Alle forumcategorieën bekijken en reageren in het forum? Registreer een gratis account of log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Voeg discussie toe aan je favorieten

(Partiële) elektrificatie van diesellijnen

Vrijdag 20 jun 2014 - 22:17:37
kbrandsma
kbrandsma
Door de afschaffing van rode diesel zijn diverse provinciale overheden op dit moment bezig met het zoeken naar alternatieven, ten behoeve van toekomstige concessies. Zo zijn onder andere de provincies Groningen en Fryslan op dit moment bezig met de verduurzaming van de bestaande dieseltreinen: hoe kunnen de dieseltreinen in de toekomst worden vervangen door een duurzamer alternatief. Het gaat hierbij om de jaartallen 2020, 2035 en 2050. In 2020 loopt de huidige concessie af en men gaat er vanuit dat de concessie eens per 15 jaar wordt aanbesteed/gegund.
Zie hier de brief: www.provinciegroningen.nl

In de brief wordt verwezen naar 3 uitgevoerde onderzoeken, welke in opdracht van de Provincie Groningen, Fryslan (en Gelderland) zijn uitgevoerd, te weten:
1. Quick scan duurzaamheid in het OV: Trein (Movares) www.provinciegroningen.nl en www.provinciegroningen.nl
2. Well-to-wheel analysis of future trains and fuels (DUINN) www.provinciegroningen.nl
3. Elektrificatie- en vernieuwingsscenario met partiële bovenleiding (Strukton/Railevent) www.provinciegroningen.nl

* In het eerste onderzoek van Movares wordt breed gekeken naar mogelijkheden en de bijbehorende kosten. Als geschikte alternatieven voor diesel wordt volledige electrificatie en (bio)LNG voorgesteld.

* In het tweede onderzoek van DUINN wordt meer in detail ingegaan op de energiestromen en de bijbehorende CO2-uitstoot per kilometer van de mogelijke varianten. In dit onderzoek wordt specifiek op het huidige Stadler GTW DMU materiaal ingegaan.
In combinatie met partiële elektrificatie ter plaatse van de stations wordt een combinatie voorgesteld van een Stadler GTW DMU en EMU, waarbij 1 dieselmotor wordt opgeofferd t.b.v. de techniek voor de pantograaf en energieomzetting. Het optrekken vindt plaats door middel van bovenleiding, waarna de continue snelheid met de bestaande dieselmotor wordt aangehouden. Het blijkt dat de nieuwe GTW met 1 dieselmotor ook 140 km/h kan rijden. De huidige Arriva GTW's kunnen met 1 dieselmotor geen 140 km/h halen, omdat deze zijn voorzien van 6 cilinder MAN motoren. De nieuwe (Achterhoek) GTW's zijn voorzien van Deutz V8 motoren. Remenergie wordt ter plaatse van de treinstations via de bovenleiding teruggeleverd aan het onderstation (vanwege enkelspoor zijn er geen optrekkende treinen in de buurt aanwezig).

* In het derde onderzoek van Strukton/Railevent wordt specifiek ingegaan op de kosten van partiële elektrificatie en volledige elektrificatie op de baanvakken Leeuwarden - Groningen en Zevenaar - Doetinchem. Bij partiële elektrificatie wordt er vanuit gegaan dat tussen de stations elektriciteit uit een accu wordt gehaald. Deze accu wordt bij het afremmen en op de stations weer opgeladen. Dit noemt men een zogenaamde "accumulatortrein". Omdat dit concept technisch nog niet is ontwikkeld, wordt voorgesteld om een praktijkproef uit te voeren.
Uit het onderzoek blijkt dat met partiële elektrificatie op het traject Leeuwarden - Groningen een jaarlijkse besparing wordt behaald van ruim 1 miljoen euro t.o.v. huidig en t.o.v. volledige electrificatie. Partiële elektrificatie reduceert de investeringskosten met 30 miljoen euro t.o.v. volledige elektrificatie (geschat 100 miljoen euro).

Voor het traject Zevenaar - Doetinchem wordt een jaarlijkse besparing behaald van 300.000-400.000 euro t.o.v. huidig (geen elektrificatie) en ongeveer 90.000 euro t.o.v. volledige elektrificatie.

Uit het document blijkt dat al in 2007 onderzoek is verricht naar partiële elektrificatie op het traject Zutphen - Apeldoorn. In 2011 is dit herzien. Met dit onderzoek is de haalbaarheid van partiële bovenleiding (opnieuw) rekenkundig aangetoond.

De provincies Fryslan en Groningen vinden een uitgebreider onderzoek noodzakelijk om met redelijke zekerheid uitspraken te doen over welk alternatief voor de toekomst het best haalbaar is.

Zaterdag 21 jun 2014 - 12:14:09
treinfan
treinfan
Partiële elektrificatie is dus ongeveer 30 miljoen goedkoper, maar er moet nog een praktijkproef gedaan worden en alle treinen moeten grote (en dus dure) accu's krijgen of alsnog een dieselmotor. Dan lijkt het mij praktischer om er gewoon 30 miljoen extra in te steken voor volledige elektrificatie.


Zaterdag 21 jun 2014 - 13:19:02
Ovindel
Ovindel
Zoals ik al eerder heb gezegd in een ander topic, er ZIJN al praktijkproeven gedaan met partiële elektrificatie en accu's. Of beter gezegd: in Japan rijden ze al in de reizigersdienst.
Twee linkjes: en.wikipedia.org & tokyorailwaylabyrinth.blogspot.com

Deze trein rijdt echter met maar 65 km/u, en dat is toch de helft van wat men nu rijdt tussen Groningen en Leeuwarden. (toch?)

Laatst bewerkt door Ovindel op Zaterdag 21 jun 2014 om 13:19:49

Zaterdag 21 jun 2014 - 14:39:23
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Maar dat is een bewezen techniek zoals in Japan en ook in Nordhausen. Maar dat is fundamenteel anders: lange lijn om op te laden en dan een heel stuk zonder bovenleiding. Dat is heel wat anders dan telkens een stukje draad in het een station.

Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


Zaterdag 21 jun 2014 - 16:25:19
Klaasje
Klaasje
Je kan het wel zo uitvoeren dat je op de drukke delen een lange lijn hebt hangen en omdat je bij stations de meeste energie verbruikt is dat een manier om de accu's weinig te belasten, danwel enigzins bij te laden. Het nadeel is alleen dat je niet zo goed stroom kunt terugleveren voor andere treinen. Nu is dat bij lage spanningen sowieso alleen interessant als die niet te ver weg zijn en optrekken terwijl er geremd wordt, dat is nu juist weer wat lastig met enkelspoor en rustige lijnen zoals in het Noorden.

Zaterdag 21 jun 2014 - 17:59:34
Apda
Apda
Quote
Klaasje (za 21 jun 2014 16:25:19 www.somda.nl): Het nadeel is alleen dat je niet zo goed stroom kunt terugleveren voor andere treinen.
Dat hoeft ook niet, want de energie die vrijkomt bij het remmen, wordt opgeslagen in de accu's.

Zaterdag 21 jun 2014 - 19:40:18
kbrandsma
kbrandsma
Let wel, partiële elektrificatie met accutreinen kan ook een oplossing zijn voor 2035 en verder, als uit nader onderzoek blijkt dat deze techniek nog niet voldoende geschikt is of nog te duur is. Een "tussenoplossing" voor 2020 kan elektriciteit in combinatie met diesel of LNG zijn. Met elektra+diesel kan met beproefde techniek worden gewerkt, welke bijvoorbeeld in een nieuw powerpack kan worden ingebouwd.
Quote
treinfan (za 21 jun 2014 12:14:09 www.somda.nl): Partiële elektrificatie is dus ongeveer 30 miljoen goedkoper, maar er moet nog een praktijkproef gedaan worden en alle treinen moeten grote (en dus dure) accu's krijgen of alsnog een dieselmotor. Dan lijkt het mij praktischer om er gewoon 30 miljoen extra in te steken voor volledige elektrificatie.
Bij 30 miljoen euro extra voor volledige elektrificatie zijn ook de jaarlijkse onderhoudskosten hoger. De lagere investering en de lagere onderhoudskosten wegen kennelijk op tegen de hogere brandstofkosten.
Quote
Ovindel (za 21 jun 2014 13:19:02 www.somda.nl): Deze trein rijdt echter met maar 65 km/u, en dat is toch de helft van wat men nu rijdt tussen Groningen en Leeuwarden. (toch?)
Baanvaksnelheid Leeuwarden - Groningen is 100 en 140 (gemengd).

Zaterdag 21 jun 2014 - 21:26:41
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Quote
Apda (za 21 jun 2014 17:59:34 somda.nl):
Quote
Klaasje (za 21 jun 2014 16:25:19 www.somda.nl): Het nadeel is alleen dat je niet zo goed stroom kunt terugleveren voor andere treinen.
Dat hoeft ook niet, want de energie die vrijkomt bij het remmen, wordt opgeslagen in de accu's.
Net of dat zo veel is als je al op accu's rijdt en dus je voeding voor de remmen dus niet uit de bovenleiding kan halen. Wil je niet ED-remmen, rem je dus puur met lucht (al dan niet EP en EP kost ook stroom). Gevoelsmatig is de vrijkomende energie bij rijden op accu's verwaarloosbaar tot nihil.

Dinsdag 01 jul 2014 - 21:02:36
kbrandsma
kbrandsma
Naast de onderzoeken die op dit moment nog plaats moeten vinden en wellicht leiden tot partiële elektrificatie (zie eerste post), hebben inmiddels een aantal plannen voor volledige elektrificatie een definitieve status bekend. Voor de huidige diesellijnen zijn de volgende plannen op dit moment bekend:

Nijmegen – Roermond:
Op 12 juni j.l. is door de minister aangegeven geld beschikbaar te stellen voor de elektrificatie van de Maaslijn, zie ook www.rijksoverheid.nl

Zwolle – Enschede:
Volledige elektrificatie. De provincie heeft ambitie voor “intercity kwaliteit” in de toekomst. Hier past partiële elektrificatie niet bij.

Zwolle – Kampen:
Volledige elektrificatie. De toekomstige aanbesteding wordt samengevoegd met Zwolle – Enschede. Voor efficiëntie (gebruik van hetzelfde treintype) is ook hier volledige elektrificatie benodigd. Hierdoor kan ook de tankplaat te Zwolle komen te vervallen.

Zutphen – Hengelo:
Ontwikkeling afhankelijk van keuze Programma Hoogfrequent Spoor – Goederenspoorvervoer Oost-Nederland (PHS-GON). Inmiddels is bekend dat de keuze niet gevallen is op deze variant.

Almelo – Mariënberg:
“moderne technologie op termijn een optie”
Voor alle beschreven ontwikkelingen provincie Overijssel zie: www.overijssel.nl

Leeuwarden – Groningen:
Nog niet bekend. Nader onderzoek wordt in opdracht van de provincies Fryslan en Groningen uitgevoerd.

Overige Noordelijke Nevenlijnen:
Nog niet bekend.
In het vervolgonderzoek wordt partiële elektrificatie van de overige nevenlijnen vergeleken met treinen op (bio) LNG, als alternatief op de bestaande dieseltreinen.

(Arnhem –) Zevenaar – Doetinchem:
Volledige elektrificatie wordt door Strukton/Railevent aangeraden, zodat alle treinen op Arnhem – Doetinchem volledig elektrisch kunnen rijden.

Doetinchem – Winterswijk:
Partiële elektrificatie wordt door Strukton/Railevent aangeraden. In combinatie met volledige elektrificatie op Arnhem – Doetinchem hoeft niet meer onder de draad te worden gereden.

Dinsdag 01 jul 2014 - 21:12:06
Ovindel
Ovindel
Tiel - Arnhem en Winterwijk - Zutphen - Apeldoorn gaan dus (voorlopig?) diesellijnen blijven.

Woensdag 02 jul 2014 - 00:18:24
maigoda
maigoda
Quote
kbrandsma (di 01 jul 2014 21:02:36 somda.nl):
Zwolle – Kampen:
Volledige elektrificatie. De toekomstige aanbesteding wordt samengevoegd met Zwolle – Enschede. Voor efficiëntie (gebruik van hetzelfde treintype) is ook hier volledige elektrificatie benodigd. Hierdoor kan ook de tankplaat te Zwolle komen te vervallen.
Die tankplaat wordt heus niet alleen door NSR gebruikt. Ook door goederenvervoerders en de spooraannemers.

Woensdag 02 jul 2014 - 00:24:04
thom
thom
Dat is sowieso, op pompen op werkplaats en fabrieksterreinen na, zijn ze allen eigendom van Prorail en bedoeld voor alle vervoerders.
Vaak wel in beheer gegeven aan een vervoerder, maar nog steeds toegankelijk voor alle andere.

Woensdag 02 jul 2014 - 07:10:19
broek53
broek53
Zeker, wat niet wegneemt dat de tankplaat in Zwolle zal vervallen als beide lijnen geelektrificeerd worden.

Woensdag 02 jul 2014 - 07:13:21
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Zeker ook als je kijkt naar de huidige zeer onhandige ligging van tankplaat en wasmachine.

Dick van den Hoven

Woensdag 02 jul 2014 - 09:49:20
sjoerd
sjoerd
Die wasmachine wilde NS inderdaad al voor de aanleg naar Zwolle Rangeerstation hebben, maar dat mocht daar niet omdat het terrein deels in een waterwingebied ligt. Pas ontstonden er opnieuw problemen omdat de ook materieelverzorging daar zou moeten plaatsvinden op lekvrije betonnen platen. We moeten uiteraard voorzichtig zijn met grondwater, maar doorgaans veranderen verlaten rangeerterreinen binnen vijf jaar in vruchtbare natuurgebieden. Het voormalige rangeeremplacement te Baarle Nassau is zelfs een reservaat en ook Susteren mag zich inmiddels verheugen in een ware soortenrijkdom van exotische allure. En dat met wat er ooit in tientallen jaren in de grond is gelekt...

Woensdag 02 jul 2014 - 09:55:47
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Opmerkelijk is dat de vertramming van Zl - Kpn niet door gaat.

Woensdag 02 jul 2014 - 10:08:37
sjoerd
sjoerd
Waarom vind je dat opmerkelijk? De afwegingen zijn in allerlei documenten beschreven maar wellicht ben je het er niet mee eens?

Woensdag 02 jul 2014 - 10:09:44
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Opmerkelijk dat er eerst alles voor vertramming is geregeld tot de mislukte aanbesteding aan te en nu kiest men uiteindelijk voor een 'gewone' treinexploitatie.
Maar ik ben allang blij dat het spoortraject behouden blijft, tram of trein maakt mij niet uit.

Woensdag 02 jul 2014 - 10:24:17
sjoerd
sjoerd
Kwou al zeggen. Nu nog doorgaande exploitatie (kan mooi over spoor 1 met kruisen op de beide fasen), van Kampen naar Emmen of naar Enschede of beide om en om...

Woensdag 02 jul 2014 - 19:44:21
kbrandsma
kbrandsma
Quote
Ovindel (di 01 jul 2014 21:12:06 www.somda.nl): Tiel - Arnhem en Winterwijk - Zutphen - Apeldoorn gaan dus (voorlopig?) diesellijnen blijven.
Over Tiel - Arnhem wordt niets geschreven, evenals Winterswijk - Zutphen.
Zutphen - Apeldoorn komt terug in paragraaf 4.1 en 4.3 uit het onderzoek van RailEvent: www.provinciegroningen.nl
Quote
maigoda (wo 02 jul 2014 00:18:24 www.somda.nl):
Quote
kbrandsma (di 01 jul 2014 21:02:36 somda.nl):
Zwolle – Kampen:
Volledige elektrificatie. De toekomstige aanbesteding wordt samengevoegd met Zwolle – Enschede. Voor efficiëntie (gebruik van hetzelfde treintype) is ook hier volledige elektrificatie benodigd. Hierdoor kan ook de tankplaat te Zwolle komen te vervallen.
Die tankplaat wordt heus niet alleen door NSR gebruikt. Ook door goederenvervoerders en de spooraannemers.
Er wordt ook niet geschreven dat alleen NSR de tankplaat gebruikt.
Dat de tankplaat te Zwolle kan komen te vervallen komt voort uit de Quickscan van de provincie Overijssel. Zie pagina 10 van het aangehaalde pdf-document.

Woensdag 09 jul 2014 - 19:46:32
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Provincie Gelderland wil electrificatie Achterhoek en Elst - Tiel www.gelderlander.nl

Dick van den Hoven

Woensdag 09 jul 2014 - 21:38:00
treinefan
treinefan
Facebook amfktr Flickr 85236002@N07/
...moet in kaart brengen wat het allemaal gaat kosten en moet proberen de vervoersbedrijven Syntus en Arriva daaraan mee te laten doen...

Ik vraag me af waarom Syntus nog mee zou moeten betalen aan elektrificatie van de oostelijke Betuwelijn. In het artikel wordt geen melding gemaakt van Zp - Hgl - Odz.

Woensdag 09 jul 2014 - 22:17:18
mdj
mdj
Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de regionale spoorinfrastructuur binnen de eigen provincie. En laat Zutphen-Lochem daar ook bijhoren.

Laatst bewerkt door mdj op Woensdag 09 jul 2014 om 22:17:32

Bij twijfel: gebruik beton.

Woensdag 09 jul 2014 - 22:37:24
bnv
bnv
Quote
treinefan (wo 09 jul 2014 21:38:00 www.somda.nl): ...moet in kaart brengen wat het allemaal gaat kosten en moet proberen de vervoersbedrijven Syntus en Arriva daaraan mee te laten doen...

Ik vraag me af waarom Syntus nog mee zou moeten betalen aan elektrificatie van de oostelijke Betuwelijn. In het artikel wordt geen melding gemaakt van Zp - Hgl - Odz.
Dat laatste zal vooreerst waarschijnlijk geen succes hebben. Syntus en Arriva zijn exploitatiemaatschappijen en zullen in principe geen bijdragen verlenen in de kosten van infrastructuur.
Verder hebben ze nog relatief kort geleden nieuwe dieseltjes (Stadlers) gekocht en daar zullen ze het zeker nog wel even mee willen doen.

Donderdag 10 jul 2014 - 12:20:26
maxim
maxim
Twitter @M4xxM Facebook M4xxM
Dat ligt er natuurlijk maar net aan onder welke voorwaarden. Ik snap wel dat de discussie weer gestart wordt: door het afschaffen van rode diesel krijgt de staat weliswaar meer inkomsten uit accijnzen maar de provincies zullen het ergens wel voelen.

Laatst bewerkt door maxim op Donderdag 10 jul 2014 om 12:20:54

Donderdag 10 jul 2014 - 15:44:40
mv
mv
Prachtig mooi allemaal maar volledige elektrificatie is naar mijn idee meer op zijn plaats, zeker voor de lijn Leeuwarden - Groningen. Reizigers aantal neemt toe, druk op de dienstregeling met de ESGL word alleen maar hoger en is naast het snelle optrekken van elektrische treinen (strakker in de dienstregeling) het verdubbelen van het stuk Lwc - Vw wel nodig geacht. Achter de feiten aan blijven lopen heeft geen zin.

Gr:MV

Laatst bewerkt door mv op Donderdag 10 jul 2014 om 15:45:55, reden: txt

Donderdag 10 jul 2014 - 16:05:41
broek53
broek53
Leeuwarden - Veenwouden verdubbelen is water naar het kanaal dragen, dunkt mij. maar elektrificatie over de volle lengte lijkt mij dat inderdaad niet.

Donderdag 10 jul 2014 - 17:48:11
Nelis
Nelis
Vw- Lw verdubbelen is inderdaad vrij zinloos. De lijn heeft te veel pijnpunten om een heel robuust geeintensiveerd DRGL model op te kunnen zetten. Natuurlijk kan je stuk voor stuk de problemen met extra verdubbelingen weg nemen, maar dat is het verschuiven van het probleem. Zeker omdat het langste enkelsporige stuk tussen zuidhorn en groningen zit. Volledige verdubbeling lijkt mij voor deze lijn inmiddels op zijn plaats. Net als electrificatie trouwens. Des te meer omdat leeuwarden/friesland grote ambities heeft op het gebied van spoor, geillustreerd door de gevraagde trein naar duitsland. Kortom als friesland en groningen ook maar iets willen zullen ze met centjes moeten komen voor de infra en niet alleen eindeloos onderzoeken.

Donderdag 10 jul 2014 - 20:29:13
jeanpierre
jeanpierre
Quote
mdj (wo 09 jul 2014 22:17:18 www.somda.nl): Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de regionale spoorinfrastructuur binnen de eigen provincie. En laat Zutphen-Lochem daar ook bijhoren.
Voor Zutphen - Lochem zal Gelderland nu niet zo veel doen. Dat deel is overgedragen aan de Regio Twente. Maar ja, vanaf 1/1/2015 wordt de situatie mogelijk weer anders .....

Donderdag 10 jul 2014 - 23:42:13
bnv
bnv
Als je OdR van deze maand goed leest,en ik het goed interpreteer, zie je dat elektrificatieplannen voor Zp-Hgl niet afzonderlijk worden beoordeeld, maar in het licht van de plannen omtrent de NO. verbinding. Mansveld heeft een definitief besluit onlangs weer voor drie jaar opgeschort. Voor Zp-Hgl verwacht ik dan ook geen afzonderlijke investeringsvoorstellen (lees elektrificatie en/of (gedeeltelijke) verdubbeling of wat dan ook),die door de provincies gedaan zouden kunnen worden.

Laatst bewerkt door bnv op Donderdag 10 jul 2014 om 23:45:39

Vrijdag 11 jul 2014 - 16:40:03
daniel81
daniel81
Hieronder de volledige tekst van de motie in Gelderland, die is aangenomen
(bron: www.gelderland.nl en dan 'moties 9 juli 2014')


Motie (art. 37 RvO)
Elektrificatie van regionale lijnen
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen

voorstel PS2014-469 voorjaarsnota 2014

gehoord de beraadslagingen over de voorjaarsnota 2014
- overwegende dat rode diesel duur is en voor de lange termijn geen oplossing
- elektrificatie meer reizigerscomfort, minder milieubelasting en geluidsoverlast geeft
- op basis van onderzoek al is aangetoond dat het energieverbruik met 50% kan
worden gereduceerd
- de trein sneller kan optrekken waardoor in veel gevallen ook tijdwinst kan
worden gerealiseerd
- dat er landelijk nog 17 regionale lijnen met dieseltreinen rijden
- de staatsecretaris nu de bereidheid heeft om hierin te investeren
- De elektrificatie van de Maaslijn een goede eerste stap is en dat er nog meer Gelderse lijnen dienen te volgen

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
met een inventarisatie te komen voor elektrificatie van de regionale lijnen en ook de voorbereidingen te treffen zodat bij de nieuwe concessie dit alternatief er kan zijn.
Nadrukkelijk vragen wij ook de huidige vervoerders erbij te betrekken. En verzoeken te bezien of dat de nu opgenomen bijdrage vanuit Gelderland aan de elektrificatie van de Maaslijn op basis van actuele informatie in redelijkheid voldoende is om deze elektrificatie te helpen slagen

Laatst bewerkt door daniel81 op Vrijdag 11 jul 2014 om 16:41:15

Vrijdag 11 jul 2014 - 21:02:19
mkns
mkns
Quote
jeanpierre (do 10 jul 2014 20:29:13 www.somda.nl): voor Zutphen - Lochem zal Gelderland nu niet zo veel doen. Dat deel is overgedragen aan de Regio Twente. Maar ja, vanaf 1/1/2015 wordt de situatie mogelijk weer anders .....
Wat zou per 1/1/2015 kunnen veranderen? De huidige concessie loopt nog wel een jaar of 9?

Vrijdag 11 jul 2014 - 21:21:15
timtrein
timtrein
Flickr timtrein
Rode diesel? Dat bestaat per 1-1-2013 alleen nog maar voor vrachtschepen... slordig.

Vrijdag 11 jul 2014 - 22:13:35
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Diezelfde vrachtschepen die gratis gebruik maken van onze waterwegen.

Zaterdag 12 jul 2014 - 15:16:03
charta
charta
Laten we de diesels geschikt maken voor kerosine. Vliegmaatschappijen hoeven daar geen btw voor te betalen.

Zaterdag 12 jul 2014 - 18:12:16
john2
john2
Quote
gvttreinen (vr 11 jul 2014 22:13:35 www.somda.nl): Diezelfde vrachtschepen die gratis gebruik maken van onze waterwegen.
Discriminatie van het vrachtvervoer over de weg.

Zaterdag 12 jul 2014 - 20:07:25
thom
thom
En niet alleen het vrachtvervoer over de weg, voornamelijk dat per per Rail.

Zaterdag 12 jul 2014 - 21:45:08
wwijker
wwijker
Quote
mkns (vr 11 jul 2014 21:02:19 somda.nl):
Quote
jeanpierre (do 10 jul 2014 20:29:13 www.somda.nl): voor Zutphen - Lochem zal Gelderland nu niet zo veel doen. Dat deel is overgedragen aan de Regio Twente. Maar ja, vanaf 1/1/2015 wordt de situatie mogelijk weer anders .....
Wat zou per 1/1/2015 kunnen veranderen? De huidige concessie loopt nog wel een jaar of 9?
Waarschijnlijk doelt hij op het afschaffen van de stadsregio's, zoals dus de regio Twente.

Zondag 13 jul 2014 - 09:06:43
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
@John2, rail en water vervoeren voornamelijk bulk terwijl wegvervoer voor stukgoed en fijnmazige verdeling zorgt.
Daarom is de concurrentie rail en water oneerlijk.

Zondag 13 jul 2014 - 11:03:43
john2
john2
Dan ben ik niet volledig geweest in mijn benoeming van discriminatie, had dan nog railvervoer er bij moeten noemen.

Zondag 13 jul 2014 - 13:51:22
mv
mv
Wat Limburg, Gelderland en Overijssel doen is, goed na denken en investeren in de toekomst. Daar zijn ze hier in het Noorden ook mee bezig. Het niet dubbelsporig willen laten maken/worden van Lwc-Vw valt bij mij onder het Randstad denken.

Het is nu de tijd om dubbelsporig en elektrifictie toe te passen: Tijd mee te gaan en om het Noorden robuust en toekomst vast te maken, of de rest nou wil of niet.

Gr:MV

Laatst bewerkt door mv op Zondag 13 jul 2014 om 13:54:16, reden: txt

Zondag 13 jul 2014 - 16:12:58
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
O, dus alleen in de Randstad kan men nog reëel nadenken? Soms is het verstandig, maar in het noorden (zoals hierboven al betoogd) is het af en toe bijna overbodig.

Zondag 13 jul 2014 - 19:35:38
mv
mv
@Bert13: In tegendeel. Men moet nou juist naar de Oostelijke richting zien (Gn-Dld). Voor de Randstad is Noord-NL onbelangrijk, dus moeten we onze heil ergens anders zoeken.

Gr:MV

Zondag 13 jul 2014 - 21:02:30
sjoerd
sjoerd
Wat is het toch vreemd dat de noorderlingen, oosterlingen en zuiderlingen zich toch altijd zo achtergesteld voelen. Ze hebben de meeste bossen, heidevelden, landerijen en buitenplaatsen en in het westen ligt het vol met wegen, spoorwegen, havens, vliegvelden, industrie en woonwijken. Tja, er wordt voor heel het land geld verdiend, maar telt daar alleen maar de Randstad? Uiteraard wordt er dan ook meer geinvesteerd. Zullen we de rest van het land dan ook maar volleggen en de Randstad dan maar volplanten met bomen? Ruilen?
De hele discussie gaat over terechte investeringen buiten de Randstad. Dat is nodig, maar dat de verdeling van het geld niet gebeurt per vierkante kilometer lijkt me terecht.

Zondag 13 jul 2014 - 21:05:19
bloemkool
bloemkool
Like !!!

Maandag 14 jul 2014 - 16:36:43
waalkade
waalkade
Quote
sjoerd (zo 13 jul 2014 21:02:30 www.somda.nl): Wat is het toch vreemd dat de noorderlingen, oosterlingen en zuiderlingen zich toch altijd zo achtergesteld voelen. Ze hebben de meeste bossen, heidevelden, landerijen en buitenplaatsen en in het westen ligt het vol met wegen, spoorwegen, havens, vliegvelden, industrie en woonwijken. Tja, er wordt voor heel het land geld verdiend, maar telt daar alleen maar de Randstad? Uiteraard wordt er dan ook meer geinvesteerd. Zullen we de rest van het land dan ook maar volleggen en de Randstad dan maar volplanten met bomen? Ruilen?
De hele discussie gaat over terechte investeringen buiten de Randstad. Dat is nodig, maar dat de verdeling van het geld niet gebeurt per vierkante kilometer lijkt me terecht.
De verhouding "inkomsten" Randstad / de rest van Nederland is ongeveer 60 / 40.
Ik denk dat de rest van Nederland dik in zijn handen kan knijpen, wanneer ze de 40% van de investeringen in spoorwegen zouden krijgen.
Zelfs wanneer je de BR er bij zou tellen.

Laatst bewerkt door waalkade op Maandag 14 jul 2014 om 16:38:00

Maandag 14 jul 2014 - 16:47:01
daniel81
daniel81
60/40 waar ken ik die verhouding ook al weer van?

O ja, dat is de Belgische wafelijzerpolitiek! Als in Vlaanderen in het spoor wordt geïnvesteerd, dient in Wallonië ook voor 40/60 van dat bedrag in het spoor geïnvesteerd te worden. Ongeacht of dat nuttig of nodig is.

Ik woon zelf buiten de randstad, en daar ben ik ook blij om, maar laten we het gemeenschapsgeld maar gewoon uitgeven waar het nodig is. Want uiteindelijk zit ik er als Nederlandse belastingbetaler ook niet op te wachten dat met mijn geld een onnodig prioject wordt gefinancierd, of dat nu binnen of buiten de randstad is.

Maandag 14 jul 2014 - 18:10:10
sjoerd
sjoerd
Waartoe dit soort verdelingen leidt kun je inderdaad aan Belgie zien: in Wallonie moesten op grond hiervan spoorwegen geelektrificeerd worden die enkele jaren daarna werden stilgelegd en opgebroken.
De verdeling van verdiensten 60/40 zegt helemaal niets als je niet weet welke gebieden er exact bij de bereking horen. Maar dan nog: het gaat over investeringen in het reizigersvervoer (die ook maar zeer beperkt nevengemak opleveren bij het goederenvervoer) en dan lijkt het me gewenst dat je je daarbij richt op de bevolkingsdichtheid. Dat zal een andere verhouding opleveren dan 60/40.
Overigens is mijn stelling dat in het westen relatief meer wordt verdiend ook gebaseerd op de bevolkingsdichtheid.

Maandag 14 jul 2014 - 22:38:27
broek53
broek53
Gaan we hier nu beschouwingen houden over het Calimerosyndroom en het vergelijken van appels met peren? Interessant irrelevant

Maandag 14 jul 2014 - 22:49:20
sjoerd
sjoerd
Tja, waarde collega Broek, kennelijk is het nodig om het zich achtergesteld voelende deel van de treinliefhebbers duidelijk te maken dat er een leven is buiten de Randstad en dat ze echt niet vergeten worden.

Dinsdag 15 jul 2014 - 11:03:50
jbt
jbt
Flickr BartGrunewold
Och als ik dit lees, dan zeg ik altijd maar dat ik blij ben dat de drie wijzen uit het oosten kwamen en wij al bekeerd waren toen het westen nog moest worden aangespoeld. Wat een non-argumentatie om een dergelijke vergelijking te maken. Geld moet worden ingezet waar het nodig is, zonder rekening te houden met subjectieve superioriteitsgevoelens en minderwaardigheidscomplexen.

Laatst bewerkt door spiketrain op Dinsdag 15 jul 2014 om 11:40:31, reden: Het laatste bericht behoef je niet te quoten.

Dinsdag 15 jul 2014 - 13:35:39
spekmj
spekmj
Flickr 148379382
Quote
daniel81 (ma 14 jul 2014 16:47:01 www.somda.nl): Want uiteindelijk zit ik er als Nederlandse belastingbetaler ook niet op te wachten dat met mijn geld een onnodig prioject wordt gefinancierd, of dat nu binnen of buiten de randstad is.
Met geld van de belastingbetaler of met gasopbrengsten?

Het probleem is dat in het westen wordt bepaald wat nodig is en wat niet.
En als je zelf niet goed uit de voeten kan voel je dat altijd meer als dat een ander dat niet kan. En dan ga je eerder stappen ondernemen als wanneer je de 'pijn' minder voelt.

Neem nou alleen al het hele idee van het duurder maken van de dieselbrandstof: het is slecht voor het milieu en de automobilist zou de auto moeten laten staan en met het OV moeten. Alleen is het OV in het westen een stuk beter dan in andere delen van het land.

Laatst bewerkt door spekmj op Dinsdag 15 jul 2014 om 13:37:58

Dinsdag 15 jul 2014 - 13:39:26
spekmj
spekmj
Flickr 148379382
Quote
mv (zo 13 jul 2014 19:35:38 www.somda.nl): @Bert13: In tegendeel. Men moet nou juist naar de Oostelijke richting zien (Gn-Dld). Voor de Randstad is Noord-NL onbelangrijk, dus moeten we onze heil ergens anders zoeken.

Gr:MV
Precies!

Dinsdag 15 jul 2014 - 13:54:25
john2
john2
Quote
spekmj (di 15 jul 2014 13:35:39 www.somda.nl):
Quote
daniel81 (ma 14 jul 2014 16:47:01 www.somda.nl): Want uiteindelijk zit ik er als Nederlandse belastingbetaler ook niet op te wachten dat met mijn geld een onnodig prioject wordt gefinancierd, of dat nu binnen of buiten de randstad is.
Met geld van de belastingbetaler of met gasopbrengsten?

Het probleem is dat in het westen wordt bepaald wat nodig is en wat niet.
En als je zelf niet goed uit de voeten kan voel je dat altijd meer als dat een ander dat niet kan. En dan ga je eerder stappen ondernemen als wanneer je de 'pijn' minder voelt.

Neem nou alleen al het hele idee van het duurder maken van de dieselbrandstof: het is slecht voor het milieu en de automobilist zou de auto moeten laten staan en met het OV moeten. Alleen is het OV in het westen een stuk beter dan in andere delen van het land.
Dan zie ik er nog eens van komen dat de dieseltreinen net zoals de automobilist de grens over gaan om diesel te tanken. België of Duitsland in. Als de regering onder leiding van Marc Rutten de economie nog verder omlaag willen brengen moeten ze de brandstof accijns nog verder omhoog drijven. De pomphouders in de grensstreek, zeker in zuid Limburg hebben al problemen genoeg.

Laatst bewerkt door john2 op Dinsdag 15 jul 2014 om 13:55:45, reden: typfout herstelt

Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


Dinsdag 15 jul 2014 - 14:36:09
daniel81
daniel81
Quote
spekmj (di 15 jul 2014 13:35:39 www.somda.nl):
Quote
daniel81 (ma 14 jul 2014 16:47:01 www.somda.nl): Want uiteindelijk zit ik er als Nederlandse belastingbetaler ook niet op te wachten dat met mijn geld een onnodig prioject wordt gefinancierd, of dat nu binnen of buiten de randstad is.
Met geld van de belastingbetaler of met gasopbrengsten?

Het probleem is dat in het westen wordt bepaald wat nodig is en wat niet.
En als je zelf niet goed uit de voeten kan voel je dat altijd meer als dat een ander dat niet kan. En dan ga je eerder stappen ondernemen als wanneer je de 'pijn' minder voelt.

Neem nou alleen al het hele idee van het duurder maken van de dieselbrandstof: het is slecht voor het milieu en de automobilist zou de auto moeten laten staan en met het OV moeten. Alleen is het OV in het westen een stuk beter dan in andere delen van het land.
Ik weet niet of jij ooit buiten je provincie geweest bent, maar hou asjeblieft op met dit zinloze gedoe
Al het geld dat was gereserveerd voor de Zuiderzeelijn wordt in lokale/regionale infraprojecten in het noorden gestoken; ik durf de stelling aan dat er momenteel per hoofd van de bevolking in het noorden meer geïnvesteerd wordt dan in de randstad.
En ga eens een dagje de grens over Duitsland in. Er is daar geen enkel nevenlijntje waar ieder half uur een trein in beide richtingen rijdt en haltes bestaan er nog grotendeels uit aangestampte aarde. Tel je zegeningen, en besef dat er bijna nergens op de wereld zo'n goed railvervoer in de periferie is als in Noord-Nederland!


En nu als de wiedeweerga terug naar de partiële electrificatie van diesellijnen

Dinsdag 15 jul 2014 - 18:48:50
spiketrain
Moderator
spiketrain
Twitter Spiketrain Facebook frank.rijsdijk.5 Flickr spiketrain2008/
Enkele berichten verwijderd. Terug on-topic a.u.b..

Groet, Spiketrain

Vrijdag 15 aug 2014 - 11:54:39
kbrandsma
kbrandsma
Network Rail (UK) start pilot met batterijtreinen www.ovpro.nl

Vertegenwoordigers van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen gaan binnenkort een werkbezoek brengen aan de pilot in Derby. Zij kijken daarbij onder andere naar de investeringskosten, de effecten op het gebied van verduurzaming en de betrouwbaarheid van het materieel en de treindienst. Op basis daarvan start de Stadsregio een haalbaarheidsstudie naar deze techniek om te beoordelen of dit een volwaardig alternatief kan zijn voor dieseltreinen en geschikt is voor beproeving op het Nederlandse regionale spoor.

Zaterdag 13 jun 2015 - 11:22:37
kbrandsma
kbrandsma
Elektrificatie spoor Noord-Nederland stap dichterbij

De Statenfracties van de VVD en de PvdA in Groningen willen zo snel mogelijk overschakelen naar elektrische treinen. Gezamenlijk hebben ze daartoe een motie ingediend in de Statenvergadering van 11 maart jl. Deze is unaniem aangenomen in de Staten.

Bron en uitgebreid artikel: www.groningen.vvd.nl