Ontwikkelingen bedrijfsvoering NS
Forum: Algemeen - Algemeen
18-02-2016 17:55:17
Daan!
Daan!
Telegraaf: NS moet persconferentie uitstellen
Minister Dijsselbloem van Financiën steekt stokje voor persconferentie van president-directeur Roger van Boxtel van NS. Dat meldt de Telegraaf donderdag. De NS-topman wilde vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers de nieuwe strategie van NS bekend maken.

Maar dat gaat niet door omdat, zo zeggen NS-bronnen, Dijsselbloem de stukken dit weekend nog eens goed wil doornemen. NS maakt de winst- en verliescijfers over 2015 nu via een persbericht bekend, weet de krant. Treinreiziger.nl informeerde eerder donderdag bij NS wanneer het bedrijf de jaarcijfers bekend zou maken. NS wilde toen niets kwijt of er vrijdag wel of geen persconferentie zou volgen.

Als de informatie van de Telegraaf klopt, dan is het hoogst opmerkelijk. In de bijna 11-jarige geschiedenis van Treinreiziger.nl zijn de jaarcijfers altijd met een persconferentie gepresenteerd. De nieuwe visie van NS ligt gevoelig, omdat die impact heeft op veel banen. Zo gaan de NS Retail-onderdelen mogelijk over naar andere exploitanten. Ook stopt NS waarschijnlijk met busbedrijf Qbuzz en is het onzeker of NS via dochter Abellio in het buitenland actief blijft.

Bron: Treinreiziger

Laatst bewerkt door moderator op 19-02-2016 06:09

18-02-2016 18:07:05
Daan!
Daan!
Ik vind dit heel opvallend mocht dit waar zijn. Dijsselbloem moet weten dat die cijfers morgen gepresenteerd zouden worden.

Wat betreft de nieuwe visie, vind ik het nog veel opvallender en tegelijkertijd zorgwekkender dat een interimdirecteur een bedrijfsstrategie ontwikkeld voor een x aantal jaar. Pas als er qua personele bezetting rust in de tent is, lijkt het me verstandig een strategie te ontwikkelen.

Daarnaast blijf ik het opvallend vinden dat NS niet met Abellio verder zou gaan. Abellio is een goedlopend bedrijf die een hoop kennis opdoet in het buitenland. Daarnaast denk ik dat Abellio zich prima zou kunnen richten op regionale concessies, ook in Nederland.
Wat betreft het afstoten van bedrijfstakken, zie ik niet in wat dat gaat bijdragen aan de prestatie van NS. De HSL gaat er niet beter geëxploiteerd door worden.

18-02-2016 20:37:28
daniel81
daniel81
Zo heel opvallend is het niet, gezien de discussies die er de laatste tijd in Den Haag gevoerd worden (en die ook ergens op Somda besproken zijn).
Zoals bekend heeft politiek Den Haag twee petten: ze zijn enig aandeelhouder maar ze zijn ook concessieverlener. Vanuit die laatste rol kwam er steeds meer het geluid dat NS zich vooral moet toeleggen op de 'core-business': het laten rijden van treinen in Nederland. In plaats van energie vooral te steken in het buitenland of in dingen die niets met treintje-rijden te maken hebben.

18-02-2016 21:33:32
cuneo56
cuneo56
Ik heb nog nooit mee gemaakt dat er een trein niet rijdt omdat Machinist en/of conducteur Frites staan te bakken.
Dus wat het afstoten van b.v retail zaken oplevert anders dan minder omzet en minder winst is me nog altijd een raadsel.


19-02-2016 00:13:37
AlexNL
AlexNL
Eens! De opzet van de NS-groep zorgt er juist voor dat er een goede scheiding is tussen de verschillende afdelingen, zodat ze zich kunnen focussen op hun eigen taken.

Je hebt natuurlijk de overkoepelende directie met Van Boxtel aan top, die toeziet op de financiën van de hele groep, compliance, enzovoorts. Daaronder staan een aantal losse takken:

1) NS Reizigers
2) NS Stations
3) NedTrain
4) Abellio
(Vroeger had je ook nog 5: NS Hispeed.)

Dit zijn een paar losse bedrijven die elk hun eigen directie hebben. De directeur van Abellio (tot enige tijd terug Jeff Hoogesteger, nu interim Engelhardt Robbe) heeft niks te zeggen over NS Reizigers (Marjan Rintel), en de directeur van NedTrain (Michiel van Roozendaal) heeft niks te zeggen over de stations want daar is Michiel Noy weer verantwoordelijk voor.

Dus hoe het afstoten van Abellio ervoor zou zorgen dat NS Reizigers zich meer op het HRN gaat focussen? Geen idee.

19-02-2016 20:32:38
Daan!
Daan!
fd.nl

19-02-2016 20:37:54
AgentX
AgentX
Niet leesbaar zonder account.

19-02-2016 21:22:13
Jan-Mark
Jan-Mark
NS breekt lans voor buitenlandse dochter

Arend Clahsen
Vandaag, 16:40
Update: vandaag, 17:37
Spoorbedrijf NS heeft in zijn jaarverslag over 2015 een lans gebroken voor het belang van dochterbedrijf Abellio, dat vooral in het buitenland actief is. De dochteronderneming – vorig jaar nog in opspraak vanwege ernstige onregelmatigheden bij een aanbesteding in Limburg – is volgens het bedrijf van belang om uit de bedrijfsvoering en werkprocessen lessen te trekken die in Nederland toegepast kunnen worden. De dochter is inmiddels goed voor de helft van de concernomzet, en het rendement op geïnvesteerd vermogen ligt hoog.

De nadruk op het belang van dochter Abellio kan een teken zijn van wat de inzet van de NS wordt de komende periode. Op korte termijn wordt de strategische heroriëntatie bekendgemaakt over de toekomst van NS. Het ministerie van Financiën speelt, als aandeelhouder, een belangrijke rol in dit proces. In de Tweede Kamer wordt na de Fyra-enquête en de aanbesteding in Limburg ook nagedacht over de toekomstige rol van NS. Soms wordt daarbij geopperd dat NS afscheid zou moeten nemen van de buitenlandse activiteiten.

Geen persconferentie

Het jaarverslag werd dit keer op het web gepubliceerd en ging niet vergezeld van een persconferentie. De Telegraaf meldde donderdag dat Van Boxtel de publicatie wilde aangrijpen om de nieuwe strategie van NS bekend te maken, maar dat daarvan is afgezien op last van aandeelhouder het ministerie van Financiën. NS meldt tegen dezelfde krant dat de strategie nog niet afgerond is en dat daarom van een persconferentie is afgezien.

Uit het jaarverslag komt naar voren dat NS zelf Abellio als belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteiten ziet. Abellio rijdt op vervoersconcessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Nederland neemt QBuzz, dat eveneens onder Abellio valt, onder meer het bus- en tramvervoer in Utrecht en Groningen voor haar rekening. Volgens NS zal Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland nieuwe biedingen op concessies doen. Wel zal met de aandeelhouder overlegd worden hoeveel risico's de onderneming daarbij neemt.

Helft van de omzet

Abellio is op dit moment goed voor grofweg de helft van de omzet (al komt dit voorjaar een concessie ten einde in het Verenigd Koninkrijk) en volgens NS is het strategisch belangrijk om een buitenlandse dochter te hebben. Enerzijds om voorbereid te zijn op verdere liberalisering op het Europese spoor, anderzijds om lessen te trekken die ook in Nederland kunnen worden toegepast. Verder wijst NS erop dat Abellio bijdraagt aan de winstgevendheid met een rendement op geïnvesteerd vermogen van 18%.

Wellicht dat dit hoge rendement een rol speelt bij het belang dat aan Abellio wordt gehecht. Een van de zorgpunten van de raad van commissarissen in het jaarverslag is het onderliggende rendement bij NS. Tot en met 2024 staat er voor € 6 mrd aan nieuwe investeringen gepland. Volgens de raad is NS financieel voldoende in staat om de investeringen te doen, ‘maar tegelijk baart het onderliggende rendement zorgen’. Het rendement op eigen vermogen van heel NS kwam in 2015 uit op 3,6% tegen 7% in 2014.

Onrust

Binnen NS is er de nodige onrust over het uitblijven van de nieuwe strategie. Deze week maakte de centrale ondernemingsraad (COR) van NS bekend dat zij ‘de bestuurder en de raad van commissarissen dringend laten weten dat het bedrijf op korte termijn richting moet kiezen. Het is onverantwoord om daar nog langer mee te wachten.’

Volgens de COR hebben speculaties over de nieuwe strategie van NS een negatieve invloed op de motivatie van medewerkers. ‘Te meer omdat in de buitenwereld allerlei speculaties de ronde doen over wat de NS wel en niet mag doen in de toekomst. De COR vindt verder uitstel van de publicatie van de toekomstvisie onverantwoord.’ NRC meldt vrijdag dat de COR vindt dat er van de buitenlandse activiteiten en van dochterbedrijf QBuzz afscheid genomen moet worden.

'Herstellen vertrouwen'

In een verklaring laat president-directeur Roger Van Boxtel weten dat NS de komende jaren blijft investeren in nieuwe treinen, stations, IT, reisinformatie en nieuwe werkplaatsen. ‘Daarom moeten de financiële resultaten goed blijven en verbeteren. Het jaar werd financieel goed afgesloten, maar dat mag niet verhullen dat er nog veel werk aan de winkel is. 2016 staat in het teken van het verbeteren van onze prestaties voor de reizigers en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in de organisatie om het vertrouwen te herstellen', aldus Van Boxtel.

Afgelopen jaar zijn al de nodige maatregelen genomen na problemen in Limburg. Deze maand is Susi Zijderveld in het bestuur aangetreden als risk officer. Daarnaast is NS na afronding van een extern onderzoek naar de bedrijfscultuur met een plan van aanpak gekomen om herhaling te voorkomen. In Limburg speelde NS concurrentiegevoelige informatie van onder meer concurrent Veolia door aan dochter Abellio bij de aanbesteding van openbaar vervoer. De affaire kostte NS-topman Timo Huges vorig jaar zijn baan, en NS moest de concessie inleveren.

Mogelijke claims

Ondanks de genomen maatregelen is NS voorlopig niet van de kwestie af, zo blijkt uit de niet in de balans opgenomen verplichtingen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan NS een boete opleggen vanwege de ernstige onregelmatigheden in Limburg. Volgens NS is nog niet duidelijk wanneer ACM eventuele bevindingen gaat publiceren. Daarnaast stelt NS dat het de omvang van de mogelijke boetes niet kan inschatten en dat het verstrekken van meer informatie de positie van NS ernstig zou schaden.

Verder heeft Veolia vanwege dezelfde kwestie NS hoofdelijk aansprakelijk gesteld. ‘De onderbouwing en de hoogte van de schade die geleden zou zijn, zijn nog niet voldoende concreet gemaakt’, schrijft NS. ‘De uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure (en daardoor een eventueel voor toewijzing vatbare schadevergoeding) is op dit moment onzeker en derhalve niet voorzien.’

Strafrechtelijk onderzoek

Verder wijst NS erop dat er nog een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt vanwege mogelijk strafbare feiten bij de aanbesteding. Het eind-proces-verbaal is in februari ontvangen en het OM beoordeelt nu wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Ook hier is het vervolgproces en de eventuele kosten die daaruit volgen nog niet voldoende te bepalen. Ten slotte wijst het spoorbedrijf erop dat het risico bestaat dat vanwege deze situatie nog aanvullende claims worden ontvangen.

NS: ‘De hierboven genoemde claims kunnen een materiële impact hebben op het resultaat en vermogen van NS. Omdat de uitkomsten hiervan op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat, zijn hiervoor geen voorzieningen getroffen.’

Resultaten

De nieuwe treinconcessie in Schotland heeft de omzet van spoorbedrijf NS met 20% opgestuwd naar bijna € 5 mrd. NS realiseerde over 2015 een omzet van € 4973 mln, 20% meer dan in 2014 (€ 4144 mln). Het bedrijfsresultaat is in 2015 ruim 150% gestegen naar € 212 mln.

Naast de concessie in Schotland zorgde volgens NS ook de economische groei voor een toename van het aantal abonnementen in de consumentenmarkt. Het aantal reizigerskilometers op het spoor steeg met 2,3%. De punctualiteit daalde afgelopen jaar.

01-06-2016 09:59:57
Daan!
Daan!
NS kiest voor slagvaardiger bestuursvorm

Het bestuur van NS wordt op een nieuwe manier ingericht zodat we slagvaardiger kunnen werken. NS kiest voor een Raad van Bestuur (RvB) met vijf directeuren in plaats van de huidige Executive Committee (ExCo) met acht directeuren. De RvB wordt gezamenlijk verantwoordelijk voor NS en stuurt samen de operatie aan. De RvB leden krijgen Nederlandse functiebenamingen.

Dus geen CEO, maar President-directeur en geen CFO maar een Financieel Directeur.Naast de President-directeur (Roger van Boxtel), de directeur Financiën (a.i. Bert Schouws, vanaf september Bert Groenewegen) en de directeur Risicobeheersing (Susi Zijderveld) komen er twee nieuwe functies. De directeur Operatie en directeur Commercie & Ontwikkeling. Met deze nieuwe Raad van Bestuur wil NS nog meer werken als één bedrijf en beter presteren voor de reizigers op het hoofdrailnet.De directeur Operatie gaat over de vervoersactiviteiten die nu nog vallen onder NS Reizigers en de onderhoudsactiviteiten van NedTrain. De directeur Commercie & Ontwikkeling gaat over de ontwikkel-, verkoop- en marketingactiviteiten van NS. Na overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) is besloten om de directeur Operatie te laten ondersteunen door een directeur Techniek, die het 'technisch geweten' van NS is.

De Raad van Commissarissen buigt zich op dit moment over de selectie van kandidaten voor de twee nieuwe functies in de RvB. De Raad van Commissarissen draagt twee kandidaten voor die de minister van Financiën als aandeelhouder zal benoemen. De verwachting is dat dit binnenkort gebeurt.

NS richt zich in de nieuwe strategie op die activiteiten die bijdragen aan een beter product voor de reiziger. De drie kernactiviteiten zijn; goede prestaties leveren op het hoofdrailnet, zorgen voor stations en meer gemak door bij te dragen aan de deur-tot-deur reis. Met deze nieuwe topstructuur wil NS nog meer werken als één bedrijf om betere resultaten te leveren voor onze reizigers.

Bron: nieuws.ns.nl

Laatst bewerkt door Daan! op 01-06-2016 11:08

01-06-2016 10:47:50
dvdhoven
dvdhoven
Mooier is het om te linken naar de bron waar nu.nl zijn wijsheid vandaan heeft: nieuws.ns.nl


Dick van den Hoven

01-06-2016 11:10:13
Daan!
Daan!
Bij deze gedaan.

Laatst bewerkt door Daan! op 01-06-2016 11:12

01-06-2016 13:15:52
VIRMm1
VIRMm1
Dus NedTrain en NS wordt weer definitief 1 bedrijf?

01-06-2016 16:24:09
broek53
broek53
Jawel.

01-06-2016 22:00:37
thom
thom
Iets wat al even aan de gang is zelfs.

Het Nedtrain personeel heeft inmiddels al een nieuw kledingpakket voorzien van NS logo's.

02-06-2016 05:19:51
VIRMm1
VIRMm1
Dat weet ik, maar dat was onder het mom van "meer eenheid uitstralen".

Wat er nu geschreven wordt in het nieuwsbericht is volgens mij voor velen nog nieuw, ook bij NedTrain

Laatst bewerkt door moderator op 02-06-2016 06:51, reden: Het laatste bericht behoef je niet te quoten.

02-06-2016 10:22:56
Daan!
Daan!
Van Boxtel zit momenteel in een hoorcollege van de tweede kamer. Live te volgen.

02-06-2016 11:28:39
thom
thom
Quote
VIRMm1 (do 02 jun 2016 05:19:51 www.somda.nl): Dat weet ik, maar dat was onder het mom van "meer eenheid uitstralen".

Wat er nu geschreven wordt in het nieuwsbericht is volgens mij voor velen nog nieuw, ook bij NedTrain

Neu, dat was omdat men allang wist dat de naam Nedtrain ging verdwijnen, en dat is intern al wel langer bekend.

26-06-2016 16:27:27
Daan!
Daan!
Geen eerlijke marktwerking als NS meedingt op decentrale spoorlijnen’
Gepubliceerd op 24-06-2016 om 14:40

Op het moment dat NS meedingt naar regionale spoorconcessies, is hier geen sprake meer van eerlijke marktwerking. Daarvoor bezit de NS namelijk veel te veel kennis, te veel materieel en te veel financiën op het Nederlandse spoor. Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. “Als een monopolist gaat meedingen op onderdelen in een gemengde marktordening, wordt eerlijke marktwerking kwetsbaar.”

De minister wilde zich tijdens dit debat nog niet wagen aan een uitspraak over de positie van NS na 2019. Onlangs sprak NS-topman Roger van Boxtel de wens uit dat NS na 2019 weer zou mogen meedoen naar regionale spoorconcessies. Dijsselbloem liet echter wel weten dat momenteel alleen het kortetermijnperspectief voorlopig bekend is. Door dit kader alvast op te stellen, weet de NS in ieder geval de komende tijd wat hij moet.

Dit kan allemaal veranderen als meer bekend wordt over het onderzoek naar marktwerking op het spoor. Dijsselbloem: “Wij gaan op korte termijn op verzoek van de Kamer die scenario’s uitwerken. Daar zitten grotere keuzes in voor de NS. Als de Kamer of een nieuwe coalitie of wie dan ook — uiteindelijk gaat het om de meerderheid van de Kamer — besluit om de marktordening en dus ook de positie van de NS weer helemaal te gaan veranderen, is die strategie natuurlijk ook onmiddellijk aan herijking toe.”

Buitenlandstrategie

Hoewel de NS in Nederland voorlopig in ieder geval niet gaat meedingen naar concessies, blijft het bedrijf wel in het buitenland op de vrije markt opereren. Hier is echter geen sprake van een dominante positie op het spoor, zo oordeelde de minister op vragen van de Tweede Kamerleden. Daarom brengt een deelname van NS in het buitenland de eerlijke marktwerking niet in gevaar. Ook is het voordelig voor de Nederlandse reiziger. “Ik denk dat de NS hier oprecht van leert.”

NS loopt bovendien slehcts een zeer beperkt risico met haar dochterondernemingen als er ooit iets fout gaat. “Als de dochter van NS in het buitenland failliet zou gaan, gaat de dochter failliet. Abellio heeft een eigen vermogen.” Hij geeft toe dat er op specifieke onderdelen soms wel een garantie verbonden is aan een concessie, maar daar is een plafond aan verbonden. Bovendien worden alle concessies door externe deskundigen beoordeeld op het risico en de aantrekkelijkheid. De minister heeft beloofd nog een brief te sturen over de precieze cijfers, zodat de Kamerleden weten wat de eigen buffer van Abellio is en welk deel maximaal kan doorslaan naar de NS.

Financiële belangen

Tijdens het debat werd de minister direct aangesproken op de verantwoordelijkheid van zijn ministerie in het Fyra-debacle. Hoewel hij die verantwoordelijkheid toegaf, ontkende hij de conclusie dat financiële belangen altijd hebben geprevaleerd binnen het Fyra-dossier. In dat geval zou de NS namelijk nooit zo’n hoog bod hebben gedaan. Pas nadat Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven hem terechtwees dat de enquêtecommissie had geoordeeld dat andere belangen, waaronder financiële belangen, hadden geprevaleerd, liet hij weten zich in deze ‘genuanceerde conclusie’ te kunnen vinden.

Bron: www.ovpro.nl

26-06-2016 16:36:07
broek53
broek53
Quote
Daan! (zo 26 jun 2016 16:27:27 www.somda.nl): Geen eerlijke marktwerking als NS meedingt op decentrale spoorlijnen’

Op het moment dat NS meedingt naar regionale spoorconcessies, is hier geen sprake meer van eerlijke marktwerking. Daarvoor bezit de NS namelijk veel te veel kennis, te veel materieel en te veel financiën op het Nederlandse spoor. Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. “Als een monopolist gaat meedingen op onderdelen in een gemengde marktordening, wordt eerlijke marktwerking kwetsbaar.”

Zo is dat. Je kunt veel beter amateurs met weinig kennis, te weinig materieel en te weinig finaciën laten meedingen.

26-06-2016 17:06:24
edje
edje
Onzin, kijk naar de punctualiteitcijfers.
1 Syntus 95.2%
2 Veolia 95.1%
3 Breng 94.9%
4 Arriva 93.3%
5 Valleilijn 93.1%
6 NS 86.2%
Juist voor de korte regionale lijnen zit hem de kracht van vast materieel, vaste personeelsgroep.
Dat het allemaal amateurs zijn is niet correct de vervoerders en ook de NS halen het rijdend personeel uit dezelfde opleiding en iedereen moet het zelfde examen doen..
Kantoorpersoneel is vaak ook oud personeel van NS.
En waar de kleinere "arme"vervoerders hun treinen met beperkte financiële middelen laten rijden, gooit het rijke NS er gewoon goed bezette treinen uit omdat er geen subsidie meer opzit (vanaf 2017 7000 serie tussen Almelo en Enschede)
Nee laat de kleine vervoerders maar mooi op de lokale lijnen rijden, komt de betrouwbaarheid alleen maar ten goede.

Laatst bewerkt door edje op 26-06-2016 17:10

26-06-2016 17:27:37
michaben
michaben
Dat is net zo goed onzin, kleine vaste materieelpoule is dramatisch bij langdurige defecten. Vooral als de overheid mini-concessies blijft uitgeven waarvoor een aparte materieelvloot van maar liefst zes treinstellen wordt aangeschaft.

Maar waar men volgens mij vooral op doelt is dat het oneerlijk is dat een monopolist mee mag vissen in de kleine vijvertjes, terwijl de concurrenten niet toegelaten worden tot de grote vijver.

26-06-2016 18:17:34
dh3201
dh3201
Dus DB/Arriva mag dan ook niet meer meedingen?


Shqiperise-lopers?

26-06-2016 19:03:40
broek53
broek53
Vast voornemen: iets ironisch zal ik hier nooit meer posten.

26-06-2016 20:20:33
Daan!
Daan!
Ik heb anders gelachen. En m'n vader ook. 👍

26-06-2016 22:32:33
thom
thom
Quote
broek53 (zo 26 jun 2016 16:36:07 www.somda.nl):
Quote
Daan! (zo 26 jun 2016 16:27:27 www.somda.nl): Geen eerlijke marktwerking als NS meedingt op decentrale spoorlijnen’

Op het moment dat NS meedingt naar regionale spoorconcessies, is hier geen sprake meer van eerlijke marktwerking. Daarvoor bezit de NS namelijk veel te veel kennis, te veel materieel en te veel financiën op het Nederlandse spoor. Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. “Als een monopolist gaat meedingen op onderdelen in een gemengde marktordening, wordt eerlijke marktwerking kwetsbaar.”

Zo is dat. Je kunt veel beter amateurs met weinig kennis, te weinig materieel en te weinig finaciën laten meedingen.

Ja, dat is uiteraard allemaal volledig in het belang van de reiziger... %08%

En eigenlijk staat er dat de lange termijn visie niet vast staat, en dat als die straks vastgesteld wordt dat dat toch ook gevolgen heeft voor de korte termijn visie, dus NS lees; "Hou er maar rekening mee dat we geen idee hebben wat we gaan doen, en dat dat elk moment weer kan veranderen..."

Laatst bewerkt door thom op 26-06-2016 22:33

27-06-2016 00:18:18
AlexNL
AlexNL
Dat Dijsselbloem zelf al aangeeft dat het onder een volgend kabinet weer helemaal anders kan worden, geeft precies aan waar de pijnpunten liggen. De overheid bemoeit zich veel te veel met de bedrijfsvoering van NS, terwijl ze tegelijkertijd van NS verwacht dat ze opereren als een zelfstandig bedrijf. Dat kan niet, het is of/of.

Het andere punt van Dijsselbloem, over het meedingen naar regionale concessies, kan ik me ook wel voorstellen. NS weet als exploitant van stations meer dingen dan Syntus of Arriva, dat werd pijnlijk duidelijk ten tijde van de Limburgaffaire (Veolia kreeg bepaalde info niet of veel te laat, terwijl Huges Veolia-info doorstuurde aan Abellio). Als ik een beetje tussen de regels doorlees wil Dijsselbloem dáár niks aan doen.

De enige oplossing die ik hiervoor kan bedenken, is om elk concurrentievoordeel weg te halen bij NS. Dat betekent dus het stationsbeheer buiten de NS-groep brengen (ProRail?). Een echte privatisering van NS (zoals met KPN) is ook een oplossing voor het "met de politieke wind meewaaien" waar NS al jaren last van heeft.

Maar, dat is bezien vanuit mijn enigszins liberale insteek. Als je een socialistische of conservatieve pet opzet komt er natuurlijk weer een heel andere oplossing uit de hoge hoed.

27-06-2016 07:04:45
ZJ37
ZJ37
Quote
broek53 (zo 26 jun 2016 16:36:07 www.somda.nl):
Quote
Daan! (zo 26 jun 2016 16:27:27 www.somda.nl): Geen eerlijke marktwerking als NS meedingt op decentrale spoorlijnen’

Op het moment dat NS meedingt naar regionale spoorconcessies, is hier geen sprake meer van eerlijke marktwerking. Daarvoor bezit de NS namelijk veel te veel kennis, te veel materieel en te veel financiën op het Nederlandse spoor. Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. “Als een monopolist gaat meedingen op onderdelen in een gemengde marktordening, wordt eerlijke marktwerking kwetsbaar.”

Zo is dat. Je kunt veel beter amateurs met weinig kennis, te weinig materieel en te weinig finaciën laten meedingen.
Waarmee maar bewezen is dat marktwerking een doel op zich is wat betreft meneer Dijsselbloem en kornuiten uit de CDA en D66 hoek.

27-06-2016 07:14:23
mdeen
mdeen
Ik vind het wel tekenend dat Dijsselbloem deze uitspraak doet in het kader van het onderzoek naar het Fyra-debacle. Dan moeten we concluderen dat de uitspraak incorrect is (want NS heeft zich laten piepelen) of dat NS alleen maar kennis heeft van het "normale" spoorwegennemt en geen kaas heeft gegeten van hogesnelheidsvervoer.
En ook weer leuk dat de overheid dus draait als een blad aan de boom. "NS dingt niet mee naar regionale concessies" "NS gaat toch meedingen naar regionale concessies" "Als NS meedingt naar regionale concessies is er geen sprake van eerlijke marktwerking".

Als je je concessie zo schrijft moet het niet uitmaken of NS of Veolia die rijdt. Maar dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen "de goedkoopste krijgt hem". Dan krijg je Fyra-perikelen.
Ik denk gewoon dat Dijsselbloem nog te weinig geleerd heeft.

27-06-2016 10:26:48
sjoerd
sjoerd
Ik snap niet zo goed hoe men kan beweren dat concurrentie oneerlijk kan zijn. Dat betekent namelijk dat je je kennis en ervaring gebruikt om het voordeliger, beter of sneller te doen dan anderen. En nu zou dat niet mogen? Als je inbouwt dat de concessie niet per definitie naar de laagste inschrijver gaat, kun je als beslissende instantie natuurlijk afwijken, maar dan moeten alle feiten op tafel komen. En dat gaat niet lukken want die kennis is daar niet aanwezig.
Het is natuurlijk de vraag of je concurrentie moet willen bij elementaire voorzieningen. Dat is een eeuwige discussie, waarbij je als socialist, liberaal of vrijdenker wellicht een ander standpunt kunt innemen, maar waarin van ieder ook gevraagd wordt om buiten zijn principes ook eens naar de praktijk te kijken of het wel werkt.


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


27-06-2016 14:57:54
daniel81
daniel81
Ik weet niet of er ook wel eens over de landsgrenzen wordt gekeken, maar in Duitsland heeft men er geen enkele moeite mee dat het rijke en ervaren DB massaal meedingt naar concessies (nou ja geen enkele moeite; sommige aanbesteders proberen via trucjes de DB er wel buiten te houden.....)
De Franse SNCF heeft zelfs het alleenrecht op het Franse spoor, ook op regionale lijnen.
Via Arriva infiltreert DB al in Nederland, en Syntus heeft naar ik meen SNCF-kapitaal.
Oftewel NS wordt enorm verzwakt in de aanloop naar een volledig geliberaliseerd spoorwegnet, wat de EU binnen een paar jaar wil hebben (of er moet alsnog een Nexit komen%08%)

Laatst bewerkt door daniel81 op 27-06-2016 14:58

27-06-2016 15:40:59
Daan!
Daan!
Echter zou onderhandse gunning wel mogelijk blijven.

27-06-2016 21:42:19
sjoerd
sjoerd
Nexit? Het is nu juist van belang om voor sommige zaken je eigen plan te trekken juist om een Nexit te voorkomen. Je geeft het Nexit-kamp juist krachtvoer als je als land geen eigen boontjes durft te doppen. Daar kan de regering stevig in staan zonder de internationale gedachte geweld aan te doen. Ten slotte is de techniek nergens zo divers als in het spoorwegwezen, met alle oorzaken van dien. Dat is toch wel van een andere orde dan het gelijk maken van telefoonopladers of stopcontacten.

27-06-2016 22:57:33
AlexNL
AlexNL
Quote
sjoerd (ma 27 jun 2016 10:26:48 www.somda.nl): Ik snap niet zo goed hoe men kan beweren dat concurrentie oneerlijk kan zijn. Dat betekent namelijk dat je je kennis en ervaring gebruikt om het voordeliger, beter of sneller te doen dan anderen. En nu zou dat niet mogen?

Dan moet het speelveld wel gelijk zijn: alle partijen moeten over dezelfde informatie beschikken waarop ze hun bod baseren.

Als er één partij is die over méér informatie beschikt dan de rest, dan kan die partij dat in z'n voordeel gebruiken om zo de concurrentie steeds een stapje voor te zijn tot er geen andere partij meer over is ('er valt hier geen droog brood te verdienen, wegwezen dus.'). En dan zul je zien dat de de-facto monopolist z'n prijzen gaat verhogen (of service wat uitkleedt), want concurrentie is er toch niet meer.

28-06-2016 11:11:52
sjoerd
sjoerd
Ja, dat is de theorie onder economen en bedrijfsjuristen die je op school leert. Maar er zijn meer invalshoeken, zoals de praktijk van alledag. Het is ook in bijvoorbeeld supermarktland en drogistenland al eeuwen gebruikelijk dat juist degene die over meer informatie beschikt een streepje voor heeft. Als je concurrentie wilt, is dat zelfs een belangrijk element. Als je elk bedrijf van dezelfde info voorziet, ben je als overheid aan het sturen. En dat is zelfs in strijd met het liberale denken.
Er zijn voorbeelden te over van bedrijven die het op de ene plek wel redden maar op de andere plek niet. En er zijn voorbeelden te over van werkende bedrijfsinzichten en niet-werkende. Dan ga je voor de bijl en in die gedachtengang hoort dat risico er nu eenmaal bij.

28-06-2016 11:15:58
daniel81
daniel81
Quote
AlexNL (ma 27 jun 2016 22:57:33 www.somda.nl):
Quote
sjoerd (ma 27 jun 2016 10:26:48 www.somda.nl): Ik snap niet zo goed hoe men kan beweren dat concurrentie oneerlijk kan zijn. Dat betekent namelijk dat je je kennis en ervaring gebruikt om het voordeliger, beter of sneller te doen dan anderen. En nu zou dat niet mogen?

Dan moet het speelveld wel gelijk zijn: alle partijen moeten over dezelfde informatie beschikken waarop ze hun bod baseren.

Als er één partij is die over méér informatie beschikt dan de rest, dan kan die partij dat in z'n voordeel gebruiken om zo de concurrentie steeds een stapje voor te zijn tot er geen andere partij meer over is ('er valt hier geen droog brood te verdienen, wegwezen dus.'). En dan zul je zien dat de de-facto monopolist z'n prijzen gaat verhogen (of service wat uitkleedt), want concurrentie is er toch niet meer.


Volgens deze redenering moet je dan bij elke aanbesteding de zittende vervoerder uitsluiten.