De IJzeren Rijn
Forum: Algemeen - Algemeen
21-12-2007 23:04:38
fastguy84
fastguy84
tja, als je het document niet leest, houdt de discussie ook wel een beetje op.  

23-12-2007 18:08:06
thom
thom
Quote
nielske90: Naja, echt relevant zal zo'n verdrag niet meer wezen, na 168 jaar. Maar goed, ik zou het zelf wel belachelijk vinden als de spoorlijn er tegen de zin van Nederland zou komen.

Waarom zou dat niet relevant meer zijn, het is nooit ontbonden en dus nog geldig...
 

23-12-2007 18:26:52
awhv-mcn
awhv-mcn
Quote
nielske90: Naja, echt relevant zal zo'n verdrag niet meer wezen, na 168 jaar.
Zo werkt het dus niet in de grote-mensen-wereld.
 

23-12-2007 21:07:52
maxime
maxime
In het HOV-RN uitgave december(www.hov-rn.nl) staat te lezen dat, met de komende elektrificatie van Aken-Montzen, het treinverkeer op de IJzeren Rijn zal toenemen. Dit vanwege het omleiden van veel treinen Aken-Antwerpen. Het baanvak zou in Mei zelfs geheel buiten dienst moeten!  


24-12-2007 01:42:07
ajwkam
ajwkam
Quote
nielske90: Naja, echt relevant zal zo'n verdrag niet meer wezen, na 168 jaar. Maar goed, ik zou het zelf wel belachelijk vinden als de spoorlijn er tegen de zin van Nederland zou komen.%

In het Nederlandse rechtsstelsel is het zo dat internationale verdragen voorrang hebben op Nederlands recht, dat is bepaald in onze grondwet. In de meeste andere landen is dat overigens niet zo. Nederland is echter wel bevoegd om het verdrag op te zeggen, dus als Nederland écht niet zou willen, dan kan ze op die manier alsnog een VETO geven.

Het historische tracé Roermond-Dalheim zou wat mij betreft weer voor personenvervoer in gebruik kunnen worden genomen. Daar zal de natuur echt geen last van hebben. Tot in Dalheim kan je industrieterrein Roerstreek bij Roermond duidelijk horen; het geluid van een lichte reizigerstrein zal in de praktijk verwaarloosbaar zijn. Voor zwaar goederenverkeer is het oude tracé niet zo geschikt; een nieuwe lijn richting Elmpt zou daarvoor een goede oplossing zijn, maar dat kost wel een hoop geld...
 

24-12-2007 09:14:11
jbt
jbt
Ik denk niet dat we in Nederland het Scheidingsverdrag van 1839 moeten opzeggen, want dan wordt de 'tien daagse veldtocht' weer hervat en zijn we formeel in staat van oorlog met België. Moeten we anno 2007 (bijna 2008) toch niet aan denken. Dat is de IJzeren Rijn toch ook weer niet waard.

Oorlog hoeft het niet te worden - althans niet in het gemeentehuis aan de Markt in Roermond - getuige het laatste stukje op de site van L1:

"Roermond: België zet stap in goede richting
De Belgische bereidheid om te kijken naar een alternatief voor de IJzeren Rijn is een stap in de goede richting. Dat zegt de Roermondse wethouder Gerard IJff. De IJzeren Rijn is de spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied.

Vrijdag werd bekend dat Belgie bereid is om het Duitse alternatief te onderzoeken. Dan loopt spoorlijn niet via natuurgebied de Meinweg naar Duitsland, maar ten noorden van Roermond. Uiterlijk begin februari moet duidelijk zijn of dergelijk alternatief levensvatbaar is. Als dat zo is, wordt het verder uitgewerkt. In de zomer volgt een definitieve beslissing."
 

24-12-2007 09:16:35
jbt
jbt
Deze van de site van L1 was ik nog vergeten te quoten:

"Ook tweede Kamerlid Jos Hessels is blij dat België wil kijken naar de A52 variant voor de IJzeren Rijn. Vrijdag werd bekend dat Belgie bereid is het Duitse traject te onderzoeken. Dan loopt de spoorlijn niet via natuurgebied de Meinweg, maar wordt gekozen voor een traject ten noorden van Roermond.

Hessels wil wel dat de A52-variant een beetje wordt aangepast omdat in de huidige plannen het goederenverkeer in de binnenstad van Weert toeneemt.
 

23-02-2008 13:21:41
reizigert
reizigert
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_firstElementId/1_2270511/_rp_links4_hasclickpage/1_1013/_pid/links4
Quote
Verdeeldheid over alternatief IJzeren Rijn

De coalitiepartijen CDA en PvdA in Provinciale Staten zijn verdeeld over het Duitse alternatief voor de goederenspoorlijn IJzeren Rijn. Het CDA ziet er wel wat in, de PvdA helemaal niets.
Het historisch tracé van de IJzeren Rijn loopt van Antwerpen via de centra van Weert en Roermond en nationaal park De Meinweg naar het Duitse Ruhrgebied. Het Duitse alternatief voorziet in een omleiding langs de N280 in Roermond en de Duitse autobaan BAB52. Maar de PvdA vindt ook dat alternatief onaanvaardbaar omdat het Limburg niks oplevert en de overlast in Weert niet oplost. Het CDA en oppositiepartij VVD zien wel wat in het Duitse alternatief , zeker als daar een verdubbeling van de Maaslijn aan wordt gekoppeld. Wel vinden CDA en VVD extra maatregelen in Weert onvermijdelijk.
 

25-02-2008 13:18:10
reizigert
reizigert
Weet eigenlijk iemand hoe het zit met de goederendienst op Weert-Budel? Vorig jaar reed DLC elke maandagmorgen trein 43558 van Germersheim via Haanrade en Budel naar Antwerpen, maar bestaat deze dienst nog wel? Hij is in ieder geval al lang niet meer gespot en heb 'm zelf ook al een tijd niet gezien.
En rijdt er verder nog wat? Kan me herinneren dat de NMBS vorig jaar om de lokale overheden te provoceren een trein overheen heeft laten rijden, maar verder?
 

25-02-2008 15:05:19
mich
mich
Toevallig stond er in Rm dat sinds kort een Railion trein vast rijdt werkdagen. Citaat: Vanaf 18 februari rijdt er elke werkdag een Vlaamse reus van Geleen Lutterade via Weert en Neerpelt naar Antwerpen. De trein vervoert Unit-Cargo wagens vanaf Geleen. DRGL: 45673 ma-vr Lut 08.08 Wt 08.58 Neerpelt 09.44 en de 45672 ma-vr Neerpelt 15.04 Wt 15.52 Lut 16.31

Laatst bewerkt door mich op 25-02-2008 15:12
 

25-02-2008 15:08:03
maxime
maxime
Antwerpen - Lutdsm toch?  

26-02-2008 09:26:12
jbt
jbt
@reizigert

Nog een berichtje uit L1:

"De Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat houdt volgende week dinsdag een rondetafelgesprek over de heringebruikname van de IJzeren Rijn.

Daaraan nemen de gemeenten Weert, Roermond, Roerdalen en Leudal deel. Ook de Kamer van Koophandel Limburg-Noord en de Milieufederatie Limburg doen mee aan het gesprek. De zes partijen geven hun visie over de actuele ontwikkelingen rond de goederenspoorlijn. België is voor het eerst bereid te praten over een mogelijk alternatief voor het historisch tracé door Weert, Roermond en Nationaal Park De Meinweg. Dat tracé loopt langs de N280 en de Duitse BAB52-autoweg. De IJzeren Rijn verbindt Antwerpen via Limburg met het Ruhrgebied."

Merkwaardig dat de provincie niet meepraat. Speelt hier een competentiestrijd tussen de tweede kamer en provinciale staten?
 

26-02-2008 16:13:30
Mike_77
Mike_77
klopt, maar tot nader order uitgesteld.  

05-03-2008 09:03:10
jbt
jbt
In aansluiting op mijn vorige post ook nu weer een berichtje van L1:

"De IJzeren Rijn kan pas volledig in gebruik genomen worden als het traject 'Betuwe-proof' is en dus voldoet aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen als andere spoorlijnen. Dat bleek dinsdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Limburgse bestuurders hebben duidelijk gemaakt dat er eerst onder meer tunnels en geluidschermen nodig zijn, voordat het aantal goederentransporten uitgebreid kan worden.

Het gaat om een investering van miljarden euro's. Volgende week debatteert de Tweede Kamer met verkeersminister Camiel Eurlings over de IJzeren Rijn."

Ik neem aan dat het hier toch alleen maar gaat om het deel van Roermond tot aan de Duitse grens, want de rest is al 'gewoon' als spoorlijn in gebruik. Maar Weert wil schermen, tunnels of omleidingen!
 

05-03-2008 10:23:52
mdeen
mdeen
Persoonlijk vind ik het allemaal belachelijk. Waar kan ik op andere mensen stemmen want ik wil niet dat dergelijke omhooggevallen *** mij vertegenwoordigen.  

12-03-2008 12:41:38
fastguy84
fastguy84
De Minister heeft gisteren weer een brief naar de Kamer gestuurd, met naar mijn mening wel wat opvallende zaken, ik zal ze even quoten (vette teksten door mij):

Quote
Met genoegen kan ik u melden dat Duitsland er onlangs mee heeft ingestemd dat we - naast het historische tracé in Duitsland - óók de zogenaamde N280/A52-variant in de vergelijkingen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de reactivering van de IJzeren Rijn meenemen. Daardoor zal in de zomer van 2008 voldoende informatie beschikbaar zijn op basis waarvan de drie landen gezamenlijk kunnen besluiten volgens welke tracering de IJzeren Rijn in Duitsland (en in Nederland in de omgeving van Roermond) zal worden gereactiveerd.


Het 'met genoegen' is opvallend, daar spreekt toch een lichte voorkeur uit. Temeer daar het niet geheel verrassend is aangezien Wittke (NRW) al eerder die voorkeur heeft uitgesproken en het een Duits onderzoek is.

Quote
Aansluitend volgt dan na de zomer van 2008 overleg tussen de Belgische en Nederlandse bewindspersonen om, mede op basis van het advies van de COD, tot definitieve afspraken te komen over het vervolg van het project. Die afspraken betreffen de definitieve tracering van de spoorlijn, de verdeling van de kosten en de kostenrisico’s (onvoorzien, meerwerk, minderwerk, etcetera) tussen de beide landen, hoe om te gaan met planaanpassingen en inpassingswensen die in de Tracéwet-fase nog voorgesteld worden, en de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden.


Lijkt er dus toch op dat er nu eindelijk duidelijkheid gaat komen, want ik verwacht niet dat in de inspraakprocedure er nog veel mogelijk is om te bewegen, want dan zit Nederland al vast aan de internationale afspraken.

En dan voor mij het meest opvallende:

Quote
De tussen de beide landen te maken afspraken zullen vervolgens moeten worden vastgelegd in een nieuw Verdrag dat strekt tot gedeeltelijke wijziging van het zogenaamde “IJzeren Rijn Verdrag” van 1873. Daarin is immers het tracé van de IJzeren Rijn (“historisch tracé” genaamd) vastgelegd, en nu zal moeten worden vastgelegd dat de Omleiding Roermond geldt als vervanging van het historisch tracé door Roermond. Of er nog meer veranderingen ten opzichte van het historisch tracé moeten worden vastgelegd (bij voorbeeld een ander tracé richting Duitsland) is afhankelijk van de besluiten.


Ik wist niet dat daar al overeenstemming over was? Uit de arbitrage blijkt dat Nederland de 'meerkosten' tov het historisch tracé moet betalen in het geval van de 'looparound Roermond', maar dat België akkoord moet gaan met dit tracé. Dat terwijl de Minister over Weert zegt:

Quote
Het is mij bekend dat de gemeente Weert de wens heeft om al op korte termijn te komen tot gezamenlijke nadere uitwerking van de plannen voor de passage van de IJzeren Rijn door Weert. Zoals ik hierboven heb aangegeven past dat initiatief in de overlegfase die kort na de besluitvorming tussen België en Nederland zal starten; in de huidige fase van het project (de planuitwerking onder gezamenlijke Belgisch - Nederlandse regie) is daar nog niet de gelegenheid voor. Ik heb Weert laten weten dat ik het zal waarderen als de gemeente zich op die overlegfase voorbereidt door een eigen gemeentelijke visie te ontwikkelen op de (mogelijkheden voor een) integrale ontwikkeling van de spoorzone.


Dat lijkt alsof er geen enkele bewegingsruimte is voor een omleiding rondom (ipv door) Weert.

Ik zet mijn geld voorlopig op: N280/A52-tracé, geen omleiding Weert, wel infra-aanpassingen Weert (die er alleen toe leiden dat de capaciteit omhoog gaat, maar ssst! (we zeggen dat het voor de veiligheid is)), aansluitboog Rm-Duitsland (voor Bon/Lutdsm, maar opnieuw ssst! (alsnog treinen door Rm)). Een en ander wordt uiteraard op een volkomen irrelevante plaats (langs de N280 waarschijnlijk) versierd met kilometershoge geluidschermen en, bij gebrek aan koeien, een gekke-asperges-tunnel.
 

12-03-2008 13:44:44
jbt
jbt
Leuke voorspellling en ik ben het er deels mee eens. Een boog Rm-Duitsland is namelijk moeilijk te realiseren. Ten zuiden van het nieuwe trace niet, want daar ligt veel te veel bebouwing (bedrijventerrein Broekhin en onze nieuwste 'trots', het Retailcenter), ten noorden van het nieuwe trace niet, want dan moet je een hele 'loop' maken zoals bij Visé, en dan kun je het halve buurtschap Boekoel gaan afbreken. Overigens zal de ligging van het nieuwe trace tussen de Maasbrug bij Buggenum/Leeuwen en de N280 ook problematisch worden, want daar ligt het natuurterreintje 'Vuilbemden' mooi tussen (aan de westzijde van Rm-Sw). Ik wens de ontwerpers veel creativiteit toe
Over die treinen door Roermond zal niet gauw worden geklaagd. Ze rijden immers niet over het historisch trace van de IJzeren Rijn. Soms snap ik niets van mijn stadsgenoten. Laatst nog staan praten met een bewoner van de Spoorlaan Zuid, de straat waar aan de voorkant de spoorlijn Roermond-Sittard ligt en aan de achterkant het historisch trace van de IJzeren Rijn. Een grote klaagzang over de heractivering van de IJzeren Rijn, maar van de minimaal 8 treinen per uur aan zijn voordeur had hij geen last. Die man zul je niet horen klagen als er een goederentrein van Born of DSM voorbij komt. Die heeft hij immers nu ook al.
 

12-03-2008 14:00:04
mdeen
mdeen
Een mogelijkheid bij Roermond noord is denk ik om ter hoogte van Leeuwen/Zandstraat af te takken en iets naar het noorden buigen, dan de A73 en de Rijksweg bijna haaks kruisen om dan naar het zuiden te buigen zodat je al bij de eerste boog van de N280 bijna parallel ligt.
Vanuit het zuiden kun je daar dan een fijne driehoek maken.
Hier dus: http://maps.google.nl/maps?ll=51.21097,6.007333&z=15

In Weert kun je eigenlijk niks. Het spoor ligt daar op een gigantische dijk, daar nog eens geluidsschermen op plaatsen maakt qua zicht alleen nog maar erger.

Laatst bewerkt door mdeen op 12-03-2008 14:00
 

12-03-2008 15:19:00
fastguy84
fastguy84
Nog vergeten te vermelden, in diezelfde brief werd het A67-tracé afgeserveerd, o.a. vanwege te duur (160 km nieuw spoor). Ook het Fenix-gebeuren wordt het niet (NMBS vindt het geen goed alternatief, maar wel interessant). Fenix komt misschien ooit dus nog wel, maar niet ipv de IJzeren Rijn.

Mijn tracé-idee lijkt veel op dat van mdeen, dan kan je namelijk ook die boog goed kwijt. Ik heb even een plaatje geupload. Zie http://img174.imageshack.us/img174/3333/traceijrbs3.jpg Klopt het dat het retailcenter op de plaats van het 'ballonnetje' 1 of 2 ligt? Dan zou het namelijk niet echt een probleem opleveren. Ik heb de boog bovendien aan de lijn Rm-Wt gehangen vanwege grotere capaciteit op die lijn.
De IJzeren Rijn heb ik rood getekend, de verbindingsboog blauw. Meest problematisch is dan de kruising Rm-Sm/A73, mij lijkt het handigste om de IJzeren Rijn dan maar te laten zakken onder het spoor/Broekhin Noord/Rijksweg Zuid=Wirosingel/A73 door.
(Ik zie nu dat ik mijn spoorlijn nog door een boerderij heb getekend, maar dat is niet nodig... oeps en sorry mensen die er wonen)
 

12-03-2008 15:59:14
jbt
jbt
Mooi gedaan, maar je gaat wel dwars door 'de Vuilbemden' heen. Dat wordt dus weer 'ondertunnelen'.  

12-03-2008 16:17:32
nielske90
nielske90
Dan wil ik ook een poging wagen: %08%
http://img339.imageshack.us/img339/9776/naamlooscm1.png

Ik kom op deze route maar twee, hooguit drie gebouwen tegen, en voor zover ik weet geen natuurgebieden. Verder weet ik totaal niks van de omgeving, en dus ook niet hoe goed het inpasbaar is!
 

12-03-2008 16:51:21
roelli
roelli
Dat gaat niet werken, Waar jouw blauwe boog langs gaat is namelijk al een brug

Die van fastguy is wel wat realistischer. vanaf de brug de lijn splitsen en dan over een dijk blijven en dan de Maaslijn overbruggen. Maar of de blauwe bocht het zal halen? %03% Deze moet namelijk over een kleine afstand toch zeker 6 á 7 meter stijgen. Wat je je daar ook af kan vragen is of deze blauwe bocht wel nodig is. Er komt denk ik niet zoveel goederen uit de richting Sittard wat zo direct Duitsland in gaat. Misschien hier en daar een shuttle vanuit Born en Railion's Keteltreinen vanuit Lutdsm naar Venlo en Duitsland zullen hier misschien gebruik van kunnen maken. Maar ik denk dat je dan beter kan rijden tot het rangeerterrein bij Haelen en aldaar kopmaken en terug rijden over de brug en zodoende het nieuwe tracé op

Laatst bewerkt door roelli op 12-03-2008 17:12


Roel op het Veld
 

12-03-2008 17:10:00
nielske90
nielske90
Quote
roelli: Dat gaat niet werken, Waar jouw blauwe boog langs gaat is namelijk al een brug


Even een toelichting: Ik dacht een klein stuk te zien aan de noordkant van het talud waar net ruimte is voor een enkelsporig spoorlijntje. Door de ligging in de bocht moet je bestaande viaducten wel 'even' aanpassen, zodat de boog goed gemaakt kan worden.
Maar nogmaals, of deze moeilijke constructie mogelijk is weet ik niet. Daar kunnen anderen beter over oordelen...

Toelichtend plaatje: Dit moet technisch zeker mogelijk zijn. De ruimte is er ook, voor zover ik het zie op de luchtfoto's. http://img255.imageshack.us/img255/9717/naamloosnx7.png
Een mogelijke boog naar Venlo is in mijn variant behoorlijk goed in te passen. Of de vraag voor een boog naar Rm/Std er is weet ik natuurlijk niet.

Laatst bewerkt door nielske90 op 12-03-2008 17:28
 

12-03-2008 17:11:55
mich
mich
Het gebiedje de Vuilbemden staat met hoogwater van de maas ook onder water, om daar nog een tunnen onder te gaan leggen lijkt me wat lastig, het is al moeilijk een tunnel als in Swalmen droog te houden... Ook heb je dan veel hoogteverschil tussen de lijn uit Weert en de lijn naar Duitsland.

Verder is het handig de nieuwe lijn aan te sluiten op de Maaslijn(en dan meteen Rm-Vl verdubbelen), dan kun je bij stremmingen van Ehv-Rm of Ehv-Vl of Rm-duitsland of Vl-Duitsland toch door met je cargo's.

Natuurlijk is dat laatse ook handig omdat ik bij Veolia werk en die lijn graag verdubbelt en met meer cargo's zie

Laatst bewerkt door mich op 12-03-2008 17:14
 

13-03-2008 08:32:37
mdeen
mdeen
Quote
fastguy84: Mijn tracé-idee lijkt veel op dat van mdeen, dan kan je namelijk ook die boog goed kwijt. Ik heb even een plaatje geupload. Zie http://img174.imageshack.us/img174/3333/traceijrbs3.jpg
Ik had gedacht de aftakking van Rm-Wt iets verder richting Leeuwen te leggen. Daar waar je de aftakking nu hebt liggen ligt het spoor op een dijk van 10 meter hoog (heb met een van de overstromingen van 1993 daar nog het water door de dijk naar de zuiveringsinstallatie zien komen, toen is het treinverkeer daar stilgelegd, had toen niet veel gescheeld of die zuiveringsinstallatie was helemaal verzopen).
Misschien kun je iets verder met een diveunder aftakken.
 

13-03-2008 08:44:56
jbt
jbt
Ik sluit mij hier helemaal bij aan.
De variant 'Nielske90' gaat hier al niet om werken omdat de rode lijn dwars door Bisschoppelijk College Broekhin loopt, een voortgezet onderwijs school met zo'n ruim 1.500 leerlingen (zal mijn dochter leuk vinden%02%). Verder heeft deze variant te veel problemen in stedelijk gebied (bebouwing en infrastructuur, onder meer de nu al complexe kruising Broekhin Zuid-Noord, Op het Schoor, Wilheminalaan, Bob boumanstraat, waar ook nog de N 280 met een brug overheen gaat (voor de lokaal niet bekenden: vanuit de Maaslijn zichtbaar bij de Autowasserij IMO).
Ik denk dat je er niet aan omkomt om óf de Vuilbemden, de Maaslijn, de N271 en de A73 te ondertunnelen (en maar te hopen dat we het droog houden en dat de goederentreinen niet te hoog worden), óf ten noorden van de Vuilbemden de lijn aan te leggen, maar dan moet je een grote boog aanleggen om weer bij de N280 te komen óf strak ten zuiden van de Vuilbemden (langs de Loyweg) en dan pal ten noorden van het nieuwe Retailcenter (wordt volgens mij ook een monster, want dan moet er toch bebouwing afgebroken worden - noordelijk deel bedrijventerrein Broekhin - en de inpassing bij het Retailcenter, N271 en A 73 wordt er ook niet gemakkelijker op).
 

13-03-2008 20:34:39
reizigert
reizigert
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_firstElementId/1_2330504/_rp_links4_hasclickpage/1_1013/_pid/links4 (klik op het tv symbooltje)
Quote
Meerderheid Tweede Kamer blij met Duitse 'IJzeren Rijn'

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is blij met het Duitse alternatief voor een deel van de IJzeren Rijn. Dat bleek in een debat van de commissie Verkeer in de Tweede Kamer. Het Duitse alternatief voor een deel van het historisch tracé ontziet Roermond en het natuurgebied de Meinweg.

Het tracé gaat langs de Duitse autosnelweg A52 en bij Roermond langs de N280. Verkeersminister Camiel Eurlings ziet het Duitse alternatief wel zitten, en naar zijn zeggen België ook. Hij hoopt dat in een onderzoek naar de verschillende varianten van de spoorlijn dit tracé als beste uit de bus komt.
 

23-08-2008 16:14:34
floriss
floriss
Eind juli is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, als antwoord aan Rover/BTTB. Beide reizigersorganisatie hadden om een herbeoordeling gevraagd van opleverde rapportage naar de potenties voor reizigersvervoer op de IJzeren Rijn.

Samengevat luide de conclusies:

De huidige verbinding tussen Roermond en Mönchengladbach is buiten gebruik. Het herontwerp van de IJzeren Rijn voorziet in een boog om Roermond en het laten vervallen van het historisch tracé door Roermond. Daarmee wordt het station Roermond niet aangedaan, hetgeen voor het regionale personenvervoer wel essentieel is. Om personenvervoer mogelijk te maken zal, behalve de aanleg van de omleiding om Roermond voor het goederenvervoer, daarnaast ook nog het historisch tracé door Roermond voor het personenvervoer hersteld moeten worden. Een nadere studie naar de beveiliging van het splitsingspunt zal moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zal de tunnel in de Meinweg aangepast moeten worden voor reizigersvervoer. Met name vanuit het aspect tunnelveiligheid worden veel hogere eisen gesteld aan voorzieningen voor hulpdiensten indien er grotere aantallen personen in de tunnel aanwezig kunnen zijn. Nadere studie is ook nodig naar het emplacement en de perroncapaciteit in Roermond en de geluidsmaatregelen en overwegvoorzieningen in Roermond langs het historisch tracé. Verder wordt opgemerkt dat de baanvakken Budel -Weert en Roermond Vlodrop ontworpen worden voor een snelheid van 80 km/h. Verhoging van die snelheid voor reizigerstreinen naar 100 km/h leidt tot beveiligingstechnische aanpassingen. Ook zal een nadere studie uitgevoerd moeten worden naar de capaciteit op de grotendeels enkelsporige baanvakken als er naast 72 goederentreinen ook een (half)uursdienst met personentreinen uitgevoerd moet worden. Om dezelfde kwaliteit van de goederendienst te kunnen realiseren als thans voorzien is, zal over grotere lengten een geheel of gedeeltelijk dubbelspoor moeten worden aangelegd. Dit leidt tot een belangrijke kostensprong, zoals ook in onze rapportage van 8 juni 2007 is genoemd. Om deze kostensprong te vermijden is de maximale capaciteit van de IJzeren Rijn op 72 doorgaande goederentreinen vastgesteld. Omdat de IJzeren Rijn primair als goederenverbinding wordt ontworpen is het verlagen van de capaciteit en / of kwaliteit van de goederenpaden geen optie. In het geval van additioneel personenvervoer is derhalve een kostensprong onvermijdelijk.
Samengevat lijkt het doortrekken van de bestaande personendienst vanuit Neerpelt naar Weert niet bij voorbaat onmogelijk te zijn. Voor de relatie Roermond -Mönchengladbach ligt dit evenwel anders, omdat hier ook het historisch tracé door Roermond gereactiveerd moet worden.

Prognoses personenvervoer

De reizigersaantallen van NENUA blijken inderdaad een onderschatting te zijn van het regionale reizigerspotentieel op de relatie Roermond -Mönchengladbach. Ten onrechte zijn alleen de reizigers meegeteld die door NS worden geregistreerd. Deze fout wordt door de onderzoeksbureaus onderkend en is inmiddels gecorrigeerd. Het aantal reizigers op bovengenoemde relatie komt na de correctie op 400 per dag te liggen. Voor 2020 betekent dit volgens NEA/UA een vervoersomvang van ongeveer 500-600 reizigers per dag. Daarvoor moeten de reizigerstreinen wel het station Roermond aandoen. In het huidige ontwerp wordt uitgegaan van een boog om Roermond. Zonder verbinding met het station Roermond worden de reizigersaantallen vrijwel nihil. Voor de relatie Weert -Neerpelt leidt de correctie tot een ophoging van het aantal reizigers van 150 naar 200 per dag rond het jaar 2020.

Het plegen van omvangrijke investeringen om dergelijke aantallen reizigers te bedienen is ongebruikelijk en kan in ieder geval niet worden gemotiveerd vanuit een maatschappelijke kosten-batenafweging. Uiteraard kunnen er altijd puur politieke overwegingen zijn om een investering te verrichten en tevens kan ook worden besloten om exploitatietekorten die met dergelijke aantallen reizigers samenhangen vervolgens via overheidssubsidies te dekken. Dit zijn politieke afwegingen, die buiten het bestek van de advisering van onze commissie vallen.

Alleen voor de relatie Neerpelt -Weert is de uitbreiding met personenvervoer op basis van het huidige ontwerp tegen beperkte kosten niet bij voorbaat onmogelijk.

Laatst bewerkt door floriss op 23-08-2008 16:21
 

24-08-2008 11:16:06
john2
john2
Mensen zeuren al gauw. Gewoon dat historische trace heropenen. De natuur past zich wel aan. Ze hadden gewoon treinen moeten laten rijden over de ijzeren rijn. Dan was er nu niet zo'n trammelant hierover. Voor Weert en Roermond is dit ook van economisch belang. En ik denk dat de variant van het historisch trace zoals het er nu ligt het goedkoopste is voor te reactiveren.

Laatst bewerkt door john2 op 24-08-2008 11:17
 


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


04-10-2008 01:51:02
mren
mren
DEN HAAG - Op verzoek van België wordt bekeken wat de kosten zijn van elektrificatie van de IJzeren Rijn. CDA-minister Camiel Eurlings van Verkeer schrijft dat aan de Tweede Kamer. De IJzeren Rijn is de goederenspoorlijn van Antwerpen via onder meer Budel naar het Duitse Ruhrgebied.

Eind deze maand moet duidelijk zijn wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van de heringebruikname van het historisch tracé, zo schrijft L1.

Daar komt nu de elektrificatievariant bij. De verwachting is dat die een stuk duurder is en ook langer gaat duren dan de andere varianten. Maar uit milieuoogpunt kan ze wel aantrekkelijk zijn.

Eind november nemen de verkeersministers van Nederland, België en Duitsland een besluit over het tracé voor de IJzeren Rijn.

bron: http://www.omroepbrabant.nl/?news/1063961123/Onderzoek+naar+elektrificatie+IJzeren+Rijn.aspx
 

06-10-2008 09:25:32
jbt
jbt
Quote
floriss: Eind juli is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, als antwoord aan Rover/BTTB. Beide reizigersorganisatie hadden om een herbeoordeling gevraagd van opleverde rapportage naar de potenties voor reizigersvervoer op de IJzeren Rijn.


Heractivering van reizgersverkeer op Roermond-Dalheim lijkt mij 'luchtfietserij'.
Voor woon-werk-verkeer zal de lijn geen belang hebben. Buiten een aantal wijken in het oosten van de stad - waar volgens mij weinig vervoerspotentieel zit - gaat de lijn in Nederland door zeer dun bevolkt bosgebied. De stations Herkenbosch en Vlodrop liggen kilometers van de dorpskernen verwijderd. Aan Duitse zijde liggen wel wat meer plaatsen aan de lijn, maar die zijn weer meer op Mönchengladbach georienteerd.
Binnenkort is de BAB 52 helemaal klaar. Dan ben je binnen een half uur van centrum Roermond in centrum Mönchengladbach en in iets meer dan een half uur van centrum Düsseldorf in centrum Roermond. Niemand zal dan de trein nemen, want Roermond-Mönchengladbach zal zeker al drie kwartier zuivere reistijd zijn.
De Roermondse publiektrekkers voor het oosten (het outlet center en het retail center) liggen strak aan de N280, het verlengde van de BAB 52 en ver van het station, dus de funshoppers uit het Rhein-Ruhrgebiet heb je er ook niet mee.
Kortom: dit gaat volgens mij niet lukken. Men kan zich beter orienteren op het goederenvervoer.
 

06-10-2008 09:44:03
waalkade
waalkade
Niemand zal de trein nemen, dat lijkt me sterk.
Ik vind de trein Venlo ri Duitsland vooral op zaterdag opvallend druk.
En in Venlo kan je behalve de koffieshops geen attractieve doelen aanwijzen.
 

06-10-2008 09:47:05
seinhuis
seinhuis
Niemand is overdreven, maar tussen 150 en 200 man per dag is veel ste weinig om een trein ervoor in te zetten  

06-10-2008 09:54:46
fastguy84
fastguy84
150-200 vind ik nog erg optimistisch. Voor het beeld: er is daar geen enkele grensoverschrijdende buslijn (meer). Voor lokaal personenvervoer is daar geen markt - en een IC-verbinding gaat niet vanwege de te lage snelheid.  

06-10-2008 09:56:09
waalkade
waalkade
Nu hij tot Dalheim rijdt, zullen er niet veel meer in zitten, dus hij rijdt toch al.
De kosten van de reactivatie van dat oude stukje lijn Roermond-Dalheim kan men afboeken op een of ander milieupotje.
Wanneer er een trein rijdt wordt dat Meinweggebied op natuurlijke wijze afgeschermd voor recreanten door de spoorlijn.
 

06-10-2008 10:05:50
jbt
jbt
Roermond-Dalheim is 15 kilometer, dus dat moet wel een flinke pot worden dan. Daarnaast is het niet de bedoeling om de Meijnweg voor recreanten af te schermen. Juist het hele gebied is ingericht voor (educatieve en ecologisch) verantwoorde recretatie. Heractivering van het historisch tracé met dit doel zal dus door milieubeweging, beheerders en ondernemers die nu hun brood met de Meijnweg verdienen, niet in dank worden afgenomen, ook niet als het reizigertreinen betreffen. De Horeca en het bezoekerscentrum liggen aan de zuidzijde van de lijn, het overgrote deel van het natuurgebied aan de noordzijde.
Overigens is in Venlo - voor Duitsers - meer te doen dan alleen maar de koffieshops. Het vanaf het station goed te belopen Dr. Nolensplein (met de 'zwei Gebrüder) heet niet voor niets 'der Doktor Nolensplatz' en in Venlo zeggen ze niet voor niet "Kumps se in de sjadt en waat zuus se? Pruuse!" (vrij vertaald: kom je in de stad en wat zie je? Duitsers!)
 

06-10-2008 10:17:41
waalkade
waalkade
Een halte bij de overweg nabij het bezoekerscentrum kan bijdragen aan die ecologisch verantwoorde recreatie.  

07-10-2008 11:09:13
mdeen
mdeen
Quote
mren: DEN HAAG - Op verzoek van België wordt bekeken wat de kosten zijn van elektrificatie van de IJzeren Rijn. CDA-minister Camiel Eurlings van Verkeer schrijft dat aan de Tweede Kamer. De IJzeren Rijn is de goederenspoorlijn van Antwerpen via onder meer Budel naar het Duitse Ruhrgebied.


Als het goed is zijn die kosten een stuk lager dan van Herentals naar Budel, wat de Belgen zelf moeten electrificeren. Hebben ze daar wel aan gedacht?
 

07-10-2008 18:18:09
Modelspoor
Modelspoor
Als de lijn wordt geelectrificeerd,biedt dit natuurlijk ook mooie reizigersverbindingen,bijvoorbeeld Antwerpen C-Mol-Lommel-Neerpelt-Hamont-Budel
Weert-Roermond-Monchengladbach-Koln Hbf-Koln/Bonn Flughafen.
Het is maar een optie.
Er zijn natuurlijk veel van dit soort dingen te bedenken,maar ja de politiek,
moet ook van goede wil zijn,maar vooral grensoverschrijdende baanvakken ligt
altijd gevoelig,terwijl en vooral nu goede infrastructuur hard nodig is.
En er zijn de afgelopen jaren al diverse baanvakken weer in ere hersteld.
 

17-11-2008 17:24:57
keesje
keesje
Vers van de pers:

---
17 November 2008, nos.nl

Akkoord over tracé IJzeren Rijn

De ministers van Nederland, België en Duitsland hebben in Brussel een akkoord bereikt over het tracé van de IJzeren Rijn. Dat is de spoorweg tussen de haven van Antwerpen en het Duitse achterland. In 2018 moeten er weer treinen gaan rijden over de spoorlijn.

De IJzeren Rijn volgt voor het grootste deel het oude tracé. Minister Eurlings heeft een vergeefse poging gedaan om een variant erdoor te krijgen waarbij natuurgebied De Meinweg bij Roermond zou worden ontzien. De treinen gaan daar nu door een tunnel, is afgesproken.

Over de financiering van de spoorlijn is nog geen volledige overeenstemming.
 

17-11-2008 19:35:51
willy84
willy84
Ook heel vers:
Bewindslieden uit Nederland, België en Duitsland hebben na overleg in Brussel vandaag geen overeenstemming bereikt over de aanleg van een alternatief tracé voor een deel van de IJzeren Rijn. Dat liet de Belgische minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte weten.

De kosten voor een alternatief tracé zouden te hoog oplopen. De IJzeren Rijn, de goederenspoorverbinding tussen het Belgische Antwerpen en het Duitse Mönchengladbach, is sinds 1991 grotendeels buiten gebruik. Dat is een doorn in het oog van de Antwerpse havenautoriteiten die graag containers over dat spoor naar het Duitse achterland zouden willen vervoeren.
bron:http://frontpage.fok.nl/nieuws/102674/-Geen-akkoord-over-alternatief-IJzeren-Rijn.html

Wie het weet mag het zeggen....
 

17-11-2008 19:44:23
sik214
sik214
Er is overeenstemming bereikt: het originele tracé wordt het (met ondertunneling) en er is dus geen overeenstemming over een alternatief tracé. Ik vermoed dat dát de nuance is en beide artikelen dus waar zijn.

Laatst bewerkt door sik214 op 17-11-2008 19:44
 

17-11-2008 20:05:40
mich
mich
Zou het dan niet handig zijn in Roermond enkele goederen/kopsporen te hebben, die halen ze namelijk binnenkort allemaal weg... alleen 5 en 6 blijven liggen.  

17-11-2008 21:31:23
nielske90
nielske90
Roermond wordt volgens mij toch echt omzeild door een kleine lus om de stad heen. Bovendien heb je in Weert genoeg ruimte daarvoor.  

18-11-2008 09:03:24
jbt
jbt
Maar daar willen ze een tunnel voor de goederentreinen, hoewel het de vraag is of ze die in Weert wel gaan krijgen als de Meynwegvariant wordt uitgevoerd. De N-280 variant zou dubbelspoor worden en (in beginsel) geschikt voor maximaal zo'n 300 treinen per dag. De Meynwegvariant (enkelspoor in de tunnel: "Kippenlijn" zoals Eurlings die gisteren in het NOS-journaal noemde) zal geschikt zijn voor maar zo'n 55 treinen per dag. Dan zal Weert toch alle zeilen moeten bijzetten om een tunnel te krijgen.  

18-11-2008 16:54:09
hvondelen
hvondelen
Als het net zo wordt als met de betuweroute en de HSL-Zuid.....hmmm dat wordt weer genieten, en daar komt nog bij dat je met een natuurgebied en twee kleine steden zit.


http://www.flickr.com/photos/hvondelen -- De Groeten uit santpoort Noord!
 

19-11-2008 08:48:17
jbt
jbt
Midden Limburg is in rep en roer nu het er op begint te lijken dat de N-280 variant het niet gaat worden en er een tunnel onder de Meinweg komt. Uit L1:

"Hessels: 2018 voor IJzeren Rijn volstrekt onhaalbaar
CDA-Tweede Kamerlid Jos Hessels denkt niet dat de IJzereren Rijn in 2018 opnieuw in gebruik kan worden genomen. Hij noemt dat volstrekt utopisch gezien de vele procedures die doorlopen moeten worden. Hessels vindt de vertraging prima.
Maandag spraken de ministers van Nederland, België en Duitsland af dat de IJzeren Rijn op het historisch tracé gaat rijden, maar dan wel met een omleiding bij Roermond en een tunnel onder nationaal park De Meinweg. Een alternatief tracé ten noorden van Roermond, langs de N-280 oost en de Duitse BAB-52 autoweg, haalde het niet omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de financiering van deze duurdere variant.
dinsdag 18 november 12:19"

Nogmaals uit L1:

" Roerdalen verzet zich tegen tunnel Meinweg
De gemeente Roerdalen verzet zich tegen een tunnel door Nationaal Park de Meinweg om treinverkeer tussen Antwerpen en het Duitse Roergebied mogelijk te maken. Roerdalen vreest een jarenlange bouwput in het nationaal park. Daardoor zullen recreanten en toeristen massaal wegblijven.
De gemeente denkt dat een tunnel ook in strijd is met internationale verdragen. Maandag besloten de Nederlandse, Duitse en Belgische ministers dat de IJzeren Rijn weer wordt gereactiveerd. Met een omleiding om Roermond en een tunnel dwars door het Meinweggebied.
dinsdag 18 november 21:28"

Je kunt je overigens inderdaad afvragen wat erger is: goederentreinen over het historisch tracé, of een jarenlange bouwput.

Daarnaast wordt gezegd dat de MER van rond de eeuwwisseling niet meer actueel is, omdat die van te weinig treinbewegingen uitgaat en de tunnelvariant niet kent. Tenslotte zal ook de omleidingsroute rondom Roermond de nodige inpassingshoofdbrekens gaan kosten, temeer omdat er drie belangrijke wegen zullen moeten worden gekruist en de aansluiting op het historisch tracé niet eenvoudig zal zijn.

In ieder geval weer een flink aantal jaren onderzoek en strijd. Nu het historisch tracé weer actueel is, is het maar de vraag of de IJzeren Rijn überhaupt nog wel gereactiveerd zal worden.
 

19-11-2008 09:40:17
mich
mich
Gewoon niet moeilijk doen. Een tunnel voor een stuk bos is zowiezo belachelijk, en als de gemeente Roerdalen dat toch niet wil, rij je toch gewoon bovengronds. Bovendien is dat stuk bos 3 km lang, zo'n lange tunnel is toch veel te duur. Daarnaast is het stukje "dwars door roermond" ook overdreven. Langs 1500 meter staan huizen aan de zuidzijde van het historisch trace, slechts 800 meter aan de noordzijde. De rest is grotendeels bedrijventerrein. Een omleiding daaromheen moet minstens 2 keer zo lang worden,  

19-11-2008 11:33:54
waalkade
waalkade
Het is niet zomaar een stuk bos.
Het bijzondere is dat daar precies een breuklijn in/door het landschap loopt.
Lijkt me erg gevaarlijk/moeilijk om daar een tunnel aan te leggen.
Pleit eerder voor een stukje cultuurhistorie, een spoorlijn precies langs een breuklijn.
 

19-11-2008 12:42:20
john2
john2
De mensen moeten ook niet zo zeuren. Gewoon die treinen laten rijden zoals het tracé er nu bij ligt. De natuur past zich wel aan. Anders gewoon elektrificatie. Er was een boswachter op de televisie die was ook al niet zo voor een tunnel variant.En staatbosbeheer ook niet. Over de tunnel variant was ook nog geen een of andere procedure geweest.  

19-11-2008 22:38:32
thom
thom
"De natuur past zich wel aan"

Besef je ook dat als je die gedachte aanhoudt, je straks gewoon geen natuur meer hebt

Treinen is een leuke hobby, maar blijf er wel reeel over nadenken en dan is er wel een dulden middenweg te vinden...
 

19-11-2008 23:18:15
timtrein
timtrein
De natuur heeft echt geen last van die treinen hoor. Snelheid een beetje laag houden (60 is mooi denk ik), lage geluidsschermen om het geluid binnen de perken & de dieren buiten de sporen te houden, wildtunneltjes etc, dan redt de natuur zich prima met die paar treinen per dag. Moet je eens zien wat er allemaal aan dieren rond snelwegen leeft, en andere gebieden waar de mens erg actief is. Ik draag de natuur een warm hart toe, maar je kúnt het overdrijven. Een tunnel bouwen levert volgens mij véél meer overlast en véél meer schade op aan de natuur.  

19-11-2008 23:22:31
thom
thom
Maar jij hebt het nu over de gulden middenweg die ik bedoel....

De trein laten rijden zoals tracé er nu bij ligt is iets heel anders dan dat.
 

20-11-2008 10:07:49
roelli
roelli
Zowiezo, de Meinweg zonder de IJzeren Rijn die er doorheen loopt is geen Meinweg. En wat willen ze nou liever, dat de natuur last heeft van de uitlaatgassen voor zolang de IJzeren Rijn in bedrijf zou zijn, of dat er een bouwput ontstaat waarna er totaal geen last meer is van uitlaatgassen? De spoorlijn van Venlo naar Kaldenkirchen loopt ook door een klein stukje natuur (Jammerdaal). Zo'n tunnel zouden ze dan beter onder de 'Donderberg' door bouwen. Daar wonen tenminste mensen. Roermond is zowiezo een beetje aan het overdrijven. De Roertunnel van de A73-zuid loopt gewoon onder een paar weilanden door. Ook zijn ze nog eens uitgerust met de beste beveiliging ter wereld. Zonder twijfel zal dat ook gebeuren met de spoortunnel die onder de Meinweg door zou gaan lopen, maar dan voor een paar boomknuffelaars.

Groeten Roel


Roel op het Veld
 


23-11-2008 10:56:08
vinny004
vinny004
Is een verdubbeling van de Maaslijn geen optie met een spoorboog bij Roermond en bij Venlo (richting Kaldenkirchen)?  

23-11-2008 17:20:06
nielske90
nielske90
Natuurlijk een goed idee, maar de boog in Venlo wordt lastig. In de hoek tussen de sporen ligt een kleine villa-wijk op een heuvel, dus dat moet wel een flinke ingreep worden in die hoek.
Overigens moet er in dat geval ook nog een stuk spoor bij Kaldenkirchen verdubbelt worden...
 

23-11-2008 18:10:35
zugführer
zugführer
Of anders alleen een boog bij Roermond... is kopmaken in Vl zo'n probleem? En een deel kan misschien ook via Herzogenrath de grens over?  

23-11-2008 18:36:02
wietse
wietse
Jamaar, dit is toch zinloos nakaarten? Volgens mij is het besluit gevallen dat de oude route gebruikt wordt, en that's about it. Dan kun je wel lekker doorfantaseren over alternatieven, maar das zo zonde  

23-11-2008 20:13:05
mdeen
mdeen
Quote
zugführer: Of anders alleen een boog bij Roermond... is kopmaken in Vl zo'n probleem? En een deel kan misschien ook via Herzogenrath de grens over?


Ik hoor de gemeente al NIMBY-en. Die willen zo verschrikkelijk graag het goederentrein weg uit de stad Venlo. Dan moet je het al gaan verplaatsen naar Blerick en dus verplicht met twee-spanningsmaterieel gaan rijden vanwege een klein rotstukje van 3 km.
 

29-11-2008 18:56:38
christrein
christrein
Prima dat je er overheen gelopen bent. Hartstikke mooi verslag. Alleen voldoet de infra wel aan de huidige eisen?
En zitten er bijvoorbeeld bruggen en/of tunnels in? die verborgen gebreken zouden kunnen hebben en/of vertonen?
 

29-11-2008 23:39:30
broek53
broek53
Waar reageer je op?

Als je bedoelt of Roermond - Dalheim zo weer bereden zou kunnen worden: jawel hoor, afgezien van het aspect beveiliging. Prima spoor, niet eens oud en versleten, kwaliteitje Veghel - Boxtel zo ongeveer. Kunstwerken van betekenis komen er niet in voor, laat staan dat die ineens slecht zouden zijn geworden. De lijn is destijds dan ook niet gesloten omdat de infra aan vervanging toe was (zoals veel andere lijnen), maar simpelweg omdat er geen treinen meer overheen reden. Eerst niet meer grensoverschrijdend, daarna ook niet meer naar Hrkenbosch.
 

30-11-2008 01:03:21
waalkade
waalkade
Het enige kunstwerk van betekenis is trouwens splinternieuw. Door waar de lijn de beruchte Roertunnel kruist.
De beveiling die aanwezig was is van een eenvoud die men zich nu niet meer kan voorstellen.
Staat beschreven in o.a. het NVBS seinwezen nummer van 1969. Bladziide 39.
 

01-12-2008 09:29:02
jbt
jbt
Quote
broek53

Het ziet er na 15 jaar niet meer in gebruik allemaal niet meer zo heel jofel meer uit. De tand des tijds is ook niet aan Roermond-Dalheim voorbijgegaan
 

01-12-2008 09:55:41
broek53
broek53
Welnee, ik heb in mijn lange lange carrière als vorser van gesloten en verlaten spoorlijnen nog nooit een lijn gezien die er na 15 jaar zo florissant bij ligt. Let wel: daarmee wil ik mij niet begeven in een "discussie" of je letterlijk over de bestaande rails weer zou kunnen rijden (dat kan best, maar dat doet men nooit), maar ik wil ook geen spookverhalen over verkrotte infra aanwakkeren. Niet voor niets heeft jaren op de projectenlijst van Prorail de hervatting van het treinverkeer gestaan (toen dat nog speelde), die binnen enkele maanden na een besluit daartoe gerealiseerd zou kunnen zijn. Wat voor een spoorlijn overigens het meest essentieel is, is de waterhuishouding eromheen, en daar zal zeker een en ander aan moeten gebeuren.  

01-12-2008 11:31:32
mich
mich
Er is in die 15 jaar dan ook beperkt onderhoud gedaan, alleen het duitse stukje lijkt me echt aan vervanging toe.  

01-12-2008 21:14:33
zugführer
zugführer
Het Duitse stukje is echt een oerwoud ja, ik heb geen idee hoe dat er uit ziet na een flinke snoeibeurt maar waar hebben we het dan over... een stukje van een paar honderd meter...  

01-12-2008 21:25:51
rob_ehv
rob_ehv
Is inderdaad een oerwoud! als je in duitsland komt zie ook : http://www.robtreinsite.fotopic.net/c1436915_1.html


robq
 

06-01-2009 09:09:33
jbt
jbt
Onder het motto 'de aanhouder wint' doet het provinciebestuur van Limburg maar weer eens een poging. Zie L1 van vanochtend:

"Alsnog onderzoek naar Duits tracé IJzeren Rijn

Het provinciebestuur laat onderzoeken of de Duitse variant van de IJzeren Rijn alsnog haalbaar is en onder welke voorwaarden. Dat tracé loopt ten noorden van Roermond langs de N280 en de Duitse BAB 52-autoweg. Het besluit voor het nieuwe onderzoek is opmerkelijk omdat de ministers van België, Nederland en Duitsland half november besloten af te zien van de Duitse variant omdat de financiering niet rond kwam.

In plaats daarvan werd gekozen voor het historisch tracé met een omleiding bij Roermond en een tunnel onder nationaal park De Meinweg door. Het nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd door een Belgisch bureau dat onder leiding staat van een hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. PvdA-gedeputeerde Bert Kersten hoopt dat het onderzoek de tracé-discussie opnieuw open breekt."

Heel slim is om een Belgisch bureau in de arm te nemen, onder leiding van een hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. De uitkomst van het onderzoek zou immers wel al eens duidelijk kunnen zijn (natuurlijk de N280/BAB52-variant, want: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt) en het zal voor de belgische regering (welke?) moeilijk worden om een Belgisch rapport te weerspreken.
 

12-02-2009 08:32:03
jbt
jbt
En dat wat ik in mijn post van ruim een maand geleden noemde kennelijk zijn vruchten begint af te werpen, blijkt wel uit dit berichtje van L1:

"Alternatief tracé IJzeren Rijn weer in beeld

Minister Camiel Eurlings heeft nog steeds hoop dat alsnog gekozen wordt voor de Duitse variant van de IJzeren Rijn. Dat is de goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied via Midden-Limburg. In een vergadering van de kamercommissie voor verkeer zei Eurlings dat met name de Duitse regering bereid is meer geld op tafel te leggen.

De Duitse variant loopt ten noorden van Roermond langs de N280 en de BAB52 autoweg. In november leek de variant afgeschreven omdat Nederland, België en Duitsland geen akkoord wisten te bereiken over de financiering, ondanks dat minister Eurlings 100 miljoen euro extra bood. Maar nu lijkt er toch nog een opening. Komt de Duitse variant er niet, dan wordt het aangepaste historische tracé opnieuw in gebruik genomen. Dat loopt van Weert, via een omleiding bij Roermond en een tunnel door nationaal park De Meinweg naar Duitsland."

Het is volgens mij een kwestie van onderhandelingstaktiek wat hier allemaal gebeurd. Daarbij speelt mee dat de Meinwegvariant enkelsporig wordt, en dus maximaal zo'n 70 treinen per dag zou kunnen verwerken, en de N280 variant dubbelspoor met zo'n 290 treinen per dag maximaal.
De vraag is of er wel überhaupt meer dan 70 treinen per dag zullen komen en of je dan ook niet Neerpelt-Weert moet gaan verdubbelen en Weert-Roermond naar vier sporen?
 

12-02-2009 17:49:02
nielske90
nielske90
Weert-Roermond hoef je zeker niet viersporig te maken. Het enige wat daar nu rijdt is max. 4 treinen per uur per richting (buiten spits slechts 2). Een traject als Ddr-Zlw doet 10 treinen per uur per richting exclusief goederentreinen, dus moet het op Wt-Rm makkelijk lukken.  

13-02-2009 09:14:27
jbt
jbt
Als er echt - volgens plan - 290 goederentreinen per dag zouden gaan rijden (wat ik mij dus niet kan voorstellen), dan zouden dat er gemiddeld meer dan 6 per uur per richting zijn. Dat gevoegd bij gemiddeld zo'n 4 'normale' treinen per uur per richting, dan zou je al op meer dan 10 zitten. Dat dan over een langere afstand (ruim 20 kilometer). Dan lijkt mij dat dat (met de verschillende snelheden van de treinen) snel fout zal gaan en lijkt mij dat je naar vier sporen tussen Wt en Rm toe zou moeten.

Wie overigens niet genoeg van de IJzeren Rijn kan krijgen, kan ook nog naar een tentoonstelling. Zie wederom L1:

"REPORTAGE: 130 jaar IJzeren Rijn

De IJzeren Rijn blijft de gemoederen bezighouden. De discussie over de heringebruikname van het historisch tracé tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgbied via Midden-Limburg, gaat nog altijd voort. Het is dit jaar overigens 130 jaar geleden dat de goederen-spoorlijn in gebruik werd genomen, met Vlodrop als grensstation.

Reden voor het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg om een speciale tentoonstelling te maken over de geschiedenis van 130 jaar IJzeren Rijn. Zondag gaat die open en dan wordt ook een speciale CD gepresenteerd met daarop het oude Volkslied van Vlodrop Station. De tentoonstelling 130 jaar Ijzeren Rijn is nog tot eind augustus te zien in het Roerstreekmuseum in Sint Odilienberg."

Veel plezier.
 

13-02-2009 09:40:24
zugführer
zugführer
Tussen Wt en Rm rijden normaal gesproken maar 2 ic's hoor, in beide richtingen rijdt maar 2 keer per dag een ic extra. Verschillende snelheden valt ook wel mee toch, er zijn geen tussenstations of zo.
Overigens lijkt 290 treinen per dag me inderdaad wel een heel erg hoge schatting%03%
 

13-02-2009 10:55:13
jbt
jbt
Er rijdt ook nog goederen in de relatie (globaal) Ehv - Std en je hebt de nodige ledig materieelritten naar Hrl (opstellen en reinigen) en de werkplaats in Mt. Er zijn volgens mij op dit moment twee dienstregelingpaden tussen elke twee ic's.  

13-02-2009 11:49:51
seinhuis
seinhuis
Is het geen idee om de blokafstand kleiner te maken?  

13-02-2009 12:41:40
broek53
broek53
Ik zeg: economische crisis & laten we dit topic maar sluiten - dan zijn we de politiek nog voor ook %03%  

13-02-2009 13:01:42
giuseppe
giuseppe
Als de capaciteit van het baanvak Weert-Roermond ooit ontoereikend zou zijn, een spoorlijn langs de A2 (Maarheeze)-Kelpen-Echt zou veel nuttiger zijn in het kader van reistijdverbetering landsdelen (als eerste zou ik het geld van Heerlen-Sittard overhevelen)  

13-02-2009 13:17:59
fastguy84
fastguy84
Dat laatste, een afsnijding Wt-Std, graag, maar dat lijkt me een ander onderwerp.

Stel dat de lijn er ligt met de 290-variant, zou het dan niet ook nog mogelijk zijn dat er verkeer vanuit Zuid-Limburg daar de grens oversteekt (bijv. vanaf Lutdsm?) of vanuit Ehv (toch nog vanaf de Maasvlakte of alles tussen daar en Ehv?). Dan zou het wel nut hebben om op Rm-Duitsland meer capaciteit te hebben dan op België-Wt. In het geval vanaf de richting Std is het wel nog belangrijk hoe de aansluiting er uit komt te zien, met of zonder verbindingsboogje Rm-Duitsland. Zonder boogje zou je namelijk vanuit Rm eerst naar Wt moeten om terug te steken naar Duitsland.
 

13-02-2009 17:12:23
giuseppe
giuseppe
Als die electrische variant er toch nog zou komen lijkt het me wel een interessante afweging. Wordt Weert-Roermond als onderdeel van een europese goederencorridor de eerste bestaande lijn die naar 25kV gaat?  

07-03-2009 18:01:43
king
king
voorlopig zal er nog geen goederencoridor komen want budel-weert mogen geen treinen meer rijden

de Raad van State in Nederland dat er voorlopig geen treinen meer mogen rijden over een deel van de IJzeren Rijn tussen Budel en Weert. Eerst moet er onderzocht worden welke gevolgen onderhoud en gebruik van deze spoorlijn kunnen hebben voor de beschermde natuur ter plaatse, aldus het rechtscollege. (Bron: De Telegraaf). De beslissing is een flinke streep door de rekening van de NMBS en de haven van Antwerpen
 

02-04-2009 10:27:09
mren
mren
'IJzeren Rijn moet dubbelspoors'

Duitsland werkt alleen mee aan het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn als het hele tracé tussen Antwerpen en Duisburg dubbelspoors wordt en bovendien geëlektrificeerd.

Deze eis wordt volgens de Duitse SPD-politici Wissen van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en Scheele van de Bondsdag ondersteund door een meerderheid van het Duitse parlement. Beide politici zeiden dat in gesprekken met onder meer de Limburgse Milieufederatie in Krefeld. De Duitsers willen dat de IJzeren Rijn duurzaam en toekomstvast moet zijn tot in Antwerpen. Als de lijn niet tweesporig wordt en elektrificatie uitblijft, werkt Duitsland niet mee, aldus de politici. Gedeeltelijk tweesporig of gedeeltelijk geëlektrificeerd is geen oplossing, dan ontstaat een flessenhals bij de Duits-Nederlandse grens.

Hele artikel op http://www.cobouw.nl/nieuws/2009/04/02/IJzeren-Rijn-moet-dubbelspoors.html
 

02-04-2009 12:32:10
rolandrail
rolandrail
Daarmee is Duitsland de perfecte partij voor de anticargohetze bedrijvende Limburgers.  

02-04-2009 14:37:22
timtrein
timtrein
Een flessenhals??? Dat moeten zij zeggen, met hun derde spoor richting Obarhausen pas in 20xx! Wie houdt hier nou wie voor de gek...  

02-04-2009 17:39:42
jbt
jbt
De Nederlandse regering een paar jaar geleden, omdat die eenzijdig de Betuweroute noord en zuid heeft geschrapt, waardoor alles via Emmerich moet.
Overigens is hier al eerder gezegd dat de capaciteit van de IJzeren Rijn bij dubbelspoor vele malen hoger komt te liggen, dus de wens van deze Duitse politici snap ik wel.
 

02-04-2009 18:31:42
giuseppe
giuseppe
Maar dat was toch ook precies wat Eurlings wilde met de N280/BAB52 variant? Dat plan werd afgeschoten omdat Duitsland er niet zo veel geld voor over had.  

03-04-2009 08:37:18
jbt
jbt
'Voortschrijdend inzicht' bij onze oosterburen (fortschreitende Erkenttnisse)  

12-05-2009 14:27:10
john2
john2
Ik snap niet, dat ze niet gewoon de treinen over de ijzeren rijn hebben laten rijden. Dan waren de mensen er gewend aan gebleven. Ze hadden de ijzeren rijn moeten opknappen. Nu moeten ze alle hens aan dek zetten voor de ijzeren rijn weer tot leven te wekken. En dit geld voor meerdere lijnen, waar het plan van is voor ze te heropenen.  

15-05-2009 14:02:04
king
king
in belgie wordt het traject neepelt-mol van een tweede spoor voorzien , met uitzondering van het stuk tussen mol-balen werkplaatsen (is ongeveer 5 km) in dit stuk zitten 2 spoorbruggen en de aanleg daarvan en het verbreden van het traject zou(voorlopig )te duur zijn ,maar de blokafstand wordt wel verkleind op dit stuk

dit alles zou te maken hebben met de ijzeren rijn zodat reizigers treinen antwerpen-neerpelt en de toekomstige cargotreinen elkaar zouden kunnen kruisen
 

18-05-2009 08:39:41
jbt
jbt
Is het de economische crisis? Ineens een heel ander geluid. Zie L1:

"Uitgelekt rapport: IJzeren Rijn niet rendabel

De IJzeren Rijn, de omstreden spoorlijn die via Midden-Limburg Antwerpen met het Roergebied verbindt, wordt niet rendabel. De goederenspoorlijn moet daarom voorlopig niet in gebruik worden genomen. Dat zegt een commissie van onafhankelijke deskundigen in een uitgelekt rapport. Dat rapport werd gemaakt in opdracht van de ministeries van verkeer in Nederland en België.

Volgens de onderzoekers wegen de kosten van heropening, 536 miljoen euro, niet op tegen de baten."

Misschien een voortijdig einde aan al het 'gedoe'?%03%
 

18-05-2009 13:44:58
seinhuis
seinhuis
Of gewoon wat minder tunnels maken, waardoor de koste veel minder zal zijn  

18-05-2009 17:55:29
mren
mren
Prima, gaan we dezelfde toets dan ook gebruiken voor andere infrastructuur? Dan komt er ook geen 6e baan bij Schiphol, was de A5 er nooit gekomen...
Het is immers niet de taak van infrastructuur om rendabel te zijn.
 

18-05-2009 18:15:31
nielske90
nielske90
Desondanks dragen veel infrastructurele projecten wel bij aan de economie van een land/regio, iets wat ik de IJzeren Rijn nog niet zo snel zie doen (als je puur naar NL kijkt)...

Laatst bewerkt door nielske90 op 18-05-2009 18:16
 

18-05-2009 19:33:38
mich
mich
Behalve met de bouw dan...  

20-05-2009 09:28:59
jbt
jbt
De impact van het 'geheime rapport' wordt steeds groter. Zie L1:

"SP en GL: Rapporten over IJzeren Rijn openbaar

SP en GroenLinks in de Tweede Kamer willen openbaarmaking van het rapport van vier onafhankelijke deskundigen over de IJzeren Rijn. Volgens diverse media staat daarin dat het beter is de goederenspoorlijn voorlopig niet opnieuw in gebruik te nemen vanwege de hoge kosten. Pas over 5 jaar zou een besluit moeten worden genomen.

Het advies is opgesteld op verzoek van de regeringen van België en Nederland. SP en GroenLinks vragen CDA-minister Camiel Eurlings het rapport zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de Tweede Kamer. De IJzeren Rijn verbindt Antwerpen met het Ruhrgebied via Midden-Limburg."

In de gemeente Weert is onrust en onzekerheid ontstaan, omdat ontwikkelingsplannen voor de gebieden rondom de spoorlijn door dit rapport onzeker worden.
Het zoveelste overleg tussen de Nederlandse en Belgische ministers voor verkeer zal wel weer noodzakelijk worden.
 

20-05-2009 11:22:00
john2
john2
Wat een gehengst, lees gedoe, om heropening van een stuk spoorlijn.  

29-06-2009 17:12:54
king
king
'NMBS wil Noord-Limburg (B) uit isolement halen
De NMBS wil het spooraanbod in (Noord-)Limburg uitbreiden, schrijft de krant het Belang vandaag. Volgens de plannen moeten er rechtstreekse verbindingen komen van Noord-Limburg naar Brussel en Antwerpen en de spoorlijn 18 Hasselt-Neerpelt-weert waar nu tussen Helchteren en Overpelt het toeristische fietspad ligt - moet opnieuw aangelegd worden. Vanuit Hasselt naar Amsterdam sporen kan dan in amper 2 uur met overstap in weert . De lijn Herentals-Mol-Neerpelt zou naar Hamont worden doorgetrokken, op twee sporen worden gebracht en geëlektrificeerd . vanaf hamont wordt het spoor enkelsporig tot weert Dan zouden er afwisselend om het half uur reizigerstreinen van Hamont naar Brussel en naar Antwerpen kunnen. en hasselt neerpelt weert elk uur
. De investeringen zouden alleszins ook passen in de heractivering van de IJzeren Rijn.
 

08-07-2009 09:05:39
jbt
jbt
Het rapport waar ik hierboven (op 20 mei 2009) over had, is nu officieel openbaar gemaakt. Zie L1:

"IJzeren Rijn definitief niet rendabel
Wat moet er gebeuren met de IJzeren Rijn? Vorige week kwam het officiële rapport uit over de omstreden spoorlijn die Antwerpen via Weert en Roermond verbindt met het Roergebied in Duitsland. In mei meldde L1 het al dat de IJzeren Rijn niet rendabel was, en dat is nu ook officieel gepresenteerd.

Voor de actiegroepen tegen de IJzeren Rijn een enorme opsteker. Verladers organisatie EVO ziet nu volop kansen om een andere route te kiezen. De officiële kosten-baten analyse was gemaakt in opdracht van de ministeries van Verkeer van Nederland en België."

Kan na 10 jaar 'geduw en getrek' het boek toch mogelijk dicht, zonder IJzeren Rijn.
 

08-07-2009 10:42:58
rolandrail
rolandrail
Als de hoge kosten het struikelblok zijn hebben we dat de te danken aan de extreem spoorhaatzaaiende Limburgers die het project landurig hebben tegengewerkt, álles wordt duurder als je het maar moet blijven uitstellen omdat een aantal provincialen hun eigenwaarde denkt te moeten opschroeven over de rug van anderen.
Wat die tegenwerking allemaal heeft gekost is ook wel een onafhankelijk onderzoek waard en vervolgens zouden de complete provincie Limburg incl. inwoners daar gewoon grof voor moeten dokken.
 

08-07-2009 12:05:49
jbt
jbt
Ik denk dat het toch iets genuanceerder ligt. Zo'n 10 jaar geleden zag de Haven van Antwerpen het gebeuren dat de Betuweroute in Nederland zou worden aangelegd en de Montzenroute op de schop moest. Men vreesde dat Rotterdam ten koste van Antwerpen een betere concurrentiepositie zou krijgen. Dus werd de IJzeren Rijn als alternatief gepresenteerd, zelfs met veel verbaal geweld afgedwongen. In het begin zouden er zelfs - ter ontlasting van de Montzenroute - over nu bestaand spoor 15 treinen per dag moeten gaan rijden.

Daarna kwam er de groei in het goederenvervoer, dus zat het de IJzeren Rijn mee. Door de kredietcrisis zijn de hoopvolle verwachtingen nu wel neerwaarts bijgesteld. het is nu maar de vraag of al die hoopvolle cijfers (van 55 tot 190 goederentreinen per dag) wel haalbaar zijn. De IJzeren Rijn zal immers voor wat betreft hoeveelheid goederentreinen nooit een Rechte Rheinstrecke of een Nord-Süd-Strecke worden.

Het is nog altijd de Nederlandse nationale regering geweest die eerst via een ruil met betrekking tot de HSL, aan de Belgische wensen aangaande de IJzeren Rijn heeft meegewerkt, maar later bedenkingen heeft opgevoerd, zoals o.a. het verweer in de internationale arbitrage over het Scheidingsverdrag. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van tegenwerkingen van de Nederlandse nationale regering.

Wat actiegroepen hier in Midden Limburg hebben tegengewerkt, acht ik marginaal. Hooguit een omleiding rondom Roermond, waarvan het de vraag is of die er planologisch hoe dan ook had moeten komen. Met de N-280 variant waren alle problemen verholpen en iedereen was blij. Vergeet niet dat er in Limburg (en zelf in Midden Limburg) voorstanders voor de IJzeren Rijn waren, met name voor de N-280 variant.

Om nu de uiteindelijke negatieve uitkomst van de kosten-bate-analyse aan "extreem spoorhaatzaaiende Limburgers" te wijten en dat er sprake is van "een aantal provincialen" dat denkt hun eigenwaarde te moeten opschroeven "over de rug van anderen", vind ik als Midden-Limburger op nog geen 200 meter afstand van de IJzeren Rijn - en verklaard voorstander van de N-280 variant - te kort door de bocht en welhaast getuigen van Randstedelijke arrogantie. Aan een onderzoek waar "de complete provincie Limburg incl. inwoners (...) gewoon grof voor moet dokken" zie ik geen aanleiding, zeker niet als uit dat onderzoek zou blijken dat het niet tot stand komen van de IJzeren Rijn niet het gevolg is van tegenwerking vanuit de provincie.

Laatst bewerkt door jbt op 08-07-2009 12:23
 

08-07-2009 15:13:37
AlbertP
AlbertP
Eindeloos overleg... Waar is dit nou voor nodig. Waarom het spoor blijven tegenhouden?

Er is door de tegenstanders zelfs ballast onder het spoor vandaan gehaald en er is geprobeerd een hek op het spoor te zetten.
Ongeveer bij km 97,5 staat een enorm reclamebord van de tegenstanders van de lijn (foto van ajwkam): http://doodspoor.arthurkamminga.nl/ijzerenrijn/g1.jpg
Op het bordje van km 98 staat 'Nein zum eisernen Rhein'.

Geluidshinder kan het probleem niet zijn, bij km 93 staat een fabriek die 10 km verderop in Dh nog te horen is.
 

08-07-2009 17:34:44
ajwkam
ajwkam
Tja, het punt is ook een beetje dat de inwoners van Midden-Limburg bang zijn gemaakt met prognoses over gigantische aantallen treinen. Er lijkt totaal geen tussenweg te zijn: of er komen 130 goederentreinen per dag, of de lijn blijft gesloten. Ik kan me wel voorstellen dat men geen Betuweroute door de Meinweg wil, maar een paar treinen overdag (zeg: 1 pad per uur tussen 8 en 20 uur) met een beperkte snelheid (zeg: max. 60 kph tussen Rm en Dh) en enkele geluidsmaatregelen moet toch goed mogelijk zijn. Dan zou ik wel kiezen voor elektrificatie en lawaaierige dieselloks mogen via Montzen blijven rijden. Dan heb je geen tunnels of omleiding bij Roermond meer nodig.

Op zo'n geëlektrificeerde IJzeren Rijn kan je ook personentreinen laten rijden; dan heeft de burger ook nog wat aan die spoorlijn. Een modern elektrisch treinstel maakt zo weinig lawaai dat dat ook geen probleem zou moeten zijn.