Enschede - Zwolle - Kampen
Forum: Algemeen - Algemeen
15-06-2018 07:37:29
b2py
b2py
Geotechnisch onderzoek ligt vrijwel altijd bij de opdrachtgever

15-06-2018 10:33:22
daniel81
daniel81
Quote
broek53 (do 14 jun 2018 19:05:55 https://www.somda.nl/forum/15723/p665129/): En weer worden ProRail woorden in de mond gelegd die het niet gesproken heeft. Het lijkt mij een heel redelijk antwoord van Keolis overigens, maar dat is nu net het antwoord dat niet gegeven is.

Keolis Communicatie is blijkbaar in de leer geweest bij NS Communicatie, en heeft daar de twee hoofdregels klakkeloos overgenomen:
1) het is altijd de schuld van de ander, nooit van jezelf
2) alles wat je doet is altijd in het directe belang van de reiziger
Juist op dit punt zou je wensen dat aanbesteding tot meer diversiteit / kwaliteit zou leiden

15-06-2018 10:38:47
broek53
broek53
Je vergeet nog: als je iets niet wilt, meteen met (een vermindering van) De Veiligheid gaan dreigen als reden om iets niet te doen of te willen.
Beetje jammer allemaal.

Let wel: ik pleit Prorail nergens van vrij, daar gaat het niet om.

15-06-2018 11:08:47
nohab
nohab
Quote
b2py (vr 15 jun 2018 07:37:29 https://www.somda.nl/forum/15723/p665231/): Geotechnisch onderzoek ligt vrijwel altijd bij de opdrachtgever.
In de zin dat die daar opdracht voor moet geven, meestal aan derden. Door wie de resultaten vervolgens worden beoordeeld en verwerkt is afhankelijk van het type contract met de aannemer.

Laatst bewerkt door nohab op 15-06-2018 11:09


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).


15-06-2018 11:55:21
sjoerd
sjoerd
Quote
Michael98 (do 14 jun 2018 23:03:25 https://www.somda.nl/forum/15723/p665195/): Valt BAM Rail als aannemer in deze zaak niets te verwijten? Als je een nieuw huis huurt bij een woningmaatschappij en als er iets mis, dan mag de bouwer ook komen opdraven. Zij hebben de hele lijn verbouwd, dan moeten ze toch ook wel hebben gezien dat die bodem veel te slap was?

Als ik het wel heb, is de gehele onderbouw vernieuwd. Dat betekent dat er gewerkt is tot op het zandlichaam. Tegenwoordig gaat op dat zand een laag puingranulaat voor de drukverdeling, vervolgens een waterdoorlatende mat (die wel slib tegenhoudt dat door de drukverschillen van treinverkeer uit de onderlagen wordt opgepompt, dit om klappers, harde stukken in de ballast te voorkomen). Daarop komt een laag ballast en vervolgens het spoor. Je kunt alleen merken dat de ondergrond niet deugt op het moment dat je werkt op het zandlichaam. We mogen aannemen dat deze laag daar niet zo dik was; rond de aanlegperiode was dat voor het toenmalige treinverkeer vaak niet meer dan 10 tot 20 cm! Dat zand werd gewoon op het maaiveld gestort, hier grasland waarvan de humuslaag (teelaarde) van 10 cm wellicht is afgegraven. Na de aanleg van het baanlichaam werden spoorsloten gegraven voor de afwatering van het baanlichaam en voor de gemeenschap van de omliggende sloten, met al of niet een doorlaat op belangrijke plekken onder de baan door.
Van de stabiliteit van een enkelsporig baanvak op maaiveldhoogte moet je je niet teveel voorstellen. Dat is niet erg, totdat je mastpoeren ingraaft NAAST de redelijk stabiele maar op het veen drijvende baan. Dat die gaan zwabberen is te voorspellen. En dan blijft er geen vogel zitten op de meezwabberende waslijnen.
Overigens was en is dit qua ontwerp wel degelijk een dubbelsporig uitgezet baanvak, met de as van de baan ten oosten van het spoor. Het baanlichaam is echter alleen dubbelsporig geweest tot ongeveer Stadshagen omdat de stoomtram naar Blokzijl tot daar aan de oostzijde naast het hoofdspoor lag.

15-06-2018 12:04:35
cuneo56
cuneo56
Ja . in grote delen van Nederland is voor een stabiel aan te leggen spoorbaan enkel de oplossing alles afgraven tot de volgende zandlaag, of gelijk de hele baan onderheien ( zoals bijna de hele HSL).
En hoe diep dat dan is kun je afmeten aan de heipalen die in de woningbouw ter plekke worden gebruikt.

15-06-2018 12:09:21
sjoerd
sjoerd
Als toevoeging nog het volgende: Van veel baanvakken was tot voor enkele jaren bij de infrabeheerder algemeen bekend dat de ondergrond niet deugde. Dat is geen kwestie van overal grondmonsters nemen, maar het hebben en overdragen van basiskennis over de kwaliteit van de aanleg in de loop der jaren.
Helaas is die algemene basiskennis vrijwel verdwenen of wordt niet hoog meer aangeslagen.
Dat is niet heel erg, want wanneer ergens wordt gebouwd, worden er dermate goede sonderingen (grondonderzoek) en planningen gemaakt, overleg gevoerd met waterschappen en gemeentes, ervaringen uitgewisseld, dat de gebreken tevoren boven water komen. Zie je hier (behalve in Groningen) ooit wel eens een gebouw helemaal scheef wegzakken? Nee, maar kleine afwijkingen (hoogstens centimeters) komen wel voor, zoals de derde pijler van de HSL-brug bij Moerdijk. Moer is drab, maar de eerste gewone brug is daar in 1872 opgeleverd en de huidige ligt nog steeds op de oude pijlers!
Verder is het zwaarder en sneller geworden treinverkeer op veel plaatsen aanleiding geweest voor versterking, zoals nog steeds duidelijk zichtbaar tussen Oudewater en Gouda: een en al drab daar. Het is een kwestie van evenwicht opbouwen in de bodem. Meer zand helpt niet. Je moet iets doen aan de omgeving.
Helaas is het gebrek aan kennis over de bouwhistorie bij Zwolle - Kampen zeer waarschijnlijk funest geworden. Het is op te lossen, maar ook daarbij wordt weer sterk overdreven: het is met relatief eenvoudige middelen al veel beter te krijgen. Dat is in het verleden meermaals gepresteerd. Het hoeft geen HSL-spoor te worden.

15-06-2018 12:14:20
sjoerd
sjoerd
Quote
cuneo56 (vr 15 jun 2018 12:04:35 https://www.somda.nl/forum/15723/p665291/): Ja . in grote delen van Nederland is voor een stabiel aan te leggen spoorbaan enkel de oplossing alles afgraven tot de volgende zandlaag, of gelijk de hele baan onderheien ( zoals bijna de hele HSL).
En hoe diep dat dan is kun je afmeten aan de heipalen die in de woningbouw ter plekke worden gebruikt.

Tja: afgraven tot op de volgende zandlaag betekent in de buurt van Gouda 17 m veen en drab afgraven en de gehele duinenrij van Nederland in het gat storten. Het baanlichaam wordt daardoor aan de onderzijde zo'n 100 m breed!
In de buurt van Zwolle - Kampen zijn plekken waar je dan 12 m drab moet afgraven. Dat is nog altijd een voet van 60 m. Dat is niet te doen en ook niet nodig. Het gaat om stabiliteit en die is ook op andere wijze te verkrijgen.
Meestal maakt men cunetten (driehoekige ingravingen) aan weerszijden van de baan, op ongeveer 2, 3, 4, 5 m diepte. Als je die volstort met zand, drijft de baan vrij stabiel op het veen. Dat is bijna overal zo gedaan in ons landje.

Laatst bewerkt door sjoerd op 15-06-2018 12:17

15-06-2018 12:29:02
sjoerd
sjoerd
Om de bovenleidingsmasten te stabiliseren (als dat het enige probleem is) kun je ze onderheien. Dat gebeurt op veel plekken: een buis de grond in en de mastvoet wordt er op gelast. Dan zie je dus geen betonpoer die naast het redelijk stabiele baanlichaam op zwak dragende grond staat. En dat is een werkje dat je in de nachtelijke uren of in weekend kan doen. Staat dit idee ook bij de 42 alternatieven van ProRail?

15-06-2018 12:39:05
broek53
broek53
Zover ik weet niet, omdat dat niet het probleem is. Het is de algehele stabiliteit van de baan, niet (alleen) de vraag of de masten blijven staan.

15-06-2018 12:54:02
ZJ37
ZJ37
Hoe hard is het om de huidige snelheid aan te houden? Zijn opties als 110 of 120 km/u al onderzocht?

15-06-2018 13:16:08
sjoerd
sjoerd
Quote
broek53 (vr 15 jun 2018 12:39:05 https://www.somda.nl/forum/15723/p665307/): Zover ik weet niet, omdat dat niet het probleem is. Het is de algehele stabiliteit van de baan, niet (alleen) de vraag of de masten blijven staan.

Klinkt inderdaad als een gebrek aan zijdelingse stabiliteit. Daar zijn die zandcunetten voor, maar ja... Dat was toen niet nodig.
Zuidelijk van Gouda gebeurde het in de jaren 30 met dubbele houten damwanden en ten noorden van Gouda met uitgebreide baanverbreding, tijdelijke spoorverlegging (!) naar de oostzijde en allerlei draagkracht-verbeterende maatregelen onder de spoorweg. Dat is nog altijd te zien. Hier en daar is met onderheiïng gewerkt zoals bij Maarssen en Breukelen, en bij de elektrificaties naar Hoorn rond 1974 met grindpijlers tussen de sporen voor betere afwatering. Daar kun je nu 140 km/h. Zo maar wat voorbeelden.

20-06-2018 11:00:53
pluisje
pluisje
Even weer naar de andere kant van Zwolle.
http://www.rtvoost.nl/nieuws/293978/pvda-overijssel-wil-meldpunt-voor-schade-spoorlijn-zwolle--wierden

[knip]
Omwonenden van de spoorlijn klagen over scheuren in de muren van hun huis en over geluidsoverlast.

PvdA-statenlid Hans Nooter vindt het een ernstige zaak: "Op dit moment rijden de treinen op het traject Wierden-Zwolle ook nog niet de beoogde hogere snelheid. Het zou maar zo kunnen dat als de snelheid van de trein omhoog gaat, de klachten ook toenemen"
[/knip]

Wat is daar nou weer aan de hand?
Of gaat dit over de al langer bekende situaties langs de tunnel in Nijverdal?

20-06-2018 11:29:05
train85
train85
Wat was er eerder de huizen of het spoor? Dit is weer zo iets van mensen gaan langs het spoor wonen en even later moeten ze gaan klagen. Waarom gaan die mensen nooit is op plekken wonen waar geen trein komt in een omtrek van een kilometer?

20-06-2018 11:39:38
gvttreinen
gvttreinen
...omdat bij bezichtiging woning de makelaar dat juist NIET aan je verteld (hooguit 'in nabijheid van centrum en NS station' )

20-06-2018 11:41:43
IJsbergsla
IJsbergsla
Ja, het is de schuld van de mensen dat er scheuren in de muren zitten. Hadden ze er maar niet moeten gaan wonen, toch? Of ik lees het verkeerd, want met "is" in plaats van "eens" - een zeer ergerlijke fout - wordt het betoog er niet duidelijker van.

20-06-2018 12:12:44
thom
thom
Daarnaast het feit dat de spoorlijn er eerder lag, wil toch niet zeggen dat die zomaar zonder belemmering méér overlast mag gaan geven aan anderen?

Da's hetzelfde als elke week thuis de radio een slag harder zetten en dan tegen de buurman roepen "Ja, maar ik woonde er eerder dan jij dus je hebt niks te klagen"

20-06-2018 12:51:08
edje
edje
Ze beweren ook dat we nu nog niet op volle snelheid rijden.... kortom het is weer een artikel, gemaakt door een stagiaire, die niet eens een feiten kan natrekken.
Heino - Zwolle = 140km/h dat was zelfs al in de laatste maanden van NS al zo....

20-06-2018 12:59:07
dennistd
dennistd
Weet je dat laatste zeker? Volgens mij is de snelheid pas het weekend voor de concessiewisseling verhoogd namelijk.

20-06-2018 13:06:21
marvinkok
marvinkok
Blijkbaar zit er nog een snelheidsverhoging aan te komen waar niemand wat van weet, naar 160?

20-06-2018 13:06:58
Berk24
Berk24
Het mediakartel wil Keolis gewoon zwart maken. Trap er niet in, mensen!


Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?

20-06-2018 14:27:19
sjoerd
sjoerd
Ja, dat zeg je ook al in het potjeslatijn van Baudet onder je bijdrage. Ik zou zeggen: complotdenken.

20-06-2018 15:18:43
broek53
broek53
Als Heino - Zwolle versneld is en Heino - Nijverdal als 140 was en is (klopt toch?) dan resteert Nijverdal - Wierden dus?
Of zou dit gaan over het recent versnelde Heino - Zwolle?

20-06-2018 16:46:38
selivio
selivio
Wdn-zl is compleet 140 al (behalve uiteraard de stations) sinds december.

20-06-2018 17:37:53
edje
edje
al eerder zelfs, de buffels hebben er ook al 140 gereden in de laatste maanden van de NS concessie

20-06-2018 17:59:56
IJsbergsla
IJsbergsla
Medio november reden ze nog 100 - de maximumsnelheid - tussen Zwolle en Heino dus over hoeveel maanden we het nu daadwerkelijk hebben...?

Laatst bewerkt door IJsbergsla op 20-06-2018 18:01

20-06-2018 18:37:18
selivio
selivio
Ter verduidelijking dan maar: tot december was wdn-nvd 100, nvd-rat-hno 140 en hno-zl 100. Sinds december is wdn-nvd-rat-hno-zl geheel 140 op de stations na(zijn nog wel cabineritten van te vinden op de joeptubs).

23-06-2018 17:15:48
sjoerd
sjoerd
Nieuwe teleurstellingen volgens Tubantia:
Quote: De nieuwe Blauwnet-treinen tussen Wierden/Enschede en Zwolle vragen veel meer stroom dan vooraf door ProRail is ingeschat. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe sneltrein deze zomer kan rijden.
De trein rijdt al sinds december, maar met tijdelijke maatregelen is kort voor de lancering extra stroomcapaciteit ingebouwd.
Perron negen, waar de trein op vertrekt in Zwolle, is ook nog niet af. Door problemen met de aanbesteding wordt het pas volgende week gelegd.
Deze zomer werkt ProRail aan het probleem met de stroom. Op zijn vroegst zal de sneltrein vanaf 27 augustus ieder uur met 140 kilometer per uur over de rails rijden. De reistijd tussen Zwolle en Enschede wordt daarmee achttien minuten verkort. Unquote.
Tja. Zoiets schat je natuurlijk ook niet in, dat bereken je. Maar toch, dan heb je het niet goed berekend.

23-06-2018 17:54:05
ZJ37
ZJ37
Problemen en aanbesteding in dezelfde zin. Dat verwacht je natuurlijk ook niet.


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


23-06-2018 19:04:49
edje
edje
Allemaal oud nieuws, Tubantia en Stentor, zoeken blijkbaar nieuws.
De sneltrein geeft geen extra belasting op de Bvl, want het is allemaal enkel spoor. Het perron in Zwolle, was toch allang bekend.

23-06-2018 19:15:44
sjoerd
sjoerd
Het zou me niet verbazen als er voor de elektriciteitsvoorziening toch nog een extra onderstation nodig blijkt te zijn, of een extra gelijkrichter moet worden geplaatst.
Het perron dat nog ontbrak, was inderdaad oud en verklaarbaar nieuws, maar dat er prik te weinig kon zijn, had ik nog nergens gelezen.

23-06-2018 19:40:51
edje
edje
vanaf het begin was duidelijk dat de onderstations niet bijster veel kon hebben. trek je fanatiek op met 2 gecombineerde treinstellen, dan trek je met gemak 3000 Ampere weg, ja de Flirt zijn echte energieslurpers. Je Bvl spanning zie je zakken tot 1300 Volt.
Maar goed dat moet straks met de intercity erbij ook niet echt een probleem zijn. Immers rijdt er tussen de stations nog steeds maar 1 trein tegelijk. Het is en blijft immers nog steeds enkelspoor.

23-06-2018 21:09:45
dvdhoven
dvdhoven
Quote
sjoerd (za 23 jun 2018 19:15:44 https://www.somda.nl/forum/15723/p666637/): maar dat er prik te weinig kon zijn, had ik nog nergens gelezen.
Het heeft wel in een spoortijdschrift of een andere publicatie gestaan, ik kan het me nog wel herinneren. Komt erop neer dat men de "oude" normen gehanteerd heeft, dus voor het bestaande materieel en niet rekening gehouden heeft met het extra verbruik door Flirts.


Dick van den Hoven

23-06-2018 22:07:52
umbusko
umbusko
Oude normen? Maar waarvan dan, toch niet van het stroomgebruik van de DM'90 mag ik hopen? %08%
En als men met bestaand materieel en het maximale stroomverbruik daarvan gerekend heeft, betekent dat dan dat losse/dubbele Flirts (veel) meer stroom gebruiken dan, zeg, VIRM-12 of ICM-12?

23-06-2018 22:34:39
sjoerd
sjoerd
Quote
edje (za 23 jun 2018 19:40:51 https://www.somda.nl/forum/15723/p666643/): vanaf het begin was duidelijk dat de onderstations niet bijster veel kon hebben. trek je fanatiek op met 2 gecombineerde treinstellen, dan trek je met gemak 3000 Ampere weg, ja de Flirt zijn echte energieslurpers. Je Bvl spanning zie je zakken tot 1300 Volt.
Maar goed dat moet straks met de intercity erbij ook niet echt een probleem zijn. Immers rijdt er tussen de stations nog steeds maar 1 trein tegelijk. Het is en blijft immers nog steeds enkelspoor.

Enkelspoor zegt niks. Dan kun je nog steeds na een kruising met twee treinen tegelijk wegrijden en flink stroom trekken.
Het gaat meer om de onderlinge afstand van de onderstations. Als de spanning teveel valt, kom je gewoonweg een onderstation tekort. En dan bouw je er één tussenin. Ja, ja, ik weet wel dat dat hoofdbrekens kost, maar dat was dan heel goed te voorzien geweest.

23-06-2018 23:27:55
broek53
broek53
Voor de voedingsberekeningen is destijds uitgegaan van SLT, het enige moderne elektrische materieel dat er toen was

25-06-2018 06:59:09
illyavaes
illyavaes
Quote
edje (za 23 jun 2018 19:40:51 https://www.somda.nl/forum/15723/p666643/): trek je fanatiek op met 2 gecombineerde treinstellen, dan trek je met gemak 3000 Ampere weg

Volgens de Netverklaring van ProRail (bijlage 17, p.195) is Zwolle - Wierden gewoon 4000A net als de rest van het net (in tegenstelling tot Zwolle - Kampen en Zwolle - Emmen, die zijn "< 4000A").

25-06-2018 07:51:07
mdeen
mdeen
Quote
illyavaes (ma 25 jun 2018 06:59:09 https://www.somda.nl/forum/15723/p666895/):
Volgens de Netverklaring van ProRail (bijlage 17, p.195) is Zwolle - Wierden gewoon 4000A net als de rest van het net (in tegenstelling tot Zwolle - Kampen en Zwolle - Emmen, die zijn "< 4000A").

Meppel - Leeuwarden was ook altijd al 4000A. Toch waren daar maatregelen nodig om een extra stoptrein te laten rijden.

25-06-2018 09:01:16
illyavaes
illyavaes
Dan speelde daar meer dan amperage of kon het zijn dat er meer dan 4000A getrokken werd (met onacceptabele gevolgen).
Als 3000A trekken het ergste is, zou het volgens de Netverklaring geen probleem mogen zijn.
Dan zou het argument van edje dus moeten zijn "als er een derde trein op hetzelfde onderstation bij komt, bereik je de grens van 4000A".

25-06-2018 09:12:40
evangoor
evangoor
kan weg

Laatst bewerkt door evangoor op 25-06-2018 09:14

25-06-2018 09:13:19
evangoor
evangoor
(ff ruzie met het 'kleiner dan' teken, daarop breekt Somda de bijdrage verder af)

Op beide baanvakken speelt het probleem van de afstand tot het onderstation. Als er vol vermogen wordt opgetrokken, zal dat wellicht energietechnisch allemaal nog wel lukken (dus kleiner dan 4000A op onderstation niveau), maar door de lange afstand tot het onderstation wordt de aanraakspanning onderweg ontoelaatbaar hoog.

Laatst bewerkt door evangoor op 25-06-2018 09:15

25-06-2018 10:28:57
Klaasje
Klaasje
Het probleem is dat 4000 ampere vrij weinig zegt. Dit is de maximale stroom wat het systeem kan leveren aan een individuele trein zonder rekening te houden met de hoeveelheden treinen. Als er meerdere treinen met een grote stroomafname rijden terwijl het systeem daarop niet is gedimensioneerd dan houdt het snel op. Op echt drukke trajecten zie je dan ook dat er om de 5 á 6 kilometer onderstations met meerdere groepen staan.

25-06-2018 10:36:35
sjoerd
sjoerd
Hoewel ook andere problemen als stoorstromen een rol speelden, zijn zelfs op de HSL-zuid nabij Langeweg en Prinsenbeek extra onderstations bijgebouwd. Hierbij is zuinigheid ook een verkeerde raadgever geweest. De berekeningen zullen wellicht wel kloppen, maar de werkelijkheid is soms weerbarstig.

25-06-2018 22:42:35
geert
geert
Daar zijn schakelstations bijgebouwd geen onderstations. En ja dat had ook te maken met veranderende spanningen die weer tot stoorstromen op het 1,5kV net leiden. Inmiddels verholpen volgens mij, dus mag Thalys nu met vol vermogen rijden?

25-06-2018 23:11:15
sjoerd
sjoerd
Schakelstations dus? Tja, ik moet afgaan op wat de bronnen mij vertellen. Dus graag een nieuwe bron vermelden; ik heb graag info uit de eerste hand.

29-06-2018 12:48:21
pluisje
pluisje
ProRail en Overijssel kijken samen naar oplossing kamperlijn
https://www.destentor.nl/zwolle/prorail-en-overijssel-kijken-samen-naar-oplossing-kamperlijn~afc2713c/

Samengevat: we praten weer maar zeggen nog even niks. U hoort van ons.

29-06-2018 16:02:08
edje
edje
En terecht, soms is even niets openbaar brengen, de beste methode om de samenwerking te bevorderen.

02-07-2018 05:06:46
moderator
Moderator
moderator
Discussie over Zwolle na de werkzaamheden is verplaatst naar https://www.somda.nl/forum/10231/7/ .


Met vriendelijke groet, Het moderator team

14-07-2018 16:53:26
icened
icened
Pro Rail baas over Kamperlijntje:

https://www.destentor.nl/zwolle/grote-baas-van-prorail-ik-baal-als-een-stekker-van-het-kamperlijntje~ae7d86c5/

Lijkt er op dat Pro Rail ook zijn fouten toegeeft.

14-07-2018 16:53:31
icened
icened
Het houdt niet op:

https://www.destentor.nl/kampen/problemen-nog-groter-dan-gedacht-zelfs-100-al-riskant-op-kamperlijntje~af844e81/

Laatst bewerkt door icened op 14-07-2018 16:57

15-07-2018 00:42:38
thom
thom
Quote
icened (za 14 jul 2018 16:53:26 https://www.somda.nl/forum/15723/p670673/): Pro Rail baas over Kamperlijntje:

https://www.destentor.nl/zwolle/grote-baas-van-prorail-ik-baal-als-een-stekker-van-het-kamperlijntje~ae7d86c5/

Lijkt er op dat Pro Rail ook zijn fouten toegeeft.

Ja, leuk dat toegeven maar er wel gelijk bij blijven wijzen dat, naar de mening van Prorail, de vervoerder dat gewoon zelf prima op kan lossen voorlopig en roepen dat blijven hameren op de fouten van Prorail nergens voor nodig is...


Ik weet niet echt of dat nou je fouten erkennen is, of je straat schoonvegen door het bij een ander op zijn bord te schuiven...

15-07-2018 10:37:58
broek53
broek53
Niet waar. Eringa zegt een en andermaal dat het een blunder van Prorail is geweest. Hij zou het alleen fijn vinden als de Stentor niet alsmaar door in die vlek bleef wrijven. En anderzijds ook als de provincie eens ophield elke keer weer iets in de pers te gooien.

Inhoudelijk is de kwestie zo eenvoudig als wat.Er is geen toverstafje waarmee je kunt zwaaien om het aan de baan-kant voor elkaar te krijgen. Dat duurt altijd langer. Wil je op korte termijn stoppen in Stadshagen, dan moet je het dus in de exploitatie zoeken.

Laatst bewerkt door broek53 op 15-07-2018 10:40

15-07-2018 11:16:43
icened
icened
Ze zullen met elkaar moeten uitkomen. In deze fase lijkt het vooral op een strijd om hun gelijk te krijgen. En voeren ze via de media/pers ook de strijd zodat een bepaald beeld ontstaat.

15-07-2018 11:21:50
Oldskool
Oldskool
Eenzijdige strijd van Provincie in samenwerking met deStentor.


15-07-2018 12:27:12
IJsbergsla
IJsbergsla
Weliswaar eenzijdig, echter bij lange na niet immer onterecht. Om er een onderwerp uit de omgeving Zwolle bij te pakken: https://www.rtvoost.nl/nieuws/295459/diepenveners-in-actie-tegen-sluiten-onbewaakte-spoorovergangen Kijkt u eens naar de kostelijke argumentatie in het betreffende artikel. ProRail sluit al enkele jaren overwegen, dus moeten er nu meer overwegen sluiten "omdat de mensen er niet meer aan gewend zijn". Gaat dat dan binnen enkele jaren ook met wissels gebeuren omdat treindiensleiders er niet meer aan gewend zijn

15-07-2018 12:37:35
sjoerd
sjoerd
Dat is al zo. Op je NX-tableau zag je de wissels fysiek aanwezig, maar op je computerscherm kun je naar behoefte schermen oproepen en zie je wissels dus niet altijd. En wat je niet altijd ziet, daar begin je zaken van te vergeten.

15-07-2018 16:01:37
broek53
broek53
Quote
icened (zo 15 jul 2018 11:16:43 https://www.somda.nl/forum/15723/p670766/): Ze zullen met elkaar moeten uitkomen. In deze fase lijkt het vooral op een strijd om hun gelijk te krijgen. En voeren ze via de media/pers ook de strijd zodat een bepaald beeld ontstaat.
Is er dan niemand, ook hier, die kan lezen of niet 100 % bevooroordeeld is? Ik geef het op.

16-07-2018 08:58:57
daniel81
daniel81
Om dan maar bij een ander topic aan te haken: feitelijk is hier sprake van extreem lange werkzaamheden waarbij Prorail Keolis zou moeten vergoeden voor het alternatief. En dan is het aan Keolis om dat in te zetten voor busvervoer, een extra machinist, een boete aan de provincie of een hogere toelage voor de aandeelhouders %08%

16-07-2018 14:32:28
bacr
bacr
En wat is er nu mis met het constateren dat de infrastructuursituatie géén hogere snelheid toelaat en het dus 'jammer maar helaas' is voor wat betreft de zo gewenste dienstregeling? En gewoon als de sodemieter Stadshagen gaat bedienen, ook al levert dat niet de gewenste korte reistijd op?

Het komt op mij over als zou ik als automobilist op een snelweg rijden waar, zoals algemeen bekend, 130 kmu de norm is, maar die door de ligging op slappe veengrond door Rws voor niet meer dan 100 kmu is vrijgegeven. Dan ga ik als automobilist toch ook niet blijven emmeren om een snelweg war ik wel 130 kmu kan rijden...?

Natuurlijk zijn er aannames gemaakt, mogelijk ook toezeggingen gedaan, maar op het moment dat die niet binnen een redelijke termijn tegen redelijke kosten opgelost kunnen worden, dan is dat de gegeven situatie. En dan ga je daarbinnen zsm aan de slag.

16-07-2018 14:57:53
thom
thom
Omdat als men nu met langzame snelheid Stadshagen gaat bedienen zoals bedoeld, de trein in Zwolle geen aansluitingen op andere treinen meer heeft.

Dan bezorg je meer mensen een nadeel, dan een voordeel...

16-07-2018 18:10:19
henri1972
henri1972
Dan moet je de dienst naar Kampen ong een kwartier schuiven. Worden alle aansluitingen robuust ...

16-07-2018 20:58:33
edje
edje
Dan zit je met de aansluitingen van de bussen in Kampen, oftewel de reizigers zal dan alsnog een half uur eerder van huis moeten.

16-07-2018 21:01:28
icened
icened
Zie je weer hoe fragiel die hele mobiliteitsketen is. De ene sluit aan op de ander. Even een aantal minuten verschuiven en het lijkt wel alsof je een domino effect krijgt. Niet op een goede manier.

16-07-2018 21:24:53
umbusko
umbusko
Quote
edje (ma 16 jul 2018 20:58:33 https://www.somda.nl/forum/15723/p671195/): Dan zit je met de aansluitingen van de bussen in Kampen, oftewel de reizigers zal dan alsnog een half uur eerder van huis moeten.

Dan verschuif je die toch ook een kwartier? Daarmee zou het dominoeffect moeten eindigen, toch?

16-07-2018 21:38:01
b2py
b2py
Sloop je de overstap op alle andere treinen ten koste van de trein uit Kampen, worth it?

Laatst bewerkt door b2py op 16-07-2018 21:38

16-07-2018 22:06:08
IJsbergsla
IJsbergsla
Dat staat er toch niet?

16-07-2018 22:27:44
illyavaes
illyavaes
Quote
sjoerd (zo 15 jul 2018 12:37:35 https://www.somda.nl/forum/15723/p670805/): Dat is al zo. Op je NX-tableau zag je de wissels fysiek aanwezig, maar op je computerscherm kun je naar behoefte schermen oproepen en zie je wissels dus niet altijd. En wat je niet altijd ziet, daar begin je zaken van te vergeten.

Het is nog steeds zo (en dus al meer dan twee decennia) dat het signaleringsbeeld altijd in beeld moet zijn (en is).
Wissels niet zien, is er dus niet bij.
De enige situatie waarin ze gedimd worden getoond, is bij een gegeven werkzone (maar dan kun en mag je ook niets).

16-07-2018 22:44:47
sjoerd
sjoerd
Ja, dat is me bekend, maar zijn die schermen ook voor iedereen altijd tegelijk te zien? Bij enkele bezoeken aan grote posten heb ik regelmatig niet het gehele bedieningsgebied tegelijk kunnen waarnemen. Soms zat één treindienstleider voor een groot gebied en had hij/zij daarvoor maar drie monitors.
Wellicht is dat veranderd, want er waren wel klachten over het gebrek aan overzicht.

17-07-2018 07:23:50
b2py
b2py
@IJsbergsla, is wel het gevolg van de verschuiving..

17-07-2018 07:33:26
hw1969
hw1969
Quote
thom (ma 16 jul 2018 14:57:53 https://www.somda.nl/forum/15723/p671042/): Omdat als men nu met langzame snelheid Stadshagen gaat bedienen zoals bedoeld, de trein in Zwolle geen aansluitingen op andere treinen meer heeft.

Dan bezorg je meer mensen een nadeel, dan een voordeel...


Nu is Zwolle a .42 en v .49. Het bedienen van Stadshagen kost in de omloop 3 minuten. Keus is dan a .43 en v .47 òf a .44 en v .48.
In Zwolle meldt de reisplanner een overstap als die 5 minuten of meer is. Welke aansluitingen gaan dan verloren?

Laatst bewerkt door hw1969 op 17-07-2018 07:35

17-07-2018 07:46:25
MetroRET
MetroRET
Kpn-Gn v.v. en Kpn-Lls v.v.

17-07-2018 08:06:40
hw1969
hw1969
Kpn-Gn (IC) is nu al geen overstap. Er vervalt dus één overstaprelatie. Dit even voor de beeldvorming.

17-07-2018 08:46:54
pluisje
pluisje
Hè jongens... ga nou niet het hele draadje met kansen en bedreigingen over doen...

17-07-2018 10:18:21
umbusko
umbusko
Je moet natuurlijk wel heel goed in de gaten houden, als je Zlsh gaat bedienen met zo’n suboptimale oplossing, of het wel aantrekkelijk blijft en reizigers gaat trekken. Anders krijg je net zoiets als Mtn, waar de pendelbus naar het centrum veel populairder was (is?) dan de trein; én verslechter je het aanbod voor de Kampenaren. Dat lijkt me niet wenselijk.

17-07-2018 10:39:33
daniel81
daniel81
Quote
b2py (ma 16 jul 2018 21:38:01 https://www.somda.nl/forum/15723/p671213/): Sloop je de overstap op alle andere treinen ten koste van de trein uit Kampen, worth it?


De suggestie in dit geval is om in Kampen de bussen een kwartier te verschuiven. Dat zal toch niet zo'n probleem zijn?

17-07-2018 10:43:53
rolandrail
rolandrail
Kan er gelijk meer busrijtijdspeling en plaspauzes worden ingeroosterd %08%

17-07-2018 10:48:23
illyavaes
illyavaes
Quote
sjoerd (ma 16 jul 2018 22:44:47 https://www.somda.nl/forum/15723/p671228/): Ja, dat is me bekend, maar zijn die schermen ook voor iedereen altijd tegelijk te zien? Bij enkele bezoeken aan grote posten heb ik regelmatig niet het gehele bedieningsgebied tegelijk kunnen waarnemen. Soms zat één treindienstleider voor een groot gebied en had hij/zij daarvoor maar drie monitors.
Wellicht is dat veranderd, want er waren wel klachten over het gebrek aan overzicht.

Het hele bediengebied van een treindienstleider is zichtbaar.
Klachten over het te groot zijn van het gebied (daar komt gebrek aan overzicht dan van) is, helemaal los van wat iedereen daarvan vindt, natuurlijk iets anders dan "kan soms een wissel niet zien omdat er een scherm overheen geplaatst is".
Het hele postgebied heeft een treindienstleider nog nooit hoeven zien en met je NX-tableau (met dat "fysieke" wissel) was je nog veel geisoleerder, je ging over 1 emplacement en moest het doen met je treinenrol (met erop ingetekende ingelegde treinen resp. Weggeschrapte opgeheven treinen) en de aankondigingszoemer + lampje.

Er gaan overigens geluiden (waar ik het niet mee eens ben) dat deze eis van altijd zichtbare signalering misschien wel losgelaten kan worden...

17-07-2018 14:26:31
sjoerd
sjoerd
Het is al even geleden dat ik in Amsterdam en Roosendaal op de post was, en Arnhem Utrecht en Zwolle nog langer. Toch heb ik goed geluisterd naar degenen die toen net van de analoge toestellen naar de beeldschermen waren gegaan. Zij misten vrijwel allemaal het overzicht. Overigens vond ik de aparte tableau's voor de bediening van seinen en wissels enerzijds en de gescheiden en geheel anders opgezette treinnummerindicatietablau's ook niet overal overzichtelijk.
Bovendien vraagt een nieuw bediensysteem ook gewenning. En bij de grote NX-CVL-tableau's wisten de treindienstleiders ook niet precies hoe het er buiten bijlag. Daar bleven ook wel mogelijkheden onbenut. Er waren (en er zijn) goede uitzonderingen die creatief omspringen met de infra. Dan moet je goed weten wat er buiten ligt. Ik heb het AR-tableau van Beverwijk thuis hangen en geniet nog dagelijks van de aanblik!
Illya: dank voor de inside info. Back on topic nu maar.

Laatst bewerkt door sjoerd op 17-07-2018 14:27

17-07-2018 19:47:17
timtrein
timtrein
Quote
daniel81 (di 17 jul 2018 10:39:33 https://www.somda.nl/forum/15723/p671327/):
Quote
b2py (ma 16 jul 2018 21:38:01 https://www.somda.nl/forum/15723/p671213/): Sloop je de overstap op alle andere treinen ten koste van de trein uit Kampen, worth it?

De suggestie in dit geval is om in Kampen de bussen een kwartier te verschuiven. Dat zal toch niet zo'n probleem zijn?

Ik heb niet het hele busnetwerk van de regio in m'n hoofd, maar het kan maar zo zijn dat in of rond Kampen bussen rijden die elders weer aansluiten op andere verknoopte bussen of treinen...

17-07-2018 20:30:32
ZJ37
ZJ37
Een dienstregeling voor een busnetwerk is vele malen gemakkelijker aan te passen dan die voor een trein.

17-07-2018 21:32:01
daniel_ddr
daniel_ddr
In dit geval niet persé doordat je nou net te maken hebt met IJsselmond, een gebied met lage frequenties en belangrijke knopen op busstations. In dit geval gaat dat om Hasselt (knoop tussen 74 uit Kampen en 71 uit Zwolle) en Emmeloord (knoop tussen 141/74 uit Kampen en 71 uit Zwolle, naast nog veel meer lijnen). Die lijnen van/naar Zwolle hebben natuurlijk te maken met de treinknoop daar, dus die kan je niet zomaar een kwartier verschuiven om op de lijnen uit Kampen aan te blijven sluiten.

Lastigste geval is nog wel de 74 die zowel in Kampen als Kampen Zuid een (ruime) treinaansluiting biedt. Als je die een kwartier mee zou schuiven voor een aansluiting in Kampen krijg je op Kampen Zuid een overstap van 2 minuten op de Sprinter naar Amsterdam.


Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

18-07-2018 18:37:50
pluisje
pluisje
... en de reactie van de provinciale VVD op de uitspraken van Eringa.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/295742/vvd-hekelt-laconieke-houding-prorail-directeur-overijssel-zit-met-de-gebakken-peren

18-07-2018 19:28:26
ZJ37
ZJ37
Dat de VVD nog niet heeft voorgesteld om de boel te laten asfalteren! %08%

18-07-2018 19:53:35
cuneo56
cuneo56
Het zou mooi zijn als de partijen nu eens praktisch te werk gaan daar ( wat Eringa dus ook zou willen)

Dus testen of er met een stop in Stadshagen en de echt noodzakelijke minimale keertijden ( met of zonder 2e Machinist) een halfuurs dienst te rijden valt.

Daarnaast zou het ook helpen als er echt onderzocht wordt hoeveel reizigers uit Kampen benadeeld worden door de latere aankomst in Zwolle.
De IC naar Groningen is officieel nu al geen aansluiting en de IC naar Gvc zou dan ook geen aansluiting meer zijn; maar om hoeveel reizigers gaat het dan, want opstappen in Kampen-zuid en overstap in Lelystad is toch ook een optie.

18-07-2018 21:13:40
marvinkok
marvinkok
Die testen zijn al uitvoerig gedaan in de nacht, samen met arcadis (?)
Die rapporten daarvan zijn gewoon beschikbaar en volgens mij al vaker langs gekomen in dit draadje.

18-07-2018 21:52:30
cuneo56
cuneo56
Help me even waar ik dat kan vinden.

Kan enkel het rapport met alle theoretische (on) mogelijkheden vinden.
Over een reële praktijk proef heb ik dan zeker heen gekeken.

18-07-2018 22:21:08
abbm
abbm
Kan men die trein uit Kampen niet op spoor 1a binnen nemen waardoor men dichterbij de trappen terecht komt?

18-07-2018 23:03:50
pluisje
pluisje
Optie is onderzocht en hierboven besproken.

19-07-2018 21:31:24
ZJ37
ZJ37
Ook nog goed nieuws over Zl-Kpn dat waarschijnlijk ook een artikel had kunnen zijn uit 2015, 2004, 1986 of 1961: Punctualiteit Kamperlijntje boven de 97%. Hulde, hulde, schitterende prestatie.
https://m.rtvoost.nl/nieuws/295797/kamperlijntje-is-wel-een-succes-treinen-komen-vrijwel-altijd-op-tijd

20-07-2018 00:29:31
thom
thom
Nou, als je het zo stelt, hoe was de punctualiteit bij NS in de afgelopen jaren dan precies?

Natuurlijk is het geen ingewikkeld lijntje, maar ik denk dat je pas moet gaan roepen dat het geen bijzondere prestatie is als je dat ook daadwerkelijk onderbouwt.

20-07-2018 08:49:22
daniel81
daniel81
Wat-ie precies was staat me niet bij, kan me wel herinneren dat het ook in de recente NS-tijd de meest punctuele lijn van Nederland was.
Edit bv in 2007 haalde NS zelfs 99%
https://www.treinreiziger.nl/regionale-treinen-in-2008-beter-op-tijd/

Laatst bewerkt door daniel81 op 20-07-2018 09:02

20-07-2018 09:56:21
broek53
broek53
Aan die semi-oplichters die voorlichters heten, krijg ik steeds meer een hekel. Deze persoon kan het niet laten om te zeggen dat het met 100 km/h blijkbaar prima gaat. En zegt er eventjes niet bij dat dat komt omdat ze niet stoppen in Stadshagen.

20-07-2018 10:23:56
sjoerd
sjoerd
Je hebt aan cijfers over punctualiteit helemaal niets. Ze vermelden nooit het levensgrote verschil tussen treinpersoneel dat op tijd bij de trein is en bijvoorbeeld of de vraag of het dieseltje van de oostelijke Betuwelijn wel op tijd kon rijden wegens de grandioze punctualiteit van andere vervoerders.
Net zo goed als dat je niets hebt aan cijfers over zogenaamde excellente scholen, excellente leraren en excellente leerlingen, als je niet weet hoe die hun werk hebben moeten doen. En dan nog: wie presteert met zesjes heeft daar vaak veel harder voor moeten werken dan degene die op zijn sloffen een 10 haalt.
Dat alles geldt dubbel en dwars ook voor het OV.
Probeer maar op tijd te zijn als je route over gladde, modderige kinderkoppen leidt in plaats van over glad gewalst asfalt.

20-07-2018 12:25:14
rolandrail
rolandrail
Quote
broek53 (vr 20 jul 2018 09:56:21 https://www.somda.nl/forum/15723/p671903/): Aan die semi-oplichters die voorlichters heten, krijg ik steeds meer een hekel. Deze persoon kan het niet laten om te zeggen dat het met 100 km/h blijkbaar prima gaat. En zegt er eventjes niet bij dat dat komt omdat ze niet stoppen in Stadshagen.
En de Flirts trekken vast sneller op dan de DM 90's, dan gaat het nu inderdaad prima.


Rolandrail is verhuist van .net naar .nl

20-07-2018 13:00:24
jeanne
jeanne
Quote
broek53 (vr 20 jul 2018 09:56:21 https://www.somda.nl/forum/15723/p671903/): Aan die semi-oplichters die voorlichters heten, krijg ik steeds meer een hekel. Deze persoon kan het niet laten om te zeggen dat het met 100 km/h blijkbaar prima gaat. En zegt er eventjes niet bij dat dat komt omdat ze niet stoppen in Stadshagen.


Inderdaad, even heel zwart/wit geredeneerd maakt dat het niet stoppen in Stadshagen tegelijk de slechts presterende halte van Nederland ook aan deze lijn ligt met 100% uitval, maar daar hoor je natuurlijk geen woord over van diezelfde voorlichters! %04%


Jeanne Kok

20-07-2018 13:07:41
maarten83
maarten83
Vandaar dat tegenwoordig bij de geringste vertraging treinen opgeheven wordt. Ja dan rijden de treinen wel op tijd.

20-07-2018 15:01:00
pluisje
pluisje
Quote
rolandrail (vr 20 jul 2018 12:25:14 https://www.somda.nl/forum/15723/p671951/): En de Flirts trekken vast sneller op dan de DM 90's, dan gaat het nu inderdaad prima.

Ja, en het spoor bij Kampen is een meter of 20 à 30 ingekort

20-07-2018 21:11:05
ZJ37
ZJ37
Ach ja, af en toe moet men de sores even afleiden met wat positief getinte berichten. Op zich niks mis mee, voor wie er in gelooft.

03-08-2018 13:29:40
pluisje
pluisje
Reactie Keolis op de berichtgeving van Prorail:
https://www.spoorpro.nl/materieel/2018/07/26/directeur-rail-keolis-materieelkeuze-flirt-3-treinen-was-al-langer-bekend/

03-08-2018 14:25:43
Oldskool
Oldskool
Gelukkig al een week oud en reeds besproken, zo hier en daar %08%