NS 2000 Crowdfunding actie bij de SGB
Forum: Algemeen - Algemeen
06-09-2016 22:12:01
metzie
metzie
%TL;DR
De vrijwilligers van Stoomtrein Goes Borselle zijn een crowdfunding actie gestart om een “ NS 2000” diesel locomotief uit Amerika naar Nederland te halen. Deze locomotief staat momenteel in Florida bij een spoorweg museum dat is gesloten en zal worden gesloopt als deze niet naar Nederland kan worden verscheept. Omdat de locomotief niet in een container past is er apart vervoer nodig. Het crowdfunding doel is €25000 en dan hebben we voor het eerst sinds 1960 weer een “ NS 2000” op de Nederlandse sporen.

Meer informatie over de crowdfunding actie en hoe je eraan kunt bijdragen vind je op de www.destoomtrein.nl crowdfunding website van de SGB

Op de website van www.nicospilt.com vind je ook een PDF www.nicospilt.com van het artikel dat in de Juli 2016 editie van het Rail Magazine heeft gestaan.

In 1941 raken de Amerikanen betrokken bij de tweede wereldoorlog door de Japanse aanval op Pearl Harbour. Het USA Transportation Corps dat deel uitmaakt van het Amerikaanse leger had behoefte aan zware locomotieven om de bevoorradingstreinen te trekken. De firma Whitcomb bouwt in 1941 en 1942 daarvoor 110 vierassige diesellocomotieven met centrale cabine onder het type 65DE14. In 1943 belanden de locomotieven via het Midden-Oosten en Italië in Europa.

Op Nederlands spoor
NS koopt in de zomer van 1946 twintig van deze locomotieven uit een legerdump en brengt die in juli 1946 over naar Nederland. NS stelt de locomotieven die zij gekocht heeft na het nodige herstelwerk in de loop van 1946 en 1947 in dienst onder de nummers NS 601-619 en in 1953 worden er
achttien stuks vernummerd in de NS-serie 2001-2018. Zij worden ingezet in het goederenverkeer, maar bij tijd en wijle ook voor het reizigersvervoer. In latere jaren zijn ze met name ingezet in het goederenverkeer, zoals het verrijden van de zware olietreinen vanuit Schoonebeek. Nadat de aflevering van de nieuwe diesellocs van de serie NS 2200 in 1958 is afgerond worden de 2000’en tussen 1958 en 1960 alle buiten dienst gesteld en gesloopt.

Een nieuwe NS 2000?
Al langere tijd leeft de wens onder spoorwegliefhebbers om weer een NS 2000 op de baan te zien. In de afgelopen jaren zijn reeds diverse pogingen ondernomen door verschillende mensen om tot de verwerving van een machine te komen. Helaas zijn deze pogingen allemaal gestrand om diverse redenen, maar misschien is er nu toch nog een nieuwe kans om tot een NS 2000 replica te komen. Het ongelukkige toeval wil dat ter nagedachtenis van de veel te vroeg overleden spoorwegliefhebber en oud-STIBANS bestuurslid, Lex Lijsten, de erfgename heeft aangegeven Lex permanent te willen herdenken in de vorm van een spoorwegobject bij een museumlijn. Zij stelt daartoe een bedrag ter grootte van 25.000 euro ter beschikking. Het voorstel is toen gedaan uit te zien naar een Whitcomb-locomotief en deze over te brengen naar Nederland.

Speurtocht
Afgelopen februari stuitte een van de projectmedewerkers via een Amerikaans spoormuseaforum op een foto van een Whitcomb, gelijkend op de NS-versie, staand bij een klein museum in de plaats Lake Wales in Florida. De begeleidende tekst meldde dat de locomotief samen met een zesassig rijtuig te koop was omdat het verdere onderhoud te veel zou gaan kosten. Sloop dreigde als er zich binnen afzienbare termijn geen koper voor beide spoorobjecten zou aandienen. Na inspectie bleek de machine in en voldoende staat en is een aankoop bedrag afgesproken van $5000 ongeveer gelijk aan de oud-ijzer prijs.

Transport
Met name omdat de loc niet binnen gangbare containermaten is te plaatsen zijn de transportkosten fors. De kosten voor transport bedragen ruwweg 45.000 euro. Een sponsor voor dit gehele bedrag bleek niet te vinden, maar de firma Spliethoff heeft aangeboden het zeetransport tegen kostprijs uit te voeren!. De firma Mammoet heeft aangeboden het hele logistieke traject uit te willen werken en in kaart te brengen, inclusief de kosten en partijen die een dergelijke speciale klus kunnen klaren. Zeer mooie aanbiedingen, maar de voorwaarde om dit te accepteren is dat eerst het ontbrekende bedrag op tafel moet komen. Daarmee resteert een tekort van circa 25.000 euro op de totale kosten van 50.000 euro om de locomotief aan te schaffen en naar Nederland te vervoeren.

Geef dus gul , red deze locomotief en bring een “ NS 2000” weer terug op de Nederlandse sporen.

07-09-2016 06:06:56
thieskes
thieskes
Van harte welkom bij Somda.


http://www.flickr.com/photos/thieske_1987

09-09-2016 14:02:50
taigagaai
Moderator
taigagaai
De voortgang van de crowdfunding actie is te vinden op www.destoomtrein.nl

16-09-2016 23:10:54
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #1
De tussenstand van de crowdfunding actie is dat er op dit moment (16 september 2016) €21728 van €25000 is opgehaald. Dat maakt een verschil van €3272. Het zou fijn zijn als je ook een kleine donatie kunt maken voor dit initiatief.

Meer informatie over de crowdfunding actie en hoe je eraan kunt bijdragen vind je op de [url=www.destoomtrein.nl website van de SGB[/url]

Bijgaand nog twee youtube filmpjes met de betreffende Whitcomb locomotieven in actie in de tweede wereld oorlog.

[video]www.youtube.com
De Whitcomb locomotief is te zien vanaf 3:30.

[video]www.youtube.com
Vanaf 23:15 zie je een Whitcomb locomotief die een trein trekt door een door oorlog verscheurd europa.


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


28-09-2016 12:44:35
taigagaai
Moderator
taigagaai
Inmiddels is het streefbedrag van €25.000 gehaald en is er nog een locomotief opgedoken in Amerika. Deze verkeert in een veel betere toestand en is sneller rijvaardig te maken. Om deze locomotief over te nemen is 35 tot 40.000 euro voor nodig. Mocht het niet mogelijk zijn om deze locomotief over te nemen, dan wordt de eerste keus naar Nederland gehaald en zal het overschot dat er nu is gebruikt worden om deze locomotief rijvaardig te maken. Er is inmiddels €27.000 ingezameld.

29-09-2016 22:32:14
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #2
De tussenstand van de crowdfunding actie is dat er op dit moment (29 september 2016) €27033 opgehaald. Er is een interessante ontwikkeling gaande waarbij een andere locomotief is ontdekt die niet zo heel lang geleden aan de kant is gezet met een defect bij een industrieel bedrijf. Daarom is het nieuwe crowdfunding doel €35000.

Meer informatie over de crowdfunding actie en hoe je eraan kunt bijdragen vind je op de [url=www.destoomtrein.nl website van de SGB[/url]


Lees hieronder de officiele update van de SGB website van 28 september 2016
De afgelopen tijd is er veel tijd gestoken in organisatie van het transport waarbij we in contact zijn gekomen met de firma Spliethoff (www.spliethoff.com). Zij zijn gespecialiseerd in bijzondere zeetransporten naar de andere kant van de oceaan. Men was direct zeer enthousiast over het project en wil hieraan graag medewerking verlenen. Spliethoff heeft aangeboden het gehele zeetransport uit te voeren voor alleen de directe kosten zoals havengelden! Het transport zelf wil men geheel sponsoren. We zijn de firma Spliethoff dan ook zeer dankbaar voor deze belangrijke toezegging die de crowdfunding teller flink deed oplopen!

Inmiddels kan met zekerheid gesteld worden dat we de locomotief uit Lake Wales aan kunnen schaffen en naar de SGB brengen. Rijdend krijgen zal een erg grote klus zijn voor de langere termijn, de loc staat immers al minstens 30 jaar stil en is technisch incompleet. De buitenzijde is echter geheel origineel zodat al snel een NS 2000 getoond kan worden.

Rijdend alternatief??

Naast de machine in Lake Wales is vrij onverwacht er een mogelijkheid gekomen om een ander identiek exemplaar aan te schaffen. Deze machine was tot op heden onbekend omdat deze op een geheel afgesloten fabrieksterrein werd ingezet. Via een Amerikaans forum is deze loc gevonden (op basis van een luchtfoto...!) Navragen heeft opgeleverd dat de locomotief tot enkele jaren geleden volop werd ingezet maar inmiddels met een defect aan de kant staat.

Deze loc is in een veel betere technische staat en met relatief weinig werk weer rijdend te maken. Maar de aankoopprijs ligt daardoor wel een stuk hoger... Op het moment van schrijven zijn de gesprekken hierover gaande met de eigenaar. Er zal naar schatting zeker 10.000 tot 15.000,- euro extra nodig zijn voor deze locomotief. Men is positief over eventuele verkoop maar is er nog niets met zekerheid bekend, de onderhandelingen lopen nog!

We hopen dat we uiteindelijk voor die machine kunnen kiezen zodat de 2000 vrijwel meteen rijvaardig zal zijn. Het wat hogere aankoopbedrag bespaart uiteindelijk weer veel geld (en werk!) aan de motorrevisie enz. van de machine in Lake Wales. De definitieve keuze zal voornamelijk aan het totale beschikbare bedrag afhangen! Mocht er niet voldoende ruimte zijn voor aanschaf van de betere machine dan zal het bedrag dat resteert na verwerving natuurlijk in het herstel van de loc uit Lake Wales worden gestoken!

De crowdfundingactie verloopt gelukkig erg goed, zoals we hoopten is er een groot publiek geïnteresseerd in het historische NS dieselmaterieel. Er zijn veel enthousiaste reacties ontvangen!

Wij zijn naast de fa. Spliethoff, diegene die reeds gedoneerd hebben allemaal zeer erkentelijk voor hun bijdragen! Hopelijk kunnen we samen de meter nog een stuk laten oplopen om zo voor de "rijdende NS 2000" kunnen gaan!

Laatst bewerkt door metzie op 29-09-2016 22:32

21-10-2016 14:06:33
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #3
De tussenstand van de crowdfunding actie is dat er op dit moment (19 oktober 2016) €30959 opgehaald. De huidige stand van het project is dat op het gebied van transport in principe alles rond is. Maar het project team weet nog steeds niet of het haalbaar is om de technisch betere loc te verwerven. De bal ligt nu bij de Amerikanen, maar daar gaat het allemaal niet zo vlug als ze zouden willen. Het projectteam is er nog druk mee bezig.

Meer informatie over de crowdfunding actie en hoe je eraan kunt bijdragen vind je op de [url=www.destoomtrein.nl website van de SGB[/url]

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van tussentijdse updates dan kan je altijd de [url=www.facebook.com pagina van de SGB[/url] in de gaten houden.

Verder nog een interessant stukje film uit 1946 waarin een stuk of tien NS 2000 locomotieven in Nederland op transport zijn.
[video] youtu.be [/video]

22-11-2016 23:26:18
metzie
metzie
NS 2000 rijdt als IC (Intercity) voor NSR over traject Gvc - Ut - Amf - (-Dv)">2000 Crowdfunding update #4
De tussenstand van de crowdfunding actie is dat er op dit moment (22 november 2016) €31719 opgehaald.

Zoals in de vorige update is te lezen,blijkt er onverwacht de kans te zijn om een beter exemplaar te verwerven. Deze machine bevindt zich midden in Amerika op het terrein van de "Lehigh Cements" (onderdeel van het Duitse Heidelberg Cement). De fabriek ligt in Mason City, zo`n 200 km onder Minnesota en ruim 1600 km. uit de kust... Het heeft aardig wat tijd gekost alvorens het "corporate headquarters" (de directie) het verzoek heeft behandeld maar er is gelukkig zeer positief nieuws gekomen. De directie is bereid om de machine aan de SGB over te dragen en er worden diverse reserveonderdelen bij beschikbaar gesteld!

Het projectteam heeft natuurlijk positief op hun voorstel gereageerd en gevraagd om meer informatie over de locomotief, maar helaas duurt het weer even voordat er een reactie is. Hopelijk volgen snel meer foto`s en technische informatie. Op basis van wat bekend is uit fora en enkele oudere foto`s is duidelijk dat het gaat om nummer USA7989 uit 1943. Ter vergelijking: de NS 2004 had nummer 7985. De machine is rond 1985 van andere draaistellen voorzien, waarschijnlijk tijdens een grote revisie waarbij de loc eveneens is aangepast voor radiobediening. Deze draaistellen zijn van een iets lichter maar even oud type Whitcomb-locomotief afkomstig. De locomotief is vanwege een defecte tractiemotor niet rijvaardig maar werd nog ingezet bij het bedrijf tot 2010. Uiterlijk is de machine verder geheel in originele toestand en nog in goede staat. In de bufferbalk zijn de gaten voor bouten van de buffers van de inzet in Europa ook nog aanwezig.

In vergelijking met de machine in Lake Wales is dit een vele malen beter exemplaar, omdat deze in principe ook in technische zin compleet is en tot voor 5 jaar geleden nog gelopen heeft. De buitenzijde is niet verbouwd en doordat de machine steeds op eigen terrein heeft gestaan is er geen sprake van vandalisme of diefstal van componenten.

Op dit moment wordt er verder nagegaan op welke manier het transport binnen Amerika georganiseerd kan worden. Er zal begin 2017 een bezoek ter plaatse worden gebracht om de machine goed te inspecteren en verdere afspraken te maken. Tevens wordt dan duidelijk wat er beschikbaar is aan extra onderdelen. Als alles meezit, zou het transport naar Nederland in het voorjaar kunnen plaatsvinden. Intussen inventariseren we ook de mogelijkheden om in Italië vervangende draaistellen en tractiemotoren te verwerven.

Dankzij de extra donaties die afgelopen tijd nog zijn ontvangen, verwachten we dat het mogelijk is de extra transportkosten voor deze locomotief te kunnen financieren. Het transport van een ruim 65 ton zware machine per dieplader over zo`n 1600 km door Amerika is immers geen eenvoudige en daardoor dure klus. Vele bruggen en wegen zijn niet op zo`n gewicht gebouwd en de route kan wat omslachtig worden. Vervoer over het spoor is vanwege kostbare keuringen e.d. geen optie.

Pas na volledige technische controle in Nederland zal exact bekend zijn wat de kosten bedragen voor een eventueel later rijvaardig herstel. Hierover is nu nog niets te zeggen, maar wel zal een optische opknapbeurt op afzienbare termijn mogelijk zijn. Het belangrijkste doel kan dankzij alle sponsoren en donateurs in ieder geval worden gerealiseerd:het verwerven van een goede NS 2000 rijdt als IC (Intercity) voor NSR over traject Gvc - Ut - Amf - (-Dv)">2000 loc evenals het transport, en uiterlijk herstel!

Het projectteam willen nogmaals iedereen hartelijk danken die tot op heden heeft bijgedragen in dit project!
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net

Foto copyright:
Foto 1 van van SGB website
Foto 2 van www.flickr.com
Foto 3 van www.flickr.com

Laatst bewerkt door moderator op 23-11-2016 22:03, reden: ubb-tags svp achterwege laten, werken hier niet

23-11-2016 09:54:42
treinfan
treinfan
Is het mogelijk de BB-tags uit je bericht weg te halen? Linkjes/afbeeldingen kunnen hier gewoon door het adres te plaatsen, nu werken ze niet door de tags.

23-11-2016 22:04:17
sfj
Done


Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

24-11-2016 23:37:15
metzie
metzie
Dank je wel. Ik bereid updates even voor in een word doocument zodat ik ze op een aantal plekken kan posten. De meeste andere fora gebruiken ubb codes, zal de volgende update even aapssen voor Somda. Hebben jullie al gedoneerd by the way?

26-11-2016 10:52:02
wattman
wattman
Hier nog een foto van de betreffende locomotief
flic.kr

Deze collectie is ook wel aardig om te bekijken
www.flickr.com

26-01-2017 19:38:02
Jan-Mark
Jan-Mark
Dankzij de vele donaties is het streefbedrag intussen bereikt, de teller staat nu op €35.264,-! Het project kan dus doorgaan, en in het nieuwste verslag staan diverse positieve meldingen:

Er zijn foto`s ontvangen uit Amerika! Deze laten zien dat de machine in behoorlijk goede uiterlijke staat is, met hier en daar wat "gebruikssporen". Er is ook wat beperkte informatie over de technische staat van de machine ontvangen. De locomotief is rond 2005 buiten dienst gegaan en is sindsdien overdekt onder enkele silo’s weggezet. De laatste keer dat de loc is gestart rookte 1 van de twee zescilinder Cummins dieselmotoren flink waarbij men dacht aan een afstellingsprobleem. De andere motor liep prima. De locomotief is vervolgens geheel compleet en droog weggezet als strategische reserve. Naast de locomotief wil men ook nog een aantal reserve onderdelen schenken waarvan de verwachting was dat het zou gaan om enkele meters en kleine componenten. Het blijkt echter te gaan om een drietal complete tractiemotoren en twee hoofdgeneratoren. Zeer waardevolle onderdelen!

Op 21 December 2016 is er een constructief overleg geweest tussen een kleine SGB delegatie en de firma’s Spliethoff en BigLift. De firma Spliethoff is de verscheper en de firma Biglift de technische partner v.w.b. het verschepen van speciale ladingen. Diverse aspecten van het transport van de locomotief zijn toen aan de orde geweest zoals het papierwerk dat allemaal geregeld moet gaan worden, het verladen en de vaarroute. De route die naar grote waarschijnlijkheid zal worden bevaren is die van Cleveland naar Antwerpen. Een grote onverwachte meevaller is dat de machine tijdens de zeereis geheel benedendeks vervoerd kan worden. De schepen die Spliethoff gebruikt zijn voorzien van enorme liften en open klapbare dekken. De lading is daarmee goed beschermd tegen het zoute zeewater.

In maart zal een kleine SGB delegatie afreizen naar de Lehigh Cement fabriek in Mason City. In een week tijd wordt dan getracht allerlei zaken op orde te krijgen of anders met derden deze zien te regelen. Zo moeten er steunen ter plaatse worden gemaakt voor het vastzetten van de loc tijdens transport en moet het wegvervoer worden afgestemd. Ook wordt de locomotief zelf verder goed technisch geinspecteerd zodat we ook hier een beter beeld bij hebben.

Naast de genoemde aspecten zijn er nog tal van kleine zaken die geregeld moeten worden zoals toegang aan de kade in de haven van Antwerpen waar de locomotief ontscheept gaat worden. Deze toegang zal helaas alleen mogelijk zijn voor een select gezelschap, zoals pers en de mensen die giften hebben gestort van 2000 euro of meer.

Ondanks het feit dat voor het einde van 2016 het streefbedrag van 35.000 euro werd bereikt zijn extra donaties natuurlijk van harte welkom. Deze zullen dan bijdragen aan het verder herstel van de machine na aankomst in Nederland.

Bron: www.destoomtrein.nl

29-03-2017 19:31:49
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #7

Foto
tweakers.net


Op de SGB www.facebook.com is een update gepost. Een aantal leden van het projectteam zijn nu in Amerika om de locomotief te inspecteren en het verdere transport te regelen. De update is als volgt: “Goedgekeurd! Ons team in de States is tevreden: dit wordt onze 'NS 2000'. Nu nog een heleboel zaken regelen om de locomotief naar Nederland te vervoeren.”

Via forum.beneluxspoor.net vond ik nieuws over extra hulp bij het rijvaardig maken van de locomotief zodra deze in bij de SGB is. De locomotief is uitgerust twee zescilinder dieselmotoren van de firma Cummins. De firma heeft ook een Nederlandse vestiging in Dordrecht en als onderdeel van hun “community werk” initiatief hebben zij aangeboden om de motoren na te kijken en in orde te maken. Dat is natuurlijk super goed nieuws want dat betekend dat de SGB het geld en energie in andere taken voor het opknappen van deze locomotief kunnen stoppen.

Tot zover het nieuws tot nu toe en ik hoop dat er snel meer updates volgen met nieuws uit Amerika.

10-04-2017 22:38:30
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #8

Niet echt een grote update, maar ik vond een interessant artikel over het NS 2000 project op de website van een Zeeuwse krant, de PZC. Het meest opzienbarende vind ik dat de SGB heeft besloten om het opknappen van de locomotief uit te besteden aan een bedrijf. In mijn optiek een goede beslissing want het grondig opknappen van een locomotief kan vele jaren duren zoals bijvoorbeeld bij www.stichting162.nl die van 1996 tot en met 2012 aan hun locomotief hebben gewerkt totdat de NS 162 rijvaardig was.

[quote]
Bronartikel www.pzc.nl

SGB vindt droom-locomotief bij cementfabriek in VS

GOES - Hij staat nu te verstoffen bij een cementfabriek in de Amerikaanse staat Iowa, maar als de 'NS-2000'-locomotief eenmaal aan z'n reis richting Goes begint, wacht 'm daar een glorieus nieuw leven.

Het hart van menig treinfanaat zal sneller kloppen wanneer de locomotief in oude glorie bij de Stoomtrein Goes-Borsele arriveert, verwacht woordvoerder Reinier Zondervan. ,,Deze locomotief is straks volstrekt uniek in Nederland."

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de diesellocomotief van Amerikaanse makelij in Europa geïntroduceerd. Tot 1960 reden er zo'n twintig van op Nederlandse spoor. ,,Ze zijn vooral bekend van de olietransporten uit Schoonhoven. Helaas zijn ze allemaal gesloopt."

Al jaren neemt de SGB het voortouw om een vergelijkbaar exemplaar te importeren en op te knappen in de jaren-vijftigstijl van de NS. Via crowdfunding en met een legaat is inmiddels een bedrag van ruim 60.000 euro voor dat doel ingezameld.

De cementfabriek in Ohio bleek bereid het redelijk gave exemplaar te schenken aan de Zeeuwen. ,,Deze week is de machine door één van onze bestuursleden en een monteur goedgekeurd en hebben ze voorbereidingen getroffen voor het transport."

Dat wordt nog een hele klus. Het zou veel te duur worden om de loc goedgekeurd te krijgen voor transport over spoor, dus moet de 65 ton zware machine per dieplader over zo'n 1600 km naar Cleveland worden gereden. Daar wordt hij verscheept naar Antwerpen.

,,Vanaf daar gaat hij niet meteen naar Goes. Om te voorkomen dat het een langdurig project wordt, zal de locomotief elders in het land door een bedrijf worden opgeknapt."
[/quote]

10-05-2017 11:16:31
SunKeeper
SunKeeper
Ik was het een tijdje vergeten om te kijken hoe het project ervoor stond.

Jammer dat het nu nog een tijdje duurt voordat die te Gs arriveert. Ik ben benieuwd of die dan na het opknappen wel over het spoor hier naar toe komt.

Klopt het dat ''olietransporten uit Schoonhoven'' foutief in het artikel staat?

Verder dacht ik dat ze vooral voor reizigerstreinen werden ingezet?

10-05-2017 11:39:20
dennistd
dennistd
Schoonhoven moet natuurlijk Schoonebeek zijn

10-05-2017 12:57:07
martijn
martijn
En ik denk dat je in de war bent met de 2600-en qua inzet voor reizigerstreinen. (SunKeeper)

10-05-2017 13:16:03
SunKeeper
SunKeeper
Quote
martijn (wo 10 mei 2017 12:57:07 www.somda.nl): En ik denk dat je in de war bent met de 2600-en qua inzet voor reizigerstreinen. (SunKeeper)


Hier in Zeeland heb ik meermaals gehoord dat vlak na de nummering in de 2000-serie er regelmatig binnen Zeeland reizigerstreinen mee gereden werden.

Zo ook op de SGB-site te lezen valt:

''NS stelt de locomotieven die zij gekocht heeft na het nodige herstelwerk in de loop van 1946 en 1947 in dienst onder de nummers NS 601-619. Het twintigste exemplaar wordt als onderdelenleverancier gebruikt en in 1947 gesloopt. Al snel blijkt dat de problemen met de interne koeling van de Buda-motoren niet bedrijfszeker genoeg opgelost kunnen worden, waardoor de scheuren in de cilinderkoppen terug blijven komen. Daarom wordt aan het eind van 1952 besloten de Buda’s te vervangen door Thomassen-motoren. Dit krijgt in 1953 zijn beslag. De 603 haalt deze ombouw niet en wordt in 1953 eveneens gesloopt waarna de overige achttien stuks vernummerd worden in de NS-serie 2001-2018. Zij worden ingezet in het goederenverkeer, maar bij tijd en wijle ook voor het reizigersvervoer. In de jaren kort na de oorlog heerste namelijk voor alle diensten een gebrek aan machines. In latere jaren zijn ze met name ingezet in het goederenverkeer, zoals het verrijden van de zware olietreinen vanuit Schoonebeek. Nadat de aflevering van de nieuwe diesellocs van de serie NS 2200 in 1958 is afgerond worden de 2000’en tussen 1958 en 1960 alle buiten dienst gesteld en gesloopt. ''

Bron: www.destoomtrein.nl

10-05-2017 17:39:04
phantom
phantom
Quote
SunKeeper (wo 10 mei 2017 11:16:31 www.somda.nl):
Jammer dat het nu nog een tijdje duurt voordat die te Gs arriveert. Ik ben benieuwd of die dan na het opknappen wel over het spoor hier naar toe komt.


Ook hier een kant tekening,naar ik begrepen heb maakt men de NS 2000 hier pas weer op orde en komt deze per speciaal transport schip aan in NL, of wilde ze dr nou mee naar de antwerpse haven ?
Afijn ik geloof ik niet dat ze m zover gereed maken in t buitenland om m dan vanuit welke haven ook per spoor te verslepen naar de SGB.
Het laatste wat bekend gemaakt is,loc en (reserve)onderdelen verzamelen op de locatie waar die nu staat,over de weg richting een geschikte haven waar het speciale schip zal aan meren om daarna ri 1 van de beide havens te varen vanuit the US of A,om dan per vrachtwagen de loc ri SGB te brengen.
(al zijn plannen onderhevig aan wijzigingen in de loop der tijd %08% )


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

10-05-2017 18:22:45
nohab
nohab
Speciaal schip? Vast niet, gewoon genoeg ruimte maken in het ruim of aan dek, een stukje rails dat lang genoeg is en vastsjorren. Tussen alle andere lading.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

10-05-2017 20:05:04
gvttreinen
gvttreinen
Sloe heeft ook een haven (en het is veeeel dichterbij)

10-05-2017 20:30:10
phantom
phantom
Quote
nohab (wo 10 mei 2017 18:22:45 www.somda.nl): Speciaal schip? Vast niet, gewoon genoeg ruimte maken in het ruim of aan dek, een stukje rails dat lang genoeg is en vastsjorren. Tussen alle andere lading.


De afgelopen tijd is er veel tijd gestoken in organisatie van het transport waarbij we in contact zijn gekomen met de firma Spliethoff (www.spliethoff.com). Zij zijn gespecialiseerd in bijzondere zeetransporten naar de andere kant van de oceaan

Zo was t wat betreft dat woord, speciaal

Geen idee overigens of zoiets in de sloehaven geregeld kan worden als daar zon'n schip met rail gerelateerd materieel zou willen lossen


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

13-05-2017 15:27:33
Trhnt2009
Trhnt2009
Ik denk dat dat geen probleem zou hoeven te zijn, die boten van Spliethoff takelen die loc zo op de kade, desnoods direct op een dieplader. Ik denk dat het eerder met vaste routes te maken heeft, en vaste havens waar betaald wordt en men zeker weet dat het schip kan binnenlopen in die haven.

Laatst bewerkt door Trhnt2009 op 13-05-2017 15:44

27-09-2017 21:47:02
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #10

Een wat verlate update over het project. Het stond al tijdens mijn vakantie op het beneluxspoor.net forum maar het echte leven zat in de weg om er direct een post van te maken dus hierbij alsnog.

Toen het SGB team in Amerika bij de fabriek was waar de loc staat hebben ze de originele draaistellen gevonden! Deze stonden op een soort schrootplaats een paar kilometer van de fabriek verwijderd. Dat de draaistellen nog niet waren afgevoerd was puur toeval. De originele motoren zitten er ook nog in, al zal de kwaliteit hiervan op zijn minst discutabel zijn.

Gelukkig krijgen ze er ook nog een aantal losse motoren en generatoren bij dus er zal voldoende bij zijn om er 1 compleet werkende loc van te bouwen. Dat zij die "reservedelen" erbij kregen had wel tot gevolg dat er weer extra vrachtwagens nodig zijn om die onderdelen naar de haven te vervoeren. Helaas blijken transport- en hijskosten in Amerika minimaal 8 x zo duur als in Europa maar zoals het er nu naar uitziet gaat het gewoon lukken om de loc + reservedelen naar Goes te transporteren.

De papieren zijn inmiddels ook nagenoeg allemaal aanwezig, nu is het wachten op de scheepvaartmaatschappij die aan moet geven op welke datum er een schip naar Nederland of België vaart waar de loc op kan.


tweakers.net
tweakers.net

28-09-2017 23:39:42
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #11
Ik vond een oproep van de SGB op het beneluxspoor.net forum:

[quote]
De SGB wil degenen die aan het project 'NS 2000' hebben gedoneerd graag beter op de hoogte houden van de vorderingen, maar van de meeste personen heeft de SGB helaas geen contactgegevens.
Stuur uw mailadres naar het e-mail adres in bijgaande afbeelding
tweakers.net , met uw naam en liefst ook met vermelding van de datum van uw donatie. De SGB zet u dan op de mailinglijst voor dit project.
[/quote]

Al het nieuws rondom het project zal ik uiteraard posten, maar als je als donateur direct op de hoogte gehouden wilt worden is dit natuurlijk het snelst.

Laatst bewerkt door metzie op 28-09-2017 23:40

13-10-2017 11:36:30
Michael98
Michael98
Op 19 oktober wordt de NS2000 op transport gezet van Milwaukee naar Antwerpen, de verwachting is dat hij begin november in Antwerpen aankomt. www.omroepzeeland.nl

18-10-2017 16:31:09
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #12

Ik was afgelopen week op vakantie en op woensdag 11 oktober ontving ik een e-mail van de SGB project leider met een update voor de donateurs. Ik heb het bericht even licht herschreven zodat het beter in context is te lezen omdat een aantal activiteiten al hebben plaatsgevonden. Er is opeens heel veel nieuws te melden en ik probeer morgen een grote update te schijven met een enorme lading nieuwe foto’s.

[quote]
Beste donateurs,

Wij zijn blij om jullie te kunnen vertellen dat het sinds deze woensdag (11 oktober) 100% zeker is dat er een schip van Spliethoff aan komt in Amerika waarmee de Whitcomb (NS 2000) naar Europa verscheept kan worden.

De locomotief wordt vandaag (11 oktober) door een bedrijf ontdaan van de cement en men heeft ons beloofd dat dit voor 95% gaat lukken. Maandag (16 oktober) komen de kranen en de trailers naar Mason City om de loc en reservedelen te laden. Dinsdag (17 oktober) zal het transport in de haven van Milwaukee aankomen en op het schip gehesen worden.

Sowieso gaat 1 Amerikaans TV station er een item over maken, we zijn nog bezig om te kijken of we nog meer pers kunnen interesseren. Meer informatie over het transport en de voortgang volgt als er meer nieuws is.
[/quote]

De dag na het bovenstaand bericht (donderdag 12 oktober) is er ook een persbericht verspreid door de SGB, je kan op de afbeelding drukken voor een goed leesbare versie.

tweakers.net

18-10-2017 18:44:08
thom
thom
Bericht van de SGB zelf:
m.facebook.com

19-10-2017 08:06:54
SunKeeper
SunKeeper
www.rtl.nl

Op 7:50 (video in de link^) in het ochtendnieuws van vandaag ook wat bewegende beelden uit Amerika.

19-10-2017 18:54:21
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #13

tweakers.net

Toen het SGB team in Amerika was hebben ze geprobeerd om de cement met wat huis, tuin en keuken middeltjes van de locomotief af te krijgen, maar dat was niet eenvoudig. Na het bekijken van de budgetten heeft het projectteam toen besloten om de loc te laten reinigen. Ze hebben contact opgenomen met de firma Midwest Blasting, LLC die de loc de afgelopen dagen door middel van koudijs gereinigd hebben. Op de foto’s onderaan dit artikel is te zien dat het reinigen van de locomotief een groot succes is geweest.

De locomotief is eergisteren (dinsdag 17 oktober) op de trailer geladen en als het goed is gisteren (woensdag 18 oktober) naar de haven van Milwaukee gereden.

Voor degenen die nieuwsgierig zijn, je kan de locatie van het schip volgen via [url]http:// Marinetraffic.com[/url] De naam van het schip is Floragracht, callsign P.B.U.S., Imo 9509968. Het schip en de locomotief worden in week 45 in de haven van Antwerpen verwacht.

Dan rest alleen nog de foto’s, deze zijn klikbaar voor een grote versie.

tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net

20-10-2017 10:08:38
gvttreinen
gvttreinen
Machtig mooi, en dan zo`n typical Amerikaanse truck ervoor.

20-10-2017 15:05:44
SunKeeper
SunKeeper
Is er toevallig bekend wanneer het schip de haven verlaat? (volgens mij ligt ie er nog in nu)
Kan natuurlijk zijn dat er nog andere zaken mee moeten die nog in de haven moeten arriveren.

Ik wist overigens eerder niet dat er zoveel kanaal midden in Amerika ligt. Toch een aardig stukje zo langs Detroit, Buffalo, Toronto en Montréal. Zo leer ook nog wat. %02%

20-10-2017 23:55:27
AlbertP
AlbertP
Dat zijn voor een groot deel de rivieren waarlangs het water van de Grote Meren de zee in stroomt, die zijn aangepast op zeeschepen. Alsnog denk ik wel dat het een vrij unieke situatie is dat er 1000km van de zee met dit soort grote schepen gevaren wordt.

Laatst bewerkt door AlbertP op 20-10-2017 23:56

21-10-2017 00:04:50
thom
thom
Het aanbod van Spliethof was juist de lok gratis mee te nemen wanneer er ruimte op een schip over was, dus ik denk niet dat die daar voor om zal varen

21-10-2017 00:44:24
dennistd
dennistd
Hier nog het item van de Amerikaanse zender KIMT News: www.kimt.com

21-10-2017 07:57:26
SunKeeper
SunKeeper
Schip is inmiddels vertrokken uit de haven.

Huidige locatie: www.onemorething.nl

Zoals eerder al vermeld, volgen kan via www.marinetraffic.com

04-11-2017 23:43:44
SunKeeper
SunKeeper
Vandaag is de Floragracht gearriveerd in Rotterdam voor een tussenstop en vast ook om lading uit te wisselen.

Ergens de komende dagen (verwacht ik) zal dan koers worden gezet naar Antwerpen alwaar de NS 2000-loc van boord zal gaan voor de verdere reis over de weg richting Zeeland.

Laatst bewerkt door SunKeeper op 04-11-2017 23:44

05-11-2017 00:03:02
Jan-Mark
Jan-Mark
7 november aankomst in Antwerpen. Let wel: men komt aan op een niet-toegankelijk deel van de haven, dus voor de gewone sterveling heeft het dus weinig zin om die kant op te trekken op 7-11 in de hoop wat leuke foto's te kunnen maken

05-11-2017 00:05:23
aarclay
aarclay
Aha, vandaar...
Ik vond het al erg vreemd dat hij Hoek van Holland al voorbij vaarde.


Choo choo.....

07-11-2017 00:36:10
dlm4yjp
dlm4yjp
Per toeval aan het bladeren door dit topic, gezien de live beelden is het schip letterlijk de laatste kilometer aan het bevaren: deze ligt momenteel voor de sluis te wachten op vrije doorgang naar het laaddok.


Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.

07-11-2017 08:10:11
SunKeeper
SunKeeper
En nu aangemeerd in de Citrovita Terminal.

Eigenlijk wel heel benieuwd wanneer nu het wegtransport gaat vertrekken. Zou echt graag de aankomst bij de SGB vast willen leggen. Ik woon er 10 minuten vandaan.

07-11-2017 13:49:02
ICM4444
ICM4444
Aldus Railmagazine op Facebook is het transport inmiddels vertrokken richting Goes: www.facebook.com

07-11-2017 14:47:18
metzie
metzie
Ik was vergeten wat updates hier te plaatsen:

Voor degenen die nog bewegende beelden willen zien:

NS 2000 Crowdfunding update #14

tweakers.net

Er opnieuw een belangrijke mijlpaal gehaald. De locomotief is gisteren (donderdag 19 oktober) aan boord van het Spliethoff schip de Florisgracht geladen. Op bovenstaande foto zie je de locomotief in de takels hangen. Er werd eerst een proefhijs getest rond 14.58, het daadwerkelijk inlaadden was tussen 15.02 en 15.14 lokale tijd. Met dank aan Raymond v/d Hoven voor de schermafdruk en de informatie.

Verder hebben we ook bewegende beelden

[video]youtu.be
De webcam timelapse van het inhijsen van de loc, met dank aan Gérard Drost.

[video]youtu.be
Nieuwsitem van RTL4 ochtendnieuws van gisteren

[video] youtu.be
Jsonline video van het laden van de locomotief in de haven.

[video] youtu.be
TMJ4 video van het laden van de locomotief in de haven.

Laatst bewerkt door metzie op 07-11-2017 14:49

07-11-2017 14:48:06
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #15

Het schip 'Floragracht', met de locomotief aan boord is aangekomen in Rotterdam. Het schip zal echter doorvaren naar Antwerpen. De locomotief zal dinsdag 7 november gelost worden in de haven van Antwerpen. Een nieuw hoogtepunt in dit project!

Het lossen gebeurt aan een niet voor publiek toegankelijke kade. Het heeft dus, behalve voor enkele genodigden, geen zin om naar Antwerpen af te reizen. De locomotief zal door middel van een dieplader over de weg getransporteerd worden. De locatie waar de locomotief gestald gaat worden is niet bekend gemaakt.

Verder nog een foto van de locomotief aan boord en nog twee video’s van de laadwerkzaamheden in de haven van Milwaukee.

tweakers.net


[video] youtu.be
[video] youtu.be

Laatst bewerkt door metzie op 07-11-2017 14:49

07-11-2017 14:50:36
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #16


Op de SGB Facebook pagina is een update geschreven, ik heb even geen tijd om hem te herschrijven dus hierbij even een 1:1 copy-paste.


Het is zover: Onze Amerikaan is in Europa! Zojuist heeft het schip ‘Floragracht’ de locomotief gelost in de haven van Antwerpen. Zie ook de bijgaande foto's. De locomotief wordt aansluitend per dieplader naar Goes gebracht. Als alles naar wens verloopt, arriveert de loc daar vandaag nog.

Er is mediabelangstelling: Zowel Omroep Max als SBS zijn in de haven aanwezig. Vanavond kunt u dus bij resp. ‘Hallo Nederland’ en ‘Hart van Nederland’ een reportage verwachten. Verder is er regionale pers aanwezig evenals de spoorhobbytijdschriften. Wij zullen zoveel mogelijk de links naar de nieuwsitems delen op onze facebookpagina (www.facebook.com/StoomtreinGoesBorsele)

Hoewel wij ons goed kunnen voorstellen dat u de locomotief graag snel met eigen ogen wilt komen bekijken, verzoeken wij om nog even geduld te hebben en niet naar de SGB te komen. Tijdens het lossen hebben de betrokken medewerkers de ruimte gewoon even voor zichzelf nodig. Na het lossen zal de locomotief om praktische redenen eerst op een spoor geparkeerd worden waar u als toeschouwer niet kunt komen. Los daarvan is het SGB-terrein in deze tijd van het jaar sowieso niet open voor publiek.

Natuurlijk gaan we u en andere belangstellenden de gelegenheid geven om de locomotief te komen bekijken. De loc wordt, zolang zij nog niet rijvaardig is, opgesteld op een (op korte termijn aan te leggen) eigen spoorsectie. Zodra de loc daar staat, organiseren we een kijkdag waarvoor u bij deze reeds van harte bent uitgenodigd. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Foto zijn klikbaar voor een grote versie, foto credits: Jos van der Heijden

tweakers.net
tweakers.net
tweakers.net

07-11-2017 18:27:53
phantom
phantom
En voor degene die willen weten hoe zoiets nou klinkt als het weer rijd,bekijk dan dit linkje even.
Een zuster loc die is hersteld en rijd in the USA bij een "museum"stichting:
www.youtube.com

Laatst bewerkt door phantom op 07-11-2017 18:28


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

07-11-2017 19:23:37
SunKeeper
SunKeeper
Quote
phantom (di 07 nov 2017 18:27:53 www.somda.nl): www.youtube.com


Ze zijn daar niet bepaald zuinig op hun wissels (of het werkt misschien anders) want op 3:30 zie je hoe er een wissel opengereden wordt.

07-11-2017 19:57:04
Oldskool
Oldskool
En als je iets verder kijkt zie je dat het wissel ook weer terug klapt nadat 1e draaistel over het wissel is

07-11-2017 20:09:33
SunKeeper
SunKeeper
Is het dan geen openrijden meer?

Hebben ze daar dan een veersysteem in de wisselaandrijvingskast? (of hoe heet dat, al dan niet elektrisch)

07-11-2017 20:40:42
Erikvd12
Erikvd12
Quote
phantom (di 07 nov 2017 18:27:53 www.somda.nl): En voor degene die willen weten hoe zoiets nou klinkt als het weer rijd,bekijk dan dit linkje even.
Een zuster loc die is hersteld en rijd in the USA bij een "museum"stichting:
www.youtube.com


soundcloud.com hier komt ook twee keer een 2000 voorbij in deze geluidsopname.

07-11-2017 21:18:11
thom
thom
Quote
SunKeeper (di 07 nov 2017 20:09:33 www.somda.nl): Is het dan geen openrijden meer?

Hebben ze daar dan een veersysteem in de wisselaandrijvingskast? (of hoe heet dat, al dan niet elektrisch)

Het is nog steeds openrijden, maar een veerwissel is ervoor gemaakt en dan heeft het dus niks met niet zuinig maken te zijn

07-11-2017 21:19:33
Henk1619
Henk1619
Quote
SunKeeper (di 07 nov 2017 20:09:33 www.somda.nl): Is het dan geen openrijden meer?

Hebben ze daar dan een veersysteem in de wisselaandrijvingskast? (of hoe heet dat, al dan niet elektrisch)


Correct en het is nog steeds openrijden maar dan wel zo bedoeld. Zoiets hadden we in het verleden ook op Swd-Rd. Vanaf de ene kant kwamen de treinen op stations binnen op spoor 1 en vanaf de andere kant op spoor 2. Bij het uitrijden werd het wissel dan opengereden en veerde na 5 seconden weer terug zodat de volgende tegentrein weer op zijn "eigen" spoor kon aankomen. Een goedkoop systeem waarvoor je geen lokale trdl of op afstand bestuurbare wissels nodig hebt.

07-11-2017 21:29:23
sjoerd
sjoerd
Dat wissel heeft een voorkeurstand die door een veermechaniek wordt verzekerd. In het Nederlands heet dat een klapwissel. Ze kwamen vroeger op vele depots voor omdat een stoomloc via een vaste route water en kolen nam en gedraaid werd opd e schijf. Dat spaarde een rangeerder uit.
De wissels met voorkeurstand die we nu hebben, worden net als alle wissels via een wisselmotor aangedreven, en lopen zonder opengereden te worden na het passeren van de trein om en dat zijn dus geen klapwissels.


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


07-11-2017 21:54:13
SunKeeper
SunKeeper
Dank allen voor de uitleg. Ik had er nog nooit eerder iets over gelezen of gehoord.

08-11-2017 10:06:19
illyavaes
illyavaes
Quote
sjoerd (di 07 nov 2017 21:29:23 www.somda.nl): De wissels met voorkeurstand die we nu hebben, worden net als alle wissels via een wisselmotor aangedreven, en lopen zonder opengereden te worden na het passeren van de trein om en dat zijn dus geen klapwissels.

Dat klopt.
Helaas heeft men tig jaar terug gekozen de term "veerwissel" te gaan gebruiken (en op tekeningen wordt een symbool met een veerspiraal gebruikt) en ik kan uit ervaring vertellen dat daartegen ageren verdomd weinig effect heeft.
Men gelooft nogal in "liever ten hele dwalen dan ten halve keren" want "zo hebben we het altijd genoemd" en "iedereen weet toch wat ermee bedoeld wordt".
Er wordt zelfs beweerd dat het vanaf het begin zo heette - niet waar, want in oude cursusboeken VBBS (Vereenvoudige Beveiligings- en BeheersingsSystemen = TPRB en VCVL) en tekeningen worden ze "automatische wissels" genoemd in het geval van vaste aankomstsporen (bij TPRB is dat per definitie). Bij niet-vaste aankomstsporen heette het "bediende wissels".
Logisch / taalkundig gezien is dat ook weer niet helemaal het juiste onderscheid, want bij vaste aankomstsporen bedien je wel degelijk voor het vertrek, ze lopen alleen na vertrek automatisch terug naar de stand naar het vaste aankomstspoor. Jouw term (wissel met voorkeurstand) is eigenlijk het meest correct.

Overigens wordt er in het BVS van Arnhem beweerd dat er op Dtc*-Ww* en Zp*-Ww* sprake is van "op afstand gestuurde TPRB". Dat zou vanuit de techniek van de beveiliging zo zijn, want het zou geen VCVL zijn. Nou, dan is Didam ook geen VCVL, want daarbij was (ook weer volgens cursusboek VBBS) sprake van afstandsturing via het Reed-systeem en dat is niet meer het geval, alles wordt nu gewoon met een EBP onderpost ter plekke aangestuurd en dat wordt altijd aangeduid als "NX" (ook waar ooit CVL lag - dus waarom bij Did dan wel VCVL houden?).
Nog even los van de taalkundige onzin dat je Ter Plaatse Bediend Relaisblokstelsel op afstand bedient (en dan nog steeds over TPRB kunt spreken) of dat de treindienstleiders zitten te wachten op de een of andere technodetailreden dat hier een reden voor zou zijn (àls het al waar zou zijn).

08-11-2017 11:25:07
pothuize
pothuize
Het wissel brengt ons steeds verder weg van de NS 2000.


adriaan

08-11-2017 12:30:47
SunKeeper
SunKeeper
Quote
metzie (di 07 nov 2017 14:50:36 www.somda.nl): Hoewel wij ons goed kunnen voorstellen dat u de locomotief graag snel met eigen ogen wilt komen bekijken, verzoeken wij om nog even geduld te hebben en niet naar de SGB te komen. Tijdens het lossen hebben de betrokken medewerkers de ruimte gewoon even voor zichzelf nodig. Na het lossen zal de locomotief om praktische redenen eerst op een spoor geparkeerd worden waar u als toeschouwer niet kunt komen. Los daarvan is het SGB-terrein in deze tijd van het jaar sowieso niet open voor publiek.

Natuurlijk gaan we u en andere belangstellenden de gelegenheid geven om de locomotief te komen bekijken. De loc wordt, zolang zij nog niet rijvaardig is, opgesteld op een (op korte termijn aan te leggen) eigen spoorsectie. Zodra de loc daar staat, organiseren we een kijkdag waarvoor u bij deze reeds van harte bent uitgenodigd. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.


Voorlopig zal er toch weinig te vertellen zijn...

Maar neemt niet weg dat het wissel-verhaal in een ander topic thuishoort. Zou eventueel wel verplaatst kunnen worden, zolang je weet naar waar.

08-11-2017 13:19:03
sjoerd
sjoerd
Dat wisselverhaal is volgens mij wel klaar. Het was van de geachte inzenders slechts een antwoord op een vraag van een forumlid over een detail in de opname van de 2000 voor de SGB. Moet kunnen vind ik.

08-11-2017 18:42:17
metzie
metzie
NS 2000 Crowdfunding update #17

De locomotief is veilig per dieplader aangekomen in Goes, onderaan vind je de foto’s en video’s die ik kon vinden over het lossen van het schip en het transport.

In Antwerpen werd niet alleen de locomotief gelost, maar ook een vracht 'spare parts': Tractiemotoren, generatoren en een compressor. Van Keulen Transport BV was zo vriendelijk om het vervoer te sponsoren, zodat de materialen voordelig naar Goes gebracht konden worden.

Foto1: tweakers.net
Foto2: tweakers.net

Verder vond ik een mooi achtergrond artikel op www.pzc.nl

Meer foto's:
tweakers.net tweakers.net tweakers.net tweakers.net tweakers.net tweakers.net

[video] youtu.be
Video opname van het lossen door Frank Geurts
[video] youtu.be
Uitzending van MAX Vandaag
[video] youtu.be
Uitzending van Hart van Nederland
[video]youtu.be
Webcast van PZC.nl

Laatst bewerkt door metzie op 08-11-2017 18:43

08-02-2018 21:09:20
metzie
metzie
Sinds de locomotief in Nederland is valt er niet heel veel nieuws te melden, vandaar dat ik al een paar maanden geen update meer heb geschreven. Ik zal komende weken nog wat updates schijven over de verslaggeving die in diverse (internationale) tijdschriften en media is verschenen in de afgelopen maanden.

Op de SGB website is een update geschreven over de geschiedenis van de locomotief en het werving proces:
www.destoomtrein.nl

05-05-2018 20:25:36
cuneo56
cuneo56
Op face book zie ik vandaag berichten langs komen dat er ook een Withcomb van dit type nu onderweg is naar de VSM.
Kennelijk is men daar al dik 10 jaar met dat project bezig.
Leuk dat er straks twee zijn , maar het verbaasd / irriteerd me een beetje dat geen van beide Museum bedrijfjes / organisatoren dat ooit verteld heeft aan de sponsoren/ donateurs / crowd funders.

06-05-2018 01:17:15
thom
thom
Dat kan je irriteren, maar dat is de eigen keuze van de betreffende musea waarbij je er nu maar van uit gaat dat beide dat ook van elkaar geweten hebben.

De SGB heeft ervoor gekozen om de media erbij te betrekken en de VSM dat duidelijk niet gedaan heeft en alleen achter de schermen aan het werk geweest is.
Dus mogelijk wist de SGB het nieteens van de VSM en dat is ook voor beide geen verplichting daarover te communiceren.

06-05-2018 07:46:17
cuneo56
cuneo56
Dat is hun keuze , en stichtingen zijn ook geen verantwoording schuldig aan de mensen die ten dele voor hun inkomsten zorgen.
Maar had ik het van te voren geweten zou ik wellicht mijn bijdrages anders overgemaakt hebben c.q. doe ik dat voor de komende tijd.

06-05-2018 08:12:36
Korte_Naam
Korte_Naam
Quote
thom (zo 06 mei 2018 01:17:15 www.somda.nl):
Dus mogelijk wist de SGB het nieteens van de VSM en dat is ook voor beide geen verplichting daarover te communiceren.

Lijkt me sterk getuige dit nieuwsbericht: www.stoomtrein.org Zie laatste zin.

06-05-2018 09:56:45
MasterE
MasterE
Quote
cuneo56 (zo 06 mei 2018 07:46:17 www.somda.nl): Dat is hun keuze , en stichtingen zijn ook geen verantwoording schuldig aan de mensen die ten dele voor hun inkomsten zorgen.
Maar had ik het van te voren geweten zou ik wellicht mijn bijdrages anders overgemaakt hebben c.q. doe ik dat voor de komende tijd.


Ik zou het eerder vreemd vinden als het wel was gecommuniceerd, als ik geld nodig heb voor een project ga ik natuurlijk niet vertellen dat elders een soort gelijk project loopt en dat eventuele donateurs daar ook hun centen kwijt kunnen.

Laatst bewerkt door MasterE op 06-05-2018 09:57


Mcn Asd

06-05-2018 10:41:24
sjoerd
sjoerd
Het staat elke organisatie vrij om plannen te maken en die uit te voeren. Maar als donateur wil je wel graag een eerlijke uiteenzetting aan welk UNIEK project/object je een bijdrage gaat leveren. En ik snap dat sommigen zich er aan storen dat het unieke er wel wat van af is, als blijkt dat er twee UNIEKE reco-2000-en aankomen. In die zin vind ik wel dat er verantwoording nodig is. Dat is immers ook zo met geschilderde museumstukken als een Van Gogh, al wil je daaraan tevoren niet teveel ruchtbaarheid geven omdat dit de prijs kan opdrijven. Dat lijkt me bij locs geen rol te spelen.
Nr. 2019 dus, en waarschijnlijk dan nr. 2020? Of 619/620?

06-05-2018 12:00:32
thom
thom
Quote
Korte_Naam (zo 06 mei 2018 08:12:36 www.somda.nl):
Quote
thom (zo 06 mei 2018 01:17:15 www.somda.nl):
Dus mogelijk wist de SGB het nieteens van de VSM en dat is ook voor beide geen verplichting daarover te communiceren.

Lijkt me sterk getuige dit nieuwsbericht: www.stoomtrein.org Zie laatste zin.

Het kan je sterk lijken, maar als de VSM de SGB benaderd heeft over hun ervaringen in de VS en het transport van de lok, dan heeft dat contact pas plaatsgevonden nadat de lok van de SGB in Nederland aangekomen is.
Dat is nog steeds geen garantie dat er al contact over geweest is toen met bij de SGB met de crowdfunding bezig was.

06-05-2018 12:19:43
mvschoon
mvschoon
Blijkbaar is de VSM zo'n kapitaalkrachtige organisatie dat het crowdfunding niet nodig heeft. Ik moet nodig eens naar een donateursvergadering want als er toch geld zat is, kan ik het mijne misschien beter elders spenderen.

06-05-2018 12:46:20
gvttreinen
gvttreinen
Blijkbaar de SGB ook want die bouwen 2 'nieuwe' Ome Ceesjes

06-05-2018 12:53:41
thom
thom
Maar volgens mij niet (volledig) uit eigen kas.

06-05-2018 13:07:59
sjoerd
sjoerd
Klopt: er is redelijk veel geld (te krijgen). Het werven van personeel van wie je op aan kunt, is lastiger. Het aantal te restaureren rijtuigen/wagens en locs is groot. Ook zijn er overal infra-wensen. Het is dus niet zo dat de lopende zaken uit de armenkas moeten, maar het conserveren van spul dat nog niet aan de beurt is, kost ook geld, en wat dacht je van verzekeringen!

08-05-2018 00:17:25
dennistd
dennistd
Volgens mij zijn er bij de VSM ook nogal wat locs in privé-eigendom en dus niet van de VSM zelf. Dat zou hier ook best het geval kunnen zijn.

08-05-2018 01:11:53
aarclay
aarclay
Quote
mvschoon (zo 06 mei 2018 12:19:43 www.somda.nl): Blijkbaar is de VSM zo'n kapitaalkrachtige organisatie dat het crowdfunding niet nodig heeft. Ik moet nodig eens naar een donateursvergadering want als er toch geld zat is, kan ik het mijne misschien beter elders spenderen.


Het kapitaal om de loc over te nemen en te transporteren komt niet enkel uit de VSM-geldpot.

Hun site meldt:
De aanschaf en het transport van de locomotief zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Zabawas, de Stichting Holland Spoor en een groep VSM medewerkers en sympathisanten.


Choo choo.....

08-05-2018 19:43:55
timtrein
timtrein
Quote
dennistd (di 08 mei 2018 00:17:25 www.somda.nl): Volgens mij zijn er bij de VSM ook nogal wat locs in privé-eigendom en dus niet van de VSM zelf. Dat zou hier ook best het geval kunnen zijn.
Dat was wel zo, maar alweer de nodige jaren terug heeft de VSM een behoorlijk deel daarvan overgenomen.