Nationaal Voertuig Register (voorheen UIC)
Forum: Algemeen - Algemeen
07-05-2015 16:37:15
jeanne
jeanne
Nationaal Voertuig Register (NVR) (voorheen ook bekent als UIC-nummering).

De oorspronkelijke documenten uit het verleden die hier in het SOMDA op diverse plaatsen door gelinkt staan en die betrekking hebben op het nummeren van materieel (UIC, Bakcodes, etc.) zijn soms niet meer in het internet terug te vinden. Zo af en toe wordt er hier een vraag gesteld, die daarom door het forum terug te lezen, geen bevredigende antwoorden meer opleveren. Dan kan het knap vervelend worden om zaken in hun context te kunnen blijven doorgronden. Daarom wil ik proberen de enige zaken in te brengen die gebaseerd zijn op oude documenten zodat dit een verzamel topic kan worden.

Laatst bewerkt door jeanne op 07-05-2015 16:40


Jeanne Kok

07-05-2015 16:39:09
jeanne
jeanne
Te beginnen met tractievoertuigen, waarbij dit bericht citeert uit het document:
TOELATINGSGIDS, Handleiding voor de toelating en registratie van spoorvoertuigen in Nederland, 1 september 2008, van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

BIJLAGE 1 - NVR-nummerreeksen
Uit de TSI OPE - Annex P:
Het eerste cijfer van het 12-cijferig nummer voor tractie- bijbehorende voertuigen is altijd een 9.

Het tweede cijfer is, conform de Annex P:
0 Diversen (o.a. voor stoomtractie, railwegvoertuigen die niet onder 9 vallen)
1 Elektrische locomotief
2 Diesellocomotief
3 Elektrisch motormaterieel (hogesnelheid) [motor- of aanhangwagen]
4 Elektrisch motormaterieel (m.u.v. hogesnelheid) [motor- of aanhangwagen]
5 Dieseltreinstel (motor- of aanhangwagen)
6 Speciale aanhangwagen (b.v. stuurstandvoertuigen die vast bij een tractievoertuig horen)
7 Elektrische rangeerlocomotief
8 Dieselrangeerlocomotief
9 Onderhoudsvoertuig
Het vijfde cijfer is altijd gelijk aan het tweede cijfer.

Elektrische locomotieven
• analoog aan de Duitse systematiek is het 6e cijfer altijd "1"
• 7e/8e cijfer: 81 - 89 wordt gebruikt voor ook in Duitsland onder die aan- duiding geregistreerde locomotieven, die tot nu toe altijd multicourante zijn
• Voor Nederland specifieke series: 7e+8e cijfer is eerste twee cijfer huidig nummer
• 9/10/11e cijfer is volgnummer. Reeksen van 10 of 100 volgnummer worden gehanteerd om op verzoek aan te sluiten bij "korte" interne nummers van houders
 
Diesellocomotieven
• analoog aan het Duitse systeem is het 6e cijfer altijd "2"
• 01 - 79 als 7e+8e cijfer worden gebruikt voor ook in Duitsland onder die aanduiding geregistreerde types
• Voor Nederland specifieke (vaak kleine) series: 7e cijfer altijd "8", 8e cijfer altijd aantal assen
• 9/10/11e cijfer is volgnummer. Reeksen van 10 of 100 volgnummer worden gehanteerd om op verzoek aan te sluiten bij "korte" interne nummers van houders

Treinstellen
• NS-types: 6/7/8e cijfer = NS-bakcode
• niet-NS-type: typevolgnummer vanaf 6e/7e cijfer voor 01-99; 8e cijfer bakaanduiding binnen een type
Hogesnelheidstreinstellen PBA, PBKA en ICE-3 maken deel uit van een internationale voertuigpool, en volgen de nummeringsystemen van de landen die met de grootste inbreng in de pool met als enige verschil de landcode (84 NL in plaats van 80 D of 87 F).

Bijzondere voertuigen

Het 6e cijfer wordt bij bijzondere voertuigen bepaald volgens de tabel uit Annex P van de TSI Operations. Ter voorkoming van overmatige detaillering wordt alleen het 7de cijfer volgens de TSI bepaald en het 8e cijfer altijd op 0 gesteld.
Alleen op uitdrukkelijk verzoek van een voertuighouder wordt voor het 8e cijfer de verfijning volgens de TSI gebruikt.

Betekenis 7de cijfer
1 Voertuig voor werken aan de spoorbaan en bovenbouw, met uitzondering van stop-, schift-, verdicht- slijp- en dergelijke machines (spoorvernieuwing, ballastreiniging e.d.)
2 Voertuigen voor het onderhouden van de spoorligging (stoppen, schiften, verdichten e.d.)
3 Voertuigen voor werken aan de bovenleiding
4 Voertuigen voor werken in en aan kunstwerken (b.v. tunnelonderhoudsvoertuigen)
5 Voertuigen voor vervoeren, laden en lossen (b.v. Robeltrein, mosi, ravot)
6 Meetvoertuigen (b.v. ATB-meetrijtuig, Ultrasoonmeetrijtuig)
7 Voertuigen voor hulpverlening en calamiteiten
8 Voertuigen voor tractie en energielevering (b.v. speciale locomotieven spcialaa ingericht voor werkzaamheden)
9 Voertuigen ten behoeve van milieu-omstandigheden (b.v sneeuwploe gen, spoorstaafreiniging)
0 Rail/weg-voertuigen die ook buiten buitendienstgestelde sporen kunnen (behoudens lokale infrabeperkingen (b.v. stormobil), ongeacht hun inzet- doel

Het 9e, 10e en 11e cijfer vormt een volgnummer..
Ter vereenvoudiging van het beheer van het register zijn vaste nummerreeksen toegekend aan spoorbouwaannemers met een veiligheidsattest.
Bij deze nummerreeksen is het 9e cijfer als volgt toegekend: 1-4, 9, 0 niet toegekend
5 Strukton, Eurailscout
6 Volker Rail
7 BAM
8 Spitzke

Tabel voor het 6e cijfer bij bijzondere voertuigen (uit de TSI Operations)
1 Vmax ≥ 100 km/h, zelf aandrijvend rijsnelheid ≥ 100 km/h en bijgeplaatst kunnen worden
2 Vmax ≥ 100 km/h, zelf aandrijvend rijsnelheid < 100 km/h en bijgeplaatst kunnen worden
3 Vmax ≥ 100 km/h, niet zelf aandrijvend en bijgeplaatst kunnen worden
4 Vmax < 100 km/h en/of beperking *a, zelf aandrijvend rijsnelheid < 100 km/h en bijgeplaatst kunnen worden
5 Vmax < 100 km/h en/of beperking *a, Niet zelf aandrijvend en bijgeplaatst kunnen worden
6 Zelf aandrijvend rijsnelheid < 100 km/h en niet bijgeplaatst kunnen worden
7 Niet zelf aandrijvend en niet bijgeplaatst kunnen worden
8 Zelf aandrijvend rail-wegvoertuig dat bijgeplaatst kan worden *b
9 Zelf aandrijvend rail-wegvoertuig dat niet bijgeplaatst kan worden *b
0 Niet zelf aandrijvend rail-wegvoertuig *b

Opm;
*a. "Beperking" betekend in dit verband een bijzondere plaats in de treinsamenstelling (bijv. sluitpositie, verplichte onderloper o.i.d)
*b. Voor bijplaatsing moet aan speciale voorwaarden worden voldaan

Laatst bewerkt door jeanne op 05-03-2018 22:54


Jeanne Kok

07-05-2015 16:57:07
treinfan
treinfan
Beetje misleidende titel zo, NVR en UIC zijn echt twee totaal verschillende dingen/instanties. Je doelt er waarschijnlijk op dat het NVR tegenwoordig ook de UIC-nummering hanteert.

07-05-2015 17:32:59
jeanne
jeanne
Het lukte mij helaas niet om een langere titel te maken met de eerste regel van het eerste bericht.


Jeanne Kok


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


07-05-2015 21:30:20
110573
110573
Vind het wel een goede. Een tijdje geleden heb ik voor een ander topic het een en ander uitgezocht over de manier waarop de NS zijn baknummers vormgeeft (die fantasie-UIC-nummers). Het ging hierbij alleen om de nummers 6-11, de rest is gelijk aan het bovenstaande schema.

6 t/m 8
Bevatten het typenummer van een rijtuig, deeluitmakend van een treinstam/treinstel. Deze bestaat uit de eerste drie cijfers van het bakcodenummer; het typenummer eigenlijk. Mocht het bakcodenummer uit vier cijfers bestaan, verdwijnt het eerste getal hiervan.

9 t/m 11
Bevatten het volgnummer, ofwel het nummer van aantal. Bij treinstellen wordt deze samengesteld uit het nummer dat een treinstel in een serie heeft. Alle rijtuigen uit het treinstel krijgen dit volgnummer, aangezien er vanuit wordt gegaan dat deze nooit van elkaar scheiden.
Bij treinstammen wordt het volgnummer samengesteld uit het nummer dat het rijtuig in een serie heeft, aangezien deze rijtuigen wél gewoon van stam kunnen wisselen.

Voorbeelden
- SLT ABk1 950.023 uit treinstel 2423 wordt xx xx x950 023-x, want de bakcode begint met 950 en het nummer in de (treinstel)serie 2401-2423 is 23.
- DDZ Bv 7302/1166.50 uit treinstam 7650 wordt xx xx x166 102-x, want de bakcode begint met 1166 en het nummer in de (rijtuig)serie 7201-7302 is 102.
- ICM sBk 385.003 uit treinstel 4013 wordt xx xx x385 013-x, want de bakcode begint met 391 en het aantal van de (treinstel)serie 4011-4013 is 13.

07-05-2015 21:35:45
moderator
Moderator
moderator
Quote
jeanne (do 07 mei 2015 17:32:59 www.somda.nl): Het lukte mij helaas niet om een langere titel te maken met de eerste regel van het eerste bericht.

Iemand met een suggestie nodigen we uit deze via meld bericht door te geven, tot die tijd laten we 'm even zo


Met vriendelijke groet, Het moderator team