijmegen – Nijmegen grens (richting Kranenburg (D)).

https://www.prorail.nl/sites/default/files/3327550-v2c-netverklaring_2015_gemengde_net.pdf
 

27-02-2015 10:26:41
dh3201
dh3201
Quote
broek53 (do 26 feb 2015 23:50:55 https://www.somda.nl/forum/931/p529086/): Da's eenvoudig, die staan niet in de Meinweg.

Nu ik het kaartje nog eens bekijk, zie ik dat dat 'creatief' is opgelost door de grenzen van de Meinweg keurig langs de grenzen van die golfbaan en vakantiepark heen te leiden. Dat maakt mij alleen maar meer nieuwsgierig of de bepaling wat wel en wat niet tot het natuurgebied behoort er eerder was of dat vakantiepark en die golfbaan....

Het 'probleem' van het spoor door de Meinweg speelt zo te zien dan tussen de Venweg en BoschBeek en tussen de Meinweg (ten zuidoosten van dat vakantiepark) en de staatsgrens.
En blijkbaar is de Boslaan dwars door het natuurgebied geen probleem, evenmin als de hotels Hampshire en St Ludwig.


Shqiperise-lopers?
 

27-02-2015 10:42:25
rolandrail
rolandrail
Zolang Limburg zelf niets aan een gereactiveerde IJzeren Rijn heeft zal die provincie het altijd blijven tegenhouden. Hebben ze er wel wat aan dan zijn de Limburgers opvallend creatief met lijntjes en regels, heel soms lezen we wat daarover in de krant als ze iets te ver gaan. De Limburgse cultuur is nou eenmaal zo, alleen met vriendjes kom je ergens daar.  

27-02-2015 12:51:18
john2
john2
Vliegveld Maastricht - Aachen airport, in de Limburgse volksmond vliegveld Beek heeft schijnbaar hogere belangen dan reactivering van de IJzeren rijn bij het provincie bestuur van Limburg. Dat Limburgers opvallend creatief zijn in regeltjes houd ik op de gemoedelijkheid van de Limburgers. Zonder namen te noemen is het dat men soms iets in de media verneemt van een persoon met name uit VVD huizen. Dat de Limburgse cultuur uit vriendjes politiek bestaat vind ik speculatief. Vriendjes politiek heb je overal in den landen. Hoor jullie nou denken we lezen nu een bericht van een chauvinistische Limburger. Nou dan staat de Maastrichtenaar boven aan de lijst.  


27-02-2015 13:52:37
sjoerd
sjoerd
Hoewel we dreigen af te dwalen: er gaan wel meer Limburgse politici en (kandidaat-)burgemeesters voor de bijl door hun vreemde opvatting over bedrijfsethiek. Wat het meeprofiteren en verzachten van pijn betreft: dat gebeurt niet alleen in Limburg. Zoals we allen weten ging Brabant mede akkoord met de HSL-zuid door de aansluitingen en beloften daarover bij Breda. Handjeklap heet dat, oftewel geven en nemen, al zijn de compensaties soms lachwekkend. Zo kent ook elk infraproject goede en slechte voorbeelden van natuurcompensatie.  

27-02-2015 13:55:20
jbt
jbt
Even iets rechtzetten: het sjoemelen door politici is niet iets waar ze in Limburg het alleenrecht op zouden hebben. Hoewel op dit moment sterk de focus op Noord- en Midden Limburg ligt, zijn er ook tal van niet-Limburgse politici die niet correct gebleken. Ik roep – niet limitatief – in herinnering: Rene Waas uit Heumen, Stan Klijnhout van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Ton van der Schans uit Den Helder, Sjoerd Swane van de provincie Utrecht en last but not least Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland.

Terug naar de Meinweg en de IJzeren Rijn. Het gaat bij Natura-2000 gebieden in het bijzonder om de milieu-schadelijke activiteiten die ontwikkeld worden. Ook hier kun je absoluut geen appels met peren vergelijken, evenmin je de Meinweg zonder meer met het Naardermeer of de Oostvaardersplassen kunt vergelijken. Activiteiten die op golfgreens en op vakantieparken worden ontwikkeld, zijn van heel andere orde dan spoorwegactiviteiten. Ook de activiteiten die plaatsvinden in de genoemde – overigens alle twee zonder meer aanbevelenswaardige – horeca-etablissementen Boshotel en Sint Ludwig aan de Boslaan (Stationsstraat) te Vlodrop zijn van geheel andere orde. Niet met spoorwegactiviteiten te vergelijken. Overigens zit in het Meinweggebied ook nog de MERU, het wereldcentrum van de trancendente meditatie. Ooit was dit de laatste woonplaats van de Maharishi en regelmatig bezoekadres voor (wijlen) George Harrison en Paul McCartney. De regelgeving – en daar zullen Provincie en gemeente zich uiteindelijk wel aan houden – zal dus moeten worden toegepast en zal dus moeten worden bekeken of spoorvervoer door de Meinweg mogelijk zal zijn. Dat zal een lastige worden.

Overigens wist ik niet dat er ooit een aansluiting voor de Staatsmijn Beatrix op de IJzeren Rijn zou zijn gemaakt. Waar kon (kan) ik die aansluiting vinden? De (voormalige) omvang van de emplacementen Vlodrop Station en Dalheim laat zich echter niet door de mijn verklaren. Dat waren al van oudsher grensstations, met de daarbij behorende omvang.

Laatst bewerkt door jbt op 27-02-2015 14:06
 

27-02-2015 14:12:07
sjoerd
sjoerd
De losplaats Mijn Beatrix (die dus nooit is voltooid en waarvan alleen schachten zijn gebeouwd) lag bij km 97.550 ten zuiden van de spoorweg, ongeveer halverwege tussen Melick-Herkenbosch (km 94.534) en Vlodrop (km 101.607). Vlakbij, bij km 97.583 lag een aki, voormalige wachterswoning 4 stond links voorbij de overweg aan de noordoostzijde ervan. Het was echt midden in het Meinweggebied. Ik moet opzoeken wanneer deze is aangelegd en wanneer deze is opgebroken.
Met het noemen van de grote emplacementen van Vlodrop en Dalheim bedoelde ik niets anders dan dat het hier ooit ging om een dubbelsporige hoofdlijn met de bijbehorende infra. Wat er daarna gebeurd is met het gebruik ervan, laat onverlet dat er nog steeds sprake is van een spoorweg. Op alle andere plekken (behalve destijds Enschede - Glanerbrug, en thans nog Kleve - Nijmegen en Roermond - Dalheim) is de spoorweg opgebroken en het trace verkocht. Hier niet. Dat betekent dat nieuwe activiteiten moeten (en al of niet kunnen) worden ingepast in de omgeving.
 

27-02-2015 14:31:01
sjoerd
sjoerd
Op blz. 181 van het boek over De IJzeren Rijn van Vincent Freriks staat de spooraansluiting Herkenbosch-Beatrix besproken. Een foto met loc DE 2471 op de aansluiting staat op blz. 174. Ik zal kijken of ik de aanleg- en opbraakdata in mijn archief kan vinden.  

27-02-2015 14:38:30
jbt
jbt
Bedankt. Ik ga eens kijken (in het boek en in het bos).  

27-02-2015 20:48:00
sjoerd
sjoerd
De spooraansluiting Staatsmijn Beatrix in De Meinweg is gemaakt begin 1954 en vermoedelijk eind april in dienst gekomen. De aansluiting is opgebroken op 9 december 1963, waarbij wissel A en stopblok A en de losweg ook werden verwijderd. De aki ter plaatse kwam in dienst op 30 april 1957 waardoor de bediening van de aansluiting iets anders moest plaatsvinden, aldus de officiele aanschrijvingen.
Zoeken op Staatsmijn Beatrix geeft overigens tal van erg interessante hits en fotomateriaal voor de belangstellenden in de IJzeren Rijn en wat er in De Meinweg gebeurd zou zijn als onze aardgasbel niet was gevonden. Overigens heeft DSM het terrein nog altijd en zijn de schachten geconserveerd...
 

27-02-2015 23:12:08
tjabbe73
tjabbe73
Leuk detail is misschien dat er uit de relaiskasten langs de baan, een groot gedeelte van de B-relais zijn gebruikt bij een uitbreiding van de spoorlijn Asd - Ut. De papieren die dit vermeldde in de (bijna) lege kasten, gaven dat duidelijk aan. Dat ik dat las is ook alweer jaren geleden, dus kun je nagaan.... %08%  

02-03-2015 15:19:27
bloemkool
bloemkool
Quote
sjoerd (do 26 feb 2015 17:53:41 https://www.somda.nl/forum/931/p529039/): @Bloemkool: je kunt altijd vergelijken: dat legt juist verschillen en overeenkomsten bloot. Zo werd in de jaren 60 in de Meinweg de laatste Nederlandse kolenmijn gepland. In de voltooide schacht staat water, en dat is nu voor duikers een interessante oefenplek. Maar hoe had het er uit gezien als de mijnbouw niet was ingehaald door ons aardgas? Er heeft zelfs een zijspoor gelegen als aanzet tot een immens mijnemplacement. Bij Vlodrop lag een groot emplacement, net als bij Dalheim. Kortom, het gaat zoals het gaat, een stortplaats of een mijnbouwgebied dat net niet in gebruik is geweest. Verschillen en overeenkomsten. Met schriftgeleerden schiet men in het hele leven niets op, met vrijdenkers wel.
Interessant verhaal %02% Overigens heb ik die onmogelijkheden van de Natura2000 niet bedacht...Maar het levert weer uitdagingen op om bijvoorbeeld treinen te kunnen laten rijden.
 

17-09-2015 22:01:00
sik214
sik214
Omdat het toch wat met de IJzeren Rijn te maken heeft, hierbij even de aankondiging van 2 publiekstoegankelijke ritten!

3 oktober 2015:
Op initiatief van het project "Meinlijn" was het de bedoeling om met een Duitse Regiosprinter van de Rurtalbahn een rit van Dalheim naar de inrijder van Roermond te rijden. Men is hiervoor al 9 maanden geleden vanaf de Duitse zijde aan het snoeien geslagen. De toestemming voor het Nederlandse gedeelte kwam te laat om dit helemaal af te maken. Daarom geen Regiosprinter, maar een railwegvoertuig van Railcare waarop meegereden kan worden. Het te berijden gedeelte is van Dalheim Bf tot Vlodrop-Station. Leden betalen 14,95 voor een retourtje en niet-leden 24,95. Zie ook: http://meinlijn.nl/nieuws/
Gezien de foto's die ik ken van de toestand van het spoor, had het me verbaasd als er echt tot de inrijder van Roermond had mogen worden gereden... De laatste trein op dit traject (tot nu toe) was loc Carin van Strukton in ik meen 2006 (spoorstaven brengen voor herleggen spoor op tunneldak A73).

11 oktober 2015:
Op een ander Nederlands deel van de IJzeren Rijn is deze zondag een rit gepland. Vanaf Weert wordt via Budel een retourrit naar Antwerpen gemaakt, althans bijvoldoende deelname. Deze trein rijdt op initiatief van Brasserie-Hotel Antje van de Statie BV uit Weert.
Zie: http://www.weert-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/exclusief-en-rechtstreeks-per-trein-van-weert-naar-antwerpen.html
 

17-09-2015 23:05:20
sjoerd
sjoerd
Schitterend. Dank voor dit opwekkende bericht.  

18-09-2015 00:11:58
broek53
broek53
Wonderlijk bericht. De spoorlijn Roermond - Vlodrop Grens is 'buiten gebruik geraakt', wordt niet onderhouden en ligt politiek buitengewoon gevoelig. Ik kan mij geen moment voorstellen dat Prorail er zelfs maar over zou denken om toestemming te geven de grens over te komen.
Wat niet wegneemt dat het op zichzelf wel grappig zou zijn.
 

18-09-2015 06:47:12
phantom
phantom
En dat terwijl er wel een hoop geld is gestoken om een stuk van de lijn op te knappen voor een papier fabriek die er nu ook niks mee doet. %03%
Had dat wel zo geweest dan lag de zaak misschien nog anders en had een idee zoals door 2 instanties nu uitgedacht wellicht makkelijker en vaker uitgevoerd kunnen worden


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

18-09-2015 06:58:31
TSHeeze
TSHeeze
Bij genoeg aanmeldingen zal er op 11 oktober een trein vanaf weert naar antwerpen rijden en ook weer terug. Ik zal zo snel mogelijk proberen een topic te maken in bijzondere ritten.  

18-09-2015 07:06:36
broek53
broek53
Quote
phantom (vr 18 sep 2015 06:47:12 https://www.somda.nl/forum/931/p552719/): En dat terwijl er wel een hoop geld is gestoken om een stuk van de lijn op te knappen voor een papier fabriek die er nu ook niks mee doet. %03%
Had dat wel zo geweest dan lag de zaak misschien nog anders en had een idee zoals door 2 instanties nu uitgedacht wellicht makkelijker en vaker uitgevoerd kunnen worden
Je bent in de war met Maastricht - Lanaken.
 

18-09-2015 08:37:50
sik214
sik214
Quote
broek53 (vr 18 sep 2015 00:11:58 https://www.somda.nl/forum/931/p552715/): Wonderlijk bericht. De spoorlijn Roermond - Vlodrop Grens is 'buiten gebruik geraakt', wordt niet onderhouden en ligt politiek buitengewoon gevoelig. Ik kan mij geen moment voorstellen dat Prorail er zelfs maar over zou denken om toestemming te geven de grens over te komen.
Wat niet wegneemt dat het op zichzelf wel grappig zou zijn.
Aanhakend hierop, waarom wordt in Rm eigenlijk een bielzenkruis in het spoor naar Dalheim geplaatst? Je kan toch ook het toeleidende wissel klemmen om treinverkeer te voorkomen? Daarentegen is op de grens geen blokkering geplaatst om treinverkeer vanuit Duitsland te voorkomen. Sterker nog, het wissel naar spoor 2 in Dalheim (sluit aan op het spoor naar Nederland) is nog bedienbaar vanuit het seinhuis ter plekke .

Laatst bewerkt door sik214 op 18-09-2015 08:38
 

18-09-2015 09:01:22
broek53
broek53
Technisch gesproken is dat in Roermond wel verklaarbaar: het wissel naar de IJzeren Rijn is een gekoppeld wissel met eentje in het hoofdspoor (wissel 13 A/B). Als je 13B rechtsleidend klemt, ligt 13A ook rechtsleidend en kun je niet meer van het zuiden naar spoor 2.
Uiteraard kan dat gewijzigd worden, maar dat kost dan wel een paar stuivers.
 

18-09-2015 13:09:10
jbt
jbt
Volgens de site meinlijn.nl gaat het niet verder dan Vlodrop Station. Dat zal overigens ook al heel wat zagen en kappen betekenen. Van Vlodrop Station tot aan de bebouwde kom van Roermond is het een grote rij struiken en boomachtige gewassen. Kan me niet voorstellen dat daar op korte termijn wat voor een railvoertuig dan ook overheen zou kunnen rijden.  

18-09-2015 14:17:56
dh3201
dh3201
Valt me nog mee dat de Grünen in Duitsland dat zagen en kappen niet heeft tegengewerkt...


Shqiperise-lopers?
 

18-09-2015 18:23:51
Gertion58
Gertion58
195 euro is die rit....men is nog onzeker mbt uitwerken plannen. Aanmelden kan maar zekerheid nog in geen geval of rit wel doorgaat.  

18-09-2015 18:40:56
phantom
phantom
Quote
broek53 (vr 18 sep 2015 07:06:36 https://www.somda.nl/forum/931/p552721/)::Je bent in de war met Maastricht - Lanaken.


Crap das waar ook


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

18-09-2015 18:42:19
moderator
Moderator
moderator
Over de rit van 11 oktober hebben we een apart topic: https://www.somda.nl/forum/17181/Trein+Weert-Budel-Antwerpen/ . Hier graag algemene discussie over de IJzeren Rijn.


Met vriendelijke groet, Het moderator team
 

19-09-2015 08:57:15
waalkade
waalkade
Quote
dh3201 (vr 18 sep 2015 14:17:56 https://www.somda.nl/forum/931/p552788/): Valt me nog mee dat de Grünen in Duitsland dat zagen en kappen niet heeft tegengewerkt...
Zagen en kappen en daarna verwerken geeft veel minder broeikasgassen dan straks simpelweg in de natuur te laten verrotten%02%.
 

30-09-2015 21:08:28
sik214
sik214
De site meinlijn.nl meldt het nog niet, hun facebook pagina wel: De ritten van 3 oktober gaan niet door! Reden: "ondanks het harde werken zijn we er niet in geslaagd het traject voldoende begroeiingsvrij te krijgen". Als de bladeren van de bomen zijn, gaan ze verder snoeien en bekijken wanneer en met wat er een rit over het hele traject wel mogelijk is.  

30-09-2015 23:48:59
sfj
Mochten de beheerders hier meelezen: ik ben momenteel agendavrij bijna alle dagen van de week. Ik wil graag helpen met snoeien!!! En ik ken ook wel wat mensen bij ProRail die ik zou kunnen bewegen een poging te doen dit ritje helemaal naar Roermond mogelijk te maken .... Prive-bericht aub, ik blijf dit soort initiatieven toejuichen!!


Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.
 

01-10-2015 09:03:47
jbt
jbt
Heel lovenswaardig, maar gezien de vegetatie in en om de lijn in met name het Meinweggebied moet je daar niet al te licht over denken. Zo'n 22 jaar hebben inmiddels al heel wat 'wortels doen schieten".  


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


01-10-2015 10:59:39
class66fan
class66fan
Jaren terug heeft ene heer Erik Slingerland een poging gedaan om met zijn railfiets een stuk over de ijzeren Rijn te rail fietsen http://youtu.be/LV4ba4pRKRo en dat ging al niet al te probleemloos!  

01-10-2015 11:31:05
mdeen
mdeen
Quote
jbt (do 01 okt 2015 09:03:47 https://www.somda.nl/forum/931/p554096/): Heel lovenswaardig, maar gezien de vegetatie in en om de lijn in met name het Meinweggebied moet je daar niet al te licht over denken. Zo'n 22 jaar hebben inmiddels al heel wat 'wortels doen schieten".

Het hoeft niet opgeknapt te worden he? Daarvoor zul je alles met een kettinghormachine moeten uitgraven.
Alle boompjes die in het spoor groeien tot op spoorstaafhoogte afzagen en de begroeiing in de buurt snoeien zal voor deze ritjes voldoende zijn.
 

01-10-2015 13:48:02
jbt
jbt
Dan nog is het een hoop werk.  

30-12-2015 18:34:22
stationHK
stationHK
Op RolandRail staan tijden voor de dagelijkse treinen naar Bdl, Bdlg zijn deze tijden nog het zelfde als 2015? Nog een vraagje; vanaf België gezien is het dan Bdl, Bdlg, zinkfabriek?

Alvast bedankt voor het antwoord.%02%
 

30-12-2015 19:11:30
bart84
Moderator
bart84
Als je verwijst naar Rolandrail, is het misschien ook handig om daar de vraag te stellen.

Bdlg = Budel Grens (mag je zelf invullen of je deze nu voor of na Bdl (Budel) tegen komt vanuit Belgie.
De zinkfabriek is onderdeel van Bdl en takt af van de lijn Belgie-Weert. Kijk ook eens op Sporenplan.nl om meer details te zien.


Mvg. Bart
 

30-12-2015 22:38:07
stationHK
stationHK
Dankjewel, ik dacht dat Bdlg Budelgoederen was...  

30-12-2015 22:53:30
edje
edje
Nou zoveel hoef je nou ook weer niet van budel te verwachten. rechte spoorlijn met een aftakking naar de Zinkfabriek  

30-12-2015 23:17:21
stationHK
stationHK
Vanwege de omloopspoortjes zoals het er uitzag op sporenplan.nl dacht ik dat.  

31-12-2015 08:21:36
gvttreinen
gvttreinen
Kan ik best wel inkomen immers Ahg en Mrg zijn resp. Arnhem Goederen en Maarn Goederen daarintegen Tbge en Utge resp. Tilburg Goederen en Utrecht Goederen heten, niet consequent dus!  

31-12-2015 09:43:16
sjoerd
sjoerd
De officiële betekenis van Utge is: Utrecht GE, waar Utrecht GE staat voor Goederenemplacement, zoals Tbge is: Tilburg GE, wat staat voor Tilburg Goederenemplacement. Mrg heet officieel Maarn Goederenemplacement en had dus Mrge moeten heten. Ahg daarentegen staat voor Arnhem Goederenstation.
Asg was dan ook Amsterdam Goederenstation, ook nog uitgebreid met Asgw en Asgo.
Hg is (was) Haarlem Goederenstation, Rtng was Rotterdam Noord Goederenstation, Rtzg was Rotterdam Zuid Goederen (zonder iets), Rhge was inderdaad weer Rheden Goederenemplacement. In feite heeft dus alleen Mrg een afwijkende afko. Van oorsprong was dat echter een zanderij die onder de stationschef viel en pas in de jaren 30 werd dat een rangeerstation; misschien moeten we eerder zeggen dat de naam Maarn Goederenemplacement had moeten zijn. Het zat hem er vroeger in dat van oorsprong op een emplacement het toezicht viel onder de chef van het hoofdstation; op een goederenstation was er een aparte stationschef.
(dit alles op het gevaar van off-topic, maar wel als antwoord op een vraag; terug maar weer naar de altijd interessante IJzeren Rijn).

Laatst bewerkt door sjoerd op 31-12-2015 10:03
 

29-06-2016 12:33:32
dvdhoven
dvdhoven
Ik zag in een bericht http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/242775/er-komt-definitief-een-tramlijn-tussen-hasselt-maastricht.html over de tramlijn Maastricht-Hasselt, dat de Provincie Limburg bereid is voor 50% bij te dragen aan de electrificatie van het Nederlandse deel van de spoorlijn Weert-Antwerpen. Bedrag is € 4 miljoen.
Bij mij ging toen de lamp uit. Is er nu concreet sprake van in gebruikname van Weert -Hamont?


Dick van den Hoven
 

29-06-2016 14:47:04
reisthijs
reisthijs
Niks concreets, alleen maar gelobby van "Eurekarail" (o.a. provincie Limburg) http://eurekarail.net/wat-moet-er-gebeuren/  

03-07-2016 15:19:57
FourRoses
FourRoses
Wellicht dat er meer spoorvervoer over de IJzeren Rijn gaat komen door de ontwikkelingen van de containerhaven de Kempen (ten zuiden van de zinkfabriek in Budel). De terminal wordt in november 2016 in gebruik genomen en aansluiting op het spoor behoort tot de toekomstige ontwikkelingen (het spoor ligt al op de kade, of het berijdbaar is weet ik niet). Bron: http://www.gvt.nl/magazines/nl/07/#2/z

Locatie: https://www.google.nl/maps/place/Budel+Zinkfabriek/@51.2271789,5.6125399,3a,60y,315.06h,82.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXpM_bPk0LMh5tiKbipgU9Q!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c72c98b1823223:0xeaa3cd5eb7286f78!8m2!3d51.2347594!4d5.6061172!6m1!1e1
 

03-07-2016 15:57:54
marotrans
marotrans
Volgens mij zijn die spoortjes niet meer bereikbaar; die waren alleen bereikbaar via de aansluiting naar Honeywell (als ik me niet vergis) die al 'n jaar of wat weg is.  

04-07-2016 11:13:10
bacr
bacr
Maar als Versteijnen betaalt, zullen we misschien weer herlegd worden?  

04-07-2016 11:49:08
sik214
sik214
Google streetvieuw laat zien dat het spoor naar de haven er nog lag: https://www.google.nl/maps/place/Budel-Dorplein/@51.2301264,5.6087236,3a,75y,274.17h,84.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYdpPSgBySPpf5vlFmZAbRA!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DYdpPSgBySPpf5vlFmZAbRA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D321.52133%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c72b5e4b016643:0x63a7911a2646eea8!8m2!3d51.2363484!4d5.5880076!6m1!1e1
De beelden zijn van 'slechts' 2009 .... Echter op luchtfoto's van 2015 zie ik de sporen ook nog liggen, deze foto's echter op niet openbare bron gezien. De sporen liggen nog aansluitend tot op één van de kades.
 

04-07-2016 17:35:15
mich
mich
Die sporen zijn nog bereikbaar, na een onderhoudsbeurt.  

07-11-2016 19:51:52
Kosk96
Kosk96
Vandaag is er weer 'ns over gesproken:
http://nos.nl/artikel/2141845-bakkeleien-over-burenruzies-op-vlaams-nederlandse-top.html
 

07-11-2016 20:02:59
martijn
martijn
Leuk, is er nog wat uitgekomen?  

07-11-2016 20:10:02
Kosk96
Kosk96
Medio volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn:
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/ijzeren-rijn-terug-op-agenda-1.1238503

Laatst bewerkt door Kosk96 op 07-11-2016 20:11
 

07-11-2016 22:32:45
WesselE
WesselE
Quote
mich (ma 04 jul 2016 17:35:15 https://www.somda.nl/forum/931/p584063/): Die sporen zijn nog bereikbaar, na een onderhoudsbeurt.
Kleine kick: twee weken ben ik gaan kijken bij de aanleg van deze (kleine) terminal. Het spoor op de kade en het spoor ernaartoe zijn opgebroken.


'Okeh'
 

07-11-2016 23:39:37
sjoerd
sjoerd
Let op: over drie jaar is het zo druk op Antwerpen - Ruhrgebied dat er tussen Weert en Roermond nog net één 800 per uur past zodat de 3500 om moet over Venlo.
%02%
 

08-11-2016 11:47:37
Klaasje
Klaasje
Met die IJzeren Rijn zal het niet zo hard gaan.. Via Roosendaal kan je met grotere tonnages rijden en via de Montzenroute hoeft het personeel geen Nederlandse regelgeving te leren. Het zijn in feite ook niet de spoorvervoerders die op een IJzeren Rijn zitten te wachten. Het is vooral een stuk politiek: Voor Vlaanderen om Walonië een minder grote rol te geven in het vervoer van/naar Antwerpen. Voor België om Nederland in dossiers waar het handig uitkomt in een kwaad daglicht te kunnen stellen. Ondertussen heeft België ook niet het geld beschikbaar om de IJzeren Rijn zo op te kunnen krikken dat die zowel goed berijdbaar is én aan de milieuregelgeving voldoet.  

08-11-2016 12:59:02
jbt
jbt
En het probleem met de IJzeren Rijn is ook steeds: "it needs three to tango". Niet alleen België en Nederland moeten op een lijn zitten, maar Duitsland ook. In Duitsland staan ze niet echt te springen om een veel intensiever gebruik van Dalheim-Rheydt of een nieuwe spoorlijn langs de BAB 52.  

08-11-2016 13:41:28
Michael98
Michael98
Quote
De ministers Schultz en Weyts stelden dat Nederland en Vlaanderen goed samenwerken aan het vinden van oplossingen voor de problemen bij goederenvervoer per spoor met Noordrijn-Westfalen. Wanneer tegen medio 2017 de resultaten van de 3RX-haalbaarheidsstudie naar tracévarianten bekend zijn, zullen Vlaanderen, Nederland en de andere partners die bij deze studie zijn betrokken, (politiek) overleg voeren over het goederentransport per spoor tussen de Noordzeehaven en het Ruhrgebied.

Ten aanzien van de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn Mol/Neerpelt – Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.
bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/11/07/communique-vlaams-nederlandse-topontmoeting-in-gent Het lijkt erop dat Nederland en Vlaanderen al op 1 lijn zitten.
 


08-11-2016 16:22:11
pjkleton
pjkleton
Ach ,is het weer zover ?
Weer dat IJzeren Rijn virus ,dat om de paar jaar opduikt in de politiek.
Duitsland heeft geen belang erbij ,de lijn staat niet in het "Bundeswegeplan ".
Als de Belgen wel geld zouden hebben ,was er mss de mogelijkheid een boog (Uit het westen Komend ) bij Haelen ri Swalmen te leggen ,maar dat zal planologisch net zo moeilijk zoijn als een gerenoveerde goederenlijn door de Meinweg...
Volgende week wordt er een keer over vergaderd ,en gaat alles weer in een diepe lade.
Vean mij moegen ze ,maar dat is niet belangrijk.
Groeten ,Peter%08%
Naam Mijnweg verbeterd in Meinweg.

Laatst bewerkt door pjkleton op 08-11-2016 18:43
 

08-11-2016 17:29:55
waalkade
waalkade
Meinweg%08%  

08-11-2016 20:38:31
FourRoses
FourRoses
De elektrificatie van het baanvak Weert-Mol is een fase verder. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

Bron: http://www.infrasite.nl/news/news_articles.php?ID_nieuwsberichten=20505
 

09-11-2016 10:56:05
phantom
phantom
Dat stond 3 berichten terug ook al vermeld met letterlijk dezelfde tekst.
Ik blijf erbij 1st zien dan geloven,dit debacle duurt al bijna net zolang als the never ending story%08%


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

09-11-2016 12:20:54
mdeen
mdeen
Het wordt niet in het kader van het traject door de Meinweg genoemd, maar in het kader van "verbetering van het grensoverschrijdend vervoer". Dat kan ook personenvervoer zijn, maar in het algemeen is het heel breed.
En de Belgen hebben best vaart gemaakt met de elektrificatie Herentals-Mol, dus misschien hebben ze wel ambitie. Misschien hebben ze op andere plekken meer 41's nodig
 

06-02-2017 00:03:46
mdeen
mdeen
Verdere ontwikkelingen voor het Belgische deel: http://www.1limburg.nl/treinverbinding-weert-antwerpen-stuk-dichterbij en http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170202_02709571/elektrificatie-spoorlijn-mol-hamont-weert-stap-dichterbij

Van de laatste:
Quote
Er komt schot in de elektrificatie van de trein Mol-Hamont-Weert (lijn 19). De federale regering heeft donderdag beslist dat er een 1 miljard euro vrijkomt voor investeringen bij de NMBS, waaronder 365 miljoen euro voor Vlaamse spoorprioriteiten. En aangezien minister-president Geert Bourgeois (N-VA) Limburg absolute prioriteit geeft, komen lijnen 18 en 19 in beeld. Ook minister François Bellot (MR) gaf gisteren aan dat hij een Europees grensoverschrijdend project zal indienen voor lijn 19.
 

21-06-2017 05:38:12
phantom
phantom
En we hebben weer een nieuw hoofdstuk voor dit verhaal
Is zien of dit ooit van de grond gaat komen,ikzelf twijfel ernstig,zowel aan het nut als het plan,immers is er wel meer werk nodig om iets met de hele lijn te kunnen doen %08%
http://www.telegraaf.nl/feed/28435844/__Belgisch_geld_voor_IJzeren_Rijn__.html


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

21-06-2017 07:51:49
sik214
sik214
Heb je het stuk wel gelezen?
Die bovenleiding tot Hamont komt er wel. Bovenleiding Weer-Hamont is 'een wens'.
 

21-06-2017 15:58:31
sjoerd
sjoerd
De Belgen heffen voorlopig slechts een reizigersdieseleiland op. Voor grensoverschrijdend reizigersverkeer naar Weert is veel overleg nodig, voor nog meer (...) volstaat niet eens een revolutie.  

21-06-2017 16:02:17
Klaasje
Klaasje
Er moet vooral een werkbare oplossing komen om de IC Antwerpen-Hamont door te kunnen trekken naar Weert. Binnen de huidige kering van 40 minuten kan dat makkelijk mits het spoor tussen de grens en Weert voor minimaal 80 km/h geschikt wordt. Dan houden we dus open eindes over als ETCS of TBL1+. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd maar als de wil er is, dan kan die trein met 5 jaar best doorrijden.  

21-06-2017 16:57:48
phantom
phantom
Quote
sik214 (wo 21 jun 2017 07:51:49 https://www.somda.nl/forum/931/p619005/): Heb je het stuk wel gelezen?
Die bovenleiding tot Hamont komt er wel. Bovenleiding Weer-Hamont is 'een wens'.

Heb t gelezen,juist wat je aanstipt qua deel van de route is duidelijk,wat me juist verbaast is dat men die wens uitspreekt terwijl het al zolang duurt voor men met het voornoemde stuk is begonnen
Gezien wensen van andere personen/instantie's/landen en de "voortgang" die je ziet in die wensen aangaande deze lijn zou je de mensen toch zover moeten krijgen qua nadenken dat het wellicht tot sint juttemis zal duren eer er ook maar weer is iets van de "grond"komt daar %08%
Of blijft men er werkelijk geloven in sprookjes ?

Laatst bewerkt door phantom op 21-06-2017 16:58


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

23-06-2017 12:21:52
Edb3
Edb3
Potentieel reizigersvervoer vanuit Weert naar België is en blijft nihil, de Kempen is nu eenmaal een dunbevolkte streek. Niet voor niets wordt er al decennia over heractivering van reizigersvervoer gesproken, zonder concrete stappen. En vergeet niet dat gemeenten onderweg (met lobby aangevoerd door vakantiepark Weerterbergen) al jaren steigeren tegen welk vervoer tussen Wt en Lnp dan ook!

Laatst bewerkt door Edb3 op 23-06-2017 12:22
 

23-06-2017 12:48:00
sjoerd
sjoerd
Er wordt alom in den lande gesteigerd als er iets zou kunnen gaan gebeuren, maakt niet uit wat. Soms snap ik de zorgen, maar de steigeraars hebben het natuurlijk nooit over de voordelige opbrengsten. Dus ik ben inderdaad geneigd om gesteiger te negeren zolang we nog in de ideefase zitten. We spreken elkaar wel als de plannen concreter worden. Anders kun je elk idee wel meteen vergeten.  

09-01-2018 00:00:00
gvttreinen
gvttreinen
Rijdt, er zijn al ritten geweest.  

09-01-2018 00:02:50
wouterder
wouterder
Kwam dit nieuwsbericht tegen: https://www.weertdegekste.nl/2018/01/wekelijks-goederentreinen-hamont-budel-en-weert/

Klinkt bij mij in de oren als Lineas die de Geleen Xpress wil rijden via Hamont.
 

09-01-2018 07:23:10
Edb3
Edb3
Lineas is er geheimzinnig over, maar men mikt op de start van dit vervoer begin februari.  

09-01-2018 10:56:56
sjoerd
sjoerd
Zo is dat: zo snel mogelijk normaliseren van de situatie en rijden. En als er aanvullende maatregelen nodig zijn: regelen. Spoorwegen en natuurgebieden hoeven elkaar niet in de weg te zitten.  

09-01-2018 12:22:52
wouterder
wouterder
Quote
gvttreinen (di 09 jan 2018 06:17:50.825886 https://www.somda.nl/forum/931/p637186/): Rijdt, er zijn al ritten geweest.

Klopt, maar reed afgelopen weekend gewoon weer over Rsd.
 

09-01-2018 12:37:22
sjoerd
sjoerd
Korter en dus gewoner is het om over Neerpelt - Weert te rijden. Je bespaart brandstof, je belast het milieu minder, je blijft weg van de toch al zwaar belaste Brabantroute, en je bent sneller op je bestemming.  

09-01-2018 12:52:35
phantom
phantom
Quote
wouterder (di 09 jan 2018 00:02:50 https://www.somda.nl/forum/931/p637184/): Kwam dit nieuwsbericht tegen: https://www.weertdegekste.nl/2018/01/wekelijks-goederentreinen-hamont-budel-en-weert/

Klinkt bij mij in de oren als Lineas die de Geleen Xpress wil rijden via Hamont.

Ik zie enkel maar een artikel voor de 2e keer over de intentie van een regelmatig rijdende goederentrein daar en een schema hoeveel er max mogen gaan rijden daar.
Ik lees niks over Lineas en een al rijdende reizigers trein.


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

09-01-2018 14:48:55
IJsbergsla
IJsbergsla
Daarom interpreteert Wouter het bericht, samen met informatie dat de trein al eens via Budel gereden heeft vorige maand.  

09-01-2018 15:50:26
daniel81
daniel81
Bovendien staat er nergens iets over reizigerstreinen.  

09-01-2018 19:17:11
sjoerd
sjoerd
Nee, en dat suggereert ook niemand.  

16-01-2018 23:40:32
SunKeeper
SunKeeper
Limburg tegen reactivering, met excuus overlast in het natuurgebied en doorgaande treinen bieden geen voordeel, alleen nadeel.

http://www.treinreiziger.nl/limburg-verwerpt-nieuw-plan-ijzeren-rijn/
 

17-01-2018 00:00:00
IJsbergsla
IJsbergsla
Budel-Weert-Venlo via Eindhoven klinkt ook niet bepaald aantrekkelijk.  

17-01-2018 00:08:30
wouterder
wouterder
Ik vind het een beetje warrig artikel. Wat ik er uit opmaak is dat de Belgen voorstellen om via Hamont - Wrt - Vl te rijden. En dan wordt ineens Roermond er bij gehaald in het artikel.%03%  

17-01-2018 09:47:48
treinlim
treinlim
Het beoogde traject is ook: Budel-Weert-Roermond-Venlo. Met bij Roermond alsook Venlo een extra verbindingsboog om niet te hoeven kopmaken aldaar.

Laatst bewerkt door treinlim op 17-01-2018 09:49
 

17-01-2018 10:30:00
sjoerd
sjoerd
Het is voor de Belgen ook wel lastig om twee grenzen verder te kijken (zo ideaal is het traject voorbij Kaldenkirchen niet met dat enkelspoor) en voor de Limburgers lastig om in te zien dat spoor en natuur elkaar niet in de weg behoeven te zitten.  

17-01-2018 10:49:37
sjoerd
sjoerd
Het is niet te verwachten dat in Nederland twee verbindingsbogen worden aangelegd bij Roermond en bij Venlo, en dat het enkelspoor tussen Roermond en Venlo wordt verdubbeld (dat ook nog door of nabij aardig wat bebouwing loopt) om het mogelijk te maken dat enkele goederentreinen (laten we zeggen 10 per etmaal per richting) van Belgie via Weert naar het Ruhrgebied zullen kunnen rijden. Dat is enorm duur, met alle milieumaatregelen en met de elektrificatie en beveiliging. En het belast de omgeving (ook in Duitsland) veel en veel zwaarder dan simpelweg bij Roermond linksaf te gaan en via Vlodrop en Dalheim (de kortste route) recht naar het Ruhrgebied te gaan.  

17-01-2018 11:00:38
class66fan
class66fan
Quote
sjoerd (wo 17 jan 2018 10:30:00 https://www.somda.nl/forum/931/p638075/): Het is voor de Belgen ook wel lastig om twee grenzen verder te kijken (zo ideaal is het traject voorbij Kaldenkirchen niet met dat enkelspoor) en voor de Limburgers lastig om in te zien dat spoor en natuur elkaar niet in de weg behoeven te zitten.
Daar heb je helemaal gelijk in ! En Venlo zit er ook niet op te wachten om nog meer Gif Treinen op haar grondgebied te krijgen . En dat enkelspoor bij Kaldenkirchen gaat echt problemen opleveren , Gif Treinen moeten dan ook nog langer in Venlo stilstaan todat er een rij pad beschikbaar is. Via Roermond is de beste optie.
 

17-01-2018 11:07:20
broek53
broek53
Quote
sjoerd (wo 17 jan 2018 10:49:37 https://www.somda.nl/forum/931/p638076/): Het is niet te verwachten dat in Nederland twee verbindingsbogen worden aangelegd bij Roermond en bij Venlo, en dat het enkelspoor tussen Roermond en Venlo wordt verdubbeld (dat ook nog door of nabij aardig wat bebouwing loopt) om het mogelijk te maken dat enkele goederentreinen (laten we zeggen 10 per etmaal per richting) van Belgie via Weert naar het Ruhrgebied zullen kunnen rijden. Dat is enorm duur, met alle milieumaatregelen en met de elektrificatie en beveiliging. En het belast de omgeving (ook in Duitsland) veel en veel zwaarder dan simpelweg bij Roermond linksaf te gaan en via Vlodrop en Dalheim (de kortste route) recht naar het Ruhrgebied te gaan.
Dat is niet te verwachten, maar het is wel precies wat er uitgezocht is (de verbindingsbogen om via Roermond buitenom en Venlo buitenom te kunnen rijden). En dat Limburg daarop tegen is, daarover zal het oorspronkelijke bericht wel gaan, neem ik aan.
 

17-01-2018 11:32:53
sjoerd
sjoerd
@class66fan: Laten we de term giftreinen zoveel mogelijk vermijden. Dat is een woord van de ophitsende pers. Bovendien zijn lang niet alle goederentreinen beladen met gevaarlijke stoffen. Treinverkeer met gevaarlijke stoffen wordt zoals bekend goed gecontroleerd en gevolgd, wat van dito weg- en waterverkeer helaas niet gezegd kan worden.  

17-01-2018 12:10:29
phantom
phantom
Dat laatste kan je niet zeggen/beoordelen tenzij je zelf dagelijks met je neus op beide processen kijkt van begin tot eind %03%
Overigens is ook de term gevaarlijke stof nogal een makkelijk iets,want de 1 vind een flesje superlijm al gevaarlijk terwijl de ander niet maalt om bv een tankje lampolie %08%
Wel heb je gelijk dat we ,omdat veel mensen nogal onwetend zijn en makkelijk schrikken en daardoor overdreven reageren,we bepaalde termen beter niet neerzetten hier.

Wat het dat berichtje van die site betreft,had iemand serieus verwacht dat ze in Limburg nu ineens wel met open armen ja hadden gezegd ?
De argumenten zijn ook altijd dezelfde en dat zal men ook niet veranderen.
Wat wel gek blijft is dat laatste argument,een doorgaande trein is een groot nadeel en een stoppende trein niet
Ik zou juist denken als je die trein al liever niet ziet komen maar t mag toch,dan heb je volgens mij t liefst dat t ding zo snel mogelijk weer foetsie is.%08%
Maar nee dan hebben ze liever dat t ding een tijdje blijft hangen bij je achtertuin
Ik mis trouwens het argument van geluids en stank overlast door mensen die hun achtertuin nu onderhand tot op de spoorlijn hebben verlengd en daar dan buien willen zitten met goed weer

Laatst bewerkt door phantom op 17-01-2018 12:12


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

17-01-2018 13:04:20
sjoerd
sjoerd
Gelukkig heb ik toegang tot de lopende en afgeronde wetenschappelijke onderzoeken die door diverse instituten, ook in Zwitserland en Duitsland, worden uitgevoerd en durf ik die bewering wel staande te houden.%02%
Zo volg ik nu enkele teams die bezig zijn met stralingsonderzoek, onder andere bij tractievoertuigen als locomotieven en stadstrams in Basel.
 

17-01-2018 14:11:47
wouterder
wouterder
Quote
class66fan (wo 17 jan 2018 11:00:38 https://www.somda.nl/forum/931/p638077/):
Quote
sjoerd (wo 17 jan 2018 10:30:00 https://www.somda.nl/forum/931/p638075/): Het is voor de Belgen ook wel lastig om twee grenzen verder te kijken (zo ideaal is het traject voorbij Kaldenkirchen niet met dat enkelspoor) en voor de Limburgers lastig om in te zien dat spoor en natuur elkaar niet in de weg behoeven te zitten.
Daar heb je helemaal gelijk in ! En Venlo zit er ook niet op te wachten om nog meer Gif Treinen op haar grondgebied te krijgen . En dat enkelspoor bij Kaldenkirchen gaat echt problemen opleveren , Gif Treinen moeten dan ook nog langer in Venlo stilstaan todat er een rij pad beschikbaar is. Via Roermond is de beste optie.

Er is in Duitsland geld beschikbaar om het spoor daar dubbelsporig te maken vanwege de (mogelijke) komst van de IC Ehv - Dusseldorf.
 

17-01-2018 14:19:22
mich
mich
Ik snap nog steeds niet dat er iemand voor 700-900 miljoen een omleiding bedenkt, welke voor een grotere afstand door/langs natuurgebied en bewoond gebied loopt dan het directe oude trace. Overigens loopt Roermond-Dalheim maar een klein stukje door de bebouwing(af te vangen met lagere snelheid en geluidschermen) dan een stuk langs een industrieterrein en daarna langs de bosrand, alwaar een golfbaan en luidruchtig vakantie park zit. Alleen het laatste stuk loopt echt door het bos. Overigens hebben dieren veel minder last van 10 goederentreinen per dag dan van bv. wandelaars en fietsers in een bosgebied, laat staan het autoverkeer.  

17-01-2018 14:27:00
broek53
broek53
Je hebt uiteraard volkomen gelijk, maar de discussie over de Meinweg is allang geen discussie meer en versteend tot emotie in zijn meest pure vorm.  

17-01-2018 20:26:17
pluisje
pluisje
Ik keek net even in de bestemmingsplannen. Nieuwsgierig wat daar vermeld staat. 't Ding heeft van voor naar achter nog gewoon Spoorwegdoeleinden. Wel staat er ergens in de toelichting dat:

"De minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij brief van 25 november 2008 bekend gemaakt dat het vaststaat dat het historische tracé dat dwars door de bebouwing van Roermond loopt nooit meer gebruikt zal worden; om de inwoners van Roermond dat te besparen wordt een omleiding om Roermond aangelegd."

Grote taal hoor 'de inwoners van Roermond'.
 

17-01-2018 21:40:41
mich
mich
Naar verluid vallen de mensen in de wijk donderberg spontaan dood neer bij het zien van een goederentrein over dat 2 km lange stuk ijzeren rijn, dus dat is een goede regel. Overigens is het 3 km lange stuk hoofdspoor door roermond natuurlijk geen probleem, want die treinen smaken anders. Ofzo.  

17-01-2018 22:00:07
sik214
sik214
Ik weet de hecktiek nog die het opleverde toen Strukton daar als allerlaatste vervoerder gereden heeft. Voor de bouw van de Roertunnel in de A73 is het spoor eruit geweest. Voor het terugbouwen is er een werktrein geweest met bouwmaterialen. Deze is toen 's nachts geduwd die kant op gegaan vanaf Rm. Zelfs die nacht die niet aangekondigd was leverde protestacties (die nacht) op en boze telefoontjes naar de politie.

Best wel kansloos! Hoe had het geweest als de lijn nooit gesloten was geweest en er elke werkdag nog minimaal 1 treinpaar had gereden? Er is 100% zeker geen enkele bewoner die er eerder woonde dan dat het trace daar is gebouwd!
 

18-01-2018 10:37:56
dh3201
dh3201
Als het echt om de natuur te doen was geweest had die hele woonwijk daar gewoon nooit gebouwd moeten worden!


Shqiperise-lopers?
 

18-01-2018 10:55:40
Berk24
Berk24
Volgens mij wil Nederland Vlaanderen niet helpen met de heraanleg van de IJzeren Rijn, omdat daarmee de concurrentiepositie van de Antwerpse haven ten opzichte van de Rotterdamse haven beter wordt. Ik sta zelf redelijk neutraal tegenover de heraanleg van de IJzeren Rijn. Ik vind dat als de IJzeren Rijn heraangelegd moet worden, België (Vlaanderen) voor de kosten moet opdraaien, want het is een Belgisch/Vlaams feestje. Reizigersvervoer op het oostelijke deel van de IJzeren Rijn (Roermond-Mönchengladbach) zou naar alle waarschijnlijkheid toch niet plaats vinden, want de reistijdwinst van Roermond-Mönchengladbach over de IJzeren Rijn ten opzichte van de route via Venlo is ongeveer 15 minuten, dus dan is de complete reactivatie van de spoorlijn voor reizigersvervoer niet de moeite waard, tenzij de Belgen een complete verdubbeling en versnelling van de Oostelijke IJzeren Rijn kunnen realiseren en betalen, zodat het mogelijk is om in een half uur van Roermond naar Mönchengladbach te kunnen rijden.


Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?
 

18-01-2018 11:01:25
daniel81
daniel81
Dat is dan ook meteen het hele eiereten: Nederland heeft geen enkel voordeel in de route: heeft alleen de lasten, maar niet de lusten (belangen van spoorwegliefhebbers worden helaas niet zwaar meegewogen%08%). Daarom is er geen enkele Nederlandse overheid-van laag tot hoog- die er ook maar enige moeite voor wil doen. Het enige dat ze nog daartoe aanzet is een bijna 200 jaar oud verdrag.
Als het onderdeel van een verbinding tussen Rotterdam en het Roergebied was geweest was het een heel ander verhaal geworden, dan was het de nationale regering tegen de Limburgse geworden. Nog leuker was het geweest als de spoorlijn vooral goederen van Limburgse of nog liever Roermondse bedrijven zou vervoeren, dan zou de discussie totaal anders verlopen.
 

18-01-2018 11:13:05
phantom
phantom
En daar bovenop is de vraag,wat was er eerder.
De spoorlijn of de woonwijk,de spoorlijn was klaar in 1879 dus ik gok dat de woonwijken er later bij kwamen
Dan kan je dus wel stellen dat men wist van vervoer over die spoorlijn aangezien zoiets niet onzichtbaar te maken is,en dan weet je dus ook dat je geluidsoverlast kan hebben van treinen die er overheen rijden.
Men is niet zo zeer gefocust op de natuur(althans niet in de basis)want die natuur is deels gevormd in de zelfde periode als dat de spoorlijn er al was,men heeft in de loop der jaren aan ruilverkaveling (of zoiets) gedaan om dat natuurpark de vorm te geven die het nu heeft.
Ik denk dat de essentie gewoon is dat zowel de gemeente/regering als de bewoners langs de lijn graag de fata morgana in stand wilde/willen houden dat er nooit meer iets over de lijn zou/zal gaan rijden.
Die conclusie kan je pas echt trekken als men de sporen heeft verwijderd en ik neem aan dat de mensen zich wel hebben geinformeerd over de geschiedenis van die lijn en daarmee hadden moeten weten dat de kans blijft bestaan dat er ooit toch weer is gebruik van gemaakt zou kunnen worden.


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

18-01-2018 12:09:53
mren
mren
Wettelijk gezien is Nederland overigens verplicht op mee te werken aan reactivering, op basis van tamelijk oude verdragen.  

18-01-2018 12:29:35
sjoerd
sjoerd
Ja, en daarom zal de belofte die de Minister in 2008 gedaan heeft, dat er nooit meer over de spoorweg zal worden gereden, waarschijnlijk worden overtroffen door dat verdrag: de Minister had dat nooit mogen/kunnen beloven.
Nederland was ook tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws Vlaanderen als natuurcompensatie. Maar ook die claim heeft Nederland verloren. De polder wordt teruggegeven aan de natuur, zoals dat heet, en om één of andere duistere reden zet je die dan onder water, waarbij de bestaande natuur weliswaar wordt vernietigd; althans dat wilde België graag.
Wie weet gaat België ooit nogmaals op zijn strepen staan voor De IJzeren Rijn.