Alle forumcategorieën bekijken en reageren in het forum? Registreer een gratis account of log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Voeg discussie toe aan je favorieten

OV-chipkaartpoortjes

Dinsdag 25 dec 2012 - 21:43:12
bnv
bnv
De discussie omtrent de chipkaartpoortjes gaat intussen door. Nu is blijkbaar Amersfoort aan de beurt en er worden vragen gesteld in de Raad, aldus een link op Somda.

De vraag is of in het geval van de hal en de traverse hier sprake is van openbare ruimte of niet. Mijn inziens is dat wel het geval.

Want:
- de hal en de traverse worden steeds vaker gebruikt voor commerci�le activiteiten en zijn zo een soort city in de city geworden. Er verschijnen winkeltjes en dergelijke in alle soorten en maten. Dit in tegentelling tot het nog redelijk recente verleden.
- duidelijk is dat het afsluiten van hal en traverse noodzakelijk moet zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het spoorwegbedrijf. Voor de hal en de traverse geldt dat in principe niet.
- NS/ProRail moet er zich van bewust zijn dat hal en traverse onderdelen zijn van het bedrijf dat door een veelvoud aan mensen gebruikt wordt en ook nog eens dat zij voor zeker 50% uit de staatskas/door de belastingbetaler gefinancierd wordt.
- in hal en traverse worden dezelfde faciliteiten en voorzieningen aangeboden als in voetgangerszones in de stad
- aldus valt het vermogenseigendom van ProRail (en NS Stations) in gebruik samen met openbare ruimte in gemeeenschappelijk gebruik;
- derhalve is er sprake van openbare ruimte en horen poortjes boven aan de trap (afhankelijk van het station).

Overigens is er verder sprake van ongelijke behandeling in stations:
- op kleine stations, zoals in de Achterhoek en op vele andere stations, kan er nooit sprake zijn van poortjes en is het perron direct toegankelijk
- aan de andere kant ben ik benieuwd naar de situatie in Utrecht. Juist daar is sprake van City in de City en ik moet nog zien dat je alleen maar met een OV chipkaart de hal in kan en de traverse kan gebruiken van de stad naar de Croeselaan. Utrecht staat volgens mij nog niet in het lijstje...........

Is er een jurist, bekend met gebruik van openbare ruimte, op Somda die dit nog eens kan toetsen?

Laatst bewerkt door moderator op Dinsdag 15 mrt 2016 om 21:10:29

Dinsdag 25 dec 2012 - 23:11:13
eix
eix
Ik ben geen expert in verkeersrecht, maar ik heb er wel ooit een algemene cursus over gehad. Wat me nog bij staat is dat een "openbare weg" niet zonder meer door de eigenaar mag worden afgesloten. Kort door de bocht geldt dat indien een weg >30 jaar toegankelijk is, die weg een "openbare weg" wordt. Tenzij er een bord "Eigen weg" is geplaatst.

Volgens mij valt een traverse ook onder de definitie van een "weg". (H1, artikel1 WVW '94). En is dus onderhevig aan deze regels.

Ik weet alleen niet exact wat de lokale situatie is. NS heeft op een aantal stations bordjes hangen waarop iets staat in de richting van "alleen toegang met geldig vervoersbewijs". Als zoiets ook al jaren bij de traverses staat, dan lijkt het me toegestaan dat NS handhaaft. Maar enfin, ik denk dat de juridische discussie neerkomt of het een "eigen weg" betreft of een "voor het openbare verkeer openstaande weg" die al >30 jaar openbaar toegankelijk is.

Laatst bewerkt door eix op Dinsdag 25 dec 2012 om 23:15:14

Dinsdag 25 dec 2012 - 23:29:21
sjoerd
sjoerd
Aan stationsgebied is niets openbaar en dat is het ook nooit geweest. De spoorweg diende als bedrijfsterrein en als verkeersgebied ten allen tijde overal te zijn afgesloten en dat is nog steeds zo. Even daargelaten of dit gebied inmiddels is aan te duiden als staatseigendom, heeft niemand op een bedrijfsterrein iets te zoeken die er geen toegang toe heeft. Voor het gebruik maken van het terrein voor het doel reizen is een toegangsbewijs vereist, zijnde een geldig reisbiljet. Voor andere vormen van toegang dient straks een toegangsbewijs te worden aangeschaft, bijvoorbeeld een perronkaartje.
Voor dit soort situaties geldt geen gewoonterecht want dat geldt alleen voor enkele nader te omschrijven gebruikers die plaatselijk belanghebbende zijn. Ook het recht van overpad geldt hier om dezelfde reden niet.
Voor een traverse, luchtbrug of tunnel voor het bereiken van een reisvaardige toestand kan dit niet gelden. Gemeenten hebben hierover zeker wat te klagen, maar weinig in te brengen. Gebruikers hebben gewoon pech.
Ik ben heel benieuwd met wat voor oplossingen men zal komen; het is niet voor niets op vele plekken lastig: passanten te Leiden, Deventer en Breda roken intussen een zware pijp, maar er zijn meer voorbeelden van.
Onder Amsterdam CS liggen inmiddels enkele voor openbaar verkeer bedoelde passages, maar dat zijn eigenlijk gewoon openbare onderdoorgangen zoals er in den lande vele zijn.

Laatst bewerkt door sjoerd op Dinsdag 25 dec 2012 om 23:30:07

Dinsdag 25 dec 2012 - 23:31:17
mren
mren
Hoewel het ook niet (helemaal) aansluit bij mijn vakgebieden (strafrecht, Awb en WRO), spelen er nog wel een paar zaken: zo kan een gemeente gewoon de bouwvergunning voor de poortjes weigeren. Uiteraard zal dit op goede gronden moeten gebeuren. In Leiden heeft de gemeente de NS gesommeerd de poortjes weer weg te halen omdat deze zonder bouwvergunning geplaatst zijn. Net als in vele stations is in Hengelo de stationshal een verbinding tussen twee stadsdelen en daar heeft NS inmiddels toegezegd geen poortjes te gaan plaatsen.
Maar ja, als er in Amsterdam zelfs een hele nieuwe tunnel wordt gelegd om mensen doorgang te bieden naar de IJ-ponten, is dat niet erg hoopvol.

Als de doorgang zonder vvb decennialang is gedoogd, is ineens gaan handhaven voor een publieke partij onbehoorlijk bestuur, maar dat ligt voor de private NS natuurlijk wat anders. Dat maakt de afweging ook interessant: in het 'gedoogtijdperk' was de NS gewoon een staatsbedrijf en konden stationshallen, -tunnels en -passerelles gewoon geïntegreerd worden in het stedenbouwkundig plan. Het zou bijna te vergelijken zijn met het afstoten van de belangrijkste toegangsweg naar mijn huis aan een private investeerder die daar vervolgens tol gaat heffen terwijl mijn wijk slechts één toegangsweg heeft.
Ook nog een moreel aspect: e.e.a. is destijds allemaal met gemeenschapsgeld aangelegd.

Ook interessant aan dat bordje 'verboden toegang zonder geldig vvb': Er zijn genoeg perrons waar een automaat of OVC-paal pas op het perron staat, strikt genomen zou je dan niet eens het perron op mogen

Laatst bewerkt door mren op Dinsdag 25 dec 2012 om 23:34:03

Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


Dinsdag 25 dec 2012 - 23:39:12
thom
thom
Ik vraag me dan af waarom een ovc-poort bouwvergunning oplichting is... ?
Ding staat binnen, en heeft geen idiote afmetingen ?

Dinsdag 25 dec 2012 - 23:47:34
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Het gaat in deze zaak volgens mijn niet zo zeer om de afmetingen, maar om de toegangsvrijheid van het publiek.


Woensdag 26 dec 2012 - 00:27:45
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Quote
mren (di 25 dec 2012 23:31:17 somda.nl): Hoewel het ook niet (helemaal) aansluit bij mijn vakgebieden (strafrecht, Awb en WRO), spelen er nog wel een paar zaken: zo kan een gemeente gewoon de bouwvergunning voor de poortjes weigeren. Uiteraard zal dit op goede gronden moeten gebeuren. In Leiden heeft de gemeente de NS gesommeerd de poortjes weer weg te halen omdat deze zonder bouwvergunning geplaatst zijn. Net als in vele stations is in Hengelo de stationshal een verbinding tussen twee stadsdelen en daar heeft NS inmiddels toegezegd geen poortjes te gaan plaatsen.
Maar ja, als er in Amsterdam zelfs een hele nieuwe tunnel wordt gelegd om mensen doorgang te bieden naar de IJ-ponten, is dat niet erg hoopvol.

Als de doorgang zonder vvb decennialang is gedoogd, is ineens gaan handhaven voor een publieke partij onbehoorlijk bestuur, maar dat ligt voor de private NS natuurlijk wat anders. Dat maakt de afweging ook interessant: in het 'gedoogtijdperk' was de NS gewoon een staatsbedrijf en konden stationshallen, -tunnels en -passerelles gewoon geïntegreerd worden in het stedenbouwkundig plan. Het zou bijna te vergelijken zijn met het afstoten van de belangrijkste toegangsweg naar mijn huis aan een private investeerder die daar vervolgens tol gaat heffen terwijl mijn wijk slechts één toegangsweg heeft.
Ook nog een moreel aspect: e.e.a. is destijds allemaal met gemeenschapsgeld aangelegd.

Ook interessant aan dat bordje 'verboden toegang zonder geldig vvb': Er zijn genoeg perrons waar een automaat of OVC-paal pas op het perron staat, strikt genomen zou je dan niet eens het perron op mogen
aan de rechtsvorm is nooit wat veranderd. NS is nooit een volledig staatsbedrijf geweest maar een NV waarvan alle aandelen in handen zijn van de staat. Die NV is weliswaar in de jaren '90 opgesplitst in Prorail, NS Cargo etc. maar het was en blijft geen staatsbedrijf in de juridische zin.

Op meerdere stations staat wel degelijk dat je er in het bezit dient te zijn van een geldig vervoersbewijs maar dat wordt eigenlijk nooit gecontroleerd. De poortjes zijn bedoeld om het aantal zwartrijders te verminderen en het al wel of niet een geldig kaartje hebben als je op het station bent is een (nadelige) bijzaak. Tenzij je poortjes op het perron zelf gaat bouwen maar dat is om diverse redenen (overstappen bijv.) niet praktisch.

Volgens mij had NS voor in ieder geval Ledn een speciaal passage-recht idee op het oog voor de OVC paaltjes (pin me er niet op vast). Niet ideaal, en in het geval van Ledn ook behoorlijk onhandig gezien het feit dat de passage veel als doorgang wordt gebruikt.

Woensdag 26 dec 2012 - 01:21:37
Apda
Apda
Misschien helpt dit verhaal iets bij de juridische achtergronden: nemo.pz.nl
Hier wordt onder andere het verschil tussen 'toegankelijk' en 'openbaar' uitgelegd.

Woensdag 26 dec 2012 - 11:58:21
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Wat Amersfoort betreft zou je ook alleen de linkerhelft van de traverse kunnen afsluiten en dan voor 4b/5b (die als enigen een tweede trap hebben) iets kunnen verzinnen onderaan de trap. Heb je gelijk een mogelijke oplossing voor de twee vervoerders: gewoon alleen Connexxion poortjes bij 4b neerzetten.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 26 dec 2012 - 12:09:04
bnv
bnv
Met dank voor jullie reacties.
Mij was het te doen om verdere duidelijkheid te kunnen verkrijgen in deze kwestie waarvan de definitieve oplossing nog open is.

Deventer voert het proces op grond van een mij inhoudelijk niet bekende overeenkomst omtrent het gebruik van de passage van de stad naar voorstad centrum. Die achteruitgang dateert van 1987, is dus nog niet zo oud.

Het voornaamste verschil met het verleden zit hem in de aard van het gebruik van de hal annex passage. Die is anno 2012 een heel andere dan nog tot voor een aantal jaren geleden. Die aard van het gebruik doet een nieuwe situatie ontstaan die niet meer gerecht doet aan toepassing van aloude eigendoms/gebruiksrechten.
Utrecht is een goed voorbeeld daarvan, Amersfoort en Deventer minder. Leiden weer wel, zo zit de Bruna achter de poortjes in de hal.

De vraag is nu in hoeverre daar sprake van is. Dat zou in een bodemprocedure tot uiting moeten komen. In ieder geval de moeite waard om het te proberen.
Schone taak voor de betreffende gemeenten.

Ik denk dat de juridische weg van de niet verleende bouwvergunning, waar de VNG het ook over heeft, in theorie wellicht mogelijk is maar dat dit uiteindelijk een heilloze weg zal zijn. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat in deze situatie het bestemmingsplan dat niet toe zou laten.

Ben benieuwd wat er in dit topic verder over gezegd gaat worden.

Woensdag 26 dec 2012 - 13:53:15
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Quote
daniël_ddr (wo 26 dec 2012 11:58:21 somda.nl): Wat Amersfoort betreft zou je ook alleen de linkerhelft van de traverse kunnen afsluiten en dan voor 4b/5b (die als enigen een tweede trap hebben) iets kunnen verzinnen onderaan de trap. Heb je gelijk een mogelijke oplossing voor de twee vervoerders: gewoon alleen Connexxion poortjes bij 4b neerzetten.
en dan moet CXX door omstandigheden een keertje naar een ander perronspoor en dan moet je eerst naar 4b om uit te checken... dat lijkt me dan niet zo praktisch.

Laatst bewerkt door SleutelMan op Woensdag 26 dec 2012 om 13:53:37

Woensdag 26 dec 2012 - 16:12:54
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Quote
bnv (wo 26 dec 2012 12:09:04 www.somda.nl):
Deventer voert het proces op grond van een mij inhoudelijk niet bekende overeenkomst omtrent het gebruik van de passage van de stad naar voorstad centrum. Die achteruitgang dateert van 1987, is dus nog niet zo oud.
Niet van 1987. Die dateert van 1980, toen is de tunnel doorgetrokken en de trap gesloopt, die daar zat. Opening in juni 1980

Laatst bewerkt door dvdhoven op Woensdag 26 dec 2012 om 16:16:34

Dick van den Hoven

Woensdag 26 dec 2012 - 17:19:40
robert55
robert55
Dat commerciëlere gebruik (DNV om 12.09) is volgens mij niet relevant, althans dat is niet iets waar een gemeente aanspraak op kan maken [en die is het ook eerder om een doorgangsmogelijkheid dan een bezoekmogelijkheid te doen]. Klanten van die Bruna hebben ook niet zoveel inbreng: toen er op Schiphol alleen achter de marechaussee een Starbucks was kon je daar zonder boarding pass ook niet komen.

De enige partij die iets zou kunnen claimen is de exploitant van die Bruna, maar ik geloof dat alle winkels intussen door een NS groep dochter worden geëxploiteerd.

Meer algemeen over dit draadje:
- de titel suggereert dat dit allemaal weer eens de schuld van de OVC is; die kaart is hier alleen middel om de toegag tot staiotns te contorleren, niet anders dan het oude perronkaartje. De vraag is dus of NS stations aflsuitbaar moet mogen / kunnen maken.
- Ik vraag me echt af of hierdoor enig OV-belang in het gedrang komt: moeten OV bedrijven extra kosten maken om niet-klanten te faciliteren?

Laatst bewerkt door robert55 op Woensdag 26 dec 2012 om 17:44:26

Woensdag 26 dec 2012 - 21:20:01
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
SleutelMan (wo 26 dec 2012 13:53:15 www.somda.nl):
Quote
daniël_ddr (wo 26 dec 2012 11:58:21 somda.nl): Wat Amersfoort betreft zou je ook alleen de linkerhelft van de traverse kunnen afsluiten en dan voor 4b/5b (die als enigen een tweede trap hebben) iets kunnen verzinnen onderaan de trap. Heb je gelijk een mogelijke oplossing voor de twee vervoerders: gewoon alleen Connexxion poortjes bij 4b neerzetten.
en dan moet CXX door omstandigheden een keertje naar een ander perronspoor en dan moet je eerst naar 4b om uit te checken... dat lijkt me dan niet zo praktisch.
Voor die incidenten kan je een los poortje gebruiken, net als dat je nu bij perron 1/2 alleen uiterst links bij Connexxion kunt uitchecken. Voor regulier gebruik heb je veel meer CXX poortjes in de hal nodig waar daar niet gek veel plek is.
Met een halve traverse vrij toegankelijk kan je over de hele lengte ook nog extra poortjes kwijt. Al zouden het in Amf toch al ondingen zijn omdat de stationshoreca vrijwel volledig buiten het poortjesgebied zit en je dus niet zonder extra kosten iets kan halen tijdens een overstap.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 26 dec 2012 - 21:35:59
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Dat is dan wel het nadeel mocht je de poortjes bij de trappen plaatsen, dan zit je met horeca en overstappen.

Je krijgt dan (zwart-wit gezien) de volgende situatie:

- je kunt de traverse als doorgang beschouwen en de horeca en perrons achter poortjes stoppen, met als gevolg omzetdaling voor de horeca omdat overstappende reizigers er niet bij kunnen (moet je in- en uitchecken)
- je kunt alles gesloten houden waardoor er geen doorgang meer mogelijk is voor de niet-treinreizigers.

In dat opzicht zijn de poortjes een behoorlijk gedoe. Op Asdz is het geloof ik gedaan met poortjes alleen naar de perrons maar die zijn nu nog niet gesloten dus dan heb je geen problemen met inchecken/uitchecken bij NS (nog niet, maar het wordt dus dezelfde situatie als je een versnapering wilt halen tijdens je overstap).

Laatst bewerkt door SleutelMan op Woensdag 26 dec 2012 om 21:36:18

Woensdag 26 dec 2012 - 21:55:06
treinefan
treinefan
Facebook amfktr Flickr 85236002@N07/
Er zou toch een mogelijkheid komen voor in/uitchecken op hetzelfde station?

Met vriendelijke groet,

Donderdag 27 dec 2012 - 00:07:11
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Die is er nu nog niet. Nu zit er nog een beveiliging op waardoor je niet binnen 2 (of 3?) min opnieuw kan inchecken als je uitgecheckt bent. Bovendien moeten ze dan ook afvangen dat je niet opnieuw opstaptarief betaald.

(dat het technisch kan bewijst de bus/tram etc, daar kun je overstappen tussen vervoerders zonder opstaptarief en kun je ook direct weer uitchecken als je net bent ingecheckt).

Donderdag 27 dec 2012 - 01:28:31
DingeZ
DingeZ
Facebook DingeZZ
Daar is dus de afweging om het vriendelijk te maken voor reizigers (volledige traverse afsluiten) of de niet-reizigers (alleen perrons afsluiten). Aangezien een station is bedoeld voor reizigers is bedoeld lijkt me dat de goede optie. Voor Amersfoort is nog een specifiek probleem; op het perron 4/5 zit een restaurant.

Donderdag 27 dec 2012 - 06:36:12
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Op Asd is daar vanuit het restaurant "1e Klasse" op perron 2 ook gedoe meegewesst.

Donderdag 27 dec 2012 - 07:51:23
mdeen
mdeen
Quote
bnv (di 25 dec 2012 21:43:12 www.somda.nl):

- duidelijk is dat het afsluiten van hal en traverse noodzakelijk moet zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het spoorwegbedrijf. Voor de hal en de traverse geldt dat in principe niet.
Ten eerste begrijp ik de zin niet (A en B zijn noodzakelijk maar A en B zijn niet noodzakelijk?), maar dan nog mag je me uitleggen waarom het afsluiten van de hal en traverse noodzakelijk zijn?

Of is het eerste deel van de zin wat NS/Prorail vindt en het tweede deel wat de rest van de wereld vindt?

Donderdag 27 dec 2012 - 10:18:58
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
SleutelMan (do 27 dec 2012 00:07:11 www.somda.nl): en kun je ook direct weer uitchecken als je net bent ingecheckt).
Dat kan dus niet. Tenminste, bij reizen op een abonnement levert dat gewoon een melding "U bent al ingecheckt" op.

@DingeZ: Amf is kiezen uit twee kwaden, want of je nu alleen de perrons of heel de traverse afsluit heeft hetzelfde resultaat: alle stationshoreca op de Kiosken en het restaurant op perron 4/5 na worden onbereikbaar voor reizigers die onderweg iets willen halen zonder uit te checken.
Gezien een deel van die horeca zich ook nog onder de kantoren naast de stationshal bevindt zou de enige optie om die voor reizigers bereikbaar te houden het plaatsen van de poortjes op het Stationsplein zijn, dat zie ik nou niet zo snel gebeuren.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 27 dec 2012 - 10:55:16
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Ik reis op saldo bij de regionale vervoerders en dan kan het (in ieder geval bij CXX/HTM/Veolia hier) wel. Maar goed, we dwalen lichtjes af.

Donderdag 27 dec 2012 - 11:11:55
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
SleutelMan (do 27 dec 2012 00:07:11 www.somda.nl): Die is er nu nog niet. Nu zit er nog een beveiliging op waardoor je niet binnen 2 (of 3?) min opnieuw kan inchecken als je uitgecheckt bent.
Dat is een beveiliging tegen ongewenst uitchecken bij paaltjes. Bij de poortjes van Amsterdam Centraal kan je wel meteen uitchecken (als je in de juiste richting door het poortje loopt tenminste.)

Donderdag 27 dec 2012 - 11:45:23
jorgo
jorgo
Tevens een beveiliging tegen ongewenst inchecken... of hoe dan ook: het abusievelijk twee keer aanbieden van je kaart in secondentijd.

Bij poortjes is dat idd geen kwestie, voor zover althans de lezers aan de externe zijde altijd voor inchecken en aan de interne zijde voor uitchecken gebruikt worden.

Is het op het moment overigens niet zo, dat de lezers van poortjes die open staan zowel voor in- als uitchecken gebruikt kunnen worden aan beide zijden?

Donderdag 27 dec 2012 - 11:50:05
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Nee Uitchecken bij het naar buiten gaan, en vice versa. Zo is het ook op stations als Assp tenminste.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Donderdag 27 dec 2012 - 11:52:53
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
En zo is het op alle stations met die poortjes. En ook bij de RET (Rotterdamse Metro), en noem maar op. Met de poortjes ben je niet gebonden aan de 3 minuten, mits je dan de andere kant gebruikt.


Donderdag 27 dec 2012 - 12:42:34
maxim
maxim
Twitter @M4xxM Facebook M4xxM
En het wordt dan nog interessanter! Want op een station als Amersfoort kun je "omchecken" op het perron, om van vervoerder te wisselen. Veel mensen zien dat als een handige plek om alvast uit te checken. Maar wat gebeurt er dan als je boven komt? Een poortje zal zeggen: "u bent al uitgecheckt" en je komt simpelweg het station niet af, zonder eerst weer (3 minuten na het uitchecken!) in te checken bij de omcheckpaal. Ga dat maar aan een reiziger communiceren.Laatst bewerkt door maxim op Donderdag 27 dec 2012 om 12:43:15

Donderdag 27 dec 2012 - 12:55:03
AlbertP
AlbertP
Als er poortjes worden geplaatst gaan de paaltjes op de perrons natuurlijk weg. In Ledn staan immers ook geen paaltjes op de perrons.

Donderdag 27 dec 2012 - 12:56:32
visscher
visscher
Ik denk dat voordat de poortjes op stations als Amersfoort (en Arnhem, Zutphen, Maastricht...) dicht kunnen, er eerst een einde gemaakt moet worden aan het in/omchecken per vervoerder. Dit geeft voor de reizigers een stuk meer duidelijkheid, zeker bij de ingang van het station, waar soms niet eens vanaf binnenkomst duidelijk is welke vervoerder jou het eerst naar je eindbestemming kan brengen. (Venlo - Blerick, Elst - Arnhem - Velperpoort - Doetinchem, Groningen - Europapark, enz).

Verder zou een soort van "Publieke doorgang", zoals je dat wel veel in Londen ziet, een ideale oplossing zijn. Een doorgang onder de sporen/weg door waarbij je nog geen poortjes gepasseerd bent. Soms via een stukje parallelle tunnel.

Donderdag 27 dec 2012 - 13:07:10
maxim
maxim
Twitter @M4xxM Facebook M4xxM
Precies. Je kunt die omcheckpalen niet weghalen zo lang je per vervoerder moet inchecken. Dat ze in Ledn weg zijn is dus logisch, er is maar één vervoerder.

Donderdag 27 dec 2012 - 13:13:48
john2
john2
Dan zal er technisch, dat de checkpalen dit herkenen, iets gegeregeld moeten worden dat je bij de NS in kunt checken en bij een regional treinvervoerder uit kunt checken en omgekeerd.

Donderdag 27 dec 2012 - 13:19:01
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Quote
maxim (do 27 dec 2012 13:07:10 www.somda.nl): Precies. Je kunt die omcheckpalen niet weghalen zo lang je per vervoerder moet inchecken. Dat ze in Ledn weg zijn is dus logisch, er is maar één vervoerder.
Het gaat niet zo zeer om de omcheckpaaltjes, maar de paaltjes in het algemeen. Wd had eerst ook paaltjes, maar toen er poortjes kwamen zijn de paaltjes ook weggehaald. En in Wd rijdt ook maar één vervoerder, net als in Ledn.


Donderdag 27 dec 2012 - 13:47:23
DingeZ
DingeZ
Facebook DingeZZ
Quote
maxim (do 27 dec 2012 12:42:34 somda.nl): En het wordt dan nog interessanter! Want op een station als Amersfoort kun je "omchecken" op het perron, om van vervoerder te wisselen. Veel mensen zien dat als een handige plek om alvast uit te checken. Maar wat gebeurt er dan als je boven komt? Een poortje zal zeggen: "u bent al uitgecheckt" en je komt simpelweg het station niet af, zonder eerst weer (3 minuten na het uitchecken!) in te checken bij de omcheckpaal. Ga dat maar aan een reiziger communiceren.


Bij deze omcheckzones staat een bord met instructies. Daar staat ook duidelijk bij dat als de reiziger het staat station verlaat deze pas bij de uitgang moet uitschenken. Als je dat niet doet is het domweg eigen schuld.

Donderdag 27 dec 2012 - 14:00:17
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Je blijft dan houden dat mensen per ongeluk toch uitchecken, of het juist vergeten waar het wel nodig is. Bovendien is de gemiddelde respons op de overhead aanwijzigen zeer laag, anders gezegd: er is geen hond die dat leest.

NS en TLS kunnen zich op die manier natuuriljk verbaal indekken, maar dat lost de problemen niet op!


Donderdag 27 dec 2012 - 15:17:40
DingeZ
DingeZ
Facebook DingeZZ
Ik snap dat het niet zozeer iets oplost, maar even een vergelijking met Asa. Daar is een overstap situatie tussen metro en trein. Het overgrote deel kent het systeem van overstappen, voor de enkeling die dat niet weet staat er een groot bord bij. Toch zijn er altijd weer mensen die eigenwijs op het perron uitchecken en door het trein poortje naar buiten lopen, want oei dat is wel 10 meter korter. Voor die mensen zou het goed zijn als ze een keer erachter komen dat de poortjes dicht zijn en ze dat niet hadden moeten doen.

Donderdag 27 dec 2012 - 15:56:11
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
De tekst op dat bord is speciaal voor overstappers, waarom zou je dat moeten gaan lezen als je niet van plan was over te stappen?

Verder is het een volstrekt logische reactie van reizigers om bij het eerste de beste paaltje of poortje dat ze tegenkomen uit te willen checken: hoe eerder je dat doet hoe kleiner de kans dat je het vergeet.

Donderdag 27 dec 2012 - 20:44:25
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amersfoort hebben ze wel een redelijk simpele oplossing die al enigzins helpt tegen het voortijdig uitchecken op het perron: in ieder geval de CXX-paaltjes staan simpelweg uit op de perrons waar CXX op dat moment niet stopt. Zoiets zou je ook met de bijbehorende NS-paaltjes kunnen doen zodat je alleen kunt omchecken waar dat werkelijk nodig is.
Mits het consequent gehanteerd wordt tenminste, het CXX-paaltje bij de trap naar perron 1/2 staat wel altijd aan namelijk. Afhankelijk van hoe men de poortjes precies neerzet moet je dan reizigers ook nog gaan leren niet vast daar bij CXX in te checken trouwens, dat gebeurd nu nog veel maar dan kom je er vervolgens weer niet in nadat je linksaf geslagen bent.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 27 dec 2012 - 21:32:52
bnv
bnv
Je leest het hier waarschijnlijk niet helemaal goed. (mdeen, 27.12: 9.51)
Ik bedoel hier te zeggen dat als men de hal annex traverse af wil sluiten dat dat dan noodzakelijk moet zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het spoorwegbedrijf. Mijn inziens is dat hier niet gegeven. Niet de hal/traverse, wel de perrons enz.

Intussen verschijnen er allerlei berichten op dit topic wat er allemaal wel en niet mogelijk kan zijn.
Ik vertrouw echter op de creativiteit van de belanghebbenden in het vinden van oplossingen.

Mij ging het slechts om de status van hal annex traverse opnieuw te beoordelen gezien het gewijzigde gebruik ten opzichte van de oude situatie.
Daar zijn redenen voor. (zie mijn eerste bericht in dit topic).
Ook elders hebben we dergelijke problemen gezien die nogal juridische strijd hebben gegeven, soms tot aan de Hoge Raad toe.(luchthavens bijvoorbeeld).
Het is anno 2012 wel degelijk een uiterst serieus probleem, vooral voor de betreffende lagere overheden om hier een adequate oplossing voor te vinden.
En dat heeft niets te maken met weerstand tegen de OV chipkaart als zodanig zoals iemand in dit topic beweerde.

Wellicht zouden de argumenten kunnen leiden tot jurisprudentie, dat voor wat betreft het spoor blijkbaar nog gevormd moet worden.
Let daarbij op bijzondere gevallen zoals Utrecht en Schiphol. Er zal toch duidelijkheid moeten komen wanneer wel en wanneer niet, gesteld dat het spoor deze plannan van (gedeeltelijke) afsluiting wil doorzetten.

Voer voor juristen van lagere overheden tegen ProRail om een uitspraak uit te lokken. Weet niet of die argumenten die ik hierboven genoemd heb zijn gebruikt. Zie tot nu toe alleen langs komen
- overeenkomsten over het recht van medegebruik
- bouwvergunningen voor de paaltjes
Nog andere?
En mij ging het slechts om dat laatste.

Laatst bewerkt door bnv op Donderdag 27 dec 2012 om 21:34:01

Vrijdag 28 dec 2012 - 07:26:16
mdeen
mdeen
Quote
DingeZ (do 27 dec 2012 13:47:23 www.somda.nl):

Bij deze omcheckzones staat een bord met instructies. Daar staat ook duidelijk bij dat als de reiziger het staat station verlaat deze pas bij de uitgang moet uitschenken. Als je dat niet doet is het domweg eigen schuld.
Als het systeem vatbaar is voor dergelijke gebruikersfouten is het gewoon een slecht systeem.
Niet iedereen kan lezen
Niet iedereen kan die lettertjes lezen (te klein)
Niet iedereen begrijpt die instructies.
Niet iedereen begrijpt Nederlands (goed, het is voor een buitenlander al heel lastig een OV-Chipkaart te krijgen, dus dat probleem zal niet zo groot zijn)

Daarbij zou ik met een OV-Chipkaart bij het eerste het beste paaltje uitchecken. Vooral op een station waar ik niet bekend ben weet ik niet waar op mijn weg naar buiten er allemaal paaltjes of poortjes staan waar ik nog kan uitchecken, en ik ga er niet voor teruglopen.
Om dan bij elk paaltje eerst alle instructies te moeten lezen lijkt mij ook niet echt bevorderlijk voor de doorstroming (en het is sowieso een gotspe).

Laatst bewerkt door mdeen op Vrijdag 28 dec 2012 om 10:08:09

Vrijdag 28 dec 2012 - 10:28:09
thom
thom
Volgens mij is overdrijven ook een kunst, in het verkeer lees je toch de verkeersborden ook, of moet daar overal iemand bij staan die uitleg geeft?

Ik ben het er mee eens dat het systeem niet onnodig ingewikkeld moet zijn, maar gewoon een duidelijke instructie lezen moet toch niet meer dan normaal zijn...

Als je een papieren kaartje koopt moet je tochook de instructie's op de automaat volgen en een strippenkaart moest je ook eerst kopen in een winkel...

Laatst bewerkt door thom op Vrijdag 28 dec 2012 om 10:29:01

Vrijdag 28 dec 2012 - 10:36:27
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Verkeersborden zijn zo ontworpen dat in één oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is. Dat is bij deze idiote 'overstapmeubels' beslist niet het geval. (Met drie vervoerders zoals in Zp wordt-ie helemaal leuk...)

En was die hele chipkaart ons niet opgedrongen onder het mom van dat het allemaal veel eenvoudiger moest zijn en begrijpbaar zonder allerlei ingewikkelde instructies?

Voor dit soort situaties had men beter een 'omcheckpaaltje' kunnen bedenken waarmee één handeling genoeg is om overstappen. Dan was een bordje met de woorden "hier alleen overstappen" genoeg uitleg geweest.

Vrijdag 28 dec 2012 - 10:40:20
admin
Moderator
admin
admin: bericht in niet erg beschaafde bewoordingen verwijderd (en een bericht met een kort reactie daarop)

Met vriendelijke groet, Peter van der Leek

Vrijdag 28 dec 2012 - 10:41:24
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Quote
reisthijs (vr 28 dec 2012 10:36:27 www.somda.nl): Verkeersborden zijn zo ontworpen dat in één oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is. Dat is bij deze idiote 'overstapmeubels' beslist niet het geval. (Met drie vervoerders zoals in Zp wordt-ie helemaal leuk...)

En was die hele chipkaart ons niet opgedrongen onder het mom van dat het allemaal veel eenvoudiger moest zijn en begrijpbaar zonder allerlei ingewikkelde instructies?

Voor dit soort situaties had men beter een 'omcheckpaaltje' kunnen bedenken waarmee één handeling genoeg is om overstappen. Dan was een bordje met de woorden "hier alleen overstappen" genoeg uitleg geweest.
Akkoord. Zelfde geldt voor de Fyra. Er is een systeem geopperd om Fyra-inchecks paaltjes te plaatsen waarbij de toeslag automatisch berekend wordt. Dan volstaat een bordje met "Hier in en uitchecken voor Fyra" ook.

Overigens is werken met alleen afbeeldingen en getallen de oplossing tegen mensen die niet kunnen lezen, die de taal niet begrijpen en mensen die niet hele lange teksten willen lezen.

Denk aan een handleiding waarmee je IKEA's "Bjørn" in elkaar kan zetten


Vrijdag 28 dec 2012 - 11:13:21
sjoerd
sjoerd
Niet dat het bijdraagt aan helderheid in de discussie over incheckpalen en poortjes, maar misschien wel aan duidelijkheid en eenduidigheid. Voor allerlei ingrepen aan een gebouw is allang geen bouwvergunning meer nodig maar volstaat een melding. Dit draagt bij aan kostenbeheersing en neemt overbodige burocratie weg.
En nu zou uitgerekend voor klein stationsmeubilair wel een bouwvergunning nodig zijn? Daar zou ook eens naar gekeken kunnen worden. Als een bedrijf een inpakmachine plaatst is daarvoor ook geen bouwvergunning nodig. Ik krijg steeds vaker het idee dat vervoersbedrijven zich maar laten inpakken door allerlei lastige, lamleggende en vertragende overheidsbemoeienis. En dat de klagende burgerij daardoor steeds meer podia krijgt om stampij te maken.

Vrijdag 28 dec 2012 - 11:44:02
martijnham
martijnham
Quote
reisthijs (vr 28 dec 2012 10:36:27 www.somda.nl): Verkeersborden zijn zo ontworpen dat in één oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is. Dat is bij deze idiote 'overstapmeubels' beslist niet het geval. (Met drie vervoerders zoals in Zp wordt-ie helemaal leuk...)
Zag gisteren de 'OVchipkaartoverstappunten' voor meerdere vervoerders in Amf en Zp:
i273.photobucket.com i273.photobucket.com i273.photobucket.com

Vrijdag 28 dec 2012 - 12:16:27
waalkade
waalkade
Ben benieuwd hoe het gaat worden wanneer een tweede partij besluit "kaartjes" te gaan aanbieden.
OV-Chip heeft niet het alleen recht op het verkopen van "kaartjes".
Weleenswaar staat in de aanbestedingen dat je mee moet doen met de OV-Chip, maar dat kan je op een dergelijke manier doen dat het voor je reiziger niet meer interessant is.

Vrijdag 28 dec 2012 - 13:50:28
john2
john2
Hoe gaat het dan als men internationaal reist? Dat is toch alleen op kaartjes, oftewel tickets. Hoe komt men dan door de OV chipkaart poortjes?

Vrijdag 28 dec 2012 - 13:53:53
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Daar zijn nu een aantal ideeën over geopperd, er is zelfs al een en ander getest, op Asd o.a., met het oog op internationale reizigers zonder OVC.


Vrijdag 28 dec 2012 - 14:00:09
john2
john2
Internationale reizigers uit het buitenland komend, hebben geen OV chipkaart. Als je vanuit Nederland internationaal reist en in het bezit van een OV chipkaart, kun je moeilijk als je op vakantie gaat of maar voor een dag je OV chipkaart voor een poortje houden. Dan ben je de hele tijd ingecheckt.

Vrijdag 28 dec 2012 - 14:13:55
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Nee, daarvoor is dus een aantal mogelijke oplossingen bedacht en daarvan zijn er een paar getest.


Vrijdag 28 dec 2012 - 14:53:49
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Quote
bnv (di 25 dec 2012 21:43:12 www.somda.nl):
- aan de andere kant ben ik benieuwd naar de situatie in Utrecht. Juist daar is sprake van City in de City en ik moet nog zien dat je alleen maar met een OV chipkaart de hal in kan en de traverse kan gebruiken van de stad naar de Croeselaan. Utrecht staat volgens mij nog niet in het lijstje...........
Voor Utrecht Centraal is een aparte poortvrije doorgang in het ontwerp meegenomen. Als ik me goed herinner, een soort van balkon in de hal. Is ook wel logisch, er komt aan de westzijde een groot busstation en verder zijn en komen er aan de westzijde vele voorzieningen, niet in de laatste plaats de Jaarbeurs.
Volgend citaat komt van cu2030: "Buiten langs de vernieuwde stationshal loopt een promenade van zo’n 300 meter over de sporen. Deze passage met winkels verbindt het Stationsplein West met het Stationsplein Oost."
Verder staat de Rabobrug ook nog in de planning. Al is daarover al een heel gedoe geweest omdat NS geen toegangen tot de perrons wilde vanaf de brug omdat er dan daar ook poortjes moesten komen. Voorlopig wordt de brug dan ook zonder trappen naar de perrons gebouwd.

Laatst bewerkt door dvdhoven op Vrijdag 28 dec 2012 om 16:39:41

Dick van den Hoven

Vrijdag 28 dec 2012 - 15:07:53
Harold27
Harold27
Als je al dit soort dingen eens zou gaan meetellen als kosten van de OVChipkaart. dan zou iedereen zich een ongeluk schrikken.
En dat zijn toch echt OVChipkaart gerelateerde kosten: zonder OVChipkaart niet dit soort onzin namelijk.

Vrijdag 28 dec 2012 - 16:23:16
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Ik zie het niet zo zeer als kosten gerelateerd aan de OV Chipkaart, maar als kosten gerelateerd aan de poortjeswaanzin. Als die idioterie nu eens ophield, dan waren we een stuk verder. De NS is geen metro.

Dick van den Hoven

Vrijdag 28 dec 2012 - 21:02:58
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
dvdhoven (vr 28 dec 2012 14:53:49 www.somda.nl): Verder staat de Rabobrug ook nog in de planning. Al is daarover al een heel gedoe geweest omdat NS geen toegangen tot de perrons wilde vanaf de brug omdat er dan daar ook poortjes moesten komen. Voorlopig wordt de brug dan ook zonder trappen naar de perrons gebouwd.
De reden dat er geen toegangen tot de perrons komen vanaf de Rabobrug is niet dat NS daar dan poortjes moet neerzetten, maar een oude overeenkomst met Corio waardoor iedereen van het station naar het centrum via Hoog Catharijne geleid moet worden.
Helaas, want NS heeft juist voordeel van die brug in de vorm van een betere spreiding in de treinen (zowel vanaf het huidige Busstation Zuid en het toekomstige Busstation West ligt die Rabobrug verrekte handig!)

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


Vrijdag 28 dec 2012 - 21:46:51
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
En de noordtunnel dan?
Een noncommerciële verbinding door het station met opgangen naar de perrons!

Vrijdag 28 dec 2012 - 21:57:20
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Hoog Catharijne is van eind 1973, de Noordertunnel kreeg in 1974 een schuilkelder... is die Noordertunnel dan niet simpelweg ouder dan Hoog Catharijne en daarom wel "gedoogd"?

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zondag 30 dec 2012 - 21:30:06
kleine_man
kleine_man
Quote
bnv (do 27 dec 2012 21:32:52 www.somda.nl): Je leest het hier waarschijnlijk niet helemaal goed. (mdeen, 27.12: 9.51)
Ik bedoel hier te zeggen dat als men de hal annex traverse af wil sluiten dat dat dan noodzakelijk moet zijn voor de veiligheid en het goed functioneren van het spoorwegbedrijf. Mijn inziens is dat hier niet gegeven. Niet de hal/traverse, wel de perrons enz.

Intussen verschijnen er allerlei berichten op dit topic wat er allemaal wel en niet mogelijk kan zijn.
Ik vertrouw echter op de creativiteit van de belanghebbenden in het vinden van oplossingen.

Mij ging het slechts om de status van hal annex traverse opnieuw te beoordelen gezien het gewijzigde gebruik ten opzichte van de oude situatie.
Daar zijn redenen voor. (zie mijn eerste bericht in dit topic).

Ook elders hebben we dergelijke problemen gezien die nogal juridische strijd hebben gegeven, soms tot aan de Hoge Raad toe.(luchthavens bijvoorbeeld).
Het is anno 2012 wel degelijk een uiterst serieus probleem, vooral voor de betreffende lagere overheden om hier een adequate oplossing voor te vinden.
En dat heeft niets te maken met weerstand tegen de OV chipkaart als zodanig zoals iemand in dit topic beweerde.

Wellicht zouden de argumenten kunnen leiden tot jurisprudentie, dat voor wat betreft het spoor blijkbaar nog gevormd moet worden.
Let daarbij op bijzondere gevallen zoals Utrecht en Schiphol. Er zal toch duidelijkheid moeten komen wanneer wel en wanneer niet, gesteld dat het spoor deze plannan van (gedeeltelijke) afsluiting wil doorzetten.

Voer voor juristen van lagere overheden tegen ProRail om een uitspraak uit te lokken. Weet niet of die argumenten die ik hierboven genoemd heb zijn gebruikt. Zie tot nu toe alleen langs komen
- overeenkomsten over het recht van medegebruik
- bouwvergunningen voor de paaltjes
Nog andere?
En mij ging het slechts om dat laatste.
De eerste vraag die beantwoord moet worden voor dit soort stations is wie is de feitelijke eigenaar van de traverse. De tweede vraag is wat staat er in het bestemmingsplan. Van wie zijn de poortjes, en wie geeft de opdracht om de poortjes te plaatsen.

Het afsluiten van een traverse kan tegenstrijdig zijn met het bestemmingsplan en dan is er een vergunning nodig om de poortjes te plaatsen.

Verder is er nog een maatschappelijk belang. Sinds het afschaffen van de perronkaartjes gedoogd de NS dus mensen zonder kaartje op het perron. Voor de duidelijkheid, de bordjes "Op dit perron moet in het bezit van een geldig vervoersbewijs" hangen op de perrons, niet op de traverse. Dit impliceert dat je dus niet in het bezit van een geldig kaartje dient te zijn op een traverse. Dat ProRail (als huidige beheerder van temninste de perrons) het gedoogbeleid opschort is uiterst curieus. ProRail heeft namelijk niets met het reizigers vervoer meer te maken. Sterker nog, ze hebben er totaal geen zeggenschap over!

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Zondag 30 dec 2012 - 23:03:02
bnv
bnv
Met dank voor je reactie.

Volgens mij is het Bestemmingsplan niet direct van belang als het gaat om de status van wel/niet van openbaarheid van de hal/traverse. Ik ken het Bestemmingsplan (in het geval Amf bijvoorbeeld) niet maar het zal ongetwijfeld "spoorwegdoeleinden" zijn. Zou kunnen dat de bestemmingsplanvoorschriften er iets over zeggen, maar dat lijkt mij niet. Mocht er een bouwvergunning nodig zijn dan is dat dan ook in overeenkomst met het bestemmingsplan en kan de vergunning op die gronden gewoon worden verleend. Anders zou men nog gebruik kunnen maken van het vrijstellingsbeleid (het vroegere art.19 WRO) maar dat lijkt mij hier niet nodig.

Of de status van het eigendom een rol speelt is uiteraard wel van belang maar de aard van het gebruik is hier bepalend en daar gaat het nu net om: dat de hal/traverse een andere status zou kunnen hebben dan de rest van het spoorterrein. (argumenten in mijn eerste bericht in dit topic).

Zeggenschap ProRail: Nou, als eigenaar heb je altijd wat te zeggen over het gebruik van je eigen terrein. In die zin zijn de maatregelen begrijpelijk maar het is nu maar de vraag of dit voor wat betreft de hal/traverse stand houdt. Dat moeten we boven water moeten krijgen. (zal nog zeker behoorlijk juridische implicaties geven, maar wie waagt.............).

Laatst bewerkt door SleutelMan op Maandag 31 dec 2012 om 13:34:17, reden: quoten hoeft niet bij laatste reactie

Zondag 30 dec 2012 - 23:27:18
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
daniël_ddr (vr 28 dec 2012 21:57:20 www.somda.nl): Hoog Catharijne is van eind 1973, de Noordertunnel kreeg in 1974 een schuilkelder... is die Noordertunnel dan niet simpelweg ouder dan Hoog Catharijne en daarom wel "gedoogd"?
De Noordertunnel is inderdaad al ouder, geopend in 1948, en in 1974 dus alleen een stukje verlengd. Blijkbaar geldt die afspraak met Corio alleen voor nieuwe verbindingen.

Maandag 31 dec 2012 - 11:23:50
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Dus aangaande de Rabobrug, commerciëel belang ver boven reizigers belang.

Maandag 31 dec 2012 - 12:09:41
R1-2010
R1-2010
Niet zo vreemd, aangezien de hele verbouwing van Ut niet zonder Corio kan plaatsvinden.

Maandag 31 dec 2012 - 13:58:05
jeanne
jeanne
Het is en blijft natuurlijk van de zotte, dat de niet OV-gerelateerde commerciële instelling als Corio dat alles kan en mag bepalen en er daarom geen rekening gehouden wordt met reiswensen van de "gewone doorsnee reiziger" die niets van dat alles nodig heeft.

Donderdag 03 jan 2013 - 21:22:28
kleine_man
kleine_man
Nogal wiedes. Als ik eigenaar van een ruimte ter grootte van een winkelcentrum zou zijn en 1 van de gebruikers dwingt een toegangssyteem af waardoor een deel van de potentiele klanten geen toegang meer zouden hebben tot de ruimtes waarvoor ik verantwoordelijk ben, zou ik er ook een mening over gaan vormen.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Vrijdag 04 jan 2013 - 07:21:47
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Nu is wel één van de speerpunten van de hele ombouw, dat het station los komt van Hoog Catherijne. En daar heeft Corio dus mee ingestemd.
Straks kom je uit op Stationsplein Oost en kun je kiezen tussen Hoog Catherijne in of de stad in via een andere route. De automatische doorloop zoals die er nu is, gaat geheel verdwijnen.

Dick van den Hoven

Maandag 07 jan 2013 - 19:49:32
bnv
bnv
Quote
dvdhoven (wo 26 dec 2012 16:12:54 www.somda.nl):
Quote
bnv (wo 26 dec 2012 12:09:04 www.somda.nl):
Deventer voert het proces op grond van een mij inhoudelijk niet bekende overeenkomst omtrent het gebruik van de passage van de stad naar voorstad centrum. Die achteruitgang dateert van 1987, is dus nog niet zo oud.
Niet van 1987. Die dateert van 1980, toen is de tunnel doorgetrokken en de trap gesloopt, die daar zat. Opening in juni 1980
Ook in Deventer moet het in principe mogelijk zijn de tunnel vrij te houden voor voetgangers tussen de stad en voorstad centrum. Poortjes ergens onderaan de trap dan graag. Geen idee waarom dat niet zou kunnen. (te krappe passsage en gezien de opgang naar boven?).

Nog even een reactie op de aanleg van de achteruitgang naar de Diepenveenseweg.
Dat die al in 1980 geopend zou zijn geloofde ik toch eigenlijk niets van. Weliswaar had ik gegokt, en ik zat er ook een beetje naast maar niet zoveel als v.d.Hoven.
Intussen namelijk even gecheckt:
Start werkzaamheden 24 april 1986 door aannemer Welling, Didam.
Opening op 12 november 1986 door Burgemeester Waal.

Maandag 07 jan 2013 - 20:14:54
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
In mijn beleving en herinnering viel de modernisering van de hal gelijk met het doortrekken van de tunnel. Kennelijk niet dan.
Poortjes onderaan de trap zijn nagenoeg onmogelijk. Dan stuikt alles op. Het is nu al op de spitsuren dringen in de hal, tunnel en trap. Zet daar poortjes tussen en je hebt een klein rampje.
Beter is helemaal geen poortjes. Het gaat nu ook goed in Dv met incheckpalen.

Laatst bewerkt door dvdhoven op Maandag 07 jan 2013 om 20:15:57

Dick van den Hoven

Donderdag 06 mrt 2014 - 13:29:39
bnv
bnv
We zijn intussen ruim een jaar verder en de discussie zal dezer dagen weer aantrekken gezien het standpunt dat de 2e kamer waarschijnlijk vandaag inneemt over het wel/niet toegang willen hebben via de poortjes.

Ik vraag mij af of het afgelopen jaar er op een of andere wijze duidelijkheid is gekomen in deze discussie. Ik heb er in ieder geval niets over langs zien komen, maar dat kan ook aan mij liggen.

"Sjoerd" zegt in dit topic in december 2012 dat spoorterrein eigen terrein is en dat dat altijd zo geweest is. Dat klopt inderdaad.
Niettemin zijn er sindsdien maatschappelijke veranderingen die mogelijk aanleiding kunnen zijn de kwestie openbaarheid nog eens te herzien.

Kwam vandaag, na wat zoeken, dit arrest van het Bundesgericht van 3 juli 2012 tegen dat betrekking had op de kwestie openbaarheid van het station in Lausanne. Aanleiding was het ophangen van (politiek getinte) plakaten in het station dat door de SBB niet getolereerd werd doch waarop bezwaarschriften werden ingediend die uiteindelijk gehonoreerd werden.
In dat zelfde rechterlijk bseluit gaat het ook, en vooral, over de kwestie openbaarheid van het station, mede gezien in het licht van de gewijzigde omstandigheden in het gebruik.

Nu is dat uiteraard Zwitsers recht, maar in analogie daaraan vraag ik mij af in hoeverre de nederlandse huidige situatie stand houdt.
Toch een bodemprocedure starten?
De vraag is dan wie dat uiteindelijk gaat doen.
De politiek kan er wel van alles wat over zeggen, een motie indienen enz., maar daarmee wordt een nieuwe situatie nog geen vanzelfsprekendheid.

We wachten af wat deze komende discussie gaat opleveren.

www.steinbergrecherche.com

Donderdag 06 mrt 2014 - 16:21:20
sjoerd
sjoerd
In zekere zin geldt er toegangsrecht of juist het ontzeggen daarvan voor alle publieke ruimtes. Nog voor je je misdragen hebt kan je de toegang worden ontzegd in een al of niet openbare school, een cafe, een universiteitsgebouw, een stadskantoor of het provinciehuis. En daar hoef je ook niet aan te komen met -al waren het keurige- posters of muziek waarom niet is gevraagd. De wet kent zelfs beperkingen voor de openbare weg, zoals voor dronkenschap, zedenloos gedrag of klandestien plakken.

Donderdag 06 mrt 2014 - 16:27:35
mren
mren
Terug naar de praktijk van vandaag:
- Tweede Kamer wil geen afgesloten stations
- Mansveld toont stevige regie door te verschuilen achter 'lokaal maatwerk'
- Sittard gaat toegangspasjes uitdelen voor de bewoners: www.limburger.nl

Donderdag 06 mrt 2014 - 17:33:43
phantom
phantom
Youtube juniorfotograaf Flickr 35031078@N08
Opzich een goed besluit dat men toch kiest voor het niet geheel afsluiten van de stations.
Het afsluiten had meer nadelen dan voordelen denk ik.
Zwart rijders kom je bij controle in een trein toch tegen bijvoorbeeld
En dan iets wat me net binnen schoot.
Als men de stations had afgesloten met poortjes hoe moet dat dan in geval van een ongeluk of ramp met een trein ?
Als de poortjes dichtzitten en je moet zo snel mogelijk van het stations terrein af dan wordt dat met gesloten poortjes denk ik toch een behoorlijke chaos.
Ben echter wel benieuwd wat men dan verstaat onder "lokaal maatwerk"

Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

Donderdag 06 mrt 2014 - 17:39:26
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Dat betekent dat je voor ieder station kijkt of het mogelijk is, en aan het eind heb je op 95% van de stations toch poortjes. Ergens terecht als je ziet hoeveel geld er al in is gestopt.
Optreden van Mansveld is natuurlijk weer te zielig voor woorden, maar daar beginnen we gewend aan te raken.

Donderdag 06 mrt 2014 - 17:39:44
lol
lol
Zwartrijders zorgen juist voor veel oponthoud in de trein als ze vluchten voor de conducteur. Al vaak genoeg meegemaakt dat de machinist de deuren gesloten hield (terecht) voordat de zwartrijder(s) gepakt werden. Maar hierdoor ontstaat wel vertraging voor de overige reizigers, somst tot wel +15 a 20 als er nog agressie bij komt kijken en de politie erbij moet komen. Het grootste voordeel van de poortjes wordt dus nu in een klap teniet gedaan.

Student HBO-Rechten in Nijmegen. 4 dagen per week Woerden-Nijmegen

Donderdag 06 mrt 2014 - 17:43:44
michaben
michaben
Quote
phantom (do 06 mrt 2014 17:33:43 somda.nl):
Als men de stations had afgesloten met poortjes hoe moet dat dan in geval van een ongeluk of ramp met een trein ?
Daarvoor zijn er alarmknoppen, die bij alarm alle poortjes openen en open laten. Zelf zou ik zeggen stations afsluiten indien er geen ruimte is voor voldoende poortjes bij de perrontoegangen waardoor dit in de spits opstoppingen veroorzaken zal. Ook bij drukke overstapstations is het fijn dat je niet hoeft in- en uit te checken om naar het andere perron te gaan. Bij stations waar dit niet het geval is en dit niet aangepast kan worden (bij Rta heeft men bijvoorbeeld de ingang vergroot om ruimte te maken voor de poortjes) moet je kijken of de reizigerstunnel een belangrijke lokale ontsluitingsfunctie heeft of niet. Oftewel is er ook een passage onder of boven het spoor nabij waarvoor je geen chipkaart nodig hebt.

Donderdag 06 mrt 2014 - 18:00:36
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Zijn dat niet de notoire zwartrijders, de enkele procenten die je blijft houden ondanks de poortjes (en die de poortjes gemakkelijk kunnen openen.....).
In mijn ogen blijft het gestuntel en geknutsel met die poortjes.

Donderdag 06 mrt 2014 - 22:41:37
sjoerd
sjoerd
Bij de Britse spoorwegbedrijven en allerlei metrosystemen weet men niet beter en heb ik het prima zien functioneren. Weeg de voor- en nadelen eens af en bedenk dat de agressie in de trein er de laatste tijd niet minder op werd en dat zal zeker niet beter op worden als je achterover blijft leunen.

Donderdag 06 mrt 2014 - 22:50:09
Roy
Roy
Wat gebeurt er eigenlijk als de stroom uitvalt? kan je de poortjes dan gewoon openduwen?

Donderdag 06 mrt 2014 - 23:16:59
thom
thom
Poortjes zijn voorzien van een noodstroom accu.

Donderdag 06 mrt 2014 - 23:25:22
AlbertP
AlbertP
Quote
sjoerd (do 06 mrt 2014 22:41:37 www.somda.nl): Bij de Britse spoorwegbedrijven en allerlei metrosystemen weet men niet beter en heb ik het prima zien functioneren.
Bij de metro hebben we het inmiddels "geaccepteerd" dat er poortjes staan - die staan er in Amsterdam en Rotterdam net zo goed als in Engeland, maar een metro is geen trein. Metrostations zijn over het algemeen geen doorgaande looproutes.

Bij de Britse spoorwegen staat er altijd personeel bij de poortjes als ze gesloten zijn, en verder staan die poortjes bij de toegang tot het perron en niet bij doorgaande looproutes door stations heen voor zover ik weet. Mocht je toch een Brits station weten waar wel degelijk met de perrontunnel of loopbrug ook de doorgaande route is afgesloten, dan hoor ik dat graag.

Verder heb ik wel eens meegemaakt dat poortjes alleen gesloten waren als er een drukke trein aankwam om uitstappende reizigers op hun kaartjes te controleren, en dat je op andere momenten zo naar binnen/buiten kon lopen. Dit gebeurde op station Canterbury West afgelopen zomer.

Donderdag 06 mrt 2014 - 23:43:26
mren
mren
Quote
Roy (do 06 mrt 2014 22:50:09 www.somda.nl): Wat gebeurt er eigenlijk als de stroom uitvalt? kan je de poortjes dan gewoon openduwen?
Dat kan ook met werkende netspanning. Beetje lomp er tegenaan lopen en je bent er door.

Donderdag 06 mrt 2014 - 23:44:30
mren
mren
Quote
michaben (do 06 mrt 2014 17:43:44 www.somda.nl):
Quote
phantom (do 06 mrt 2014 17:33:43 somda.nl):
Als men de stations had afgesloten met poortjes hoe moet dat dan in geval van een ongeluk of ramp met een trein ?
Daarvoor zijn er alarmknoppen, die bij alarm alle poortjes openen en open laten.
Is de bug al opgelost dat je dan ook niet meer uit kunt checken, bijvoorbeeld nadat een zwartrijder op de alarmknop heeft gedrukt.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 08:30:11
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Quote
AlbertP (do 06 mrt 2014 23:25:22 www.somda.nl):
Quote
sjoerd (do 06 mrt 2014 22:41:37 www.somda.nl): Bij de Britse spoorwegbedrijven en allerlei metrosystemen weet men niet beter en heb ik het prima zien functioneren.
Bij de metro hebben we het inmiddels "geaccepteerd" dat er poortjes staan - die staan er in Amsterdam en Rotterdam net zo goed als in Engeland, maar een metro is geen trein. Metrostations zijn over het algemeen geen doorgaande looproutes.
Bij de Britse spoorwegen staat er altijd personeel bij de poortjes als ze gesloten zijn, en verder staan die poortjes bij de toegang tot het perron en niet bij doorgaande looproutes door stations heen voor zover ik weet. Mocht je toch een Brits station weten waar wel degelijk met de perrontunnel of loopbrug ook de doorgaande route is afgesloten, dan hoor ik dat graag.
In Parijs gezien dat de poortjes geen belemmering hoeft te zijn voor de wat lenige zwartreizigers, waar een wil is....

In GB is de enige in/uitgang via het stationsgebouw, achteruitgangen en interwijkelijke verbindingen zijn er bij mijn weten niet (niet geschecked bij moderne stations!) zo moet je in Dwalish vanaf het perron via brug naar stationsgebouw en dan buitenom via een andere tunnel onder het spoor naar de zeekant....
Ook in Ierland zijn de stations afgesloten maar wel 'staffed', wel zo handig want met FIP coupons kon je anders niet door de poortjes!

Vrijdag 07 mrt 2014 - 08:57:50
jorgo
jorgo
De betreffende Londense metrostations zijn overigens zo ontworpen dat de overstapstroom fysiek gescheiden is van de commerciele stroom en de passanten (sommige stations fungeren wel degelijk als looproute, bijvoorbeeld onder een druk plein door).

Dat is al jaren een gegeven en geaccepteerd, zo weten de uitbaters van de stalletjes dat ze er niet op hoeven te rekenen dat ze van overstappers kunnen profiteren, en overstappers weten dat er op overstapstations weinig tot niets te snacken valt. Wie toch gaat snacken beeindigt zijn enkele reis (dit ligt overigens aan de kaartsoort).

In Engeland is echter al een traditie van poortjes en controles bij de perrons, ook voordat dit geautomatiseerde poortjes betrof. Daar is dus traditioneel anders ontworpen. Ik heb me wel eens proberen voor te stellen hoe je een station als Sittard zou moeten inrichten om de doorgang vrij te houden, maar zonder rare kunstgrepen kom ik er niet uit.

Laatst bewerkt door jorgo op Vrijdag 07 mrt 2014 om 08:58:08

Vrijdag 07 mrt 2014 - 09:13:30
kleine_man
kleine_man
In Paris Gare d'Est is er een verbindingdstunnel aan het eind van de perrons. Hierin is een gedeelte afgesloten met poortjes. In de smalle gang zijn dus 2 zones en deze zijn fysiek van elkaar gescheiden.

Wat ik vreemd vind aan deze discussie is dat de NS besluit om de poortjes dicht te doen. De NS heft geen verantwoordelijkheid in het station, dat is namelijk ProRail.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 09:23:17
sjoerd
sjoerd
Prorail beheert infra, geen stations.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 09:27:54
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Juridisch zijn perrons in eigendom bij Railinfratrust (Prorail), stationsgebouwen van NS Vastgoed (NS Stations).

Vrijdag 07 mrt 2014 - 10:20:04
john2
john2
Quote
kleine_man (vr 07 mrt 2014 09:13:30 www.somda.nl): In Paris Gare d'Est is er een verbindingdstunnel aan het eind van de perrons. Hierin is een gedeelte afgesloten met poortjes. In de smalle gang zijn dus 2 zones en deze zijn fysiek van elkaar gescheiden.

Wat ik vreemd vind aan deze discussie is dat de NS besluit om de poortjes dicht te doen. De NS heft geen verantwoordelijkheid in het station, dat is namelijk ProRail.
Bij stations in Nederland waarbij de voetganger tunnel gebruik word als verbinding route kan er ook fysiek 2 gedeeltes worden gemaakt. Een gedeelte voor de verbinding route en een gedeelte voor op de perrons te komen met de check poortjes. En de mogelijkheid om met poortjes van de verbinding route via check poortjes naar de perrons te komen v.v.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 10:55:02
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Dat kan maar sommige tunnels zijn zo smal dat er met name tijdens spits een en enorme drang kan onstaan.
Andere tunnels zijn voorzien van commerciële ruimten die dan niet bereikbaar worden van een van de twee groepen (interwijkelijk of reizigers).
Gevolgen van een open cultuur naar een gesloten cultuur...

Vrijdag 07 mrt 2014 - 11:12:25
bnv
bnv
Quote
sjoerd (do 06 mrt 2014 16:21:20 www.somda.nl): In zekere zin geldt er toegangsrecht of juist het ontzeggen daarvan voor alle publieke ruimtes. Nog voor je je misdragen hebt kan je de toegang worden ontzegd in een al of niet openbare school, een cafe, een universiteitsgebouw, een stadskantoor of het provinciehuis. En daar hoef je ook niet aan te komen met -al waren het keurige- posters of muziek waarom niet is gevraagd. De wet kent zelfs beperkingen voor de openbare weg, zoals voor dronkenschap, zedenloos gedrag of klandestien plakken.
Zeker, maar dat is een kwestie van openbare orde. De burgemeester, hoofd van de plaatselijke politie, kan beperkingen stellen aan toegang en gebruik van openbare ruimte, en indien nodig en in de APV of anderszins geregeld, vergunningen afgeven voor het gebruik daarvan.

Mij ging het hier om de status van (gedeelten) van het station als openbare ruimte. Dit gezien o.a. het sterk toegenomen commercieel gebruik in vergelijk met het verleden.
Een gedeelte van het station, de hal, toegang enz, zou bijvoorbeeld onderdeel van openbare ruimte kunnen uitmaken terwijl de perrons zelf dat verder niet zijn.
Mocht het er ooit in deze zin van komen, poortjes voor de toegang naar de perrons en niet al bij de ingang van het station.

Mogelijk voorziet dat in een adequate oplossing van het probleem. Technisch op dit moment niet altijd overal uitvoerbaar, maar dat moet op te lossen zijn.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 11:31:59
javanree
javanree
Flickr 36761590@N02
Quote
john2 (vr 07 mrt 2014 10:20:04 www.somda.nl):
Bij stations in Nederland waarbij de voetganger tunnel gebruik word als verbinding route kan er ook fysiek 2 gedeeltes worden gemaakt. Een gedeelte voor de verbinding route en een gedeelte voor op de perrons te komen met de check poortjes. En de mogelijkheid om met poortjes van de verbinding route via check poortjes naar de perrons te komen v.v.
Hoe doe je dat dan als vanuit de tunnel er aan beide zijden opgangen zijn?

Of omgekeerd als op Amersfoort, waar je voor spoor 4 en 5 aan beide zijden van de luchtbrug doorgangen hebt?

Vrijdag 07 mrt 2014 - 11:54:12
nohab
nohab
Flickr bvisser
Dan doe je hetzelfde, maar dan aan beide kanten. Je krijgt dan overigens op zo'n station wel een beetje een Checkpoint Charlie-uitstraling. Maar het is echt de enige fysieke mogelijkheid om iedereen tevreden te houden. Behalve de reiziger natuurlijk maar die speelt geen enkele rol in die hele OVC anders dan als werkpaard om andermans problemen op te lossen.

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Vrijdag 07 mrt 2014 - 12:01:30
broek53
broek53
De afsluiting van diverse traverses en tunnels op stations is ook van NS geen echte wens, maar het komt voort uit de onmogelijkheid om de trapopgangen naar de perrons alleen maar te bepoorten. Vanwege de veiligheids-ruimte die er bij trappen en vooral roltrappen aangehouden moet worden, komen de chipkaartversperringen zover de tunnel of traverse in dat de doorstroomcapaciteit van de tunnel/traverse in de langsrichting te klein wordt.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 12:02:10
sjoerd
sjoerd
Ik reageerde op het bericht voor dat van Broek. Dat mag je zo zien, maar als ik het wel heb zijn het de reizigers van kwade wil die voor de problematiek zorgen. En ik ben persoonlijk bereid om daar iets extra's voor te doen, zoals ik ook winkel- en fietsendieven erbij lap.

Laatst bewerkt door sjoerd op Vrijdag 07 mrt 2014 om 12:02:57

Vrijdag 07 mrt 2014 - 14:52:44
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
javanree (vr 07 mrt 2014 11:31:59 www.somda.nl): Of omgekeerd als op Amersfoort, waar je voor spoor 4 en 5 aan beide zijden van de luchtbrug doorgangen hebt?
Juist in Amersfoort zou het goed kunnen met een half afgesloten traverse, waarbij je dan op 4B/5B een constructie met poortjes op het perron plaatst. Juist daar is dat ruim zat immers.

Aangezien 99% van de reizigers die daar aankomt dat met Connexxion doet is het nog nieteens echt hinderlijk: reizigers die hun reis eindigen kunnen op het perron door het poortje om uit te checken en dan het station uit en overstappers op NS kunnen dezelfde route naar de traverse nemen en dan op de traverse weer bij NS inchecken voor hun overstap.

Laatst bewerkt door daniel_ddr op Vrijdag 07 mrt 2014 om 14:53:01

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Vrijdag 07 mrt 2014 - 19:39:17
dh3201
dh3201
Misschien is het ook wel beter om die winkeltjes juist binnen de incheckzone te houden. Dan houd je ook de zwartwinkelaars buiten de deur, precies zoals ook de zwartrijders buiten de deur gehouden worden

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 07 mrt 2014 - 20:22:38
jorgo
jorgo
Ja, want mensen die hun treinreis betalen jatten geen Balisto.

Vrijdag 07 mrt 2014 - 22:21:27
bnv
bnv
Quote
broek53 (vr 07 mrt 2014 12:01:30 www.somda.nl): De afsluiting van diverse traverses en tunnels op stations is ook van NS geen echte wens, maar het komt voort uit de onmogelijkheid om de trapopgangen naar de perrons alleen maar te bepoorten. Vanwege de veiligheids-ruimte die er bij trappen en vooral roltrappen aangehouden moet worden, komen de chipkaartversperringen zover de tunnel of traverse in dat de doorstroomcapaciteit van de tunnel/traverse in de langsrichting te klein wordt.
Dat zal ik zeker niet ontkennen waarbij ik mij wel afvraag in hoeverre een dergelijk standpunt op wat langere termijn houdbaar is.
Maatwerk per station zal het wellicht moeten gaan doen waarbij aanpassingen nodig zullen zijn om de problematiek die Broek53 hier schetst, op te lossen. Dat vraagt in bepaalde gevallen investeringen waarvan men zal afvragen of die wel rendabel zijn. Maar waar een wil is, is een weg.

Maar..........rendabel? Men wil zoiets of zoiets uiteindelijk niet.
En dan: als het primair gaat om veiligheid te bevorderen en zwartrijden tegen te gaan zal dit afgewogen moeten worden tegen de afwijzing tegen afsluiting die vele commerciële ondernemingen alleen al, lees winkeltjes enz, zullen hebben die zeer zeker omzetderving zullen vrezen.
Eerst winkeltjes aantrekken als commercieel model voor een gunstige exploitatie van stations, en dan afsluiten als tegenhanger. Tegenstrijdig beleid?

Toch nog even drie voorbeelden:
Amersfoort: poortjes voor de trappen naar de perrons: kan inderdaad niet zonder meer, investeringen zijn noodzakelijk.
Utrecht: gezien de grote omvang van winkeltjes zullen protesten tegen afsluiting van de gehele hal met poortjes zeker te verwachten zijn. Wordt die hal alleen groot gemaakt voor het reizend publiek of mede vanwege andere doeleinden. Opsplitsing in hal en traverse zonder poortjes: ik vraag mij af in hoeverre dat de doorstroming daar bevordert.
Leiden: die doorgang is toch breed genoeg dat zoiets mogelijk moet zijn, ook al zullen er investeringen gedaan moeten worden. Is de traverse overigens inderdaad intussen de status van openbare ruimte toegekend?

Veiligheid: indien in voorkomende gevallen de hal en de doorgang als openbare ruimte wordt gekenmerkt, kan er tegen vervelende lieden opgetreden worden op gelijke wijze als elders in de stad. Schept wellicht uitgebreider mogelijkheden voor handhaving van de openbare orde.

Zaterdag 08 mrt 2014 - 08:19:18
broek53
broek53
Wat ik - zijdelings - wel een grappig fenomeen vindt, is dat de problematiek al een jaar of tien speelt en men nu ineens massaal wakker schijnt te schrikken. Op moment 1 dat het over de chipkaart en de poortjes ging, was daarover al gedoe in Leiden, waar het ziekenhuis achter het station staat. Misschien omdat het nu serieus dreigt te worden, dat zal dan wel.

Zaterdag 08 mrt 2014 - 09:48:56
john2
john2
Even een reactie op bnv boven broek53. Lijkt me vanwege de tekst een beetje veel voor te qouten. Je kunt in een grote stationshal zoals Utrecht centraal de poortjes bij de rolttrappen, trappen en liften plaatsen. Natuurlijk niet vlak erbij maar er enkele meters hier van af.

Zaterdag 08 mrt 2014 - 11:36:40
broek53
broek53
Ja, daar gebeurt dat volgens mij ook. Met nieuwbouw wordt daar nu rekening meer gehouden - zoals bijvoorbeeld de nieuwe stationspassage van Eindhoven (en ik neem aan ook van Tilburg).
In Amsterdam Centraal wordt de kwestie opgelost door de nieuwe passages die in 2012 gebouwd zijn; die bouw was trouwens deels geïnspireerd op de chiptoestanden. Het project heette aanvankelijk zelfs Poortvrije Passages Amsterdam C.

Zaterdag 08 mrt 2014 - 20:10:20
kleine_man
kleine_man
Quote
bnv (vr 07 mrt 2014 22:21:27 www.somda.nl): Maar..........rendabel? Men wil zoiets of zoiets uiteindelijk niet.
En dan: als het primair gaat om veiligheid te bevorderen en zwartrijden tegen te gaan zal dit afgewogen moeten worden tegen de afwijzing tegen afsluiting die vele commerciële ondernemingen alleen al, lees winkeltjes enz, zullen hebben die zeer zeker omzetderving zullen vrezen.
Eerst winkeltjes aantrekken als commercieel model voor een gunstige exploitatie van stations, en dan afsluiten als tegenhanger. Tegenstrijdig beleid?

Utrecht: gezien de grote omvang van winkeltjes zullen protesten tegen afsluiting van de gehele hal met poortjes zeker te verwachten zijn. Wordt die hal alleen groot gemaakt voor het reizend publiek of mede vanwege andere doeleinden. Opsplitsing in hal en traverse zonder poortjes: ik vraag mij af in hoeverre dat de doorstroming daar bevordert.
Hoeveel uitbaters denk je dat er nu tussen de paaltjes op Utrecht CS zijn?

Ik kom tot 4, Etos, Bijou, bruna en NS staions Retail. Van die laatste hoef je niets te verwachten, die dansen naar de pijpen van de NS. De andere kunnen nog wel wat doen, maar dan worden ze van het station afgezet.

Ik twijfel trouwens of de Döner Company nu voor of achter de paatljes zit. Zitten ze erachter dan zijn het er 5.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Maandag 10 mrt 2014 - 06:52:29
mdeen
mdeen
Quote
broek53 (za 08 mrt 2014 08:19:18 www.somda.nl): Wat ik - zijdelings - wel een grappig fenomeen vindt, is dat de problematiek al een jaar of tien speelt en men nu ineens massaal wakker schijnt te schrikken. Op moment 1 dat het over de chipkaart en de poortjes ging, was daarover al gedoe in Leiden, waar het ziekenhuis achter het station staat. Misschien omdat het nu serieus dreigt te worden, dat zal dan wel.
Ik weeet niet wie wakker schrikt, maar al vanaf de eerste dag ageerden de reizigersorganisaties tegen het sluiten van de poortjes en de bijbehorende problematiek met kaartjes (dubbel opstaptarief, degressie). Het was puur en alleen NS die mooi weer speelde en geen enkel bezwaar zag. Waar geen enkele informatie kwam over wat er nu gedaan zou worden met mensen met een papieren kaartje uit het buitenland. En als je in het buitenland woont dan kun je nog niet eens een OV-Chipkaart aanvragen (of is dat inmiddels ook opgelost?)

Waarom denk je dat de sluiting van de poortjes keer op keer is uitgesteld? Als het aan NS lag waren die al minstens 5 jaar geleden dicht gegaan.

Maandag 10 mrt 2014 - 07:37:59
broek53
broek53
Ja, dat zeg ik ook niet. Ik doel erop dat de Tweede Kamer jaren geleden voor het afsluiten stemde en nu ineens wakker geschrokken is en precies het omgekeerde wil.

Maandag 10 mrt 2014 - 09:50:07
ZJ37
ZJ37
En intussen is er al een bak met geld tegenaan gegooid...

Maandag 10 mrt 2014 - 19:33:27
phantom
phantom
Youtube juniorfotograaf Flickr 35031078@N08
Dat is trending de laatste jaren.
Men flikkert 1st een bak geld over de balk voor een idee en daarna nog een bak geld voor het discusseren over het feit dat het niet handig is geweest dat idee te laten uitvoeren, en dan daarna mikt men(in een gelukkig geval) er nog een bak geld tegenaan om alles weer ongedaan te maken

Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

Maandag 10 mrt 2014 - 19:55:14
sjoerd
sjoerd
Wellicht goed opgemerkt. Gelukkig gebeurt dat in de rest van bedrijvig Nederland nooit...

Woensdag 12 mrt 2014 - 06:55:08
mdeen
mdeen
Quote
broek53 (ma 10 mrt 2014 07:37:59 www.somda.nl): Ja, dat zeg ik ook niet. Ik doel erop dat de Tweede Kamer jaren geleden voor het afsluiten stemde en nu ineens wakker geschrokken is en precies het omgekeerde wil.
Heb je daar ergens een besluit van dat de tweede kamer ooit voor sluiting was? Volgens mij was het alleen maar NS (en in hun kielzog de minister) die voor sluiting was.

Woensdag 12 mrt 2014 - 14:48:18
broek53
broek53
Voorshands citeerde ik de Volkskrant van jl vrijdag (als ik mij goed herinner), die er uitgebreid over berichtte.

Vrijdag 20 mrt 2015 - 19:52:26
dh3201
dh3201
Mansveld en Leiden straks met elkaar in de clinch?

www.metronieuws.nl
Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) roept gemeenten op mee te werken aan de snelle sluiting van toegangspoortjes op NS-stations om het geweld op stations en in treinen terug te dringen. Ze doet de oproep woensdag in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

www.leidschdagblad.nl
De Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgen een boete van 1000 euro per dag, met een maximum van een kwart miljoen, als ze de ov-chipkaartpoortjes op Leiden Centraal sluiten. En mocht dat niet helpen, dan verwijdert de gemeente de poortjes op kosten van de NS.

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 20 mrt 2015 - 20:42:27
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Tja, als men zo'n stationstunnel (of brug) als interwijkelijke verbinding heeft gebouwd ten tijden van openheid komt men nu met de problemen en moet er paralleltunnels (of bruggen) worden aangelegd, zal op neerkomen dat Leiden er aan mee moet betalen.

Vrijdag 20 mrt 2015 - 23:12:28
sjoerd
sjoerd
Mijn idee. Lokale en provinciale overheden werken ook niet bepaald mee bij het verkrijgen van zelfs maar het recht om een spoorweg te gebruiken waar deze voor is aangelegd. Dus dan mogen van mij de doorgangen waar de gemeenten (en hun burgers) van meeprofiteren wel meteen op slot.
Gemeenten vergeten daarnaast gemakshalve dat zij zelf zowat op de spoorweg hebben gebouwd, waardoor zij hun burgers zelf hebben opgescheept met de hinder die de spoorweg nu eenmaal geeft. Geen meelij mee; dat betekent voor gemeenten: zelf dokken voor openbare doorgangen zonder toegang tot de perrons.

Vrijdag 20 mrt 2015 - 23:59:20
mren
mren
Quote
gvttreinen (vr 20 mrt 2015 20:42:27 www.somda.nl): Tja, als men zo'n stationstunnel (of brug) als interwijkelijke verbinding heeft gebouwd ten tijden van openheid komt men nu met de problemen en moet er paralleltunnels (of bruggen) worden aangelegd, zal op neerkomen dat Leiden er aan mee moet betalen.
Heeft NS Leiden al niet laten meebetalen aan het station juist omdat het zo'n belangrijke verbinding vormt?

Zaterdag 21 mrt 2015 - 09:38:49
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Als het er en ander contractmatig is vastgelegd dan heeft NS inderdaad een probleem.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 10:55:31
kleine_man
kleine_man
Hetzelfde speelt in Den Bosch.

De gemeente heeft bij betaald aan (of is zelfs eigenaar van) de passarelle. Dat schept dus verplichtingen.

Hoewel het weinig met zinloos geweld te maken heeft, kunnen poortjes wel al het frustratieniveau laten stijgen. Zeker als ze niet open gaan, terwijl je wel een geldig vervoersbewijs hebt.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 11:00:49
john2
john2
Als een reiziger bijvoorbeeld wegens familie omstandigheden met spoed ergens naar toe moet en word door een x reden opgehouden in zijn reis dan zal dit zeker een frustratieniveau hebben.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 15:14:02
DingeZ
DingeZ
Facebook DingeZZ
Alsnog, het probleem met poortjes is er alleen voor mensen die geen OVC hebben. Mijn oplossing zou zijn, omwonenden een gratis persoonlijke OVC met de mogelijkheid het station te passeren zonder saldo.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 15:34:52
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Dat worden boel veel omwonenden dan. In Deventer maken hele volksstammen de hele dag gebruik van de tunnel, mede omdat de alternatieven (Brinkgeverweg, Stationsstraat, ver weg liggen en niet attractief zijn (druk). In Leiden wordt hij gebruikt voor verkeer van/naar het ziekenhuis en zo kun je bij elke tunnel wel een verhaal houden. In Zwolle heb je hetzelfde probleem. De Van Karnebeektunnel en de Hoge Brug liggen te ver weg en aan de andere kant is er helemaal geen alternatief, Koggepad/Koggetunnel is veel te ver weg.
Nee, omwonenden is veel te krap bedacht.
In Deventer is momenteel het college en de gemeenteraad samen unaniem tegen afsluiting met poortjes.
Ik weet niet of Almelo poortjes krijgt, maar als die in de tunnel komen, is daar ook een probleem en net zo goed in Meppel. Daar hebben scholieren met fiets een liftverbod.

Laatst bewerkt door dvdhoven op Zaterdag 21 mrt 2015 om 15:41:03

Dick van den Hoven

Zaterdag 21 mrt 2015 - 15:38:52
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Dat is waar. Rest alleen waarom Leiden zo aan het klagen is: daar liggen twee tunnels op nog geen 100 meter afstand van de stationsdoorgang...

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Zaterdag 21 mrt 2015 - 16:27:58
john2
john2
Mij lijkt dat het klagen van mensen uit pure gemakzucht is, vanwege niet omwille lopen van 100 meter.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 16:50:25
Duitje
Duitje
100 meter lopen in een regenbui is nog best een eind.

Goudgele kerstavond: 24-12-2009 trein 866 met ICR

Zaterdag 21 mrt 2015 - 17:10:51
michaben
michaben
Ik neem aan dat die mensen niet de hoofdingang van het station als startpunt hebben en de achteringang als eindpunt

Zaterdag 21 mrt 2015 - 17:14:22
sfj
sfj
In het geval van Ledn wel heel goed mogelijk, van busstation naar LUMC v.v.

Laatst bewerkt door sfj op Zaterdag 21 mrt 2015 om 17:14:48, reden: Dikke vingers

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 17:15:33
edje
edje
Flickr spoorkeerl
Als de tunnel een doorgangsfunctie zouden moeten hebben voor niet reizigers, dan moet je de tunnel ook s'nachts open houden en dat zie je eigenlijk nergens. Of is het s'nachts minder erg als je moet omlopen
Dus wat s'nachts kan, kan overdag ook. Lekker omlopen.


Zaterdag 21 mrt 2015 - 17:26:50
michaben
michaben
Quote
sfj (za 21 mrt 2015 17:14:22 somda.nl): In het geval van Ledn wel heel goed mogelijk, van busstation naar LUMC v.v.
Het LUMC zit toch juist bij een van de andere tunneltjes onder het spoor? Vanaf het busstation is het juist een omweg om via de stationshal naar het LUMC te gaan. Het is vooral de uitstraling van de reizigerspassage die beter is, deze tunnels zijn overdag een stuk levendiger en zijn netter aangekleed.

Laatst bewerkt door michaben op Zaterdag 21 mrt 2015 om 17:27:08

Zaterdag 21 mrt 2015 - 17:30:48
sfj
sfj
Ligt er maar net aan hoe je het bekijkt, via de volgende tunnel moet je over een helling en kom je aan de achterkant van het LUMC uit waar geen ingang is. Met rolstoel, infuus/O2-houder, rollator enzo is het wel zo prettig om geheel gelijkvloers te kunnen.

Laatst bewerkt door sfj op Zaterdag 21 mrt 2015 om 17:31:29, reden: Vingers moeten op dieet

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 20:00:37
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Ach, als je in Leiden niet om wilt lopen is het zelfs mogelijk om een bus naar de LUMC-zijde van het station te nemen
In Amersfoort gaan er overigens medio dit jaar passagepassen aan omwonenden verstrekt worden vanwege het voorzien van het station van poortjes en het wat ver weg liggen van een alternatieve tunnel.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zaterdag 21 mrt 2015 - 21:48:59
Sietse
Sietse
Indien er poortjes in Arnhem worden geplaatst, hoe gaat men dit dan doen met de Arriva-palen? Arriva gebruikt een ander (vreselijk sloom) incheckpaaltje, is deze ook in een poortje te integreren?

Zaterdag 21 mrt 2015 - 21:56:59
sfj
sfj
Geen enkel probleem, er zijn prototypes geweest.

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 22:23:21
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Hoe doet men dat op stations waar meerdere vervoerders komen en waar al poortjes staan?

Zaterdag 21 mrt 2015 - 22:28:19
mren
mren
Quote
daniel_ddr (za 21 mrt 2015 20:00:37 www.somda.nl):
In Amersfoort gaan er overigens medio dit jaar passagepassen aan omwonenden verstrekt worden vanwege het voorzien van het station van poortjes en het wat ver weg liggen van een alternatieve tunnel.
Dat kon wel eens een flinke klap geven bij de horeca bij de 'achterkant' van het station zoals dat lekkere Indonesische restaurant. Om nog maar te zwijgen van Tollius op 't perron. Moet ik zeker elk halfuur op staan om opnieuw uit/in te checken?

Zaterdag 21 mrt 2015 - 22:31:37
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Quote
albertjan9 (za 21 mrt 2015 22:23:21 somda.nl): Hoe doet men dat op stations waar meerdere vervoerders komen en waar al poortjes staan?
Je bedoelt op Asa? Kom eens kijken zou ik zeggen Overstapzuilen op het perron en poortjes in de tunnel eronder.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Zaterdag 21 mrt 2015 - 23:07:05
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Wordt op Asa wel een rommeltje als de boel dicht gaat. Er zijn ook een hoop busreizigers die via het station naar de kantoren en school moeten. In/Uitchecken lijkt me verre van ideaal, al helemaal omdat er op Asa niet echt duidelijk scheiding tussen metro en trein is.

Zaterdag 21 mrt 2015 - 23:39:04
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Quote
mren (za 21 mrt 2015 22:28:19 somda.nl):
Quote
daniel_ddr (za 21 mrt 2015 20:00:37 www.somda.nl):
In Amersfoort gaan er overigens medio dit jaar passagepassen aan omwonenden verstrekt worden vanwege het voorzien van het station van poortjes en het wat ver weg liggen van een alternatieve tunnel.
Dat kon wel eens een flinke klap geven bij de horeca bij de 'achterkant' van het station zoals dat lekkere Indonesische restaurant. Om nog maar te zwijgen van Tollius op 't perron. Moet ik zeker elk halfuur op staan om opnieuw uit/in te checken?
Tollius kan natuurlijk ook een poortje voor de ingang plaatsen zodat je uitcheckt op het moment dat je daar naar binnen gaat


Zondag 22 mrt 2015 - 00:35:02
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Mijn voorstel is een apart Tollius-poortje waar de hele rekening van een avond tafelen van je OV-chipkaart afgeboekt wordt

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Zondag 22 mrt 2015 - 10:06:00
IC2000
IC2000
Past dat qua bedrag wel op één kaart?

Maar mijn ervaringen met de poortjes (Met name Es) zijn niet echt goed, het duurt vaak lang voordat ze open gaan, en het is niet te zien of je bent in/uitgecheckt als de persoon voor je met hetzelfde product reist. Als het op een 'simpel' station als Es al een rommeltje wordt, hoe gaat het dan op een station als Amf, Zp of Ah?

Zondag 22 mrt 2015 - 10:11:39
Roy
Roy
Vooral de files voor de poortjes en uitchecken snel achter elkaar vind ik vervelend. Maar met palen had je soms ook al files in es.

Busreizigers die naar de andere kant moeten zoals in amf lijkt mij het probleem niet, die hebben toch al een ov chipkaart. Ze staan dan helaas wel 2x in de file met kans op niet goed uitchecken.

Oplossing is 1 kant van de passage de trappen afsluiten en de brugl in tweeën splitsen. Ene kant met poortjes, andere kant zonder.

Laatst bewerkt door Roy op Zondag 22 mrt 2015 om 10:12:33

Zondag 22 mrt 2015 - 10:12:04
nohab
nohab
Flickr bvisser
Quote
jor[D]1 (za 21 mrt 2015 23:07:05 www.somda.nl): Wordt op Asa wel een rommeltje als de boel dicht gaat. Er zijn ook een hoop busreizigers die via het station naar de kantoren en school moeten. In/Uitchecken lijkt me verre van ideaal, al helemaal omdat er op Asa niet echt duidelijk scheiding tussen metro en trein is.
In de stationstunnel staan aparte poortjes voor trein en metro. Daarachter sta je weer gewoon op dezelfde plek. Op het perron aparte paaltjes. Gemakkelijk he, die ov-chipkaart? Je hoeft echt nergens meer aan te denken.....

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Zondag 22 mrt 2015 - 10:12:49
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Quote
jor[D]1 (za 21 mrt 2015 23:07:05 somda.nl): Wordt op Asa wel een rommeltje als de boel dicht gaat. Er zijn ook een hoop busreizigers die via het station naar de kantoren en school moeten. In/Uitchecken lijkt me verre van ideaal, al helemaal omdat er op Asa niet echt duidelijk scheiding tussen metro en trein is.
Huh? Ik ben ook geen voorstander van het snel sluiten van poortjes, maar je bent nu toch problemen aan het maken die er niet zijn. Busreizigers (GVB) hebben bijna per definitie een OV-chipkaart, en zouden dus gemakkelijk via de GVB-poortjes door de tunnel kunnen lopen. Anderszijds is er nog een tunnel 100 meter verder. Daarnaast is in de tunnel een overduidelijke tweedeling gemaakt die volgens mij met "METRO" en "TREIN" (incl. pictogrammen) toch duidelijk uit elkaar te houden is Nogmaals, van mij mogen ze ook openblijven hoor, maar dit is daar niet het goede argument voor.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Zondag 22 mrt 2015 - 11:29:56
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
dennistd (za 21 mrt 2015 23:39:04 www.somda.nl):
Quote
mren (za 21 mrt 2015 22:28:19 somda.nl):
Quote
daniel_ddr (za 21 mrt 2015 20:00:37 www.somda.nl):
In Amersfoort gaan er overigens medio dit jaar passagepassen aan omwonenden verstrekt worden vanwege het voorzien van het station van poortjes en het wat ver weg liggen van een alternatieve tunnel.
Dat kon wel eens een flinke klap geven bij de horeca bij de 'achterkant' van het station zoals dat lekkere Indonesische restaurant. Om nog maar te zwijgen van Tollius op 't perron. Moet ik zeker elk halfuur op staan om opnieuw uit/in te checken?
Tollius kan natuurlijk ook een poortje voor de ingang plaatsen zodat je uitcheckt op het moment dat je daar naar binnen gaat
Dat is dus precies wat de bedoeling is ja... er komt een paaltje bij de ingang van restaurant perron 4/5 te staan.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zondag 22 mrt 2015 - 12:03:00
john2
john2
Quote
DingeZ (za 21 mrt 2015 15:14:02 www.somda.nl): Alsnog, het probleem met poortjes is er alleen voor mensen die geen OVC hebben. Mijn oplossing zou zijn, omwonenden een gratis persoonlijke OVC met de mogelijkheid het station te passeren zonder saldo.
DingeZ, bedoel je een soort dienstkaart die ook door OV vervoermedewerkers gebruik kunnen worden om door de toegangspoortjes te kunnen? Dit lijkt me dan een uitstekend idee om zo'n kaart dan te gebruiken als een voetgangerstunnel te gebruiken als doorgang/verbindingsroute. Dit zou dan een persoonlijke kaart moeten zijn om niet jan en alleman door zo'n tunnel te laten sjezen.

Zondag 22 mrt 2015 - 12:23:25
AlexH
AlexH
Morgen, 23 maart 2015 sluiten de poortjes op de stations Dmn en Asdl.

Zondag 22 mrt 2015 - 13:06:37
mren
mren
Quote
john2 (zo 22 mrt 2015 12:03:00 www.somda.nl):
Quote
DingeZ (za 21 mrt 2015 15:14:02 www.somda.nl): Alsnog, het probleem met poortjes is er alleen voor mensen die geen OVC hebben. Mijn oplossing zou zijn, omwonenden een gratis persoonlijke OVC met de mogelijkheid het station te passeren zonder saldo.
DingeZ, bedoel je een soort dienstkaart die ook door OV vervoermedewerkers gebruik kunnen worden om door de toegangspoortjes te kunnen? Dit lijkt me dan een uitstekend idee om zo'n kaart dan te gebruiken als een voetgangerstunnel te gebruiken als doorgang/verbindingsroute. Dit zou dan een persoonlijke kaart moeten zijn om niet jan en alleman door zo'n tunnel te laten sjezen.
Ware het niet dat het verzorgingsgebied van een universitair medisch centrum zo'n beetje landelijk is ipv regionaal. En zelf dat is al veel meer dan enkele omwonenden.

Zondag 22 mrt 2015 - 13:18:00
john2
john2
Domme, even niet aan het ziekenhuis gedacht.

Dinsdag 24 mrt 2015 - 22:29:42
AlexH
AlexH
Vanaf morgen (25 maart 2015) sluiten de OV-Chipkaartpoortjes van station Dt.

Donderdag 26 mrt 2015 - 19:19:13
AlexH
AlexH
Reeds gesloten OV-Chipkaartpoortjes:

Es, Lls, Almo, Almb, Almp, Alm, Almm, Ampo, Cl, Zbm, Bet, Bdpb, Zwd, Brd, Rlb, Rtz, Rta, Cps, Dt, Ztmo, Wd, Vst, Nvp, Hfd, Asdl, Ashd, Dmn, Assp, Sptn, Bv, Hlo, Hn, Hnk, Hdr

Laatst bewerkt door AlexH op Vrijdag 27 mrt 2015 om 00:05:38

Donderdag 26 mrt 2015 - 20:40:16
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Psst, de afko voor Woerden is Wd, niet Wdn

Dick van den Hoven

Donderdag 26 mrt 2015 - 22:05:50
JuliandeB
JuliandeB
Flickr juliandebondt
Ik dacht al, waren niet echt poortjes te noemen op Wdn.

Donderdag 26 mrt 2015 - 22:11:16
ZJ37
ZJ37
Quote
AlexH (do 26 mrt 2015 19:19:13 www.somda.nl): Reeds gesloten OV-Chipkaartpoortjes:

Es, Lls, Almo, Almb, Almp, Alm, Almm, Ampo, Cl, Zbm, Bet, Bdpb, Zwd, Brd, Rlb, Rtz, Rta, Cps, Dt, Ztmo, Wdn, Vst, Nvp, Hfd, Asdl, Ashd, Dmn, Assp, Sptn, Bv, Hlo, Hn, Hnk, Hdr
Jammer dat hiervoor eerst weer wat spoorcollega's in elkaar moeten worden gehengst om de poortjes versneld dicht te krijgen, maar goed, het is een begin.

Donderdag 26 mrt 2015 - 22:16:37
Arjan73
Arjan73
Inmiddels zijn te Hfd de OV-chipkaart poortjes nu een week gesloten maar zijn de liften van en naar de perrons nog vrij toegankelijk. De zwartrijders maken daar dankbaar gebruik van.

Vrijdag 27 mrt 2015 - 00:06:18
AlexH
AlexH
Precies... Hetzelfde kan in Almo nog. Niet zo handig van de NS.

Vrijdag 27 mrt 2015 - 00:09:33
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Ik geloof dat op het metrostation van Spijkenisse dat de lift pas komt zodra je beneden incheckt, en dat er dus geen hekjes staan. Kan iemand dit bevestigen?

Scheelt weer een hoop lelijke 'security-fences' en poortjes op de stations als ze dit zouden toepassen op de liften. Kan technisch niet moeilijk zijn, lijkt me.
Niet dat ik me er extreem druk over maak, maar het oogt in ieder geval in sommige situaties een stuk minder rommeliger op het station met poortjes en hekjes.

Is er al wat zeker over Schiphol, of daar nog poortjes komen? Want het is daar behoorlijk een stoelendans met de paaltjes. Dan stonden ze beneden, dan weer boven, dan zijn er boven weer een paar weggehaald en verplaatst....

Laatst bewerkt door aarclay op Vrijdag 27 mrt 2015 om 00:12:47

Choo choo.....

Vrijdag 27 mrt 2015 - 00:17:00
AlexH
AlexH
Wat er met Schiphol gaat gebeuren heb ik geen idee van.

In de Stationshal van Rotterdam CS is het ook zo'n gepruts met de poortjes en de lift. Middenin de hal staat opeens een lift die is afgesloten met poortjes eromheen.

Vrijdag 27 mrt 2015 - 06:50:43
mdeen
mdeen
Quote
ZJ37 (do 26 mrt 2015 22:11:16 somda.nl):

Jammer dat hiervoor eerst weer wat spoorcollega's in elkaar moeten worden gehengst om de poortjes versneld dicht te krijgen, maar goed, het is een begin.
Over welke incidenten spreek je dan?
Gisteren twee in het nieuws: een vrouw op het station van Deventer die een mobiel pinapparaat naar een NS-medewerker had gegooid. Ik kan het mis hebben, maar je bent nog niet ingecheckt c.q. bent nog voor de poortjes als je een kaartje wil kopen.
Een ander was iemand die aangesproken werd dat hij met zijn voeten op de bank zat. Hij zat in de trein en er wordt niet gesproken over een zwartrijder.

Hoe hadden poortjes hier geholpen?

Laatst bewerkt door mdeen op Vrijdag 27 mrt 2015 om 08:55:02

Vrijdag 27 mrt 2015 - 08:05:03
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Quote
AlexH (vr 27 mrt 2015 00:17:00 somda.nl):
In de Stationshal van Rotterdam CS is het ook zo'n gepruts met de poortjes en de lift. Middenin de hal staat opeens een lift die is afgesloten met poortjes eromheen.
Dat is de lift naar de hal van de metro, en daar staan inderdaad poortjes omheen.


Vrijdag 27 mrt 2015 - 10:13:08
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Quote
mdeen (vr 27 mrt 2015 06:50:43 somda.nl):
Quote
ZJ37 (do 26 mrt 2015 22:11:16 somda.nl):

Jammer dat hiervoor eerst weer wat spoorcollega's in elkaar moeten worden gehengst om de poortjes versneld dicht te krijgen, maar goed, het is een begin.
Over welke incidenten spreek je dan?
Gisteren twee in het nieuws: een vrouw op het station van Deventer die een mobiel pinapparaat naar een NS-medewerker had gegooid. Ik kan het mis hebben, maar je bent nog niet ingecheckt c.q. bent nog voor de poortjes als je een kaartje wil kopen.
Een ander was iemand die aangesproken werd dat hij met zijn voeten op de bank zat. Hij zat in de trein en er wordt niet gesproken over een zwartrijder.

Hoe hadden poortjes hier geholpen?
Natuurlijk niet. Ze kunnen nog zoveel maatregelen treffen, zo lang de volksmentaliteit in Nederland te wensen overlaat blijft geweld op stations en in treinen bestaan.

Donderdag 02 apr 2015 - 15:15:41
AlexH
AlexH
Vanaf gisteren (1 april 2015) zijn de poortjes op station Hm gesloten.

Vrijdag 03 apr 2015 - 23:52:56
AlexH
AlexH
Een aantal nieuwe data van de sluitingen van de poortjes:

22 april: Wp
30 april: Dvd
1 mei: Rtd
8 mei: Asdm
11 mei: Rtb
13 mei: Uto
26 mei: Rsd
3 juni: Dmnz
3 juni: Std
10 juni: Asdz
17 juni: Hvs
22 juni: Ztm
24 juni: Gd

Zaterdag 04 apr 2015 - 00:37:26
dlm4yjp
dlm4yjp
Flickr dlm4yjp
Quote
aarclay (vr 27 mrt 2015 00:09:33 www.somda.nl): Ik geloof dat op het metrostation van Spijkenisse dat de lift pas komt zodra je beneden incheckt, en dat er dus geen hekjes staan. Kan iemand dit bevestigen?

Scheelt weer een hoop lelijke 'security-fences' en poortjes op de stations als ze dit zouden toepassen op de liften. Kan technisch niet moeilijk zijn, lijkt me.
Niet dat ik me er extreem druk over maak, maar het oogt in ieder geval in sommige situaties een stuk minder rommeliger op het station met poortjes en hekjes.

Is er al wat zeker over Schiphol, of daar nog poortjes komen? Want het is daar behoorlijk een stoelendans met de paaltjes. Dan stonden ze beneden, dan weer boven, dan zijn er boven weer een paar weggehaald en verplaatst....
Schiphol Plaza zal een compleet andere indeling krijgen, dat is momenteel ook al aardig goed te zien aan de vele steigers en schuttingen rondom de mangaten. Ik meende dat je op een van de spandoeken aldaar het nieuwe plaza kan zien. Daarop zie je onderandere dat treinreizigers duidelijk gescheiden worden van het overige "verkeer".
Als ik het goed heb gezien komen er aan weerzijden van de lift, trap en/of rolbanen poortjes komen te staan en zal plaza een ruimere indeling krijgen.

Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.

Zaterdag 04 apr 2015 - 11:28:08
john2
john2
AlexH meld in zijn bericht dat onder andere op station Sittard de OV chippoortjes gesloten zullen worden. In een wand in de stationshal waar de poortjes staan zit een brede deur. Deze deur zal wel voor bijzondere gelegenheden zijn , dat die geopend kan worden. Aan de kant van het Limbrichterveld, onder andere richting parkeer garage, weet ik niet of hier een deur is. Aan deze kant kom ik niet. Weet niet of een deur op elk station is waar de poortjes gesloten zijn of worden. In Sittard zijn er ook bredere poortjes voor rolstoelers/kinderwagens.

Zaterdag 04 apr 2015 - 11:48:06
jorgo
jorgo
Dat laatste is natuurlijk overal waar poortjes staan.

Zaterdag 04 apr 2015 - 19:54:35
bert
bert
Quote
john2 (za 04 apr 2015 11:28:08 www.somda.nl): Aan de kant van het Limbrichterveld, onder andere richting parkeer garage, weet ik niet of hier een deur is.
Limbrichterveld zijde staan in de tunnel poortjes, waaronder één brede poort voor kinderwagens e.d. De brede deur die in de hal is dient als nooddeur in geval van calamiteiten. Alleen jammer dat die deur op slot zit en bij calamiteiten een sleutel natuurlijk veel te laat is. Verder is het voor doorlaten van schoonmaak machines e.d.

Zaterdag 04 apr 2015 - 21:18:58
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
dlm4yjp (za 04 apr 2015 00:37:26 www.somda.nl): Schiphol Plaza zal een compleet andere indeling krijgen, dat is momenteel ook al aardig goed te zien aan de vele steigers en schuttingen rondom de mangaten. Ik meende dat je op een van de spandoeken aldaar het nieuwe plaza kan zien. Daarop zie je onderandere dat treinreizigers duidelijk gescheiden worden van het overige "verkeer".
Als ik het goed heb gezien komen er aan weerzijden van de lift, trap en/of rolbanen poortjes komen te staan en zal plaza een ruimere indeling krijgen.
Toevallig was ik vanmiddag nog op Shl: aannemelijk vooruitlopend op de plaatsing van poortjes zijn de paaltjes daar inmiddels anders neergezet. Deze vormen nu een rechthoek rondom de toegangen naar de perrons.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zondag 05 apr 2015 - 11:25:50
john2
john2
Quote
bert (za 04 apr 2015 19:54:35 www.somda.nl):
Quote
john2 (za 04 apr 2015 11:28:08 www.somda.nl): Aan de kant van het Limbrichterveld, onder andere richting parkeer garage, weet ik niet of hier een deur is.
Limbrichterveld zijde staan in de tunnel poortjes, waaronder één brede poort voor kinderwagens e.d. De brede deur die in de hal is dient als nooddeur in geval van calamiteiten. Alleen jammer dat die deur op slot zit en bij calamiteiten een sleutel natuurlijk veel te laat is. Verder is het voor doorlaten van schoonmaak machines e.d.
In geval van een calamiteit is het natuurlijk jammer dat een sleutel veel te laat aanwezig, dit is dan het enigste nadeel. Hier tegenover staat als de deur niet afgesloten is, dat notoire zwartrijders kunnen smokkelen en zodoende weer als last zijn. Een oplossing dat een sleutel direct bij de hand is, is een afgesloten kastje met code met een sleutel erin. Moet dan wel een stevig kastje zijn wat tegen vandalisme bestand is.

Zondag 05 apr 2015 - 11:41:36
thom
thom
In geval van een calamiteit zijn alle poortjes open te zetten, dus in hoeverre is dat hek dan echt bedoeld voor calamiteiten?

Laatst bewerkt door thom op Zondag 05 apr 2015 om 11:42:03

Zondag 05 apr 2015 - 12:17:39
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Misschien als de poortjes niet opengemaakt kunnen worden als gevolg van een stroomstoring?

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Zondag 05 apr 2015 - 12:38:36
thom
thom
Die dingen hebben allemaal een backup batterij

Zondag 05 apr 2015 - 13:10:03
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
... of als er dingen het station in moeten die niet door de poortjes passen? Denk aan hoogwerkers, bevoorradingscontainers, hulpdiensten etc.

Zondag 05 apr 2015 - 13:11:57
ricohallo
ricohallo
Dat heeft @bert al gezegd.

Zondag 05 apr 2015 - 13:13:38
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Niet expliciet.

Maandag 06 apr 2015 - 14:38:06
thom
thom
Quote
bert (za 04 apr 2015 19:54:35 www.somda.nl): Verder is het voor doorlaten van schoonmaak machines e.d.

Maandag 13 apr 2015 - 10:43:51
john2
john2
Wethouder Deventer: Poortjes OV buiten stationshal. In artikel staat dat de betreffende wethouder zegt de poortjes op het perron. www.destentor.nl Een optie voor de stationstunnel vrij te houden voor voetgangers is de OV poortjes onderaan de trappen en bij de liften te plaatsen in de voetgangerstunnel. Op zo'n manier dat er nog een metertje of wat plaats is tussen trappen en liften.

Maandag 13 apr 2015 - 10:48:25
broek53
broek53
Jawel, dat hoor je in al dit soort gevallen. NS zou dat ook liever doen en sluit niet voor het plezier de passages af. De paar meter die je overhoudt, is echter niet genoeg voor de veiligheidsnormen, vooral bij roltrappen. Zet je de poortjes wel op de juiste minimumafstand, dan wordt de doorstroming door de tunnel teveel gehinderd.

Maandag 13 apr 2015 - 10:48:49
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
En wat als je over moet stappen naar het andere perron? Hetzelfde als in Hilversum (dus verplicht uit- en inchecken)? Lijkt me ook geen prettige oplossing.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Maandag 13 apr 2015 - 10:55:53
martijn
martijn
En als je nu al de drukte bij de trap ziet zodra er een drukke trein is aangekomen, laat staan 2 treinen in het geval van spoor 3/4, moet ik er niet aan denken om eerst door een fuik te moeten.

Maandag 13 apr 2015 - 13:48:50
dh3201
dh3201
Plus dat de reden waarom de poortjes nu versneld worden gesloten deels teniet wordt gedaan door delen van het station buiten de afsluitbare zone te houden.
Ik hoop niet dat het wachten is tot personeel in een open passage (op een station met gesloten poortjes) mishandeld wordt....

Shqiperise-lopers?

Maandag 13 apr 2015 - 15:37:50
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Personeel buiten de poortjes zal je toch altijd houden, ´tis immers wat onhandig om de loketten binnen het afgesloten gebied te hebben zitten
Sowieso, wat is er anders aan een personeelslid dat buiten de poortjes loopt op een volledig afgesloten station of een personeelslid dat dat doet op een station met poortvrije passage? Je kunt ze ook niet verplichten om in uniform uitsluitend binnen de poortjes pauze te houden toch

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 13 apr 2015 - 15:53:07
thom
thom
Buiten de poortjes zal de reden om contact te hebben als reiziger met een Hc veel kleiner zijn.
En een geweldspleging heeft meestal wel een aanleiding van bv een kaartcontrole oid.

Maandag 13 apr 2015 - 16:35:44
john2
john2
Personeel van NS en andere trein vervoerders zal ook van en naar hun huis adres met uniform gaan. Ik neem niet aan dat er op standplaatsen omkleed ruimtes zijn met kasten. Dan zou er een aparte Dames en Heren ruimte moeten zijn voor om te kleden.

Maandag 13 apr 2015 - 16:43:22
broek53
broek53
Er is toch geen oorlog aan de gang waarin men zich in de onderduik moet begeven buiten het eigen beschermde (?) territorium? Laten we wel de wal een beetje bij het schuurtje houden.

Maandag 13 apr 2015 - 16:56:14
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Alhoewel er zeker dergelijke incidenten en dreigingen voorkomen, lijkt het me niet verstandig om dat met poortjes op te gaan lossen Van een oorlog is gelukkig nog geen sprake.
Los daarvan worden aggresievelingen die de poortjes niet in komen ook boos (ja, dat gebeurt), en dus is de "oplossing" weer een nieuw probleem...

Maandag 13 apr 2015 - 17:32:02
john2
john2
Bewaking voor de poortjes zetten?

Maandag 13 apr 2015 - 17:40:09
M-BASS
M-BASS
Als dat de oplossing wordt, hadden ze de poortjes ook weg kunnen laten en die extra mensen gewoon inzetten in de trein. Zolang als ze in Den Haag niets doen om zwartrijders aan te pakken en zwaarder te straffen zodat het niet meer aantrekkelijk is, zal er weinig veranderen. Die poortjes kun je ook met zn 2- of 3en passeren, op 1 gescande kaart.

Maandag 13 apr 2015 - 17:44:58
john2
john2
Een stations agent op de grotere stations is te weinig. Zij of hij kan onmogelijk op alle perrons tegelijkertijd zijn. En bij een calamiteit is 1 persoon ook te weinig.

Maandag 13 apr 2015 - 20:35:46
AlexH
AlexH
Een situatie zoals het in Asdm is, lijkt me geen optie voor Dv. Dat wordt chaos op de perrons. Daarnaast is er nog een tunnel naast de stationstunnel waar voetgangers gebruik van kunnen maken.

Dinsdag 14 apr 2015 - 11:27:09
john2
john2
NS: OV-poortjes perrons Deventer niet mogelijk. Bron de Stentor. www.destentor.nl Door opstoppingen komt de veiligheid in geding. Dacht dat dit ook al in dit topic is aangehaald.

Laatst bewerkt door john2 op Dinsdag 14 apr 2015 om 11:28:29, reden: typfout herstelt

Dinsdag 14 apr 2015 - 18:46:29
bnv
bnv
Het zal wel niet meevallen een model te vinden dat een ieder gerecht doet.
En doorgaans is het toch meestal altijd weer NS die aan het langste eind trekt.

Nu de Gemeente Deventer zo graag de doorgang beschikbaar wil houden voor de traverse tussen de wijken en de stad:
Onderstaande optie heb ik voor Dv nog niet langs zien komen:

- Plaats aan beide kanten een aparte chip paal/poortje voor diegenen die de tunnel als doorgang willen gebruiken.
- Dit is dan een gemeente chip paal/poortje. Deze wordt geëxploiteerd door de gemeente
- De gemeente vraagt vergunning aan voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van deze beide palen aan bij NS en/of treft een zakelijke overeenkomst voor....enz.
- De gemeente betaalt een gebruiksvergoeding aan NS voor deze palen;
- De gemeente treft een financiële verhouding met NS over de kosten van gebruik enz.
- De gemeente stelt transitkaarten beschikbaar aan de bevolking als abonnement of los. Voordeel is geen drukte bij de automaten voor losse transitkaartjes door NS af te geven. De automaten zijn dan alleen bestemd voor OV reizigers.
- Het tarief van de transitkaartjes wordt bepaald door de kosten van exploitatie en kan kostendekkend zijn, neergelegd in het tarief, of men vraagt aan de kaarthouder een bijdrage in de kosten van exploitatie.
- Om vervelende lieden buiten de deur te houden, vooral 's avonds laat en 's nachts, kunnen die gemeente chip palen/poortjes gesloten blijven bijvoorbeeld van 's avonds tien tot 's ochtends zes. Na/voor die tijd omlopen via de Brinkgreverweg of de Hoge Hondstraat.
- De OV poortjes kunnen gewoon gesloten blijven en alleen gebruikt worden voor OV reizigers.
- De OV chip palen blijven dan permanent gewoon in gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

Al met al: gescheiden exploitatie/beheer. Wellicht stelt de gemeente op het standpunt dat de doorgang ten alle tijde gratis moet zijn, maar een bijdrage kan een drempel zijn om vervelende lieden buiten de deur te houden en er op deze wijze toch faciliteiten voor de bevolking beschikbaar te stellen. NS doet concessie door deze optie in te willigen en de gemeente doet een concessie door de exploitatie van de chip paal/poortje op zich te nemen
Waar een wil is, is een weg, de gemeente wil dat en betaalt er dan maar voor.

Dinsdag 14 apr 2015 - 18:55:58
funtrucker
funtrucker
Quote
john2 (ma 13 apr 2015 16:35:44 www.somda.nl): Personeel van NS en andere trein vervoerders zal ook van en naar hun huis adres met uniform gaan. Ik neem niet aan dat er op standplaatsen omkleed ruimtes zijn met kasten. Dan zou er een aparte Dames en Heren ruimte moeten zijn voor om te kleden.
Sterker nog, omkleedruimtes kastruimtes douches gebedsruimtes, alles is aanwezig.
Zelfs een toilet...

Dinsdag 14 apr 2015 - 19:08:04
mren
mren
Quote
bnv (di 14 apr 2015 18:46:29 www.somda.nl): Het zal wel niet meevallen een model te vinden dat een ieder gerecht doet.
Het zou al schelen als niet iedere reiziger als potentiële zwartrijder wordt gezien. Ik maak in Dv nogal eens de overstap Es-Dv-Ht om extra in/uitchecken bij Syntus te ontlopen (zeker als me dat door dalvrijtariefgrens extra gaat kosten) en verlaat dan vaak het station om bij de Plus wat te halen (vers sap). Dat zou in dit model weer een potentiële tariefgrens kunnen zijn om me op het station vast te houden. Overstappen van/naar spoor 1 via een poortjesmuur zoals op Hvs is dan ook volslagen ongewenst omdat je dan bij overschrijding tariefgrens extra moet dokken voor de zelfde reis.

Dinsdag 14 apr 2015 - 19:31:18
Roy
Roy
De tunnel is ook niet zo breed dat je hem kan opsplitsen. Je zit met poortjes boven sowieso met de lift, die moet dan ook aangepast worden.

De tunnel is sowieso te smal. 'S ochtends sta ik regelmatig in de file, ook op de trap en de poortjes. Perron 3/4 is breed genoeg om die reizigers op te vangen, rechts en links van de trap. Vanaf de trap opgang tot aan de kiosk. Perron 1 is wel smal en poortjes zouden hier lastig passen, wel zou je eventueel zoveel mogelijk ic's op 3/4 kunnen plannen. Anders kan je poortjes plaatsen beneden voor de Ako, het zou dan wel wenselijk zijn om die gang iets breder te maken. Ako terug verhuizen naar perron 3/4.

Laatst bewerkt door Roy op Dinsdag 14 apr 2015 om 19:33:14

Dinsdag 14 apr 2015 - 21:07:34
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
@mren, als je binnen bepaalde tijd weer incheckt zou dat als overstap gezien moeten worden, en als door gaan de reis.
Anders moet je bij bijv Hvs ook 2x opstaptarief betalen.

Overigens wat is het nut van speciale gemeentelijke transit poortjes zoals hier boven voorgesteld, de ovchip heeft deze mogelijkheid al je incheck te annuleren. Je zou een door gemeente verstrekte passage pas net zo goed op ns poortjes laten werken.

Dinsdag 14 apr 2015 - 21:47:12
thom
thom
Quote
bnv (di 14 apr 2015 18:46:29 somda.nl): ...
Onderstaande optie heb ik voor Dv nog niet langs zien komen:

- Plaats aan beide kanten een aparte chip paal/poortje voor diegenen die de tunnel als doorgang willen gebruiken.
- Dit is dan een gemeente chip paal/poortje. Deze wordt geëxploiteerd door de gemeente
- De gemeente vraagt vergunning aan voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van deze beide palen aan bij NS en/of treft een zakelijke overeenkomst voor....enz.
- De gemeente betaalt een gebruiksvergoeding aan NS voor deze palen;
- De gemeente treft een financiële verhouding met NS over de kosten van gebruik enz.
- De gemeente stelt transitkaarten beschikbaar aan de bevolking als abonnement of los. Voordeel is geen drukte bij de automaten voor losse transitkaartjes door NS af te geven. De automaten zijn dan alleen bestemd voor OV reizigers.
- Het tarief van de transitkaartjes wordt bepaald door de kosten van exploitatie en kan kostendekkend zijn, neergelegd in het tarief, of men vraagt aan de kaarthouder een bijdrage in de kosten van exploitatie.
- Om vervelende lieden buiten de deur te houden, vooral 's avonds laat en 's nachts, kunnen die gemeente chip palen/poortjes gesloten blijven bijvoorbeeld van 's avonds tien tot 's ochtends zes. Na/voor die tijd omlopen via de Brinkgreverweg of de Hoge Hondstraat.
- De OV poortjes kunnen gewoon gesloten blijven en alleen gebruikt worden voor OV reizigers.
- De OV chip palen blijven dan permanent gewoon in gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

Al met al: gescheiden exploitatie/beheer. Wellicht stelt de gemeente op het standpunt dat de doorgang ten alle tijde gratis moet zijn, maar een bijdrage kan een drempel zijn om vervelende lieden buiten de deur te houden en er op deze wijze toch faciliteiten voor de bevolking beschikbaar te stellen. NS doet concessie door deze optie in te willigen en de gemeente doet een concessie door de exploitatie van de chip paal/poortje op zich te nemen
Waar een wil is, is een weg, de gemeente wil dat en betaalt er dan maar voor.
En je vind dat het er dan makkelijker op wordt?

Ik denk dat de gemeente over zoiets ingewikkelds geen moment nadenkt, en dat is naar mijn idee nogwel terecht ook...

Dinsdag 14 apr 2015 - 21:47:43
mren
mren
Quote
jor[D]1 (di 14 apr 2015 21:07:34 www.somda.nl): @mren, als je binnen bepaalde tijd weer incheckt zou dat als overstap gezien moeten worden, en als door gaan de reis.
Volgens mij klopt dit niet. Stel, ik check met DalVrij in Enschede in om 15:40, neem de IC van 15:45, stap om 16:30 in Dv over. Uitchecken OK, gratis reis. Als ik vervolgens weer incheck -als is het binnen een minuut- om naar een ander perron te gaan, begin ik volgens mij toch écht tegen vol tarief te reizen.

Dinsdag 14 apr 2015 - 22:00:26
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Het klopt wel, maar alleen als je binnen dezelfde tariefsperiode blijft Met TrajectVrij lijkt het trouwens weer net anders te werken: als je daarmee een rondreis maakt waarop Dv het verste punt is op je reis dan levert daar uit- en inchecken een breuk in je degressie op.
(Zelf gehad met Amf-Asd-Zl-Wdn-Apd-Amf: met inchecken zie je steeds een overstap, maar in de backoffice werd het verwerkt als reis Amf-Wdn via Asd/Zl + een reis Wdn-Amf waardoor je voor dat laatste stukje meer betaald)

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 15 apr 2015 - 16:10:00
kleine_man
kleine_man
Quote
mren (di 14 apr 2015 19:08:04 www.somda.nl):
Quote
bnv (di 14 apr 2015 18:46:29 www.somda.nl): Het zal wel niet meevallen een model te vinden dat een ieder gerecht doet.
Het zou al schelen als niet iedere reiziger als potentiële zwartrijder wordt gezien. Ik maak in Dv nogal eens de overstap Es-Dv-Ht om extra in/uitchecken bij Syntus te ontlopen (zeker als me dat door dalvrijtariefgrens extra gaat kosten) en verlaat dan vaak het station om bij de Plus wat te halen (vers sap). Dat zou in dit model weer een potentiële tariefgrens kunnen zijn om me op het station vast te houden. Overstappen van/naar spoor 1 via een poortjesmuur zoals op Hvs is dan ook volslagen ongewenst omdat je dan bij overschrijding tariefgrens extra moet dokken voor de zelfde reis.
Waarbij ook nog eens het recht om de treinreis op een logische plaats te onderbreken geschonden wordt. Of is dat recht ook al stilletjes geschrapt......?

Het zijn nogal draconische maatregelen voor ongeveer 3% van de reizigers. Alleen om de NS in potentie die conducteur af te kunnen schaffen.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Woensdag 15 apr 2015 - 16:14:36
sjoerd
sjoerd
Dat laatste heb ik wel eens gehoord, maar dat is voorlopig niet aan de orde, lijkt mij. Of gaan we net zo redeneren als bij wissels: wat er niet is, kan ook niet stuk? Zullen we ter zake blijven?

Woensdag 15 apr 2015 - 16:58:04
john2
john2
Quote
mren (di 14 apr 2015 21:47:43 www.somda.nl):
Quote
jor[D]1 (di 14 apr 2015 21:07:34 www.somda.nl): @mren, als je binnen bepaalde tijd weer incheckt zou dat als overstap gezien moeten worden, en als door gaan de reis.
Volgens mij klopt dit niet. Stel, ik check met DalVrij in Enschede in om 15:40, neem de IC van 15:45, stap om 16:30 in Dv over. Uitchecken OK, gratis reis. Als ik vervolgens weer incheck -als is het binnen een minuut- om naar een ander perron te gaan, begin ik volgens mij toch écht tegen vol tarief te reizen.
Voor het geval van om checken van vol tarief naar dal tarief moet er toch op een station met gesloten poortjes, poortjes op de perrons staan voor om te checken, ook van de NS naar een regionaal vervoerder en omgekeerd.

Woensdag 15 apr 2015 - 17:13:04
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Overstapmeubels (de paaltjes op het perron) zijn voor wisselen van vervoerder, niet voor wisselen van tarief.

Woensdag 15 apr 2015 - 21:42:42
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Haha, ik heb het NS-paaltje van het overstapmeubel op station Apd vaak genoeg gebruikt om te wisselen van VDU-abo naar WeekendVrij (met 2 verschillende chipkaarten), zelfs door even de IC uit te wandelen en daarna gelijk weer in te stappen.

Zolang het systeem zo dom is dat je reizigers verplicht om in- en uit te checken bij het wisselen van vervoerder, kunnen we ook profiteren van de voordelen ervan .

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Donderdag 16 apr 2015 - 11:07:03
john2
john2
Met 2 verschillende OV chipkaarten zal het wel lukken, maar het gaat om dit te doen met 1 OV chipkaart. Denkelijk is het systeem hier even dom mee.

Donderdag 16 apr 2015 - 14:34:06
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Het systeem gaat er vanuit dat je de hele rit hetzelfde tarief betaalt. Onderweg omchecken is in principe niet nodig zolang je met 1 vervoerder reist.

Dat het soms voordelig is om het toch te doen is wat anders.

Laatst bewerkt door reisthijs op Donderdag 16 apr 2015 om 14:35:27

Donderdag 16 apr 2015 - 18:11:57
AlexNL
AlexNL
Quote
john2 (do 16 apr 2015 11:07:03 www.somda.nl): Met 2 verschillende OV chipkaarten zal het wel lukken, maar het gaat om dit te doen met 1 OV chipkaart. Denkelijk is het systeem hier even dom mee.
Het systeem kijkt bij inchecken naar welk product van toepassing is, op basis van een prioriteitenlijstje. Ik heb Dal Vrij, maar ik heb ook nog een voordeelurenabonnement. Toen ik m'n OVC kwijt was heb ik een tijdelijk vervangend product aangevraagd, en dat op m'n kaart gezet waar ook al Dal Vrij op staat.

Checkte ik in tijdens de daluren, dan reisde ik gratis. In de ochtendspits betaalde ik vol tarief, in de avondspits reisde ik vrolijk met 40% korting.

Vrijdag 17 apr 2015 - 12:03:27
john2
john2
Dan is de bewoording dom een beetje verkeerd gekozen. Ik had beter kunnen zeggen dat je het systeem kunt omzeilen door eerst uit te checken en dan weer in checken. Als je een tijdelijk vervangend product aanvraagt moet hier dan ook voor betaald worden? Zo ja, dan is AlexNL dubbel geld kwijt. Ik meende dat je bij zoek raken van je OV chipkaart een vervangende OV chipkaart kreeg met dezelfde producten er op als de zoek geraakte kaart. Misschien dat men dan naar de service balies van de voerders moet gaan voor de producten die men per vervoerder op de kaart had staan. Of worden deze producten automatisch op de toegestuurde OV chipkaart gezet? Misschien alleen bij de vervoerder waar je een OV chipkaart bij heb.

Woensdag 22 apr 2015 - 07:54:43
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (22 april) zijn de poortjes op station Wp gesloten.

Woensdag 22 apr 2015 - 09:55:33
NS1707
NS1707
Flickr nsbodegraven
En vanmorgen was op het nieuws ook te zien dat Hoorn ten dupe is, de bloemenzaak heeft het zwaarder gekregen sinds 45 jaar.

Woensdag 22 apr 2015 - 12:13:36
sfj
sfj
Bloemenzaak heeft een tweede vestiging geopend in het centrum die ook langer open is. Kwestie van tijd voordat de stationsvestiging verdwijnt.

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Woensdag 22 apr 2015 - 12:36:59
john2
john2
Hopelijk is deze tweede vestiging dan in de buurt van het station van Hoorn.

Woensdag 22 apr 2015 - 21:10:49
michaben
michaben
Op Rtd zag ik vandeweek ook allemaal zuilen op de perrons staan met iets van "Overstappen" erop. Waarvoor zijn deze? Er komen in Rtd geen andere vervoerders waar je apart voor moet inchecken, alleen de Thalys en Benelux waarvoor je juist niet moet inchecken, maar daarvoor stonden er al aparte paaltjes.

Woensdag 22 apr 2015 - 21:16:53
sfj
sfj
Voor omreizen zou ik het wel chique vinden, dat mislukt qua overstappen vaak omdat je eerst zowat het station uit moet en dan weer terug (voormalige via- en rondreis tickets)

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Woensdag 22 apr 2015 - 21:33:39
AlexH
AlexH
Dit is juist voor de reizigers uit de Thalys of België met de IC Brussel. Als ze dan een kaartje hebben gekocht tot aan Rtd, kunnen ze met een OV-Chipkaart verder reizen in Nederland zonder eerst naar beneden te hoeven.

Woensdag 22 apr 2015 - 21:44:25
michaben
michaben
Ik had het idee dat er daarvoor al paaltjes stonden bij de perrons waar die treinen stopten. Of is dit nu de definitieve oplossing hiervoor. De term 'overstappen' is misschien een beetje verwarrend hier, want je stapt niet over met je ov-chipkaart zoals bij 'normale' overstapzuilen, maar je checkt juist geheel in of uit en gaat van/naar papieren kaartje.

Donderdag 23 apr 2015 - 10:00:11
jorgo
jorgo
Het Sittardse 'interwijkprobleem':
www.1limburg.nl

Vrijdag 24 apr 2015 - 10:21:33
daniel81
daniel81
Quote
michaben (wo 22 apr 2015 21:10:49 somda.nl): Op Rtd zag ik vandeweek ook allemaal zuilen op de perrons staan met iets van "Overstappen" erop. Waarvoor zijn deze? Er komen in Rtd geen andere vervoerders waar je apart voor moet inchecken, alleen de Thalys en Benelux waarvoor je juist niet moet inchecken, maar daarvoor stonden er al aparte paaltjes.
Misschien een domme vraag, maar wat gebeurt er als je als binnenlandse reiziger al op het perron uitcheckt en dan het station uit wilt lopen? Check je dan bij het poortje bij de ingang opnieuw uit, opnieuw in, gebeurt er niks....?

Vrijdag 24 apr 2015 - 11:03:26
john2
john2
Voor een voorbeeld te noemen. In Sittard staan er geen checkpaaltjes meer op her perron. Dus hier speelt her genoemde probleem van daniel81 zich niet. In Roermond, Heerlen en Maastricht staan nog wel checkpaatjes op de perrons omdat men hier kan om checken van NS naar Veolia en omgekeerd. Maar genoemde stations zijn nog niet afgesloten met poortjes. Blijft bij mij de vraag zoals daniel81 stelt. Wat gebeurt er als men op een perron uitcheckt als bijvoorbeeld de genoemde stations met poortjes afgesloten zijn en men al uitcheckt op een perron bij een vervoerder en dan uit het betreffende station wilt? Dan zal er toch bij een station met meerdere vervoerders, meerdere uitcheck mogelijkheden moeten zijn van de vervoerders die dat station aandoen.

Vrijdag 24 apr 2015 - 11:08:59
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Waarschijnlijk net als de gecombineerde metro/trein station in Amsterdam.
Poortjes van beide vervoerders plaatsen. In Duivendrecht heeft men nu een briefje op het overstapmeubel gehangen met de melding dat de poortjes binnenkort dicht gaan. M.a.w. niet daar uitchecken, maar bij de poortjes van de vervoerder.

Uitchecken zonder inchekc kost het opstaptarief:

Mocht een reiziger zich vergeten zijn in te checken op een station met paaltjes, moet deze reiziger nog wel in staat worden geacht door het poortje te komen door uit te checken en men weet dan niet waar u bent geweest en wordt er dus 20 euro afgeschreven.
forum.ns.nl

Vrijdag 24 apr 2015 - 11:29:31
john2
john2
De 20 euro zal wel zijn zonder abonnement, met abonnement zal het 10 euro zijn. Via de link forum.ns.nl las ik dat er een coulance regeling bestaat dat men de 20 of 10 euro kan terug vragen.

Vrijdag 24 apr 2015 - 12:17:49
dh3201
dh3201
Hmm, schiet mij de volgende case te binnen:
Reiziger komt aan op zo'n gesloten Multi vervoerder station en is van plan over te stappen.
Naar de overstappalen lopen.
Uitchecken bij de aankomende vervoerder.
Inchecken bij de nieuwe vervoerder, lukt niet.
Saldo te laag, bankrekening leeg, dus dan maar besluiten om te gaan lopen (of liften, althans niet met het OV verder te reizen).
Dus dan ben je nog eens 10 of 20 euro kwijt om het station te kunnen verlaten via de gesloten poortjes?

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 24 apr 2015 - 12:55:02
john2
john2
Er staan NS automaten binnen de gesloten poortjes gedeelte waar men kan opladen voordat men uitcheckt. Hier kan men bij onvoldoende saldo de ov chipkaart kan opladen.

Vrijdag 24 apr 2015 - 13:58:06
dh3201
dh3201
Ook als je onvoldoende banksaldo hebt en geen cash op zak?
Of je ontdekt dat je je bankpas niet bij je hebt.

Laatst bewerkt door dh3201 op Vrijdag 24 apr 2015 om 13:59:06

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 24 apr 2015 - 14:16:39
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Dan druk je op de info zuil of hop je achter iemand anders aan. Lijkt me wel het extreme geval, als je zonder centen reist. Niet echt een realistisch scenario.

Vrijdag 24 apr 2015 - 14:47:10
treinfan
treinfan
Hoe kan je geld kwijtraken op je kaart als je niet genoeg geld hebt om in te checken? Sorry hoor, maar dit is echt te ver gezocht.


Vrijdag 24 apr 2015 - 14:51:09
ZJ37
ZJ37
Waarom ondenkbaar? Na een reis van Ehv naar Gn kan het saldo best ontoereikend zijn voor het laatste stukje met de andere vervoerder.

Vrijdag 24 apr 2015 - 14:55:11
daniel81
daniel81
Of terug naar mijn vraag (even van dezelfde plaatsen uitgaande):
Als je dus bij de overstapzuil bent uitgecheckt en daar is je reis Ehv-Gn afgeschreven, dan is het heel goed denkbaar dat je niet meer genoeg saldo hebt om bij de uitcheckpoortjes in te kunnen checken om eruit te mogen (volgt u het nog?)

Vrijdag 24 apr 2015 - 14:55:49
ZJ37
ZJ37
Allemaal over nagedacht. Toch?

Vrijdag 24 apr 2015 - 15:34:58
dh3201
dh3201
Precies, zoals ZJ37 en daniel81 het verwoorden bedoel ik mijn case.

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 24 apr 2015 - 15:38:55
tochjo
tochjo
Quote
ZJ37 (vr 24 apr 2015 14:55:49 somda.nl): Allemaal over nagedacht. Toch?
Over de geschetste situatie (check-uit bij paal gevolgd door gesloten poortje) is bij NS in ieder geval wel nagedacht. Pagina 9 van www.ns.nl geeft aan dat in dat geval een NS-poortje gewoon opent en geen extra saldo afschrijft.

Vrijdag 24 apr 2015 - 16:01:13
daniel81
daniel81
Ha, dat zocht ik. Dank

Vrijdag 01 mei 2015 - 05:37:30
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (1 mei 2015) zijn de poortjes op station Rtd gesloten.

Maandag 04 mei 2015 - 10:07:03
kleine_man
kleine_man
En nu al begint het geklaag. Mensen schijnen gewoon over de poortjes heen te springen. Tot zo ver de zwartrijders buiten de houden.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Maandag 04 mei 2015 - 10:16:59
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Met alle respect voor de ontwikkelaars, maar dit hadden ze toch kunnen verwachten? Ik wil niet aanmoedigen om zwart te rijden, maar de lage poortjes spring je met een minimaal hupsje overheen en de grote poortjes kun je op een kinderlijk eenvoudige manier open duwen. Waarom is iedereen nu ineens zo verbaasd?


Maandag 04 mei 2015 - 11:17:46
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Ik ben benieuwd of ze er dan ook wat aan gaan doen, of zouden ze er 24/7 een bewakingsmannetje neer gaan zetten om boetes uit te schrijven?

Je zou bijna geneigd zijn om stekels op de poortjes te lassen, maar omwille van de veiligheid zou dit vast niet mogen.

Choo choo.....

Maandag 04 mei 2015 - 11:46:00
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Je ziet dat een mannetje neer zetten geen zin heeft: er staat personeel zat, maar die kunnen (of in een enkel geval willen) er niet snel genoeg achter aan lopen.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Maandag 04 mei 2015 - 11:58:49
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Portofoonverbinding, twee mannetjes en een strategische opstelling moet dan wel helpen.

Laatst bewerkt door aarclay op Maandag 04 mei 2015 om 12:14:03

Choo choo.....

Maandag 04 mei 2015 - 12:10:44
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Euhm, nee... Je gelooft iets teveel in de goedheid van de mens in dit geval.

Maandag 04 mei 2015 - 12:24:48
broek53
broek53
Ja, en dat bij elke rij poortjes in het land. Dan kun je echt beter de in- en uitgangscontrole weer invoeren - lijkt het ook nog een tikkeltje minder op een politiestaat.

Laatst bewerkt door broek53 op Maandag 04 mei 2015 om 13:02:01

Maandag 04 mei 2015 - 12:54:24
AlexH
AlexH
Ze hadden net zoals in Wd en alle andere stations behalve Rtd, Dt en Bd hoge poortjes moeten doen waar je niet overheen kunt springen. Daarnaast moet er het een en ander steviger gemaakt worden zodat je hem niet zo makkelijk meer open kunt duwen.

Maandag 04 mei 2015 - 14:02:19
Frontier
Frontier
Zij die werkelijk denken dat poortjes notoire zwartrijders tegenhouden zijn het toppunt van naïviteit. Het is weggegooid geld, wat beter besteed had/kan worden aan extra personeel IN de treinen.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Maandag 04 mei 2015 - 18:46:00
didam2009
didam2009
ik heb een idee neem automatische bouwhekken daar kunnen ze ziet over heen.

Groeten uit het weinig spoorse Montferland

Maandag 04 mei 2015 - 19:28:08
mren
mren
Quote
AlexH (ma 04 mei 2015 12:54:24 www.somda.nl): Ze hadden net zoals in Wd en alle andere stations behalve Rtd, Dt en Bd hoge poortjes moeten doen waar je niet overheen kunt springen. Daarnaast moet er het een en ander steviger gemaakt worden zodat je hem niet zo makkelijk meer open kunt duwen.
Los van de discussies of poortjes überhaupt helpen tegen zwartrijders: bij dergelijke ontwerpen heeft de architect van het station de nodige inbreng. Als hij hoge poortjes niet vindt passen bij het ontwerp, zou hij voor de rechter met enige kans gelijk krijgen. 'Leukste' voorbeeld hiervan vind ik een architect die een zaak aanspande tegen een gemeente die een bushokje op een plein liet plaatsen waardoor het zicht op zijn ontwerp niet optimaal was. Weet helaas niet meer wat de uitspraak was in deze zaak.

Maandag 04 mei 2015 - 21:45:02
bnv
bnv
Quote
broek53 (ma 04 mei 2015 12:24:48 www.somda.nl): Ja, en dat bij elke rij poortjes in het land. Dan kun je echt beter de in- en uitgangscontrole weer invoeren - lijkt het ook nog een tikkeltje minder op een politiestaat.
En het is zo ongeveer net 50 jaar geleden dat de in/uitgangscontrole is afgeschaft. Ik schat ergens zo rond 1964/1965. Die grijze hokjes met er in de mannetjes nog in die zwarte NS uniformen.
Toen schafte men het af en nu voeren we het weer in.

Maar....ach...........tja, wat verschilt 1965 eigenlijk in dit opzicht van 2015?

Maandag 04 mei 2015 - 21:47:09
mren
mren
Personeelskosten vooral.

Maandag 04 mei 2015 - 21:49:56
bnv
bnv
En die OV Politiemannen, ze staan er in de buurt als een soort ME van NS, doen het dan zeker allemaal gratis.

Maandag 04 mei 2015 - 22:44:38
roja
roja
Dit heb ik al lang zien aankomen, het is op de stations en in de treinen een grote smeerboel en het gedrag van menig reiziger stoort mij mateloos. Over plezierig reizen gesproken. Tevens is het gezag ook ver te zoeken.

Dinsdag 05 mei 2015 - 12:59:55
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Quote
Frontier (ma 04 mei 2015 14:02:19 www.somda.nl): Zij die werkelijk denken dat poortjes notoire zwartrijders tegenhouden zijn het toppunt van naïviteit. Het is weggegooid geld, wat beter besteed had/kan worden aan extra personeel IN de treinen.
De poortjes zullen hoogstens de "spontane" zwartrijder tegenhouden, de notoire zwartrijders zullen er toch wel overheen springen, achter andere reizigers aan wandelen of op één van de 320 stations zonder poortjes instappen. Het vervelende is ook dat de notoire zwartrijders ook de meeste problemen veroorzaken.

De meest efficiënte methode om het zwartrijden terug te dringen is de trefkans HC fors omhoog brengen. Zolang je moeiteloos een groot deel van het land kunt bereizen en slechts zelden gecontroleerd wordt, is het zwartrijden lonend en zullen mensen er gebruik van maken. Afgelopen zaterdag een reisje Ledn-Shl-Rtd-Ddr-Sdt-Ddr-Gv-Ledn-Ldl gemaakt en nota bene alleen bij Arriva tussen Ddr-Sdt en terug gecontroleerd door de steward.

Je kunt nog zoveel technische oplossingen verzinnen, zolang een groot deel van de NS HC's in de 1e klas of onbediende cabine zit te niksen ga je het probleem niet oplossen.

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Woensdag 06 mei 2015 - 12:21:12
AlexH
AlexH
www.telegraaf.nl

Hogere poortjes. Dacht dat ik al zoiets zei

Woensdag 06 mei 2015 - 13:04:23
mren
mren
Waarom meent de TK dat ze hier überhaupt iets over te zeggen heeft?

Woensdag 06 mei 2015 - 13:19:09
bloemkool
bloemkool
Misschien omdat het de veiligheid in de (semi)-publieke ruimte raakt. Maar ik heb de indruk dat politieke bemoeienis geen oplossing brengt in dit dossier.

Woensdag 06 mei 2015 - 13:52:51
broek53
broek53
Quote
mren (wo 06 mei 2015 13:04:23 www.somda.nl): Waarom meent de TK dat ze hier überhaupt iets over te zeggen heeft?
Het is een onbetwistbaar feit dat de TK zich sinds het op papier verzelfstandigen van de NS nog nooit zoveel bemoeid heeft met de bedrijfsvoering van diezelfde NS. In die zin is het verzelfstandigen volledig mislukt.

Woensdag 06 mei 2015 - 14:14:29
Arjan73
Arjan73
Inderdaad. NS kan de verantwoordelijkheid niet aan om zelfstandig besluiten te nemen.
Wie verzint er nou toegangspoortjes die zo laag zijn dat men er zo overheen kan springen?

Het gevolg van deze poortjes tot nu toe is dat de goedwillende reiziger eerder van huis moet om zodoende tijdig de barrière van poortjes te overwinnen en de kwaadwillende kan onder het mom van vrijheid gaan en slaan waar hij maar wil.

Woensdag 06 mei 2015 - 14:19:49
broek53
broek53
Dat hoort nou net bij een verzelfstandiging. Dat je verder allerlei frustraties hebt over de poortjes (je moet inderdaad wel 20 milliseconde eerder van huis0 is prima, maar ook daar heeft de TK niets mee te maken.

Laatst bewerkt door broek53 op Woensdag 06 mei 2015 om 14:21:13

Woensdag 06 mei 2015 - 14:21:07
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Quote
Arjan73 (wo 06 mei 2015 14:14:29 www.somda.nl): Inderdaad. NS kan de verantwoordelijkheid niet aan om zelfstandig besluiten te nemen.
Wie verzint er nou toegangspoortjes die zo laag zijn dat men er zo overheen kan springen?.
Hoge poortjes verstoren het ruimtelijke effect van de stationshal zou ik denken.
Waarschijnlijk de wens van de architect maar het blijkt dat ruimtelijke vormgeving en veiligheid met elkaar botsen.

Woensdag 06 mei 2015 - 14:31:59
dh3201
dh3201
Ben benieuwd wie er aan het kortste eind gaat trekken, de Tweede Kamer of de architect...

Shqiperise-lopers?

Woensdag 06 mei 2015 - 15:29:53
sjoerd
sjoerd
Quote
Arjan73 (wo 06 mei 2015 14:14:29 www.somda.nl): Inderdaad. NS kan de verantwoordelijkheid niet aan om zelfstandig besluiten te nemen.
Wie verzint er nou toegangspoortjes die zo laag zijn dat men er zo overheen kan springen?

Het gevolg van deze poortjes tot nu toe is dat de goedwillende reiziger eerder van huis moet om zodoende tijdig de barrière van poortjes te overwinnen en de kwaadwillende kan onder het mom van vrijheid gaan en slaan waar hij maar wil.
Die poortjes staan daar om dezelfde reden als waarom jij een slot hebt op je voordeur. Je moet er iets vroeger voor weg maar dan heb je ook wat! En kan jij nu ook niet zelfstandig beslissen over jouw huishouding?
Je verdiepen in de redenen kan geen kwaad. Dan kun je snel vinden dat de architect dat mooier vond. Met snel oordelen kom je meestal niet ver.

Woensdag 06 mei 2015 - 15:32:01
sjoerd
sjoerd
Quote
dh3201 (wo 06 mei 2015 14:31:59 www.somda.nl): Ben benieuwd wie er aan het kortste eind gaat trekken, de Tweede Kamer of de architect...
De Tweede Kamer krijgt zeker geen gelijk. De architect wordt wel eens vaker genegeerd. Anders zouden we nog steeds Romeinse gebouwen hebben.

Laatst bewerkt door sjoerd op Woensdag 06 mei 2015 om 15:33:26

Woensdag 06 mei 2015 - 15:38:39
mren
mren
Nog een kleine zijstap: oa in NRC/H van gisteren verklaarde woordevoerder Trinthamer dat 'poortjesspringers' een boete van €90 krijgen, al dan niet verhoogd met €35 voor het niet hebben van een geldig vvb. Iemand die weet waar de eerstgenoemde boete op gebaseerd is? Niet zozeer het bedrag als wel welke overtreding nu precies wordt bestraft? Ik kan me immers een situatie voorstellen waarbij een reiziger met een geldig vvb over een poortje springt; per ongeluk uitgecheckt bij paal op het perron, of men komt voor een ritje met de SSN en heeft daarvoor een geldig kaartje.

Woensdag 06 mei 2015 - 16:18:34
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Als je perongeluk op het perron uitcheckt kan je gewoon door het poortje heen door opnieuw uit te checken. Daarbij wordt dan geen extra saldo afgeschreven.
En bij het voorbeeld van de SSN-rit is het de bedoeling dat er keycards uitgedeeld worden aan de reizigers die een kaartje voor die rit hebben.

En veel andere opties heb je niet om met een geldig VVB over poortjes te springen, want bv. een AltijdVrij is pas een geldig VVB als je een checkin hebt.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 06 mei 2015 - 16:35:35
mren
mren
Maar -los van de voorbeelden- waarop is die boete dan gebaseerd?

Woensdag 06 mei 2015 - 17:09:13
sjoerd
sjoerd
Het zich wederrechtelijk verschaffen van toegang tot een plek die niet vrij toegankelijk is zonder zich te kwijten van gestelde verplichtingen?

Woensdag 06 mei 2015 - 17:13:06
Frontier
Frontier
Hoge poortjes, ja dat zal vast helpen. Zodra die er staan kunnen ze weer vrolijk nieuwe beelden maken van mensen die illegaal de poortjes passeren, echter zullen ze ditmaal vlug achter anderen aan glippen. Het enige wat écht helpt is een structureel hoge controle/pakkans in de trein zelf, maar kennelijk is men te naïef en/of te gierig om dat in te zien tot op heden.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Woensdag 06 mei 2015 - 17:20:29
sfj
sfj
Die hoge poortjes werken ook niet hoor, zie er hier op Hoorn Kersenboogerd in een half uur wachten soms wel 10 overheen zwaaien.

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Woensdag 06 mei 2015 - 18:13:50
umbusko
umbusko
In Zuid-Frankrijk heb ik wel eens meegemaakt dat midden op de dag de stoptrein bestormd werd door een team van een stuk of 12 controleurs: 6 naar boven, 6 naar beneden en steeds 3 van de ene kant en 3 van de andere. Geen kans om te ontsnappen en heel slechte kansen als je begint te dreigen of vechten. Als je dat een paar keer gebeurt, leer je het zwartrijden vanzelf wel af.
De andere kant is natuurlijk wel dat zoiets voor de gewone passagier erg drastisch en misschien ook wel bedreigend en ongemakkelijk kan zijn. Toch zou je zoiets kunnen overwegen in bepaalde treinen met een "verhoogd risico" op zwartrijders/geweld; in het nachtnet bijvoorbeeld om maar iets te noemen. Als de trein na controle aanmerkelijk veiliger is geworden, zal de gewone passagier juist wel blij zijn met dat soort maatregelen.

Verder zijn die poortjes er natuurlijk in eerste instantie nooit gekomen vanwege zwartrijders. Zo wordt het nu wel verkocht, maar de realiteit is gewoon dat dat hele gedoe met die OV-Chipkaart en poortjes niet is ontstaan uit belang voor de reiziger, maar omdat er ergens iemand een hoop geld in zijn zakken kon steken (zoals dat helaas met heel veel dingen gaat).
Dat het gevolg daarvan ook nog eens is dat de service in de trein verdwijnt, vind ik al helemaal belabberd en treurig. Gisterenmiddag/avond in een 800 van Asd naar Mt 0 omroepberichten, behalve van de railcatering in Ut, en slechts 1x een conducteur gezien, niet om te controleren, niet voor een serviceronde, maar zo te zien bezig het aantal passagiers te tellen (en anders was hij puur op doortocht). In dit geval ben ik het echt helemaal eens met Frontier.

Woensdag 06 mei 2015 - 18:16:46
mich
mich
Flickr 77593728@N08
Wat bij Veolia erg goed hielp was ingangscontrole, op de risicostations.

Woensdag 06 mei 2015 - 18:49:22
thom
thom
Quote
mren (wo 06 mei 2015 16:35:35 somda.nl): Maar -los van de voorbeelden- waarop is die boete dan gebaseerd?
Niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel of huisregels?
Quote
dh3201 (wo 06 mei 2015 14:31:59 somda.nl): Ben benieuwd wie er aan het kortste eind gaat trekken, de Tweede Kamer of de architect...
NS als de TK zijn zin krijgt, als ze mogen investeren in het aanpassen of vernieuwen van poortjes....

Laatst bewerkt door thom op Woensdag 06 mei 2015 om 18:53:52

Woensdag 06 mei 2015 - 20:03:24
dlm4yjp
dlm4yjp
Flickr dlm4yjp
En dan nog faalt het dan, ze kunnen letterlijk hoog of laag springen...
Zoiets als een sluis, dus 2 poortjes vlak achter elkaar, wat de londense metro bijvoorbeeld heeft, werkt al stukken beter (achterna lopen is daar echt onmogelijk).

Iedere dag sportdag: De hordes met vertragingen en verstoringen ontlopen.

Woensdag 06 mei 2015 - 20:26:29
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Of zo'n draaihekje in combinatie met lage poortjes om te voorkomen dat iemand er onderdoor glipt. Nooit gezien, maar zal wel bestaan.

Verder vind ik dlm4yjp's onderschrift wel een beetje toepasselijk op dit onderwerp, als het om 'hordenlopen' gaat.

Laatst bewerkt door aarclay op Woensdag 06 mei 2015 om 20:26:52

Choo choo.....

Woensdag 06 mei 2015 - 22:18:58
dh3201
dh3201
Zijn de poortjes in Almere Centrum al gesloten?

www.dichtbij.nl

Shqiperise-lopers?

Woensdag 06 mei 2015 - 22:51:45
pjkleton
pjkleton
Mijn vrouw heeft in Parijs bij de Metro gezien dat ze daar over de poortjes heensprongen.
Dat was ca 10 jaar geleden.
(Veel eerder dan hier dus ),maar mss zijn die inmiddels hoger gemaakt.
Peter

Donderdag 07 mei 2015 - 00:08:18
kleine_man
kleine_man
Ik ben er 2 jaar geleden nog geweest, gebeurde nog steeds op diverse stations.

Maar de Fransen doen het goed In Gare de Est en Gare du Nord zijn er mogelijkheden om zonder de poortjes te passeren toch dat gebied binnen te komen.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Donderdag 07 mei 2015 - 00:36:33
mren
mren
Quote
sjoerd (wo 06 mei 2015 17:09:13 www.somda.nl): Het zich wederrechtelijk verschaffen van toegang tot een plek die niet vrij toegankelijk is zonder zich te kwijten van gestelde verplichtingen?
Geen idee hoe wederrechtelijk het is indien je -op welke wijze dan ook- reeds in het bezit bent van een geldig vvb.

Donderdag 07 mei 2015 - 00:39:17
Sietse
Sietse
Quote
umbusko (wo 06 mei 2015 18:13:50 www.somda.nl): In Zuid-Frankrijk heb ik wel eens meegemaakt dat midden op de dag de stoptrein bestormd werd door een team van een stuk of 12 controleurs: 6 naar boven, 6 naar beneden en steeds 3 van de ene kant en 3 van de andere. Geen kans om te ontsnappen en heel slechte kansen als je begint te dreigen of vechten. Als je dat een paar keer gebeurt, leer je het zwartrijden vanzelf wel af.
De andere kant is natuurlijk wel dat zoiets voor de gewone passagier erg drastisch en misschien ook wel bedreigend en ongemakkelijk kan zijn. Toch zou je zoiets kunnen overwegen in bepaalde treinen met een "verhoogd risico" op zwartrijders/geweld; in het nachtnet bijvoorbeeld om maar iets te noemen. Als de trein na controle aanmerkelijk veiliger is geworden, zal de gewone passagier juist wel blij zijn met dat soort maatregelen.
Een vergelijkbare werkwijze hanteert Arriva hier in de Achterhoek ook. Meestal tussen Duiven en Wehl wordt de trein bestormd door 3 of 4 controleurs. De helft begint vooraan, de andere helft achteraan. Zwartrijders zie ik nauwelijks. Ik schat de kans op controle in op zo'n 80% dus de de meesten zullen het wel laten. En tegen 4 controleurs wordt ook niet zo snel geweld gebruikt. Reizigers voelen zich totaal niet overdonderd maar vinden het veelal gewoon fijn dat ze gecontroleerd worden, ze hebben immers betaald. Een nadeel is wel dat het grootste gedeelte van de reis de machinist het enige personeelslid op de trein is. Bij NS is dit niet mogelijk dus een oplossing zoals Arriva zal te duur zijn vrees ik.

Laatst bewerkt door Sietse op Donderdag 07 mei 2015 om 00:39:49

Donderdag 07 mei 2015 - 07:18:48
ZJ37
ZJ37
Waarom is dat niet mogelijk? Ik zie vaak genoeg mensen van S&V (of V&S), echter 9 van de 10 keer hangen ze rond op een station en in de trein zie ik ze niet of nauwelijks. Althans dan niet in een rol als controlerend door de trein gaan.

Donderdag 07 mei 2015 - 09:30:31
visscher
visscher
Bij de NS heb ik ook wel meegemaakt dat er een ploeg van 4 controleurs (S&V) op de trein sprong en vervolgens de hele trein controleerde en weer op de tegen trein sprongen. Dat was 5-10 jaar terug nog in mijn studententijd toen ik nog wat vaker met de trein ging. Tuurlijk komt het wel even intimiderend over, maar als je met een geldig vervoersbewijs reist is er niets aan de hand. Deze manier van controleren lijkt mij echt een goede en veilige (voor personeel en reiziger). Een ploeg als deze kwam ik vaak 1x per maand wel tegen toen op mijn reis van Ekz naar Amr, dit naast de controle door de reguliere conducteurs.

Donderdag 07 mei 2015 - 09:33:05
mtlx
mtlx
Ik zie de laatste tijd juist een verhoging van de controles. Heb de afgelopen weken al een aantal keer een gecombineerde v&s en politiecontrole gezien. Iedereen die geen geldig vervoerbewijs had en zich niet kon of wilde legitimeren werd direct de trein uitgezet en mochten even mee naar het bureau. Als dat nu gewoon standaard wordt, dan laten mensen het wel uit hun hoofd om zwart te reizen.
Maar dat is uiteraard behoorlijk duur.
Dit was echter wel alle keren in de Randstad, daarbuiten ben ik dit soort acties nog niet tegen gekomen.

Donderdag 07 mei 2015 - 10:17:18
umbusko
umbusko
Uiteraard hoeft het niet in alle gevallen even dreigend en intimiderend te zijn. Bij Veolia controleren ze ook altijd met twee of drie en daar is het absoluut niet onprettig. Ik zat met mijn gedachten nog wat te veel bij die temperamentvolle en energieke Fransen. Het leek echt even alsof de trein door een SWAT-team werd bestormd (en dan bedoel ik echt bestormd).

Donderdag 07 mei 2015 - 13:04:54
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Ik heb toch bij de NS ook al een aantal keer een groep de hele trein zien uitkammen tijdens controle op vervoersbewijzen. (incl openen toiletten etc.)
Coulance was er dan ook niet bij bijv bijvoorbeeld vergeten in te checken met papieren chipkaart.

Laatst bewerkt door jor[D]1 op Donderdag 07 mei 2015 om 13:05:54

Donderdag 07 mei 2015 - 13:29:42
john2
john2
Grote stroomstoring Amsterdam centraal in en uitchecken niet overal mogelijk. www.rtvnh.nl Hoe gaat men dan met de toegangspoortjes om? Ik neem aan dat dit onder calamiteiten valt en dan een aparte deur open gaat. En hoe zit het als men nu zoals in Amsterdam niet aan een andere kant kan in en uitchecken. Uitchecken zal dan wel de dezelfde procedure zijn als bij vergeten uit te checken. En hoe gaan de HC's om met als men in dit geval niet heeft kunnen in checken. Doet men dan hier niet moeilijk over?

Laatst bewerkt door john2 op Donderdag 07 mei 2015 om 14:11:41, reden: typ fout herstelt

Donderdag 07 mei 2015 - 13:40:37
Sietse
Sietse
Quote
ZJ37 (do 07 mei 2015 07:18:48 www.somda.nl): Waarom is dat niet mogelijk? Ik zie vaak genoeg mensen van S&V (of V&S), echter 9 van de 10 keer hangen ze rond op een station en in de trein zie ik ze niet of nauwelijks. Althans dan niet in een rol als controlerend door de trein gaan.
Het is bij NS niet mogelijk om alleen de machinist op de trein te hebben, bij Arriva wel. S&V personeel zie ik ook regelmatig, maar niet in de hoeveelheid om 80% van de reizigers te controleren. Daarom zeg ik, het zal voor NS te duur zijn aangezien er op iedere trein al een HC zit.

Donderdag 07 mei 2015 - 13:50:05
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Is het niet zo dat de toegangspoortjes met een back-up-batterij gewoon open gaan zodra de netspanning wegvalt? In zo'n geval blijft de doorstroming gewoon beschikbaar.

Choo choo.....

Donderdag 07 mei 2015 - 13:52:44
mtlx
mtlx
Volgens mij was het precies andersom. De spanning zit er op om de poortjes dicht te houden. Valt de spanning weg, dan gaan de poortjes automatisch open.

Donderdag 07 mei 2015 - 14:02:32
john2
john2
Hoe gaat het dan met in en uit checken als er geen stroom is? Is er dan ook een nood batterij? Dit dan ook voor de kleinere stations die niet met poortjes zijn afgesloten.

Donderdag 07 mei 2015 - 14:06:17
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Heel simpel, niet in/uitchecken.
Even googlen leert dat je via mijn NS of de klantenservice het teveel betaalde bedrag kan terug krijgen.

Donderdag 07 mei 2015 - 14:12:36
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Daarom vind ik dat ze op elk grote station een aantal in-/uitcheckpalen achter de hand moeten hebben. Die kunnen rustig een week draaien op eigen kracht.

Laatst bewerkt door aarclay op Donderdag 07 mei 2015 om 15:35:45

Choo choo.....

Donderdag 07 mei 2015 - 14:20:08
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Een paar voor een station als Asd, heerlijk realistisch weer.

Donderdag 07 mei 2015 - 14:40:36
Arjan73
Arjan73
Quote
broek53 (wo 06 mei 2015 14:19:49 www.somda.nl): Dat hoort nou net bij een verzelfstandiging. Dat je verder allerlei frustraties hebt over de poortjes (je moet inderdaad wel 20 milliseconde eerder van huis0 is prima, maar ook daar heeft de TK niets mee te maken.
Helaas verkeer ik niet in de gelukkige omstandigheid om op het station te wonen en naar de trein te kunnen wandelen.
Mijn irritatie komt dus voort uit het feit dat de OV-chipkaartpoortjes wel degelijk een barrière zijn die ervoor gezorgd hebben dat ik met enige regelmaat mijn bus-trein en trein-bus aansluiting verloren zag gaan.
Er is namelijk altijd wel een reiziger die voor het poortje in zijn/haar jas/tas staat te grabbelen om zijn/haar OV-chipkaart te zoeken.
Voor mij is het dan ook behoorlijk irritant om juist daardoor de aansluiting trein/bus te missen en onnodig een half uur langer onderweg te zijn.
Het feit dat onze volksvertegenwoordiging verbaasd is over het feit dat het kennelijk eenvoudig is om te Rotterdam centraal over de lage poortdeurtjes springen is naar mijn inziens dan ook geheel terecht.

Donderdag 07 mei 2015 - 15:53:30
daniel81
daniel81
Maar onze volksvertegenwoordiging heeft ook nooit zich bemoeid met het feit dat ik in de supermarkt klanten voor mij in de rij heb staan. Of dat ik in een flat een minuut op de lift moet wachten.
Meest saillante detail van de hele situatie vind ik nog wel dat het grootste commentaar van de VVD komt, bij uitstek de partij van privatisering

Donderdag 07 mei 2015 - 16:01:28
AlexH
AlexH
Een station met hoge poortjes:

Vanaf vandaag (7-5-2015) zijn de poortjes op station Asdm gesloten.

Donderdag 07 mei 2015 - 16:33:48
broek53
broek53
Quote
daniel81 (do 07 mei 2015 15:53:30 www.somda.nl): Maar onze volksvertegenwoordiging heeft ook nooit zich bemoeid met het feit dat ik in de supermarkt klanten voor mij in de rij heb staan. Of dat ik in een flat een minuut op de lift moet wachten.
Meest saillante detail van de hele situatie vind ik nog wel dat het grootste commentaar van de VVD komt, bij uitstek de partij van privatisering
Exact. Mijn opmerking ging er niet eens zozeer over dat de volksvertegenwoordiging zich hiermee wil bemoeien (en het liefst per ommegaande)(en ook al vind ik dat tamelijk idioot), maar meer over het feit DAT ze zich bemoeien met alles wat met NS te maken heeft, al is het maar zijdelings.

Donderdag 07 mei 2015 - 17:02:56
Arjan73
Arjan73
Misschien komt deze bemoeienis vanuit de tweede kamer wel voort uit het feit dat NS moord en brand schreeuwt over agressie in de trein en NS o.a. vanuit de overheid hiertegen maatregelen verwacht. Diezelfde NS plaatst echter wel poortjes waar de potentiele zwartrijder overheen springt.

Donderdag 07 mei 2015 - 17:43:31
broek53
broek53
Je mist het punt volledig. 1. Het is en blijft allemaal de bedrijfsvoering van een zelfstandig bedrijf. 2. De TK bemoeit zich met ongeveer alles wat NS betreft. Dat is vreemd, in flagrante tegenspraak met de zelfstandige status van het bedrijf en gebruik makend van de U-bocht dat de Staat de aandeelhouder is.
Wat mij betreft mag iedereen dat doodnormaal of logisch vinden, maar dat is het niet.

Donderdag 07 mei 2015 - 18:07:18
michaben
michaben
De overheid is echter ook opdrachtgever, en als opdrachtgever stel je ook eisen aan je leveranciers. Of vind je het ook doodnormaal als je een peperduur museumstuk laat vervoeren, je dit volledig overlaat aan het zelfstandige vervoersbedrijf? Het is niet meer dan gebruikelijk om harde afspraken te maken met zelfstandige bedrijven met wie je samenwerkt.

Donderdag 07 mei 2015 - 18:13:07
broek53
broek53
We hebben het over de volksvertegenwoordiging, en ja: dan vind ik het idioot.
Maar jullie blijkbaar niet. Nou, dan weten we dat weer. Volgende punt graag.

Donderdag 07 mei 2015 - 19:29:53
Amazonous
Amazonous
Quote
mren (wo 06 mei 2015 15:38:39 somda.nl): Nog een kleine zijstap: oa in NRC/H van gisteren verklaarde woordevoerder Trinthamer dat 'poortjesspringers' een boete van €90 krijgen, al dan niet verhoogd met €35 voor het niet hebben van een geldig vvb. Iemand die weet waar de eerstgenoemde boete op gebaseerd is? Niet zozeer het bedrag als wel welke overtreding nu precies wordt bestraft? Ik kan me immers een situatie voorstellen waarbij een reiziger met een geldig vvb over een poortje springt; per ongeluk uitgecheckt bij paal op het perron, of men komt voor een ritje met de SSN en heeft daarvoor een geldig kaartje.
Men gooit het op artikel 71 Wet personenvervoer 2000.

Artikel 71

Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.

Ik zou er wel eens eentje willen krijgen, mooie om aan te vechten. Zie wel kansen.

Laatst bewerkt door Amazonous op Donderdag 07 mei 2015 om 19:32:24

Donderdag 07 mei 2015 - 22:54:43
kleine_man
kleine_man
Dan zouden de poortjes een controlerende functie moeten hebben. Bij mijn weten hebben de poortjes een betaalfunctie en geen controlefunctie. Indien dit zo is, dan moet dit duidelijk aangegeven worden bij de poortjes. Daarmee worden de poortjes volgens mij een artikel 461. Hieruit kan je de boete van €90 uit afleiden.

Ik kan mij herinneren dat er in het verleden op diverse stations een artikel 461 hing, maar ik weet niet of ze er nu nog steeds hangen.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Donderdag 07 mei 2015 - 23:47:28
sjoerd
sjoerd
Wat een gehakketak en wat een gedoe over die poortjes. In de supermarkt moet ik ook langs de kassa. Het is alleszins redelijk dat ik betaal voor wat ik koop. En dat ik daaraan gehouden word als ik het niet doe lijkt me normaal. Wat valt er nou toch aan ruimte te zoeken om het niet te doen? Juist deze mentaliteit zorgt er voor dat we weer nieuwe beperkingen over ons afroepen waarover sommigen dan weer boos kunnen worden of kunnen zeggen dat die beperkingen niet deugen. En verwacht geen wijze woorden van politici of kamerleden die toch al helemaal geen verstand van een vervoerbedrijf en een infrabedrijf hebben, zoals we voortdurend merken.

Vrijdag 08 mei 2015 - 00:30:22
Amazonous
Amazonous
Quote
kleine_man (do 07 mei 2015 22:54:43 somda.nl): Daarmee worden de poortjes volgens mij een artikel 461. Hieruit kan je de boete van €90 uit afleiden.
Dat leek mij ook, al krijg ik dan eigenlijk nog meer zin om zo'n boete aan te vechten, maar men was er heilig van overtuigd: 71 WP2000. Nouja, we gaan het wel meemaken.

Vrijdag 08 mei 2015 - 11:41:18
thom
thom
Quote
mtlx (do 07 mei 2015 13:52:44 somda.nl): Volgens mij was het precies andersom. De spanning zit er op om de poortjes dicht te houden. Valt de spanning weg, dan gaan de poortjes automatisch open.
Anders gezegd, met externe voeding werkt het poortje normaal en bij het wegvallen daarvan wordt die open gestuurd op de spanning van de backupbatterij die in het poortje zit
Quote
Arjan73 (do 07 mei 2015 14:40:36 somda.nl):
Helaas verkeer ik niet in de gelukkige omstandigheid om op het station te wonen en naar de trein te kunnen wandelen.
Mijn irritatie komt dus voort uit het feit dat de OV-chipkaartpoortjes wel degelijk een barrière zijn die ervoor gezorgd hebben dat ik met enige regelmaat mijn bus-trein en trein-bus aansluiting verloren zag gaan.
En dat je nu je overstap van bus op trein makkelijker kunt halen doordat je geen treinkaartje meer hoeft te kopen aan de kaartautomaat, waar die zelfde medereiziger zijn pinpas zoekt, vergeten we maar even...

Enja, dan zul je wel een abonnement hebben of SOV, maar helaas moet je in het OV met verschillende soorten reizigers rekening houden en moet je daar toch een gulden middenweg in vinden.
Als je vervoer op maat wilt, dan moet je maar een taxi nemen...

Laatst bewerkt door thom op Vrijdag 08 mei 2015 om 11:49:12

Vrijdag 08 mei 2015 - 12:28:23
kleine_man
kleine_man
Maar niet als dat inhoud dat ik dagelijks een kwartier tot halfuur langer onderweg ben per enkele reis.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Vrijdag 08 mei 2015 - 12:41:37
bnv
bnv
Quote
broek53 (do 07 mei 2015 17:43:31 www.somda.nl): Je mist het punt volledig. 1. Het is en blijft allemaal de bedrijfsvoering van een zelfstandig bedrijf. 2. De TK bemoeit zich met ongeveer alles wat NS betreft. Dat is vreemd, in flagrante tegenspraak met de zelfstandige status van het bedrijf en gebruik makend van de U-bocht dat de Staat de aandeelhouder is.
Wat mij betreft mag iedereen dat doodnormaal of logisch vinden, maar dat is het niet.
Nog even deze kanttekening:
Regel is dat de Staat als enig andeelhouder wel invloed kan uitoefenen in de zin van de algemene verkeerspolitiek maar zich niet mag bemoeien met de dagelijkse bedrijfsvoering.
Dus 2e kamerleden: niet zeuren over OV chipkaarten en Stadlers tenzij het algemeen belang dat noodzakelijk maakt.

En die poortjes: als je weet hoeveel ontwikkel- en investeringskosten er mee zijn gemoeid (zoiets als twee en een half miljard geloof ik) en hoeveel energie het kost om het hele systeem draiende te houden en hoe hoog de dagelijkse exploitatiekosten wel niet zijn.................ga er maar aan.

Het hele systeem moet jej zien als een TGV dat met 300 km/u voortdendert en de protesten zich uiten als een terugtraprem op een gewone fiets en je houdt hem dus niet tegen.
Alles wat men onderweg tegenkomt is ondergschikt aan het proces. Zo ook reizgers: die zijn instruimenten ten dienste van het uitgedachte proces.

Vrijdag 08 mei 2015 - 12:48:43
daniel81
daniel81
Quote
thom (vr 08 mei 2015 11:41:18 somda.nl):
Quote
mtlx (do 07 mei 2015 13:52:44 somda.nl): Volgens mij was het precies andersom. De spanning zit er op om de poortjes dicht te houden. Valt de spanning weg, dan gaan de poortjes automatisch open.
Anders gezegd, met externe voeding werkt het poortje normaal en bij het wegvallen daarvan wordt die open gestuurd op de spanning van de backupbatterij die in het poortje zit
Quote
Arjan73 (do 07 mei 2015 14:40:36 somda.nl):
Helaas verkeer ik niet in de gelukkige omstandigheid om op het station te wonen en naar de trein te kunnen wandelen.
Mijn irritatie komt dus voort uit het feit dat de OV-chipkaartpoortjes wel degelijk een barrière zijn die ervoor gezorgd hebben dat ik met enige regelmaat mijn bus-trein en trein-bus aansluiting verloren zag gaan.
En dat je nu je overstap van bus op trein makkelijker kunt halen doordat je geen treinkaartje meer hoeft te kopen aan de kaartautomaat, waar die zelfde medereiziger zijn pinpas zoekt, vergeten we maar even...

Enja, dan zul je wel een abonnement hebben of SOV, maar helaas moet je in het OV met verschillende soorten reizigers rekening houden en moet je daar toch een gulden middenweg in vinden.
Als je vervoer op maat wilt, dan moet je maar een taxi nemen...
Het punt is hier dat de dienstregelingen niet aangepast worden aan deze extra barrières. Dat zie je het sterkste terug in de overstaptijden trein-trein bij wisseling van vervoerder. Er wordt gewoon standaard 2 minuten gehanteerd bij overstappen op hetzelfde perron, en 4 minuten bij overstappen op het volgende perron (trap af - hal - trap op). Echter je in de spitsuren met 200 man reizigers eerst langs het overstapmeubel moet, lukt dat dus niet.
Hiervoor zouden vervoerders een oplossing moeten leveren (ruimere overstapmarges / meer overstapmeubels en het allerbeste nog weg met dat omchecken) maar het wordt nu simpelweg teruggekaatst op de reiziger.

Laatst bewerkt door daniel81 op Vrijdag 08 mei 2015 om 12:49:06

Vrijdag 08 mei 2015 - 13:02:35
sjoerd
sjoerd
Met alle respect, maar ik moet constateren dat sommigen de poortjes als volkomen mislukt beschouwen. Dat is een onzinnige stelling.
1. Op verschillende plekken over de gehele wereld is het succes van poortjes, in welke vorm dan ook, aangetoond. 2. Wie dacht dat de ingangs- en uitgangscontrole met levende beambten indertijd een waterdicht systeem was heeft het volkomen mis. 3. De narigheid die lastige reizigers (met hun gedrag anno 2015) het treinpersoneel berokkenen, zou onverminderd ander controlepersoneel (ook op de vaste wal) ten deel vallen. 4. Onbehoorlijk gedrag wordt al meer dan 20 jaar afgestraft met een betredingsverbod bij ambtelijke loketten, bijvoorbeeld bij de sociale dienst, en dit heeft navolging gevonden bij horeca en middenstand; het OV (te lang geleund op de gedachte < openbaar > ) en het vindt helaas schoorvoetend plaats in het onderwijs waar men nog steeds abusievelijk uitgaat van openbaarheid. Er worden de laatste tien jaar redelijk wat huis-, straat- en gebieds- en landverboden uitgedeeld. Als dat thuis en in de openbare ruimte kan, kan het overal. Wie zich niet gedraagt naar de huisregels, komt er helemaal niet meer in. Klaar. We behoeven ons dus in het geheel niet af te vragen op grond van welk wetsartikel dat kan. Met deze verboden voorkomen we juist dat we overal bewakers nodig hebben.

Zondag 10 mei 2015 - 10:13:04
AlexH
AlexH
Morgen en overmorgen (11 en 12 mei) zullen de poortjes op station Uto gesloten worden in de ochtend- en avondspits. Als de proef een succes is, sluiten de poortjes woensdag definitief .

Zondag 10 mei 2015 - 23:08:44
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
De poortjes kunnen we bij wijze van spreken nu in de vuilnisbak gooien nu IT-onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft ontdekt dat de passage-passen bij elk poortje in Nederland werken. Je kan er gewoon een foto van maken, daarmee vervolgens met je smartphone een breed scan-poortje passeren.

Choo choo.....

Maandag 11 mei 2015 - 00:18:13
ricohallo
ricohallo
... Ik weet niet wat ik moet zeggen... Maar ik weet wel hoe ik me moet voelen: genaaid, net zoals 16 miljoen andere Nederlanders. Komt het niet door het ongemak van de OV-Faalkaart, dan komt het wel door de miljarden aan belastinggeld...

Maandag 11 mei 2015 - 00:24:47
thom
thom
Misschien als je zoiets plaatst is het ook wel zo handig om even de link mee te sturen waar je dat vandaan hebt...

Maandag 11 mei 2015 - 00:43:04
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Ik lees er wat over op Twitter: twitter.com


Maandag 11 mei 2015 - 00:57:14
thom
thom
Als ik dat lees, dan heeft Mnr Brenno zelf helemaal niks uitgevonden, maar heeft iemand hem alleen een foto van een passagepas toe getwittert die uitgedeeld worden aan reizigers met een internationaal ticket, bedoeld om de poortjes te openen omdat dat niet kan met hun internationale ticket.

Verder lees ik dat ze een vermoeden hebben dat de pas te kopieren is en meerdere keren te gebruiken is maar dat ze dat nog daadwerkelijk uit moeten gaan proberen.

De paniek is dus lang zo groot nog niet als Aarclay ons probeert duidelijk te maken, want het is helemaal niet zeker dat het ook daadwerkelijk zo werkt...

Laatst bewerkt door thom op Maandag 11 mei 2015 om 00:58:27

Maandag 11 mei 2015 - 01:03:04
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Ik heb hem in ieder geval al meerdere keren gebruikt samen met mogelijke andere personen, dus.... dat zegt al genoeg.

Laatst bewerkt door aarclay op Maandag 11 mei 2015 om 01:03:50

Choo choo.....

Maandag 11 mei 2015 - 01:18:36
thom
thom
Maar dat vertelde je er net niet bij.

Maargoed, Gefeliciteerd ermee...

Laatst bewerkt door thom op Maandag 11 mei 2015 om 01:19:09

Maandag 11 mei 2015 - 07:03:17
mdeen
mdeen
Een dergelijke code staat tegenwoordig ook op een interrail pas. Dus als hij al uniek is, kan hij vaker gebruikt worden.
Als NS een beetje slim is dan zit er een datum in gecodeerd zodat hij alleen binnen een bepaald tijdsbestek te gebruiken is.

Maandag 11 mei 2015 - 10:29:55
john2
john2
Quote
aarclay (zo 10 mei 2015 23:08:44 www.somda.nl): De poortjes kunnen we bij wijze van spreken nu in de vuilnisbak gooien nu IT-onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft ontdekt dat de passage-passen bij elk poortje in Nederland werken. Je kan er gewoon een foto van maken, daarmee vervolgens met je smartphone een breed scan-poortje passeren.
En hoe dan als je geen smartphone heb? Ik heb geen smartphone.

Maandag 11 mei 2015 - 10:30:44
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Ook als je wel een smartphone hebt, zou je het niet moeten doen... Zucht.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Maandag 11 mei 2015 - 10:35:36
john2
john2
Bert13, die zucht van je hoe moet ik die begrijpen?

Maandag 11 mei 2015 - 10:40:55
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Lijkt me vrij duidelijk toch? Stel dat @aarclay wel gelijk heeft. Het feit dat het mogelijk is gemaakt om zeer eenvoudig stations met poortjes binnen te komen door slechts een foto bij je te hebben (lees: de regels omzeilen), betekent toch hopelijk niet dat we dat dan ook zouden moeten doen?

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Maandag 11 mei 2015 - 10:44:29
edje
edje
Flickr spoorkeerl
Quote
john2 (ma 11 mei 2015 10:29:55 www.somda.nl):
Quote
aarclay (zo 10 mei 2015 23:08:44 www.somda.nl): De poortjes kunnen we bij wijze van spreken nu in de vuilnisbak gooien nu IT-onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft ontdekt dat de passage-passen bij elk poortje in Nederland werken. Je kan er gewoon een foto van maken, daarmee vervolgens met je smartphone een breed scan-poortje passeren.
En hoe dan als je geen smartphone heb? Ik heb geen smartphone.
Downloaden en uitprinten en in je portemonnee bewaren.


Maandag 11 mei 2015 - 10:54:33
daniel81
daniel81
Quote
Bert13 (ma 11 mei 2015 10:40:55 somda.nl): Lijkt me vrij duidelijk toch? Stel dat @aarclay wel gelijk heeft. Het feit dat het mogelijk is gemaakt om zeer eenvoudig stations met poortjes binnen te komen door slechts een foto bij je te hebben (lees: de regels omzeilen), betekent toch hopelijk niet dat we dat dan ook zouden moeten doen?
Uiteraard niet, en we moeten elkaar hier niet gaan helpen te frauderen. Maar het punt hier is dat het hele chippoortjescircus niet wordt opgezet voor de laten-we-zeggen 98% reizigers die braaf willen betalen, maar juist voor die 2% die dat níet doet. En als die kwaadwillende reizigers zo eenvoudig kunnen frauderen, valt inderdaad het nut van de poortjes weg (hoewel de oplossing waarschijnlijk relatief eenvoudig gerealiseerd kan worden, het 'verwijder alle poortjes maar' van @aarclay is natuurlijk zwaar overdreven).

Maandag 11 mei 2015 - 10:58:28
john2
john2
Quote
edje (ma 11 mei 2015 10:44:29 www.somda.nl):
Quote
john2 (ma 11 mei 2015 10:29:55 www.somda.nl):
Quote
aarclay (zo 10 mei 2015 23:08:44 www.somda.nl): De poortjes kunnen we bij wijze van spreken nu in de vuilnisbak gooien nu IT-onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft ontdekt dat de passage-passen bij elk poortje in Nederland werken. Je kan er gewoon een foto van maken, daarmee vervolgens met je smartphone een breed scan-poortje passeren.
En hoe dan als je geen smartphone heb? Ik heb geen smartphone.
Downloaden en uitprinten en in je portemonnee bewaren.
Van welke website downloaden?

Maandag 11 mei 2015 - 11:07:03
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Staat op het Twitter-account van Brenno de Winter.
Uiteraard moet je wel alsnog in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.

Laatst bewerkt door aarclay op Maandag 11 mei 2015 om 11:10:48

Choo choo.....

Maandag 11 mei 2015 - 12:32:33
thom
thom
Je moet niet 'ook' in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs, als je gewoon een binnenlands treinkaartje koopt dan heb je die hele passagepas helemaal nergens voor nodig....

@ John,
De 'passagepas' op de Twitter-foto is bedoeld om uit te delen aan reizigers die in Nederland aankomen met een internationale trein en die dus op hun internationale vervoersbewijs geen OV-Chip of barcode erop hebben om de poortjes te openen.
De passagepas is dus voor hun om de poortjes te kunnen openen en het station te kunnen verlaten.

Maandag 11 mei 2015 - 13:08:14
daniel81
daniel81
Maar je kunt de poortjes bij verlaten toch altijd openen - gezien de wetgeving dat je niemand mag "gijzelen"? Bijvoorbeeld als je je chipkaart onderweg verloren bent, bestolen bent o.i.d. dan moet je er toch ook altijd uitkunnen?

Maandag 11 mei 2015 - 13:15:19
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Quote
thom (ma 11 mei 2015 12:32:33 somda.nl): Je moet niet 'ook' in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs, als je gewoon een binnenlands treinkaartje koopt dan heb je die hele passagepas helemaal nergens voor nodig....
Zucht... Als je op het station bent, dan ben je verplicht om een geldig vervoersbewijs te hebben. Als dit een buitenlands ticket is, heb je er geen chip op zitten, en daarvoor zijn die passagekaarten.

Inmiddels is ook volgens AgentX duidelijk dat elke code uniek is, en ze een maximale aantal keer te gebruiken zijn. Dus in feite is er toch geen groot probleem.

Laatst bewerkt door aarclay op Maandag 11 mei 2015 om 13:21:37

Choo choo.....

Maandag 11 mei 2015 - 13:18:54
evangoor
evangoor
Hoe werkt de 'passagepas' dan, die aan buurtbewoners uitgedeeld gaat worden? Die komt er toch juist om te voorkomen dat alle buurtbewoners een reguliere OV-Chipkaart met saldo moeten regelen? In dat geval dus geen geldig vervoerbewijs, maar iets dat volgens mij geheel gelijkwaardig is aan de streepjescode van NS International.

Maandag 11 mei 2015 - 13:21:10
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Ik heb begrepen dat ze in opdracht van de gemeente aan omwonenden verstrekt kunnen worden. Ik neem aan dat deze dan ongelimiteerd zullen zijn.

Choo choo.....

Maandag 11 mei 2015 - 13:28:44
mtlx
mtlx
Vziw kunnen die codes op die keycards 5 of 6 keer gebruikt worden (net als de enkele reis en retourtickets, ivm eventuele reisonderbreking), daarna worden ze ongeldig.
Ik herinner mij tenminste tijdens de proefdagen van gesloten poortjes op Rtd dat sommige toeristen niet begrepen hoe het werkte en dan aan de verkeerde kant van het poortje die kaart op de scanner hielden en zich af vroegen waarom hun poortje maar niet open ging. Na x aantal keer werd die kaart ongeldig en mocht er weer een nieuwe kaart uitgedeeld worden, deze keer maar met de uitleg dat de scanner aan de rechterkant gebruikt moest worden.

Edit: de passagepassen zijn inderdaad ongelimiteerd, maar hebben net als de ov-chipkaart wel een 'expire' datum. Personeel heeft ook zo'n pas, ook om mensen evt door de poortjes te kunnen laten.

Laatst bewerkt door mtlx op Maandag 11 mei 2015 om 13:30:44

Maandag 11 mei 2015 - 13:29:42
john2
john2
Quote
evangoor (ma 11 mei 2015 13:18:54 www.somda.nl): Hoe werkt de 'passagepas' dan, die aan buurtbewoners uitgedeeld gaat worden? Die komt er toch juist om te voorkomen dat alle buurtbewoners een reguliere OV-Chipkaart met saldo moeten regelen? In dat geval dus geen geldig vervoerbewijs, maar iets dat volgens mij geheel gelijkwaardig is aan de streepjescode van NS International.
Men kan toch niet verwachten dat een reisbureau in het buitenland treintickets levert met streepjescodes? Of bij een buitenlands treinstation met een gekocht kaartje met een Nederlands station. Andersom kan het natuurlijk wel.

Maandag 11 mei 2015 - 13:50:49
evangoor
evangoor
Haha, volgens mij verwacht Nederland dat nou weldegelijk. Helaas kom ik geen poortjes tegen (of straks in Amersfoort misschien wel), maar ik zou graag eens proberen met mijn handy-ticket van DB op mijn telefoon. Sommigen bij NS International zijn zelfs van mening dat dat op zich al een niet-geldig ticket is.

Maar waar het me om ging: met een buurtbewoners-passagepas heb je geen geldig vervoerbewijs. Daar is nu juist ook voor uitgevonden. Je hebt alleen een poortjes-sleutel om snel naar de stad te komen. Waar komt dan de discussie vandaan dat je, in algemene zin, een geldig vervoersbewijs moet hebben achter de controlelijn?

Maandag 11 mei 2015 - 13:57:51
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Omdat dat in ieder geval vroeger zo was (Denk aan de bordjes "Op dit station dient u in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs"), en omdat dat dé oplossing lijkt tegen het personeel wat achter de poortjes staat...

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Maandag 11 mei 2015 - 14:43:59
NSR-fan
NSR-fan
Quote
mtlx (ma 11 mei 2015 13:28:44 www.somda.nl): Personeel heeft ook zo'n pas, ook om mensen evt door de poortjes te kunnen laten.
Nee, vooral om zelf door de poortjes te kunnen.
Een machinist gaat nog geeneens over vervoersbewijzen (en niet stationsbewijzen ) dus op welke grond zou zo iemand een reziger in of uit laten ?

Maandag 11 mei 2015 - 15:29:22
thom
thom
Euhm, bestaat het personeel dan alleen uit het Machinisten korps ?

Ik denk dat Conducteurs, Perronopzichters, medewerkers van S&V etc voornamelijk bedoeld worden.
En daarnaast denk ik dat machinisten als die zich op het station begeven indien nodig ook een stukje dienstverlening mogen verlenen...
Quote
aarclay (ma 11 mei 2015 13:15:19 somda.nl):
Zucht... Als je op het station bent, dan ben je verplicht om een geldig vervoersbewijs te hebben. Als dit een buitenlands ticket is, heb je er geen chip op zitten, en daarvoor zijn die passagekaarten.
Ja, zucht?
Ik weet ookwel waar die pas voor is, dat hoef je me niet uit te leggen, maar jij stelde eerder dat je een foto van kunt maken met je telefoon en daarmee alle poortjes kunt openen.

Dat is simpelweg nergens voor nodig als je gewoon een binnenlandskaartje hebt en bij internationaal vervoer krijg je dus een passagepas, dus foto's maken is alleen nodig als je de intentie hebt om de zooi te flessen...

Laatst bewerkt door thom op Maandag 11 mei 2015 om 15:38:14

Maandag 11 mei 2015 - 15:38:05
mtlx
mtlx
Quote
NSR-fan (ma 11 mei 2015 14:43:59 www.somda.nl):
Quote
mtlx (ma 11 mei 2015 13:28:44 www.somda.nl): Personeel heeft ook zo'n pas, ook om mensen evt door de poortjes te kunnen laten.
Nee, vooral om zelf door de poortjes te kunnen.
Een machinist gaat nog geeneens over vervoersbewijzen (en niet stationsbewijzen ) dus op welke grond zou zo iemand een reziger in of uit laten ?
Ik ben zelf machinist, dus weet prima waarvoor die pas bedoeld is, dank je
En die bedoeling is ook service naar de reiziger. Heb al paar keer internationale reizigers die zonder zo'n aztekcode op hun vervoerbewijs voor gesloten poortjes stonden kunnen helpen het station te verlaten.

Maandag 11 mei 2015 - 15:39:03
thom
thom
En dat zul je doen met een passagepas en niet met je eigen vrij reizen neem ik aan

Maandag 11 mei 2015 - 15:39:49
mtlx
mtlx
Correct, want daar is de pas inderdaad voor bedoeld.

Maandag 11 mei 2015 - 16:55:47
NSR-fan
NSR-fan
Opvallend is dan toch dat Internationale reizigers schijnbaar zonder verdere controle worden doorgelaten bij de poortjes, immers de passagebriefjes met barcode worden royaal uitgedeeld door werkstudenten, bv onderaan bij de trap te Rotterdam, terwijl binnenlandse reizigers bij niet kunnen uitchecken een boete krijgen omdat ze bv niet hebben ingecheckt.
Immers hoe controleert een machinist een niet werkende OV chipkaart als de poortjes om een of andere reden niet open gaat. Dat kan hij toch niet ?
Maar laat wel een internationaLe reiziger door.

Maandag 11 mei 2015 - 17:27:35
Frontier
Frontier
Quote
thom (ma 11 mei 2015 15:29:22 www.somda.nl): Dat is simpelweg nergens voor nodig als je gewoon een binnenlandskaartje hebt en bij internationaal vervoer krijg je dus een passagepas, dus foto's maken is alleen nodig als je de intentie hebt om de zooi te flessen...
En als je met je AH/Kruidvat/Hema/Blokker kaartje voor 16.00 bent ingecheckt maar tussen 16.00 en 18.30 even het station wilt verlaten voor wat dan ook en kort daarna je reis weer wilt vervolgen? Dat zit er met gesloten poortjes dus niet meer in, en dan kan een andere manier om door de poortjes te komen toch verrekte handig zijn naar mijn mening.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Maandag 11 mei 2015 - 17:53:20
john2
john2
Quote
NSR-fan (ma 11 mei 2015 16:55:47 www.somda.nl): Opvallend is dan toch dat Internationale reizigers schijnbaar zonder verdere controle worden doorgelaten bij de poortjes, immers de passagebriefjes met barcode worden royaal uitgedeeld door werkstudenten, bv onderaan bij de trap te Rotterdam, terwijl binnenlandse reizigers bij niet kunnen uitchecken een boete krijgen omdat ze bv niet hebben ingecheckt.
Immers hoe controleert een machinist een niet werkende OV chipkaart als de poortjes om een of andere reden niet open gaat. Dat kan hij toch niet ?
Maar laat wel een internationaLe reiziger door.
Wat heeft een machinist met in en uit checken te maken? Dit is toch iets voor perronpersoneel die ook in de stationshallen lopen.

Maandag 11 mei 2015 - 18:03:18
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (11 mei) zijn de poortjes op station Rtb gesloten.

Maandag 11 mei 2015 - 18:03:58
john2
john2
Een passagepas zou je ook een vroeger perronkaartje kunnen noemen. Als je met een passagepas door poortjes bent om een stationstunnel door te lopen kun je ook zo perrons op. Gemakkelijk om mensen uit te zwaaien, dan hoeft men niet met een OV chipkaart in een bepaalde tijd in en uit te checken. Ik neem aan dat men dan ook van dezelfde kant eruit kan als men er in is gekomen. Want het systeem zal wel niet registreren van welke kant men met een passagepas door poortjes is gegaan.

Laatst bewerkt door john2 op Maandag 11 mei 2015 om 18:24:39, reden: Meer tekst er bij gezet

Maandag 11 mei 2015 - 18:25:20
NSR-fan
NSR-fan
Quote
john2 (ma 11 mei 2015 17:53:20 www.somda.nl):
Wat heeft een machinist met in en uit checken te maken? Dit is toch iets voor perronpersoneel die ook in de stationshallen lopen.
@ John:
Als je even terugleest in de berichten, dan weet je hoe we bij de machinist zijn gekomen. Waarbij mtlx aangaf machinist te zijn, en Internationale reizigers te helpen bij het door de poortjes gaan.
Bijzonder klantvriendelijk natuurlijk, waarvoor hij alle lof krijgt, maar controleert hij dan ook het Internationale voervoersbewijs ?
En, wat doet hij bij een binnenlands vervoersbewijs, waarbij om een of andere reden het poortje niet open gaat. Ook gewoon zijn passagepas ervoor houden ?
Immers de poortjes zijn ook uitgangscontrolle.
Dat was de kern van de discussie.

Maandag 11 mei 2015 - 18:52:12
thom
thom
Zou dat niet een stukje vakmanschap zijn...?

Maandag 11 mei 2015 - 19:16:38
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Precies, alsof een machinist niks van vervoersbewijzen of mensen kan weten...

Maandag 11 mei 2015 - 20:14:39
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Quote
aarclay (ma 11 mei 2015 13:15:19 www.somda.nl): Inmiddels is ook volgens AgentX duidelijk dat elke code uniek is, en ze een maximale aantal keer te gebruiken zijn. Dus in feite is er toch geen groot probleem.
Nog even een bevestiging hiervan: vanmiddag geprobeerd "van binnenuit" een poortje te openen met het bewuste kaartje. Er verscheen een melding dat de kaart te vaak is gebruikt, en het poortje bleef dicht.

Of elke papieren passagepas uniek is weet ik niet, maar de code op het beweuste kaartje werkte in elk geval niet meer.

Laatst bewerkt door AgentX op Maandag 11 mei 2015 om 20:14:56


Maandag 11 mei 2015 - 20:23:47
mtlx
mtlx
Quote
Bert13 (ma 11 mei 2015 19:16:38 www.somda.nl): Precies, alsof een machinist niks van vervoersbewijzen of mensen kan weten...
Gelukkig weet ik inderdaad wel iets van vervoersbewijzen af
Overigens kan je als machinist ook gewoon binnenlandse reizigers helpen. In vrijwel alle gevallen is via de kaartautomaat gewoon te achterhalen waarom de klant niet in of uit kan checken. Daar heb je gelukkig geen speciale scanapparatuur voor nodig.
Tegenwoordig wordt ook van een machinist een stukje klantvriendelijkheid en service verwacht en daar horen dit soort dingen ook gewoon bij.

Maandag 11 mei 2015 - 22:58:28
mren
mren
Quote
aarclay (ma 11 mei 2015 11:07:03 www.somda.nl):
Uiteraard moet je wel alsnog in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.
Dat wil ik niet als ik even een vergeten boodschap bij de AH to go wil halen.

Dinsdag 12 mei 2015 - 10:31:28
treinfan
treinfan
Dan wil je niet graag genoeg je boodschap halen bij de AH Inchecken bij het poortje, boodschap doen en weer uitchecken bij het poortje (incheck annuleren, dus gratis) lijkt me nauwelijks moeite voor die fles appelsap die je o zo graag wil


Dinsdag 12 mei 2015 - 11:25:58
john2
john2
Quote
NSR-fan (ma 11 mei 2015 18:25:20 www.somda.nl):
Quote
john2 (ma 11 mei 2015 17:53:20 www.somda.nl):
Wat heeft een machinist met in en uit checken te maken? Dit is toch iets voor perronpersoneel die ook in de stationshallen lopen.
@ John:
Als je even terugleest in de berichten, dan weet je hoe we bij de machinist zijn gekomen. Waarbij mtlx aangaf machinist te zijn, en Internationale reizigers te helpen bij het door de poortjes gaan.
Bijzonder klantvriendelijk natuurlijk, waarvoor hij alle lof krijgt, maar controleert hij dan ook het Internationale voervoersbewijs ?
En, wat doet hij bij een binnenlands vervoersbewijs, waarbij om een of andere reden het poortje niet open gaat. Ook gewoon zijn passagepas ervoor houden ?
Immers de poortjes zijn ook uitgangscontrolle.
Dat was de kern van de discussie.
Oké, begrepen. Een machinist kan ook reizigers helpen. Als ik zelf info moet hebben dan vraag ik dit ook aan de eerste de beste die ik tegenkom, dit kan ook een machinist zijn.

Dinsdag 12 mei 2015 - 18:49:03
timtrein
timtrein
Flickr timtrein
Meestal is dat de schoonmaker. Met een beetje geluk spreekt 'ie Nederlands en kan 'ie zeggen dat hij het niet weet

Dinsdag 12 mei 2015 - 19:14:25
john2
john2
Ikke nie weten. Terwijl er bij sommige de wetenschap paraat is maar niks wil zeggen.

Woensdag 13 mei 2015 - 00:34:20
bnv
bnv
Quote
treinfan (di 12 mei 2015 10:31:28 www.somda.nl): Dan wil je niet graag genoeg je boodschap halen bij de AH Inchecken bij het poortje, boodschap doen en weer uitchecken bij het poortje (incheck annuleren, dus gratis) lijkt me nauwelijks moeite voor die fles appelsap die je o zo graag wil
Lijkt mij ook niet. Hoe lang gaat het dan duren voordat AH gaat klagen over verminderde omzet bij die winkels die zich achter de poortjes bevinden? Of over ongelijke concurrentie indien er gelijksoortige winkels zijn zowel voor als achter de poortjes?

Woensdag 13 mei 2015 - 00:44:09
thom
thom
Worden de AH ToGo winkels op het station niet als Franchise uitgebaat door Servex?

Woensdag 13 mei 2015 - 07:57:11
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (13 mei) zijn de poortjes op station Uto gesloten.

Woensdag 13 mei 2015 - 10:42:44
visscher
visscher
Quote
AlexH (zo 10 mei 2015 10:13:04 somda.nl): Morgen en overmorgen (11 en 12 mei) zullen de poortjes op station Uto gesloten worden in de ochtend- en avondspits. Als de proef een succes is, sluiten de poortjes woensdag definitief .
Wat is eigenlijk nog het nut en doel van dit soort proeven? Lijkt mij dat er inmiddels wel genoeg ervaring is met de poortjes om deze gelijk te kunnen sluiten.

Woensdag 13 mei 2015 - 10:51:14
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Het was een mooie redenering om de protesten in Overvecht de mond te snoeren, aangezien een aanzienlijk deel (bv. scholieren) van de tunnel als doorgaande route gebruik maken.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Woensdag 13 mei 2015 - 11:18:42
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Een interessant stukje over wat als je bij overstappen door poortjes moet en daarbij de spitsgrens passeert: www.ns.nl
Quote
Op dat moment gaat het spitstarief gelden voor het resterende deel van uw reis en betaalt u ten onrechte teveel voor uw treinreis.
(...)
Mocht dit het geval zijn dan kunt u dag en nacht contact op nemen met NS Klantenservice op telefoonnummer 030-751 51 55. Zij zorgen ervoor dat het teveel betaalde bedrag op uw rekening wordt teruggestort. In het laatste kwartaal van 2015 is dit probleem opgelost en betaalt u in de bovenstaande situatie gewoon weer het juiste tarief.
Ik ben wel benieuwd hoe ze dit precies willen gaan oplossen.

Woensdag 13 mei 2015 - 13:32:21
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Zal wel iets worden als:
if(vorigeReisEindtijd < 35minutenGeleden && vorigeReisProduct == 40procentKorting) {
checkInMetKorting();
}
else {
checkIn();
}


Woensdag 13 mei 2015 - 14:01:07
mren
mren
En het zou dan ook maar één kant op moeten werken, want juist als je ná de spitsgrens ergens uit/incheckt moet je juist wel weer met korting verder kunnen reizen. Maar ik ben benieuwd

Woensdag 13 mei 2015 - 16:05:31
kleine_man
kleine_man
Quote
thom (wo 13 mei 2015 00:44:09 www.somda.nl): Worden de AH ToGo winkels op het station niet als Franchise uitgebaat door Servex?
AH ToGo Station wordt uitgebaadt door NS Station Retailbedrijf (was Servex).

In het verleden heb ik Mogen rekenen aan het effect van het afsluiten van stations. Dit had een dramatisch effect op de omzet AH ToGo en BK. Ik ben benieuwd wat er straks in Rotterdam gebeurd.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Woensdag 13 mei 2015 - 16:08:19
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
In Rtd zit één AHtoGo binnen de poortjes en één erbuiten.

Woensdag 13 mei 2015 - 20:06:19
ZJ37
ZJ37
Evenals bijna alle andere winkels in Rtd. Sommigen waren al failliet vóór de poortjes geplaatst werden overigens.

Woensdag 13 mei 2015 - 20:46:24
Daniel1
Daniel1
Flickr 55301942@N08
Even wat anders: Is al bekend waar en hoe de poortjes in Hr komen te staan? Echt veel ruimte is er op het perron nou ook weer niet...

Favo materieel: ICM

Woensdag 13 mei 2015 - 21:02:59
anton_
anton_
Quote
mren (wo 13 mei 2015 14:01:07 www.somda.nl): En het zou dan ook maar één kant op moeten werken, want juist als je ná de spitsgrens ergens uit/incheckt moet je juist wel weer met korting verder kunnen reizen. Maar ik ben benieuwd
niet noodzakelijk - als beide reizen als aparte reizen worden gezien betaal je 2 keer start tarief

Woensdag 13 mei 2015 - 21:47:05
lex_t
lex_t
Ik sta op Amsterdam Muiderpoort. De poortjes zijn dicht. Wat als ik hier wil overstappen naar het andere perron, wat betekent dat ik moet in- en uitchecken? Geldt ook voor Arena, maar minder waarschijnlijk.. Hoewel: Ac Mt is vaak t snelst via Arena..

Woensdag 13 mei 2015 - 22:03:03
AlexH
AlexH
Quote
Daniel1 (wo 13 mei 2015 20:46:24 somda.nl): Even wat anders: Is al bekend waar en hoe de poortjes in Hr komen te staan? Echt veel ruimte is er op het perron nou ook weer niet...
De poortjes komen nabij de kaartjesautomaat, op zo'n 10 meter van de perronrand. Hierdoor blijven de twee winkels bij het station gewoon toegankelijk.

Woensdag 13 mei 2015 - 22:50:40
ricohallo
ricohallo
@lex_t Het antwoord staat 8 berichten boven je.

Woensdag 13 mei 2015 - 23:04:27
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Dat is geen antwoord. Feit is dat als de planner je via Asdm stuurt (gebeurt soms ri. Asa/Asb) je rustig een euro meer betaalt door het uit- en inchecken dan rechtstreeks. Dus ja, je moet via de poortjes, maar daar word je weinig vrolijk van.

Donderdag 14 mei 2015 - 12:30:17
broek53
broek53
Het kan nog vreemder: in Hilversum gaan de poortjes medio juni dicht en omdat je van/naar spoor 1 alleen kunt komen door in- of uit te checken, betaal je hier bij overstappen ook dubbel. Volgens NS gaat dat om exact 46 mensen per dag, hetgeen mij uitermate gering voorkomt - maar goed.
Maar belangrijker lijkt mij wat er dan gebeurt als er een trein gespoorwijzigd wordt...

Donderdag 14 mei 2015 - 12:33:19
treinfan
treinfan
Opvallender is dat er in Hilversum nog een ingang zit naar perron 1 waar geen incheckpaal en/of poortje staat, via die ingang moet je eerst door het poortje naar buiten om in te kunnen checken...


Donderdag 14 mei 2015 - 13:53:38
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Doel je dan op de ingang bij de fietsenrekken aan de andere kant van het stationsgebouw? Daar zie ik namelijk via Google Streetview een groot afsluitbaar hek staan wat op die foto's nog open is maar ongetwijfeld dicht gaat wanneer de poortjes sluiten.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 14 mei 2015 - 15:33:53
treinfan
treinfan
Ja, ik doel op die ingang aan de zuidzijde van het stationsgebouw. Ten zuiden van die ingang zijn via perron 1 overigens nog een paar ingangen voor kantoren, dus ik zie het zelf niet heel snel gebeuren dat die ingang afgesloten gaat worden.


Donderdag 14 mei 2015 - 19:05:06
john2
john2
Quote
broek53 (do 14 mei 2015 12:30:17 www.somda.nl): Het kan nog vreemder: in Hilversum gaan de poortjes medio juni dicht en omdat je van/naar spoor 1 alleen kunt komen door in- of uit te checken, betaal je hier bij overstappen ook dubbel. Volgens NS gaat dat om exact 46 mensen per dag, hetgeen mij uitermate gering voorkomt - maar goed.
Maar belangrijker lijkt mij wat er dan gebeurt als er een trein gespoorwijzigd wordt...
Kan het niet, met de in dit topic bedoelde stations, zoals Station Sittard? Dat men de pootjes zo plaats dat niemand een extra uit check en in check heeft. Maar als het uit en in checken binnen de beoogde 35 minuten overstap tijd blijft, dan is er toch geld overboord.

Donderdag 14 mei 2015 - 19:39:06
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
@Treinfan: nouja, als ze dat hek niet dicht gaan doen is 't probleem met overstappers naar spoor 1 ook gelijk opgelost toch? Beetje omlopen maar kan je redelijk wat geld schelen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 14 mei 2015 - 20:23:06
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Hoe ga je van spoor 2/3 of 4/5 zonder poortjes naar die ingang dan...?

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Vrijdag 15 mei 2015 - 11:57:33
maxim
maxim
Twitter @M4xxM Facebook M4xxM
Misschien heb ik wat gemist maar, als je binnen X minuten weer incheckt dan wordt dit toch gezien als overstap? In ieder geval wel als je naar een andere vervoerder omcheckt. Gaat dat niet hetzelfde bij NS > NS?

Vrijdag 15 mei 2015 - 12:10:17
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Er staat ook iets als "Overstap OK", maar aan het einde van de reis ben je toch meer geld kwijt...

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Vrijdag 15 mei 2015 - 16:34:47
rysz
rysz
Quote
maxim (vr 15 mei 2015 11:57:33 somda.nl): Misschien heb ik wat gemist maar, als je binnen X minuten weer incheckt dan wordt dit toch gezien als overstap? In ieder geval wel als je naar een andere vervoerder omcheckt. Gaat dat niet hetzelfde bij NS > NS?
Nee, een overstap waardoor je wisselt van spits naar dal of andersom wordt wel degelijk gezien als tariefknip, waardoor de LAK (lange afstands-korting) onderbroken wordt, en je reis als 2 losse delen wordt gezien.

Vrijdag 15 mei 2015 - 17:59:09
MasterE
MasterE
Per oktober is dit probleem opgelost. Tot die tijd helaas geld terug vragen!

Mcn Asd

Vrijdag 15 mei 2015 - 18:02:24
ZJ37
ZJ37
Tja, laat de reizigers het maar weer oplossen. Iets met op 1, 2 en 3 staan.

Vrijdag 15 mei 2015 - 19:35:06
MasterE
MasterE
Het probleem moet eerst worden opgemerkt en vervolgens wordt er een oplossing voor bedacht en deze moet vervolgens in de software worden geïmplementeerd! Helaas werkt het zo! Tot die tijd is het niet anders.

Mcn Asd

Zaterdag 16 mei 2015 - 00:26:35
ZJ37
ZJ37
Poortjes wat langer open laten staan?

Zaterdag 16 mei 2015 - 00:27:59
Frontier
Frontier
Ben je mal, straks raakt de veiligheid in het geding, en 'dat moeten we toch niet willen?'.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Zaterdag 16 mei 2015 - 00:29:24
ZJ37
ZJ37
Nou precies, wat dacht je van een andere manier om die overstap van spoor 1 naar spoor 2 te maken, zonder langs de poortjes te hoeven en een berg administratie? Vul em zelf maar in.

Zaterdag 16 mei 2015 - 00:38:00
Frontier
Frontier
We kunnen helaas gewoon concluderen dat 46 tot 57 reizigers per dag gedurende de komende 4 maanden niet op plek 1, 2 en 3 staan. Die berg administratie en bijbehorende ergernis moeten die reizigers in kwestie maar tijdelijk voor lief nemen, het gaat immers om het verhogen van de veiligheid, en 'dat willen we toch allemaal?'.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Zaterdag 16 mei 2015 - 09:57:47
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Of je neemt een chipkaart met Kind-vrij die je tijdens de overstap gebruikt om de poortje mee te passeren. Scheelt weer in- en uitchecken.

Choo choo.....

Zaterdag 16 mei 2015 - 18:11:59
AlexNL
AlexNL
Ohja, dat is ook nog zoiets briljants. Allerlei miljardenprojecten uit de grond stampen om de stations af te sluiten en "te beschermen tegen zwartrijders", maar vervolgens wel aan iedereen sleutels uitdelen.

Zondag 17 mei 2015 - 08:57:48
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Misschien een idee om de mens maar te verchippen, zo zal ie altijd voor zijn reis betalen en bijkomend voordeel, altijd volgbaar...oei, kinkt aardig '1984'

Zondag 17 mei 2015 - 12:11:39
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
MasterE (vr 15 mei 2015 19:35:06 www.somda.nl): Het probleem moet eerst worden opgemerkt en vervolgens wordt er een oplossing voor bedacht en deze moet vervolgens in de software worden geïmplementeerd! Helaas werkt het zo! Tot die tijd is het niet anders.
Een slap excuus voor een probleem dat al jaren bekend was. (Dit is bij de proeven met gesloten poortjes, twee jaar geleden in Hvs, ook niet opgemerkt?)

Kenmerkend voor het hele chipkaartproject bij NS...

Zondag 17 mei 2015 - 12:29:41
michaben
michaben
Sowieso is het nogal achterlijk dat het moment van inchecken bepaalt of je wel of geen korting krijgt. Hoe moeilijk is het nou om het gewogen gemiddelde te pakken op basis van in- en uitchecktijd? Dus check in om 8:55, check uit om 9:55, 5/60e deel voltarief, 55/60e deel kortingtarief. Meer dan tien regels code in de software zal dat niet zijn.

Het smoesje dat een probleem eerst moet worden opgemerkt is gewoon pure onzin, dit is namelijk geen programmeerfout maar een ontwerpfout. De kaartsoorten waren bekend toen men begon met het ontwerpen van het OV-Chipkaartsysteem, als men deze stuk voor stuk tegen het ontwerp had gehouden had men moeten kunnen zien dat er iets ontbrak. Degene die dit niet door heeft gehad, en vervolgens enkele jaren nodig heeft om het te herstellen, hoort niet in de IT thuis.

Zondag 17 mei 2015 - 13:13:59
treinfan
treinfan
Het is waarschijnlijk wel makkelijk te implementeren, maar het zou betekenen dat wachten binnen de poortjes voor/na de reis (of vertraging oplopen tijdens de reis) de reis goedkoper (of juist duurder) kan maken. Dát lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Laatst bewerkt door treinfan op Zondag 17 mei 2015 om 13:14:48


Zondag 17 mei 2015 - 13:27:01
michaben
michaben
Dat heb je nu ook al, als je om 8:50 of 15:50 incheckt kan je ook duurder of juist goedkoper uit zijn dan het zou kosten als je 10 minuten later incheckt.

Laatst bewerkt door michaben op Zondag 17 mei 2015 om 13:27:14

Zondag 17 mei 2015 - 13:43:24
broek53
broek53
Quote
reisthijs (zo 17 mei 2015 12:11:39 www.somda.nl):
Quote
MasterE (vr 15 mei 2015 19:35:06 www.somda.nl): Het probleem moet eerst worden opgemerkt en vervolgens wordt er een oplossing voor bedacht en deze moet vervolgens in de software worden geïmplementeerd! Helaas werkt het zo! Tot die tijd is het niet anders.
Een slap excuus voor een probleem dat al jaren bekend was. (Dit is bij de proeven met gesloten poortjes, twee jaar geleden in Hvs, ook niet opgemerkt?)

Kenmerkend voor het hele chipkaartproject bij NS...
Natuurlijk is dat probleem onderkend, namelijk al vanaf het moment dat men een decennium of meer geleden over poortjes begon na te denken. Idealiter zouden immers de poortjes op de stations bij de toegangen tot de perrons geplaatst worden. Dat zou betekenen dat je altijd zou moeten in- en uitchecken bij het overstappen naar een ander perron. En dan moet je je eens moeten voorstellen wat dat betekent als er een trein op een laat moment gespoorwijzigd wordt.... Dat effect kun je straks in Hilversum zien, trouwens. Heeeel benieuwd hoe dat gaat aflopen en al helemaal als er eens een ICB naar spoor 1 verhuist.

Zondag 17 mei 2015 - 14:06:47
michaben
michaben
Dan heb je het probleem nog altijd met overstappen op hetzelfde perron. Dus tenzij je poortjes bij de deuren van de trein zet, zul je het toch moeten ondervangen in de software.

Zondag 17 mei 2015 - 14:56:36
broek53
broek53
Welk probleem?

Ik betwist ook niet dat het in de software moet worden opgelost, maar juist dat het probleem à la Hilversum nu pas onderkend zou worden. In eerste opzet zouden immers niet de stations als geheel afgezet worden, maar de toegangen tot de perrons. En dan zou je dus het Hilversumse "probleem" op elk station met meerdere perrons gehad hebben.

Zondag 17 mei 2015 - 19:11:45
AlexNL
AlexNL
Quote
treinfan (zo 17 mei 2015 13:13:59 www.somda.nl): Het is waarschijnlijk wel makkelijk te implementeren, maar het zou betekenen dat wachten binnen de poortjes voor/na de reis (of vertraging oplopen tijdens de reis) de reis goedkoper (of juist duurder) kan maken. Dát lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Mwah, ik denk niet dat veel mensen dat zouden doen. Wachten kost tenslotte tijd, en veel mensen reizen met de trein om op een bestemming te komen. Niet om op een station rond te hangen.

En anders zou je nog een maximumreistijd kunnen invoeren, gebaseerd op de langst mogelijke logische reistijd tussen twee stations.

Voorbeeldje: als iemand om 8:35 incheckt in Breda en richting Den Haag Centraal reist, dan zijn er een paar treinen die genomen kunnen worden. Daarbij horen dan bepaalde verdeelsleutels.
- IC 08:39 x 09:37. Met uitcheckt om 9:40 zou het betekenen dat 25/65e tegen vol tarief wordt gereisd, en 40/65e met korting/gratis.
- SPR 08:42 x 10:02. Met uitcheck om 10:05: 25/95e vol tarief, 70/95e met korting.

De maximale reisduur voor Breda - Den Haag Centraal zou je bijvoorbeeld kunnen instellen op 100 minuten, zodat het niet de moeite waard is om lang te wachten met uitchecken. Als iemand 2 uur zou wachten in Den Haag Centraal voor hij uitcheckt, zou het systeem hem toch volgens een reisduur van 100 minuten factureren. Dat betekent 25 minuten vol tarief, 75 minuten met korting.

Een enkele reis kost € 12,80 vol tarief. Dat komt neer op:
- IC: 4,92 vol tarief + 4,72 met korting (= € 9,64)
- SPR: 3,37 vol tarief + 5,66 met korting (= € 9,03)
- Wachten: 3,20 vol tarief + 5,76 met korting (= € 8,96)

Er zit zo wel wat prijsverschil in, maar het verschil is (in ieder geval op dit traject) dusdanig klein dat ik niet verwacht dat veel mensen hier de moeite voor zullen nemen.

Zondag 17 mei 2015 - 19:24:16
thom
thom
Met dit soort reken en verdeelsleutels kan natuurlijk nooit meer iemand van te voren berekenen wat zijn reis kost, laat staan dat die een afgerekend bedrag nog kan begrijpen...

Zondag 17 mei 2015 - 19:29:18
sjoerd
sjoerd
En dat niet alleen: als men een andere dan de in de prijs berekende verbinding neemt en men betaalt hierdoor meer, heb je in heel Nederland de poppen aan het dansen. Geen aantrekkelijke gedachte, dit idee.

Zondag 17 mei 2015 - 20:41:17
AlexNL
AlexNL
Zullen we dan maar kastjes in de trein hangen, zodat je zonder dat je de trein uit hoeft van tarief kunt wisselen (maar wel met een extra check zodat je niet kunt in- of uitchecken, enkel tariefwissel)?

Zondag 17 mei 2015 - 21:49:47
dh3201
dh3201
Gewoon de makkelijkste manier: korting afschaffen!
/duikt weg/

Shqiperise-lopers?

Zondag 17 mei 2015 - 22:07:55
ZJ37
ZJ37
Of een bemande toegang op dergelijke plekken, zoals in Engeland op zoveel grote stations al gebeurt. Heb je meteen ook menselijk toezicht op het station. Maar dat zal wel teveel centjes kosten.

Maandag 18 mei 2015 - 09:46:03
daniel81
daniel81
Quote
broek53 (zo 17 mei 2015 13:43:24 somda.nl):
Quote
reisthijs (zo 17 mei 2015 12:11:39 www.somda.nl):
Quote
MasterE (vr 15 mei 2015 19:35:06 www.somda.nl): Het probleem moet eerst worden opgemerkt en vervolgens wordt er een oplossing voor bedacht en deze moet vervolgens in de software worden geïmplementeerd! Helaas werkt het zo! Tot die tijd is het niet anders.
Een slap excuus voor een probleem dat al jaren bekend was. (Dit is bij de proeven met gesloten poortjes, twee jaar geleden in Hvs, ook niet opgemerkt?)

Kenmerkend voor het hele chipkaartproject bij NS...
Natuurlijk is dat probleem onderkend, namelijk al vanaf het moment dat men een decennium of meer geleden over poortjes begon na te denken. Idealiter zouden immers de poortjes op de stations bij de toegangen tot de perrons geplaatst worden. Dat zou betekenen dat je altijd zou moeten in- en uitchecken bij het overstappen naar een ander perron. En dan moet je je eens moeten voorstellen wat dat betekent als er een trein op een laat moment gespoorwijzigd wordt.... Dat effect kun je straks in Hilversum zien, trouwens. Heeeel benieuwd hoe dat gaat aflopen en al helemaal als er eens een ICB naar spoor 1 verhuist.
Simpele oplossing: niet meer spoorwijzigen. Scheelt bovendien de trdl werk, er kunnen weer een aantal wissels weg, iedereen blij
Trouwens, ICB's worden al praktisch nooit gespoorwijzigd, in Apd gebeurde het tijdens de oude spooropstelling meerdere keren per dag dat een vertraagde ICB richting het westen bij Apda stond te wachten tot de lege 7000 afgerangeerd was terwijl spoor 3 en 4 vrij waren. Kennelijk durft men niet in vreemde talen om te roepen of zo....

Dat spoorwijzigen wordt op grotere stations met meerdere vervoerders überhaupt al lastig door de chippoortjes, aangezien niet van elke vervoerder of andere functionaliteit (HSL-toeslag) poortjes/overstapmeubels op elk perron staan

Maandag 18 mei 2015 - 09:58:16
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Ow maar dat is geen argument voor NS hoor... toevallig afgelopen zaterdag nog ´n tweet langs zien komen over een Valleilijn-trein die te Ed op spoor 3 aankwam. Overstappers op NS mochten dus eerst even naar spoor 1 wandelen om uit te checken en vervolgens weer terug naar 3 om bij NS in te checken. Gelukkig zijn de overstaps behoorlijk ruim daar.
Quote
AlexNL: Mwah, ik denk niet dat veel mensen dat zouden doen. Wachten kost tenslotte tijd, en veel mensen reizen met de trein om op een bestemming te komen. Niet om op een station rond te hangen.
Nouja, uren wachten zal niet gebeuren maar er zijn nu toch situaties waarin poortjes bij de stationsingang niet altijd praktisch zijn.
Stel dat je de eerste trein na 18.30 uur wilt nemen en eerst nog wat te eten wilt halen voor onderweg op het station. Als je trein dan kort na half zeven vertrekt ontkom je bijna niet aan inchecken in de spitstijd. (Afgelopen vrijdag nog bij vergissing zelf gehad te Ah, 2 minuten voor de daluren ingecheckt terwijl ik in het dal ging reizen. Nog binnen de spits vertrekken kon nieteens met het bewuste inchecktijdstip)

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 18 mei 2015 - 11:00:17
broek53
broek53
Quote
daniel_ddr (ma 18 mei 2015 09:58:16 www.somda.nl): Ow maar dat is geen argument voor NS hoor... toevallig afgelopen zaterdag nog ´n tweet langs zien komen over een Valleilijn-trein die te Ed op spoor 3 aankwam. Overstappers op NS mochten dus eerst even naar spoor 1 wandelen om uit te checken en vervolgens weer terug naar 3 om bij NS in te checken. Gelukkig zijn de overstaps behoorlijk ruim daar.
NS maakt geen spoorwijzigingen.

Maandag 18 mei 2015 - 12:29:14
john2
john2
Als NS geen spoorwijzingen doet, dan neem ik aan dat Prorail dit doet in de vorm van treindienstleiding. Als deze stelling fout is dan verneem ik dit gaarne van Broek53.

Maandag 18 mei 2015 - 12:35:26
broek53
broek53
Die stelling is juist.

Maandag 18 mei 2015 - 13:48:27
kleine_man
kleine_man
Voor wie leuke taferelen wil zien rondom overstapmeubels moet eens in de ochtend in Arnhem of Zutphen komen kijken.

Ik werd afgelopen zaterdag nog net niet van het perron gedrukt omdat iemand nog moest overstappen terwijl de overvolle trein leegliep in Zutphen.

Verder zag ik dat hogere poortjes geen zin hebben, men kruipt er gewoon onderdoor.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Maandag 18 mei 2015 - 14:46:08
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Het is me ook opgevallen dat mensen kennelijk geen weet hebben waar de overstapmeubels staan. Ik kwam laatst uit Ww, moest naar Dv en een hele drom bij het meubel op spoor 1. Ik ben lekker doorgelopen en bij spoor 2/3 kon ik comfortabel en zonder gedrang uit- en inchecken. Het overgrote deel van de reizigers uit Ww wil de 3600 hebben richting het zuiden, die kunnen beter op spoor 2/3 hun uit- en incheck doen.
Edit betreft station Zp

Laatst bewerkt door dvdhoven op Maandag 18 mei 2015 om 21:33:55

Dick van den Hoven

Maandag 18 mei 2015 - 19:28:25
AlbertP
AlbertP
Ik neem aan dat je station Zp bedoelt?

Connexxion op spoor 3/4 te Ed gebeurt volgens mij (vrijwel) standaard met de laatste trein van de dag. Dit levert altijd problemen op met mensen die een NS paal gebruiken en daarna op spoor 1a niet bij CXX kunnen uitchecken. Overstapmeubels zijn er namelijk niet te Ed.

Maandag 25 mei 2015 - 14:14:54
AlexH
AlexH
Vanaf morgen wordt het leuk in Rsd. De poortjes sluiten dan, handig met die internationale reizigers.

Maandag 25 mei 2015 - 19:35:32
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Die internationale reizigers worden keurig geïnformeerd door de buitenlandse vervoerder: www.belgianrail.be

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 25 mei 2015 - 20:49:19
thom
thom
Oftewel, gewoon keurig rekening mee gehouden.

Maandag 25 mei 2015 - 21:39:59
ZJ37
ZJ37
Op de FIP landencoupons (dat gebruikt wordt door spoorpersoneel) zit helemaal geen barcode. Hoe is dat voor hen geregeld zonder afhankelijk te moeten zijn van al dan niet de aanwezigheid van personeel of een kletspaal?

Laatst bewerkt door ZJ37 op Maandag 25 mei 2015 om 23:22:20

Maandag 25 mei 2015 - 21:48:36
sfj
sfj
Op elk station met (gesloten) poortjes staat een info/alarmzuil waar ze helemaal niet moeilijk doen over het algemeen.

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Maandag 25 mei 2015 - 22:38:51
train85
train85
Quote
ZJ37 (ma 25 mei 2015 21:39:59 www.somda.nl): Op de FIP landencoupons (dat gebruikt wordt door spoorpersoneel) zit helemaal geen barcode. Hoe kanjer voor hen geregeld zonder afhankelijk te moeten zijn van al dan niet de aanwezigheid van personeel of een kletspaal?
Ik heb me pasje altijd bij me en kan zo poortje openen. Maar inderdaad als je vanuit het buitenland komt en dan poortje wil openen wordt het lastig. Zal dit is als idee opdoen bij NS.


Dinsdag 26 mei 2015 - 07:16:29
VIRMm1
VIRMm1
Rsd 7.10 staat er een hele ploeg service medewerkers bij de poortjes, maar de situatie is nog steeds hetzelfde als voorheen; alle poortjes op 1 na gesloten.

De medewerkers begrijpen ook niet wat er aan de hand is.

Laatst bewerkt door VIRMm1 op Dinsdag 26 mei 2015 om 07:16:47

Dinsdag 26 mei 2015 - 16:56:32
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (26 mei 2015) zijn de poortjes op station Rsd gesloten.

Dinsdag 26 mei 2015 - 17:06:27
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Quote
train85 (ma 25 mei 2015 22:38:51 somda.nl):
Quote
ZJ37 (ma 25 mei 2015 21:39:59 www.somda.nl): Op de FIP landencoupons (dat gebruikt wordt door spoorpersoneel) zit helemaal geen barcode. Hoe kanjer voor hen geregeld zonder afhankelijk te moeten zijn van al dan niet de aanwezigheid van personeel of een kletspaal?
Ik heb me pasje altijd bij me en kan zo poortje openen. Maar inderdaad als je vanuit het buitenland komt en dan poortje wil openen wordt het lastig. Zal dit is als idee opdoen bij NS.
De partner/kinderen krijgen een aparte coupon voor NL. Van werknemers wordt dus blijkbaar verwacht hun pasje te gebruiken.

Laatst bewerkt door rolandrail op Dinsdag 26 mei 2015 om 17:08:58

Woensdag 27 mei 2015 - 12:14:06
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Op zich zo men de omslagen van de FIP-coupons van een barcode kunnen voorzien, dat hebben de omslagen van Interrailtickets ook sinds dit jaar.

Maar er zijn sinds de eerste proef (13 jaar geleden!) nog wel genoeg andere verassingen: www.rover.nl

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Woensdag 27 mei 2015 - 13:22:55
ns1300
ns1300
Uit bovenstaand gelinkt bericht van Rover:

"In Amsterdam Zuid, Muiderpoort, Hilversum en Sittard, zijn de perrons afgesloten met poortjes en moet bij een gewone overstap dus tussendoor worden in- en uitgecheckt."

Dat is een lastig probleem, zou NS daar nog iets aan gaan doen? Duur grapje als je eigenlijk recht had op daluur maar vanwege een NS-NS overstap spitstarief betaalt voor de rest van je reis.

Woensdag 27 mei 2015 - 13:35:12
sfj
sfj
Jahoor, je kan op dit moment je geld terugvragen en daar wordt coulant mee omgegaan. Voor het einde van het jaar is dit in de software opgelost. Stond ook in alle berichtgeving die ik er over gelezen heb.

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Woensdag 27 mei 2015 - 13:48:34
ns1300
ns1300
Oké, mooi. Dat stond niet in het artikel van Rover

Woensdag 27 mei 2015 - 13:49:11
rick
rick
Het staat zelfs in het bericht van Rover,in dezelfde alinea als waaruit wordt gequoted...

Woensdag 27 mei 2015 - 18:19:54
rjz222
rjz222
Flickr RJZ222
Overigens is dit voor Asdz niet geheel waar: aan de westzijde is een deel van de stationshal afgesloten zodat zonder poortjes van perron naar perron gelopen kan worden. Dit is eveneens mogelijk aan uiterste westzijde (uitgang Parnassusweg/VU, gezien hier ook de trappen afgesloten zijn, inclusief de verbinding tussen de perrons.

Mijn website: http://www.treinenwereld.eu

Woensdag 27 mei 2015 - 18:37:48
ZJ37
ZJ37
Quote
sfj (wo 27 mei 2015 13:35:12 www.somda.nl): Jahoor, je kan op dit moment je geld terugvragen en daar wordt coulant mee omgegaan. Voor het einde van het jaar is dit in de software opgelost. Stond ook in alle berichtgeving die ik er over gelezen heb.
Ik snap niet dat iets coulant wordt genoemd dat eigenlijk omslachtig zou moeten heten, maar dat zal vast aan mij liggen. Reizigers hebben niet om deze situatie gevraagd, maar ze mogen het wel fijn zelf oplossen.

Donderdag 28 mei 2015 - 17:44:04
rysz
rysz
Er zou ook helemaal geen sprake mogen zijn van "coulant oplossen". Dat is wel vaker het toverwoord door NS gebruikt voor zaken waarvan NS vindt dat ze zo aardig voor de verwarde of domme reiziger die nog moet wennen, maar vaak zijn het ook zaken waar de reiziger gewoon recht op heeft.

En als het dan toch voor het einde van het jaar opgelost kan worden, waarom moeten dan die poortjes zonodig nu al dicht? Doe ze dan dicht als het opgelost is, op die manier heeft de reiziger geen last van het feit dat NS niet nadenkt voor ze iets doen.

Het was trouwens dankzij Somda dat ik de pagina vond die in het artikel gelinkt wordt.

Donderdag 28 mei 2015 - 22:05:19
broek53
broek53
De poortjes moeten nu al dicht vanwege de gruwelen die zwartrijders over de spoorwereld uitstorten - daar gaat het de laatste paar tientallen berichten al over. Dat is reden genoeg je betalende, maar dankzij een gebrek aan doorgaande treinen overstappende klanten te bestelen, blijkbaar - en de afdeling Newspeak heeft het dan over coulance als je je recht komt halen. Het is een wonderlijke wereld daar in een paar krochten van het NS-gebouw.

Laatst bewerkt door broek53 op Donderdag 28 mei 2015 om 22:07:02

Vrijdag 29 mei 2015 - 09:03:10
hw1969
hw1969
Twitter hanswesterink Facebook hanswesterink Flickr 32807552@N03
Quote
ns1300 (wo 27 mei 2015 13:22:55 somda.nl): Uit bovenstaand gelinkt bericht van Rover:

"In Amsterdam Zuid, Muiderpoort, Hilversum en Sittard, zijn de perrons afgesloten met poortjes en moet bij een gewone overstap dus tussendoor worden in- en uitgecheckt."

Dat is een lastig probleem, zou NS daar nog iets aan gaan doen? Duur grapje als je eigenlijk recht had op daluur maar vanwege een NS-NS overstap spitstarief betaalt voor de rest van je reis.
Ook bij Hoofddorp speelt dat probleem. Soms komt de trein uit Hoorn op spoor 3 binnen in plaats van 2 (tbv korte kering). Als je verder wilt richting Leiden vanaf spoor 1 moet je door de poortjes. (of je pakt de lift en omzeilt de poortjes, maar dat is een ander onderwerp).

Vrijdag 29 mei 2015 - 17:05:31
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
in mijn ooghoek viel mij net te Asdz op dat er een nieuw type kaart/oplaad automaat is.
Bovenop staat een vierkante lichtbak met pictogram een tekst oplade oid.

't laat zich het best omschrijven als oplaadzuil, wel praktisch binnen de poortjes als je checkuit saldo te laag is,

Gaan de platte automaten eruit? in Ledn zijn er ook een aantal platte verwijderd.

Vrijdag 29 mei 2015 - 17:28:49
mren
mren
In juli is Amf aan de beurt (althans, projectplanning plaatsing), het eerste station met poortjes en meerdere treinvervoerders volgens mij. Is dat ook het moment dat 'omchecken' voor NS en CXX komt te vervallen?

Vrijdag 29 mei 2015 - 18:36:04
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Als ze dat combineren maakt het het allemaal wel wat makkelijker qua plaatsing van de poortjes. Vooral het gangetje vanaf perron 1/2 levert nogal eens opstoppingen op door de krappe ruimte in combinatie met weinig paaltjes.

Ben wat dat betreft wel benieuwd hoe de poortjes neergezet gaan worden want anders heb je eenzelfde situatie als nu in Hvs (met als klein verschil dat je nog via de loopbrug aan de andere kant zou kunnen overstappen)

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zaterdag 30 mei 2015 - 00:10:16
mren
mren
Ik heb geen tekening bij de hand, maar in de balkenplanning (tijd en afhankelijkheden) wordt melding gemaakt van tijdelijke bouwdeuren, verplaatsing luchtgordijn, montage nieuw puideel. Dus het zou zomaar kunnen dat ze bij de ingangen van het station komen. (Hoewel het ook kan zijn dat het hier om installaties gaat)

Zaterdag 30 mei 2015 - 00:13:56
AlexH
AlexH
De tunnel in Zwolle wordt eind juni geopend. Als het goed is met poortjes en al. Hier dus ook verschillende poortjes: Arriva en NS.

Zaterdag 30 mei 2015 - 00:58:03
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Ik weet niet waar de poortjes komen in Zwolle, maar in principe heeft de tunnel niets met Arriva te doen omdat die alleen op spoor 15/16 stopt.


Zaterdag 30 mei 2015 - 08:41:45
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Totdat er een keer een Arriva-trein gespoorwijzigd wordt naar spoor 3 of 5....

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Zaterdag 30 mei 2015 - 09:47:44
ZJ37
ZJ37
Dat zou wat zijn, dat de toch al schaarse perronspoorruimte dedicated wordt toegewezen aan een bepaalde vervoerder vanwege die poortjes. Ik hoop niet dat de spoorsector zo ver gaat afglijden.

Zaterdag 30 mei 2015 - 10:24:27
john2
john2
Er kunnen toch poortjes komen waarbij een gedeelte NS is en een gedeelte regionale vervoerder is. En voor overstappen overstapmeubels neerzetten. En de poortjes in de centrale hallen zo neerzetten dat men door poortjes niet extra hoeft uit en in te checken voor op een ander perron te komen.

Zaterdag 30 mei 2015 - 18:13:57
broek53
broek53
Quote
ZJ37 (za 30 mei 2015 09:47:44 www.somda.nl): Dat zou wat zijn, dat de toch al schaarse perronspoorruimte dedicated wordt toegewezen aan een bepaalde vervoerder vanwege die poortjes. Ik hoop niet dat de spoorsector zo ver gaat afglijden.
Persoonlijk ben ik wel voor de herbouw van een aantal buurtstations. Al die flauwekul met geïntegreerd spoorgebruik verdoezelt maar dat we met spoor bijna een eeuw terug zijn in de beschaving.
Neen, dan het nieuwe station Groningen straks: dat zijn gewoon twee stations naast elkaar waar je met geen mogelijkheid meer tussen kunt wisselen! Laat dat het lichtend voorbeeld zijn!

Laatst bewerkt door broek53 op Zaterdag 30 mei 2015 om 18:15:11

Zaterdag 30 mei 2015 - 20:23:53
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mren (za 30 mei 2015 00:10:16 www.somda.nl): Ik heb geen tekening bij de hand, maar in de balkenplanning (tijd en afhankelijkheden) wordt melding gemaakt van tijdelijke bouwdeuren, verplaatsing luchtgordijn, montage nieuw puideel. Dus het zou zomaar kunnen dat ze bij de ingangen van het station komen. (Hoewel het ook kan zijn dat het hier om installaties gaat)
Ik heb zo'n vermoeden dat die aanpassingen vooral betrekking hebben op de ingang aan de Mondriaanplein-zijde. Immers zijn er ook normen voor hoe ver poortjes van roltrappen e.d. moeten staan en de ruimte is aan die kant uiteraard het krapst. Poortjes bij de ingangen aan de Stationsplein-zijde lijkt me niet logisch want dan komt het loket achter de poortjes te zitten. Al kan de verbouwing ook nog betrekking hebben op de toegang tot het loket zelf natuurlijk. Op die manier kan je de poortjes immers over de breedte van de hal neerzetten op zodanige wijze dat alle perrons binnen hetzelfde afgesloten gebied vallen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zaterdag 30 mei 2015 - 22:09:00
ZJ37
ZJ37
Quote
broek53 (za 30 mei 2015 18:13:57 www.somda.nl):
Quote
ZJ37 (za 30 mei 2015 09:47:44 www.somda.nl): Dat zou wat zijn, dat de toch al schaarse perronspoorruimte dedicated wordt toegewezen aan een bepaalde vervoerder vanwege die poortjes. Ik hoop niet dat de spoorsector zo ver gaat afglijden.
Persoonlijk ben ik wel voor de herbouw van een aantal buurtstations. Al die flauwekul met geïntegreerd spoorgebruik verdoezelt maar dat we met spoor bijna een eeuw terug zijn in de beschaving.
Neen, dan het nieuwe station Groningen straks: dat zijn gewoon twee stations naast elkaar waar je met geen mogelijkheid meer tussen kunt wisselen! Laat dat het lichtend voorbeeld zijn!
Gelukkig zijn er nooit concessiewisselingen, dus dit gaat helemaal goed komen!

Zondag 31 mei 2015 - 13:28:34
moderator
Moderator
moderator
Laatste vier berichten verwijderd, ontopic aub

Met vriendelijke groet, Het moderator team

Zondag 31 mei 2015 - 16:32:12
AlexH
AlexH
Toch blijf ik op mijn standpunt dat een gezamenlijke poort voor beide vervoerders makkelijker is voor Zwolle. Je checkt in in Zwolle. Als het systeem ziet dat je in Dl of Hno bent uitgecheckt, kan het juiste bedrag wat bij de juiste vervoerder hoort worden afgeschreven. Ik weet dat dit voor reizen als Odz - Ck via Syntus, NS en Veolia geen doen is, maar voor Zwolle lijkt het me wel een goede oplossing.

Laatst bewerkt door AlexH op Zondag 31 mei 2015 om 16:33:17

Zondag 31 mei 2015 - 16:37:48
Roy
Roy
Beter lossen ze het probleem gewoon helemaal op ipv alleen voor Zwolle.

Zondag 31 mei 2015 - 21:33:51
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Ze zijn er toch mee bezig. Beginnende met op een proef bij connexxion op de valleilijn. Probleem wordt dus nog wel opgelost in de toekomst.
nos.nl

Maandag 01 jun 2015 - 11:02:01
daniel81
daniel81
Tsja dat zou in Zl helemaal een stunt zijn. Heeft één van onze dierbare forumgebruikers voor miljoenen aan maatregelen bedacht om Zl-Hno iets te versnellen om de aansluitingen in Zl robuuster te maken (zie Zl-Es-topic), zouden die paar minuten meteen dubbel en dwars weer ingeleverd worden als NSR daar de concessie niet krijgt en iedereen moet omchecken

Maandag 01 jun 2015 - 18:57:15
broek53
broek53
Je moest eens weten wat een grappig boek "Het spoor teloor" zou worden, als ik het ooit zou schrijven. Poortjes zouden er een meer dan symbolische rol in spelen.

Maandag 01 jun 2015 - 19:09:22
ZJ37
ZJ37
Nou, verbaas u niet: in een van de recentere ontwikkelde dienstregelingsmodellen voor de toekomst is voor het eerst gesproken over ruimere overstapnormen vanwege dat in- en uitchecken.

Laatst bewerkt door ZJ37 op Maandag 01 jun 2015 om 19:09:46

Maandag 01 jun 2015 - 19:57:55
kleine_man
kleine_man
Quote
broek53 (ma 01 jun 2015 18:57:15 www.somda.nl): Je moest eens weten wat een grappig boek "Het spoor teloor" zou worden, als ik het ooit zou schrijven. Poortjes zouden er een meer dan symbolische rol in spelen.
Waar kan ik mij intekenen?

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Maandag 01 jun 2015 - 21:23:27
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
En of passagepassen nou het ei van Columbus zijn, valt ook nog te bezien www.ad.nl

Dick van den Hoven

Maandag 01 jun 2015 - 22:09:38
ZJ37
ZJ37
Kinderziektes

Dinsdag 02 jun 2015 - 10:04:55
daniel81
daniel81
Quote
ZJ37 (ma 01 jun 2015 19:09:22 somda.nl): Nou, verbaas u niet: in een van de recentere ontwikkelde dienstregelingsmodellen voor de toekomst is voor het eerst gesproken over ruimere overstapnormen vanwege dat in- en uitchecken.
Niet meer dan terecht, op stations met krappe overstappen op andere vervoerders kun je het in de spits wel vergeten je aansluiting te halen

Dinsdag 02 jun 2015 - 10:21:20
jorgo
jorgo
Maar ze gaan het omchecken toch afschaffen? Dat was vorige week nog in het nieuws nos.nl . Om dan nog dienstregelingen te gaan verruimen... wat is het eerst klaar...?

Laatst bewerkt door jorgo op Dinsdag 02 jun 2015 om 10:21:38

Dinsdag 02 jun 2015 - 12:52:43
ZJ37
ZJ37
De ontwikkelingen halen elkaar in een rap tempo in

Toch benieuwd hoe dat dan gaat op trajecten waar meerdere vervoerders rijden. Zo zou je straks te Rm kunnen inchecken bij Arriva en te Mt kunnen uitchecken bij NS of andersom. Kun je wellicht weer leuke rekensommetjes op loslaten.

Dinsdag 02 jun 2015 - 13:54:53
mren
mren
Gewoon WROOV uit hetarchief trekken

Dinsdag 02 jun 2015 - 14:50:55
daniel81
daniel81
Voor 95% van de gevallen is er geen enkel probleem. Iemand die in Dz incheckt en in Ut uitcheckt heeft logischerwijs Dz-Gn met Arriva gereisd en Gn-Ut met NSR.
Er zijn maar enkele randgevallen, daar kun je inderdaad een soort van (WROOV) verdeelsleutel tussen bedenken. Zoals Ah - Mt, Ww - Asd, Aml-Zp. Maar dat zijn stuk voor stuk niet de zwaarste reizigersstromen dus dat gaat om fouten in de marge. Het huidige ongemak en vertraging voor de reiziger staat in geen verhouding daartoe.

Dinsdag 02 jun 2015 - 14:56:55
mren
mren
Geldt die laatste zin van je niet voor het gehele OVC-systeem? Niet alleen vanuit de reiziger bekeken maar ook financieel: vele miljoenen uitgeven om opbrengsten op de cent nauwkeurig bij de juiste vervoerder te krijgen

Anderzijds: de WROOV-verdeling was ook erg slecht als je de enorme verschillen bekijkt die met de OVC aan het licht kwamen, met name in Groningen en Amsterdam.

Dinsdag 02 jun 2015 - 15:42:08
mdeen
mdeen
Welke verschillen kwamen aan het licht?

Dinsdag 02 jun 2015 - 15:50:23
mren
mren
Als ik me goed herinner daalde de inkomsten in Groningen drastisch, terwijl het GVB ineens bakken met geld binnen kreeg. Zal wel liggen aan het feit dat de gemiddelde rit in Amsterdam veel korter is (en relatief duur voor de reiziger).

Dinsdag 02 jun 2015 - 16:13:32
mdeen
mdeen
Ah, voor het streekvervoer. Ik zat aan spoor te denken.

Dinsdag 02 jun 2015 - 18:32:43
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Ook op trajecten waar meerdere vervoerders rijden kun je prima met dezelfde in- en uitcheckpalen werken. Het gros van de reizigers checkt kort voor vertrek in en direct na de reis uit. Relatief weinig mensen zullen heel vroeg op het station zijn of lang blijven hangen op een aankomststation, zeker niet op de kleine haltes.

Aan de hand van de incheck- en uitchecktijd is prima te bepalen wie met welke vervoerder gereisd heeft. De kleine marge kun je verdelen aan de hand van tellingen van reizigers die ervoor kiezen om op het station te verblijven. De marge die je dan nog overhoudt is te klein om de reiziger te pesten met verschillende in- en uitcheckpalen.

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:00:54
thom
thom
Dat werkt natuurlijk voor geen meter met vertraagde treinen, extra treinen en bv de Kiosk op het perron...

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:07:06
ZJ37
ZJ37
De OV chipkaart was toch vooral ingevoerd om alles goed verrekend te krijgen tussen de verschillende vervoerders? Als dat nu ineens geen strak issue meer is kan net zo goed het klantvriendelijke treinkaartje weer worden ingevoerd en zijn we weer af van al dat in- en uitchecken. Wat een revolutie zou dat zijn!

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:26:55
mren
mren
Quote
thom (di 02 jun 2015 21:00:54 www.somda.nl): Dat werkt natuurlijk voor geen meter met vertraagde treinen, extra treinen en bv de Kiosk op het perron...
Als de reiziger al zo veel moeite moet doen voor 'het systeem OVC', dan moeten de vervoerders dat ook maar eens doen, bijvoorbeeld door op tijd te rijden

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:32:11
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Vertraagde treinen en extra treinen kun je probleemloos uit de actuele reisinformatie halen, dat is gewoon een programmeerregel als: "actuele aankomsttijd trein->uitchecks binnen 5 minuten daarna->opbrengst naar de betreffende vervoerder". Er zijn genoeg hobbyisten die zoiets in elkaar kunnen flansen, dan moeten de professionals van TLS het zeker kunnen.

Ook aanwezigheid van Kiosken, restaurants, snackkramen en allerlei ander vertier op de stations kun je meenemen in de marge na uitcheck. De piepkleine marge die je dan nog overhoudt is veel te klein om er nog aparte poortjes of paaltjes op na te houden.

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:47:01
michaben
michaben
Plus dat als de reiziger in de trein gecontroleerd wordt bekend is bij welke vervoerder je reist. Extra motivatie voor vervoerders om controles uit te voeren.

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:55:07
nohab
nohab
Flickr bvisser
Dat is al bekend na het inchecken, daarvoor hoef je niet gecontroleerd te worden. Waarom dacht je dat er op een boel stations palen staan van meerdere vervoerders?

Laatst bewerkt door nohab op Dinsdag 02 jun 2015 om 21:56:37

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:59:03
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Maurits was juist aan het mijmeren over een uniforme incheckpaal.

Dinsdag 02 jun 2015 - 21:59:17
Frontier
Frontier
En het streven is nu juist om van die gekkigheid af te geraken. Op het moment dat er nog maar één paal staat en je checkt bijvoorbeeld in Hgl in, dan kun je pas onderweg voor het eerst zien met welke vervoerder de reiziger is gaan reizen.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Dinsdag 02 jun 2015 - 22:38:04
thom
thom
Quote
maurits (di 02 jun 2015 21:32:11 somda.nl): Vertraagde treinen en extra treinen kun je probleemloos uit de actuele reisinformatie halen, dat is gewoon een programmeerregel als: "actuele aankomsttijd trein->uitchecks binnen 5 minuten daarna->opbrengst naar de betreffende vervoerder". Er zijn genoeg hobbyisten die zoiets in elkaar kunnen flansen, dan moeten de professionals van TLS het zeker kunnen.
En dan moet al die data ook nog verwerkt worden in de tijd dat ik mijn OVC uitcheck, immers moet dan wel het af geschreven bedrag getoond zijn.

Nee, volgens mij kan dat nooit een succes worden...

Woensdag 03 jun 2015 - 07:25:27
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Het afgeschreven bedrag is toch steeds hetzelfde..? Je zou echt eens daar moeten solliciteren, het direct duidelijk maken van "onmogelijkheden" is erg populair

Woensdag 03 jun 2015 - 10:42:22
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (3 juni) zijn de poortjes op station Dmnz en Std gesloten.

Laatst bewerkt door AlexH op Woensdag 03 jun 2015 om 10:42:51

Woensdag 03 jun 2015 - 12:17:50
sneltram
sneltram
In Dmnz betekent het meteen dat de westelijke toegang geheel dicht is. De loopbrug is dus niet meer toegankelijk. Het hek is daar aan beide kanten definitief dicht. Er zijn ook geen poortjes geplaatst.

Woensdag 03 jun 2015 - 12:38:11
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Quote
Bert13 (wo 03 jun 2015 07:25:27 somda.nl): Het afgeschreven bedrag is toch steeds hetzelfde..? Je zou echt eens daar moeten solliciteren, het direct duidelijk maken van "onmogelijkheden" is erg populair
In het denken in onmogelijkheden blinkt de spoorsector sowieso uit: "Kan niet, wil niet, gaat niet". En de klanten worden ondertussen de dupe....

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Woensdag 03 jun 2015 - 12:52:47
lex_t
lex_t
Ach, als het proces maar klopt, en het kwaliteitsmanagement geborgd is. (Sorry, te veel Fyra gekeken.)

Woensdag 03 jun 2015 - 19:33:46
umbusko
umbusko
In Vl zag ik vanmiddag een manshoog bord op perron 1 staan met daarop
"Reisen Sie weiter in den Niederlanden mit einem internationalen Fahrschein?" en een hoop uitleg.
Ik heb het helaas niet van dichtbij kunnen bekijken.

Het leek me trouwens wat onhandig geplaatst, het staat overdwars op het perron waardoor je het in ieder geval niet kunt missen maar je volgens mij ook flink wat capriolen uit moet halen als je er met een kinderwagen/rolstoel/bagage langs wilt of als er toevallig een deur van een 1900 net naast dat bord uitkomt. Maar misschien leek dat maar zo en is het perron toch nog breed genoeg.

Woensdag 03 jun 2015 - 19:39:43
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Hier een fototje van dat bord ter verduidelijking; www.ovinnederland.nl

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 03 jun 2015 - 19:43:48
umbusko
umbusko
Oké, in ieder geval wel genoeg ruimte dan om er omheen te komen!

Woensdag 03 jun 2015 - 21:00:02
kleine_man
kleine_man
Kortom, de overstap naar Nm is dus nu definitief om zeep geholpen.

Gelukkig gaan de meeste Duitsers naar Venlo.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Donderdag 04 jun 2015 - 00:13:25
thom
thom
Quote
Bert13 (wo 03 jun 2015 07:25:27 somda.nl): Het afgeschreven bedrag is toch steeds hetzelfde..? Je zou echt eens daar moeten solliciteren, het direct duidelijk maken van "onmogelijkheden" is erg populair
Nouja, onmogelijk is niks natuurlijk op ICT gebied, maar ik zie het gewoon niet helemaal voor me, stiekum zitten er tochal snel een hoop haken en ogen aan
Bedoel als ik zie hoe goed de reisinfo soms werkt, hoe moet ik me dan voorstellen dat dat OVC systeem dan ineens wel goed met die data omgaat?

En met alle verschillende actie kaarten die soms bij de ene vervoerder wel geldig zijn en de andere niet, is het tarief lang niet altijd gelijk.

Laatst bewerkt door thom op Donderdag 04 jun 2015 om 00:18:21

Donderdag 04 jun 2015 - 06:33:01
ZJ37
ZJ37
De zorg van Thom deel ik wel. Voor al die verschillende tariefacties kunnen het wat complexer maken. En bovendien is het in spoorland niet ongebruikelijk om zaken uit te rollen voordat de goede werking ervan is bewezen. U weet inmiddels wie dat dan mag ontdekken en oplossen, juist, die mensen die op dat podium zijn geplaatst.

Dinsdag 09 jun 2015 - 20:38:49
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mren (vr 29 mei 2015 17:28:49 www.somda.nl): In juli is Amf aan de beurt (althans, projectplanning plaatsing)
Men is er ietsjes sneller bij of je hebt je een lettertje vergist in deze post. Volgens de Amersfoortse editie van het AD is men gisteren begonnen met de werkzaamheden. Aannemelijk aan de Mondriaanplein-zijde want aan de centrumkant heb ik nog niks gezien.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 09 jun 2015 - 21:17:14
mren
mren
Voor 'toegang 2' staan werkzaamheden gepland van 02-06 tm 29-06, voor 'toegang 1' van 08-06 tm 14-07 en 'toegang 3' van 15-06 tm 23-06. 'T&S Aanpassen entreepui' van 26-06 tm 14-07.
Testen tussen 06-07 en 09-07, oplevering 15-07.

Dinsdag 09 jun 2015 - 21:46:23
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
In Deventer gaan de poortjes toch door www.rtvoost.nl
Ik zag in Zl in de nieuwe tunnel ongeveer onder spoor 10 een hele batterij poortjes staan, telde er zoiets van 14.

Dick van den Hoven

Dinsdag 09 jun 2015 - 22:29:49
Lovers83
Lovers83
CiCo-poortjes NS op Asdz gaan vanaf morgen (10/6) dicht. Bron >> www.ns.nl

Dinsdag 09 jun 2015 - 22:54:41
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mren (di 09 jun 2015 21:17:14 www.somda.nl): 'T&S Aanpassen entreepui'
Ah, dat bevestigd dus dat de poortjes een stuk naar voren komen t.o.v. waar nu de paaltjes staan waarmee perron 1/2 volledig binnen dezelfde afgesloten zone komt te liggen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 09 jun 2015 - 23:54:46
AlexH
AlexH
Quote
dvdhoven (di 09 jun 2015 21:46:23 somda.nl): In Deventer gaan de poortjes toch door www.rtvoost.nl
Ik zag in Zl in de nieuwe tunnel ongeveer onder spoor 10 een hele batterij poortjes staan, telde er zoiets van 14.
Heb je gezien of het hoge of lage poortjes waren?

Woensdag 10 jun 2015 - 08:00:52
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Zullen aannemelijk lage zijn, de hoge komen namelijk alleen op stations waar geen personeel aanwezig is dat toezicht kan houden.

Wat betreft de situatie in Amersfoort: ik merkte vanmorgen een rij gaten in de vloer op tussen Tickets & Service en de Broodzaak, dat maakt wel redelijk duidelijk waar ze gaan komen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 10 jun 2015 - 09:18:37
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (10-6) zijn de poortjes op station Asdz gesloten.

Woensdag 10 jun 2015 - 16:34:57
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Quote
daniel_ddr (wo 10 jun 2015 08:00:52 somda.nl): Wat betreft de situatie in Amersfoort: ik merkte vanmorgen een rij gaten in de vloer op tussen Tickets & Service en de Broodzaak, dat maakt wel redelijk duidelijk waar ze gaan komen.
En er komen ook speciale Connexxion-poortjes. Wel zal er een proef komen waarbij mensen bij een overstap niet meer hoeven 'om' te checken. Voor nu alleen op de Valleilijn, maar zal op den duur landelijk uitgerold moeten worden....

Choo choo.....

Woensdag 10 jun 2015 - 16:58:44
AlexH
AlexH
Vandaag wezen kijken op station Zl. De poortjes die er staan zijn (voor zover ik kon zien) hoge poortjes.

Woensdag 10 jun 2015 - 17:39:47
mren
mren
Zijn er ook Arrivapoortjes? Of worden reizigers geacht bij NS in/uit te checken om de tunnel door te komen en dan nog separaat bij een ander poortje of paaltje van Arriva? Komen er dan ook 'dedicated' Arrivasporen waar absoluut niet van afgeweken mag worden?

Woensdag 10 jun 2015 - 17:45:07
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Die zijn er toch al? Van het weekend waren er werkzaamheden Zl - Omn die enkel inhielden dat er aan spoor 15/16 te Zl gewerkt werkt. Maar ja, Arriva kun je niet spoorwijzigen natuurlijk...

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Woensdag 10 jun 2015 - 18:13:56
mdj
mdj
Bij gebrek aan sporen waar naar je kunt spoorwijzigen is dat eerder de reden dan de poortjes...

Bij twijfel: gebruik beton.

Woensdag 10 jun 2015 - 19:08:28
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
Er zal vast wel een keer een verstoring of spoorwijziging zijn waarbij Arriva bijvoorbeeld op spoor 3 of 5 binnenkomt. En wat te denken van Zl-Es en Zl-Kpn, de kans is ook best groot dat daar binnenkort een andere vervoerder rijdt.

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Woensdag 10 jun 2015 - 20:27:44
ZJ37
ZJ37
Waarom wordt er niet gewoon een poortje ontwikkeld waarbij je de mogelijkheid hebt om bij vervoerder A of bij vervoerder B in te checken? Ik zal toch niet nu het ei hebben uitgevonden?

Woensdag 10 jun 2015 - 21:07:57
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
aarclay (wo 10 jun 2015 16:34:57 www.somda.nl): En er komen ook speciale Connexxion-poortjes.
Hopelijk wel een beetje netjes verdeeld en niet allemaal aan de rechterkant ofzo. Da's vooral handiger voor de loopstromen: anders moeten bv. NS-reizigers vanuit de fietsenstalling eerst voor de poortjes langs een stuk naar links lopen en CXX-reizigers die uit de bus komen juist andersom. Dat gaat op een zeker moment botsen.
Quote
Wel zal er een proef komen waarbij mensen bij een overstap niet meer hoeven 'om' te checken.
Verdorie, daar gaat m'n wachtmuziekje bij het wachten op de trein (Tja, 't zijn nogal wat omcheckende reizigers die naar de 1718 overstappen)

Nog 'n nakomertje trouwens: in Ut heeft men, voor het geval de paaltjes nog niet goed genoeg opvielen, daar sinds enige tijd een bord boven gehangen met de vermelding "In-/Uitchecken".

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 10 jun 2015 - 21:34:25
AlexH
AlexH
Quote
mren (wo 10 jun 2015 17:39:47 somda.nl): Zijn er ook Arrivapoortjes? Of worden reizigers geacht bij NS in/uit te checken om de tunnel door te komen en dan nog separaat bij een ander poortje of paaltje van Arriva? Komen er dan ook 'dedicated' Arrivasporen waar absoluut niet van afgeweken mag worden?
Ik heb geen Arrivapoortjes zien staan. Ik denk dat er gewoon apart poortjes komen bij het eilandperron van spoor 15/16.

Donderdag 11 jun 2015 - 06:47:27
rysz
rysz
Quote
daniel_ddr:
Nog 'n nakomertje trouwens: in Ut heeft men, voor het geval de paaltjes nog niet goed genoeg opvielen, daar sinds enige tijd een bord boven gehangen met de vermelding "In-/Uitchecken".
Heel goed. Duidelijke scheiding waarbij men geacht wordt in dan wel uit te checken is ook het advies van de TU Delft. En als dat heel goed overal wordt gedaan zijn poortjes niet meer nodig voor de groep mensen die het nu nog wel eens vergeet. (en tegen de zwartrijders is het toch al niet de perfecte oplossing. Ook met overal poortjes kan men nog steeds zwart rijden, en er komen niet eens overal poortjes)

Laatst bewerkt door rysz op Donderdag 11 jun 2015 om 06:48:29

Donderdag 11 jun 2015 - 08:11:32
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Nouja, als je de paaltjes al niet ziet valt dat bord in de drukte ook niet op trouwens. Kan trouwens ook nog verwarrend werken omdat je op Ut aan de centrumzijde nu ook nog op meerdere plekken kunt in-/uitchecken: er staan ook nog paaltjes op het busstation en in de gang naar Hoog Catharijne.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 11 jun 2015 - 09:03:19
DingeZ
DingeZ
Facebook DingeZZ
Inderdaad, het is me al meer dan eens voorgekomen dat ik bij de één incheck en bij de volgende rij weer uitcheck.

Donderdag 11 jun 2015 - 20:13:44
himym
himym
Quote
ZJ37 (wo 10 jun 2015 20:27:44 www.somda.nl): Waarom wordt er niet gewoon een poortje ontwikkeld waarbij je de mogelijkheid hebt om bij vervoerder A of bij vervoerder B in te checken? Ik zal toch niet nu het ei hebben uitgevonden?
Omdat 90% van de reizigers zich alleen beseft dat ze met de trein reizen, en niet of ze met NS of Arriva gaan. Als je eerst moet selecteren welke vervoerder je neemt kan je je de hilarische taferelen al wel voorstellen...

Donderdag 11 jun 2015 - 22:49:46
thom
thom
Dat is toch geen donder anders dan het juiste poortje of paaltje te kiezen..?

Laatst bewerkt door thom op Donderdag 11 jun 2015 om 22:50:16

Donderdag 11 jun 2015 - 23:36:15
Frontier
Frontier
Waarom schuift men überhaupt die verantwoordelijk naar de reiziger toe? Als reiziger zal het je aan je bips roesten welke firmanaam er op de trein staat. Gewoon een systeem van één universeel poortje of paaltje waar je in - en uitcheckt ten behoeven van je treinreis en dan gaan de vervoerders onderling achter de schermen maar ruziënd uitmaken wie welke opbrengsten krijgt.

'Every year donkeys and mules kill more people than plane crashes'

Donderdag 11 jun 2015 - 23:38:05
ZJ37
ZJ37
Precies. Zou een mooie zijn straks in Zwolle als het wisseltje naar spoor 15/16 even defect is: "Dames en heren, de treinen naar Emmen vertrekken momenteel achter de toegangspoortjes van NS, reizen op eigen risico!"

Vrijdag 12 jun 2015 - 08:02:19
kleine_man
kleine_man
Quote
Frontier (do 11 jun 2015 23:36:15 www.somda.nl): Waarom schuift men überhaupt die verantwoordelijk naar de reiziger toe? Als reiziger zal het je aan je bips roesten welke firmanaam er op de trein staat. Gewoon een systeem van één universeel poortje of paaltje waar je in - en uitcheckt ten behoeven van je treinreis en dan gaan de vervoerders onderling achter de schermen maar ruziënd uitmaken wie welke opbrengsten krijgt.
Omdat van begin af aan het probleem was dat de vervoerders het niet eens konden worden over de verdeelsleutel. Dit is vooralsnog over de rug van de reiziger opgelost.
Technisch is het allemaal op te lossen, het ontbreekt de vervoerders echter aan DE WIL om het eenvoudiger te maken. Dit is lang politiek gesteund door het feit dat vervoerders hun prijzen extra mochten verhogen om het verlies aan reizigers te compenseren.
De politiek komt er nu ook achter dat het probleem aan de vervoerders ligt en niet aan het systeem, en begint zich nu te roeren. Dus de vervoerders moeten er nu uit gaan komen.

Regelmatig wijs ik incidentele reizigers richting Zevenaar erop dat de ingecheckt zijn bij NS. Kost je in het ergste geval dus €40.

Verder kan ik totaal geen begrip opbrengen voor de verslechterende regels die de NS heeft doorgevoerd met de invoeren van de OVC.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Vrijdag 12 jun 2015 - 09:15:33
ZJ37
ZJ37
Misschien is één vervoerder in Nederland wel de oplossing! Maar dan wordt het veel te eenvoudig voor de reizigers, dat kan natuurlijk niet. Bovendien moeten we dan heel veel aandeelhouders gaan teleurstellen en ook dat is zeker niet in het belang voor reizend Nederland.

Vrijdag 12 jun 2015 - 09:40:07
mdeen
mdeen
Volgens mij speelt het probleem van de verdeelsleutel nauwelijks bij het spoorvervoer. De routes die je daar rijdt zijn redelijk vast en voorspelbaar, ook omdat mensen toch een kaartje van A naar B moeten kopen. In het uiterste geval zet je een verplichte reisroute op je kaartje.
Het probleem is veel groter bij het stads- en streekvervoer waar er totaal geen relatie is tussen de verkoop van het het gebruik ervan. En juist daar voegt een OV-Chipkaart weinig bezwarends toe aan reizigers. Ja, je moet uitchecken, maar het inchecken deed je toch altijd al (stempelen).

Maar voor het spoorvervoer biedt de OV-Chipkaart geen oplossingen voor bestaande problemen. Het zorgt alleen voor een kostenverhoging door de verplichte aanschaf van een OV-Chipkaart of de verhoging van een los kaartje met als argument wegwerpchipkaart en de bouw van OV-Chipkaartpoortjes die er door de NS ook nog eens met de haren bijgesleept worden met het argument (agressieve) zwartrijders.

Vrijdag 12 jun 2015 - 10:11:48
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Nou, er is anders de laatste jaren heel veel gesteggel geweest over die verdeelsleutel. Dus volgens mij is het wel een probleem. Mede omdat de kaartautomaten door NS worden beheerd.
Het grootste probleem zit niet in de losse kaartjes, maar in de diverse abo's. De diverse regionale vervoerders hadden voortdurend het idee, dat ze daarvan te weinig geld kregen. Het is erg lastig vast te stellen in welke mate een papieren dalvrij gebruikt wordt en op welke trajecten. Bij een digitale dalvrij kun je dat wel als je de gebruiker in- en uit laat checken.

Dick van den Hoven

Vrijdag 12 jun 2015 - 11:41:55
mdeen
mdeen
Het dalvrij abonnement bestond nog niet toen de OV-Chipkaart nog niet bestond. Geen oorzaak en gevolg doorelkaar halen.
Het enige abonnement waar je een probleem mee zou kunnen hebben was een OV-Jaarkaart, daarom zeg ik ook nauwelijks. En de extra kosten die je nu hebt met de invoering van de OV-Chipkaart zouden meer dan voldoende zijn om een eventuele scheve verdeling te compenseren

Vrijdag 12 jun 2015 - 11:42:29
visscher
visscher
Quote
mdeen (vr 12 jun 2015 09:40:07 somda.nl):
Het probleem is veel groter bij het stads- en streekvervoer waar er totaal geen relatie is tussen de verkoop van het het gebruik ervan. En juist daar voegt een OV-Chipkaart weinig bezwarends toe aan reizigers. Ja, je moet uitchecken, maar het inchecken deed je toch altijd al (stempelen).
Bij het stad/streek vervoer is het heel simpel ondervangen door in/uit te checken bij het voertuig zelf, hierdoor kan de reiziger veel minder makkelijk bij de verkeerde vervoerder inchecken of vergeten om te checken. Bij een trein is dit door de vele in/uitstappers op een halte echter een stuk omslachtiger.

Vrijdag 12 jun 2015 - 17:23:41
michaben
michaben
Het ging dan ook om de verdeelsleutel van de papieren kaartjes in het stads- en streekvervoer. Met de strippenkaart was er geen enkele registratie van begin- en eindhalte, verdeling moest dan grotendeels op basis van telcijfers. Bij de papieren treinkaartjes had je wel een start en eindpunt en miste je alleen de route, voor zover daar meerdere mogelijkheden voor waren.

Bij de ov-chipkaart heb je nog meer informatie, naast start- en eindpunt heb je ook de tijdstippen én zou je ook controlepunten kunnen hebben (momenten dat de conducteur je kaartje scant). De mogelijkheden om een juiste verdeling te maken zijn hiermee significant hoger, ik vermoed dat de kans om met deze gegevens een merkbare afwijking te hebben verwaarloosbaar is.

Vrijdag 12 jun 2015 - 18:04:13
john2
john2
Wat michaben in de tweede alinea aanhaalt is ook een indicatie voor hoeveel reizigers op een bepaald traject met trein, metro, tram of bus rijdt. En hier zal ook wel met tellen of er bijvoorbeeld een busverbinding door kleinere kernen in stand moet worden gehouden. Dit geld ook voor de andere bovengenoemde openbaar vervoer mogelijkheden.

Vrijdag 12 jun 2015 - 20:26:01
AlexH
AlexH
Dit was toch een forum over de poortjes, niet over het chipkaartsysteem?

Vrijdag 12 jun 2015 - 20:29:44
michaben
michaben
Daar hebben we het toch ook over? Over stations met meerdere vervoerders en hoe men dit met de poortjes uitvoert.

Zaterdag 13 jun 2015 - 15:38:47
maurits
maurits
Twitter mauritswever Facebook maurits.wever
En nog een leuke toevoeging: Arriva en Breng verdelen de reizigersinkomsten tussen Ah en Dtc aan de hand van het in- en uitcheckmoment in relatie tot de vertrek/aankomsttijd van de trein.

Technisch is het dus al gewoon mogelijk om de gehele treinreis via één in- en uitcheck af te handelen, het is dus puur een kwestie van (on)wil van de vervoerders om het te regelen.

Groeten uit Villa Spoorzicht (Wd-Ledn, km 30,2)

Zaterdag 13 jun 2015 - 17:55:40
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
En hoe zit dat dan als je niet direct na je reis in- en uitcheckt, en er op basis van de in- en uitchecktijden niet te achterhalen valt met welke trein je gereisd hebt?

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Zaterdag 13 jun 2015 - 18:15:28
michaben
michaben
^^ Tja, en dankzij die gedachtegang krijgen we de huidige bizarre situatie op sommige stations met dubbele poortjes en/of paaltjes. Het is niet mogelijk om 100% nauwkeurig de inkomsten te verdelen, maar 99,99% lijkt mij ruim voldoende.

Zaterdag 13 jun 2015 - 21:09:41
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
maurits (za 13 jun 2015 15:38:47 www.somda.nl): Technisch is het dus al gewoon mogelijk om de gehele treinreis via één in- en uitcheck af te handelen, het is dus puur een kwestie van (on)wil van de vervoerders om het te regelen.
Het genoemde voorbeeld gebeurd niet uit vrije wil, da's een concessie-eis namelijk

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 15 jun 2015 - 18:46:39
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Vanmorgen werd ik verrast door mobiele incheckpalen in de hal van Deventer. foto: www.dvdhoven.nl
Kennelijk gaat de NS nu rap aan de gang om de poortjes te plaatsen.

Dick van den Hoven

Dinsdag 16 jun 2015 - 06:46:31
rysz
rysz
Quote
daniel_ddr (za 13 jun 2015 21:09:41 somda.nl):
Quote
maurits (za 13 jun 2015 15:38:47 www.somda.nl): Technisch is het dus al gewoon mogelijk om de gehele treinreis via één in- en uitcheck af te handelen, het is dus puur een kwestie van (on)wil van de vervoerders om het te regelen.
Het genoemde voorbeeld gebeurd niet uit vrije wil, da's een concessie-eis namelijk
En dat is de spijker op zijn kop. Veel van de huidige ellende had ook voorkomen kunnen woorden door de verplichting van bepaalde afspraken en samenwerking in de concessie neer te leggen.

Zoals ik in een ander onderwerp al dacht (Doorstroomstations), als in de concessie nou zou liggen dat een storing slechts uitval mag veroorzaken tot de eerst omliggende IC-stations. Dan moet ProRail wel zorgen voor genoeg infrastructuur ipv dat hele series worden geschrapt tot Shl bij een storing bij Boxtel bv.

Zo kun je ook in concessie-eisen vastleggen hoe er bv. met de andere vervoerders / opdrachtgevers moet worden samengewerkt om ook over de concessie-grenzen heen alles rond de OV-chipkaart goed te regelen.

Maar onze overheid gelooft nou eenmaal in de vrije markt en dan moet je niet teveel eisen neerleggen in die concessies, dat wordt alleen maar lastig (en duurder).

Dinsdag 16 jun 2015 - 13:22:15
daniel81
daniel81
Quote
AlexH (wo 10 jun 2015 21:34:25 somda.nl):
Quote
mren (wo 10 jun 2015 17:39:47 somda.nl): Zijn er ook Arrivapoortjes? Of worden reizigers geacht bij NS in/uit te checken om de tunnel door te komen en dan nog separaat bij een ander poortje of paaltje van Arriva? Komen er dan ook 'dedicated' Arrivasporen waar absoluut niet van afgeweken mag worden?
Ik heb geen Arrivapoortjes zien staan. Ik denk dat er gewoon apart poortjes komen bij het eilandperron van spoor 15/16.
Dat betekent dan dus ook dat je bij een reis van Emn naar Zl-zuidzijde dus moet zorgen voor minimaal een saldo van 20 euro bovenop je ritprijs, of je moet via de hoge spoorbrug omlopen

Dinsdag 16 jun 2015 - 16:29:09
AlexH
AlexH
Laten we een reis Emn - Hno doen. Inchecken Arriva in Emn, uitchecken Arriva in Zl, inchecken NS in Zl om door de tunnel te kunnen, uitchecken NS aan de andere kant van de tunnel. Inchecken Syntus in Zl, uitchecken Syntus in Hno. Chaos is zacht uitgedrukt denk ik straks met al die verschillende vervoerders in Zwolle met elk hun eigen poortjes...

Dinsdag 16 jun 2015 - 16:32:40
daniel81
daniel81
Nog leuker voor Kpn-Es: inchecken Syntus - uitchecken Syntus - inchecken NS - uitchecken NS - inchecken Syntus - uitchecken Syntus

Dinsdag 16 jun 2015 - 16:42:56
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Kan iemand uitzoeken waar nu precies de poortjes van de verschillende vervoerders komen, in plaat van alleen maar paniek zaaien?

Dinsdag 16 jun 2015 - 16:53:23
broek53
broek53
En zullen we de poortjes maar in het desbetreffende item blijven ridiculiseren? Hier is her alleen maar vervuiling.

Dinsdag 16 jun 2015 - 17:01:37
daniel81
daniel81
Euhh daar zijn we nu toch ook?

Dinsdag 16 jun 2015 - 17:48:57
AlexH
AlexH
Quote
reisthijs (di 16 jun 2015 16:42:56 somda.nl): Kan iemand uitzoeken waar nu precies de poortjes van de verschillende vervoerders komen, in plaat van alleen maar paniek zaaien?
Ik ben wezen kijken op het station, maar heb geen poortjes van Arriva o.i.d. gezien. Alleen NS.

Foto's staan op Flickr. www.flickr.com

Dinsdag 16 jun 2015 - 20:18:23
JuliandeB
JuliandeB
Flickr juliandebondt
Syntus gaat samen doen met de NS als het op poortjes aankomt. Scheelt weer in Zwolle, nu nog kijken wat het in Hengelo gaat worden.

Dinsdag 16 jun 2015 - 20:40:28
mren
mren
Zal daar dan ook moeten. Want anders moet je reizigers weer uit gaan leggen dat je bij een overstap naar Oldenzaal vanuit je Syntustrein moet uitchecken bij NS om vervolgens weer bij een Syntuspaal in te checken voor een andere Syntustrein.

Dinsdag 16 jun 2015 - 21:53:52
timtrein
timtrein
Flickr timtrein
Ik ben maar gestopt met treinreizen, vinden jullie het heel raar?

Dinsdag 16 jun 2015 - 22:34:13
thijss
thijss
Staan er in Stadskanaal ook al poortjes dan

Laatst bewerkt door thijss op Dinsdag 16 jun 2015 om 22:34:35

Woensdag 17 jun 2015 - 09:59:21
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (17 juni) zijn de poortjes op station Hilversum gesloten. Dat wordt lachen

Woensdag 17 jun 2015 - 11:10:10
V64
V64
Ik verwacht dat het merendeel van de overstappers het niet zal opmerken dat ze meer moeten dokken.

Laatst bewerkt door V64 op Woensdag 17 jun 2015 om 11:10:26

Woensdag 17 jun 2015 - 17:03:53
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
In Zl blijven de poortjes nog minstens een half jaar open: www.destentor.nl

Dick van den Hoven

Maandag 22 jun 2015 - 09:17:00
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (22 juni) zijn de poortjes op station Ztm gesloten.

Maandag 22 jun 2015 - 10:29:35
DDZ7504
DDZ7504
Flickr ddz7504
Dan vraag ik me af hoe men door de poortjes komt om bij die bushalte daar te komen, die alleen bereikbaar is via perron 3. Maar dat kijk ik binnenkort wel. De poortjes op Gd zouden morgen dicht moeten gaan.

Laatst bewerkt door DDZ7504 op Maandag 22 jun 2015 om 10:29:59

Hallo!

Maandag 22 jun 2015 - 12:32:52
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Dat is al een maand geleden door de vervoerder gecommuniceerd DDZ7504: www.arriva.nl

Samengevat: gratis passagerecht laden bij een extra geplaatste kaartautomaat die bij de bushalte staat. En reis je zonder chipkaart dan mag je er eerst eentje kopen

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 22 jun 2015 - 13:06:24
DDZ7504
DDZ7504
Flickr ddz7504
Zoals het hoort dus, bij Arriva had je sowieso al met een ovchip moeten reizen sinds weet ik het hoe lang, waarom de kaartjes er nog steeds zijn is mij een raadsel. Maar dat maakt hier niet uit. Edit: Hier bedoel ik mee dat ik eind 2014 al gehoord heb dat je vanaf ergens in januari 2015 geen kaartje meer kon kopen. Blijkbaar is dat bijgesteld, of ik heb 2015 verward met 2016.


Sorry dat ik hier niets van wist, ik houd nou eenmaal niet alles in de gaten

Laatst bewerkt door DDZ7504 op Maandag 22 jun 2015 om 14:18:43

Hallo!

Maandag 22 jun 2015 - 13:26:52
jorgo
jorgo
Quote
AlexH (wo 03 jun 2015 10:42:22 somda.nl): Vanaf vandaag (3 juni) zijn de poortjes op station Dmnz en Std gesloten.
In Std waren ze op 18/6 nog (of weer?) open.

Maandag 22 jun 2015 - 13:40:03
daniel81
daniel81
Vraag is of ze daadwerkelijk dicht zijn geweest, zie sittard-geleen.nieuws.nl

@AlexH waar baseer jij je op bij je posts? Van planningen of van daadwerkelijke afsluitingen? Misschien handig om dat er expliciet bij te vermelden

Maandag 22 jun 2015 - 13:43:46
mren
mren
Quote
DDZ7504 (ma 22 jun 2015 13:06:24 www.somda.nl): Zoals het hoort dus, bij Arriva had je sowieso al met een ovchip moeten reizen sinds weet ik het hoe lang, waarom de kaartjes er nog steeds zijn is mij een raadsel. Maar dat maakt hier niet uit. Sorry dat ik hier niets van wist, ik houd nou eenmaal niet alles in de gaten
Op vrijwel alle bussen is nog losse verkoop om ook mensen zonder OVC -vaak tegen vorstelijk tarief- ook mee te kunnen nemen. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld €3,50 'instapgeld' zonder dat je hiermee mag overstappen en onafhankelijk van reisafstand.

Maandag 22 jun 2015 - 13:48:58
daniel81
daniel81
Ach dat 'vorstelijke tarief' was in de tijd van de strippenkaart ook al zo: als je geen strippenkaart in de voorverkoop had gekocht betaalde je ook de hoofdprijs dus dat heeft niets met de OV-chipkaart te maken.

Maandag 22 jun 2015 - 13:51:50
mren
mren
Klopt, maar ik reageer dan ook op de stelling dat je 'bij Arriva met een OVC moet rijden'.

Maandag 22 jun 2015 - 13:58:18
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Quote
mren (ma 22 jun 2015 13:43:46 somda.nl):
Op vrijwel alle bussen is nog losse verkoop om ook mensen zonder OVC -vaak tegen vorstelijk tarief- ook mee te kunnen nemen. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld €3,50 'instapgeld' zonder dat je hiermee mag overstappen en onafhankelijk van reisafstand.
Aan de andere kant is het goedkoper om voor Enschede-Glanerbrug een kaartje bij de chauffeur te kopen voor €1,50 dan in te checken (dat kost afhankelijk van waar je precies moet zijn tot €2). Het hangt er maar net vanaf waar je reist.


Maandag 22 jun 2015 - 16:45:59
midniight
midniight
Deventer lijkt nu ook poorten te krijgen. Stonden een aantal mobiele palen voor in te checken. Verder waren er werkzaamheden in de hal beneden.

Twello, mooi gat op de Veluwe!

Maandag 22 jun 2015 - 17:24:02
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Die mobiele palen had ik al dagen geleden gemeld inclusief foto

Dick van den Hoven

Maandag 22 jun 2015 - 21:37:44
Roy
Roy
Aan de andere kant zijn de palen ook naar voren gehaald, waarschijnlijk om ruimte te maken voor de poortjes. Sinds vandaag staan er twee hoogwerkers en hekken. Te Deventer.

Woensdag 24 jun 2015 - 06:52:26
HC-ehv
HC-ehv
Heerlijk als de politiek weer eens zit te rommelen. Men is bang in Hengelo dat de poortjes dichtgaan en hierdoor tunnel afgesloten wordt aldus de PVDA in dagblad Tubantia. Echter zijn deze politici denk ik nog nooit op het station van hun mooie Hengelooo geweest want er zijn helemaal geen poortjes. Met een beetje googlen zie je ook dat ze niet tot de 82 risico stations behoren welke afgesloten worden. Erg jammer voor de plaatselijke politiek dat ze niet op de hoogte zijn. Maarja...

Woensdag 24 jun 2015 - 09:23:58
kleine_man
kleine_man
Met het zicht op 2 vervoerders tussen Almelo - Hengelo - Enschede is de kans op zwartrijden wel een stuk groter geworden in Hengelo.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Woensdag 24 jun 2015 - 11:31:04
mren
mren
Dat lijkt me vooral een toename in het 'grijsrijden'. Gebeurt op Zutphen-Hengelo ook regelmatig als reiziger bij Arriva heeft ingecheckt ipv bij Syntus. Meeste controleurs geven dan geen boete omdat de reiziger (vaak) toch al 10 of 20 euro borg kwijt is.

Woensdag 24 jun 2015 - 11:46:12
AlexH
AlexH
Vanaf vandaag (24 juni) zijn de poortjes op station Gd gesloten.

www.omroepwest.nl

Laatst bewerkt door AlexH op Woensdag 24 jun 2015 om 11:47:59

Woensdag 24 jun 2015 - 11:58:05
john2
john2
Dus wie met een toegangspas mensen wilt gaan uitzwaaien of ophalen op een perron, moet dit ook kunnen.

Woensdag 24 jun 2015 - 12:46:51
daniel81
daniel81
Quote
HC-ehv (wo 24 jun 2015 06:52:26 somda.nl): Heerlijk als de politiek weer eens zit te rommelen. Men is bang in Hengelo dat de poortjes dichtgaan en hierdoor tunnel afgesloten wordt aldus de PVDA in dagblad Tubantia. Echter zijn deze politici denk ik nog nooit op het station van hun mooie Hengelooo geweest want er zijn helemaal geen poortjes. Met een beetje googlen zie je ook dat ze niet tot de 82 risico stations behoren welke afgesloten worden. Erg jammer voor de plaatselijke politiek dat ze niet op de hoogte zijn. Maarja...
Zo dom vind ik dit helemaal niet. Op de stations waar wél poortjes staan en men plaatselijk tegen is, probeerde de plaatselijke politiek vergeefs een al genomen besluit terug te draaien. Dan is het dus slimmer om vast pro-actief in actie te komen als de poortjes nog niet in beeld zijn.

Woensdag 24 jun 2015 - 13:28:58
mren
mren
Quote
john2 (wo 24 jun 2015 11:58:05 www.somda.nl): Dus wie met een toegangspas mensen wilt gaan uitzwaaien of ophalen op een perron, moet dit ook kunnen.
In theorie niet omdat je op een perron in bezit moet zijn van een geldig vvb en een passagepas is dat niet.
Maar in de praktijk ben je een hork van een controleur als je het niet toe zou laten

Woensdag 24 jun 2015 - 13:56:28
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Daarnaast kan ik me niet heugen wanneer ik de afgelopen vijf jaar gecontroleerd ben op het perron.

Woensdag 24 jun 2015 - 14:45:40
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Op het perron misschien niet, maar wel soms bij de trappen naar het perron. In dat geval kom je zonder vervoerbewijs dus niet op het perron.

Ik weet alleen niet hoe dat gaat bij stations met al dan niet gesloten poortjes.

Woensdag 24 jun 2015 - 16:56:54
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Afgelopen maandag was op Rtd bij trappen naar sporen 8/9 ingangcontrole, ondanks de gesloten poortjes.

Woensdag 24 jun 2015 - 22:55:30
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Op Amf zijn de eerste sporen van poortjes verschenen in de hal. Daarbij valt op dat er ook nog wat paaltjes bij lijken te komen tussen de poortjes in... bijzondere tijdelijke constructie om ook bij Connexxion in te kunnen checken zonder dat er een CXX-poortje moet komen?

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 25 jun 2015 - 15:28:23
michiel88
michiel88
Benieuwd of de winkels buiten de poortjes derving van omzet leiden. Ik reis op een dalvrij: Als ik vroeg reis check ik voor de spits is, maar reis vervolgens het grootste deel van de reis in de spits. Omdat ik in Deventer plusminus een kwartier moet wachten haal ik vaak koffie of iets dergelijks bij de AH to Go. Als daar dus poorten komen, laten we zeggen in de tunnel, is een versnapering buiten de poortjes halen er dus niet meer bij. Ik kan wel uitchecken in Deventer, maar niet meer inchecken, omdat het dan inmiddels spits is.

Donderdag 25 jun 2015 - 15:50:59
mren
mren
Grappig, ik ga in Deventer vaak naar de Plus en dat lukt vaak precies in een kwartiertje. Maar dan inderdaad ook niet uit- en inchecken.

Doe ik in Utrecht ook als ik naar AH in Hoog Catherijne ga.

Donderdag 25 jun 2015 - 15:54:16
rysz
rysz
Quote
michiel88 (do 25 jun 2015 15:28:23 somda.nl): Als daar dus poorten komen, laten we zeggen in de tunnel, is een versnapering buiten de poortjes halen er dus niet meer bij. Ik kan wel uitchecken in Deventer, maar niet meer inchecken, omdat het dan inmiddels spits is.
De vraag is of dat probleem is opgelost met de oplossing die vanaf oktober in werking zou zijn voor de situatie zoals die nu op bv. Muiderpoort of Hilversum is. De enige oplossing namelijk die ik daarvoor kan bedenken is dat een korte uit- en incheck (< 35 min. vermoedelijk) geen tariefknip meer oplevert bij een dal-/spits-overgang. En die werkt dan vast niet alleen op dat handjevol stations.

Donderdag 25 jun 2015 - 16:04:35
mren
mren
En eigenlijk zou je als calculerende reiziger willen dat die tariefknip wel optreedt als je van vol- naar daltarief zou gaan, maar niet van dal- naar voltarief.

Vrijdag 26 jun 2015 - 09:14:53
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
mobile.twitter.com Geen Arriva poortjes in Zwolle maar zo kan het dus ook...

Vrijdag 26 jun 2015 - 09:38:48
mren
mren
Dat zal inderdaad een flinke reductie in zwartrijden inhouden als die poortjes dicht gaan

Vrijdag 26 jun 2015 - 09:48:03
ZJ37
ZJ37
Is dit een grap?

Vrijdag 26 jun 2015 - 09:50:25
Bert13
Bert13
Flickr berthollander
Nee, zie ook foto's bij RailMagazine. Blijkbaar kunnen poortjes alleen bij de GVB, RET, HTM(?) en NS.

He fought bravely, but lost the battle against technology - 07-06-2015

Vrijdag 26 jun 2015 - 09:59:06
broek53
broek53
Waarmee in een klap ook het in-uit-in-uit-in-checkprobleem voor Zwolle getackled is.
(Mijn boek wordt steeds leuker!)

Vrijdag 26 jun 2015 - 10:08:38
kleine_man
kleine_man
Quote
mren (do 25 jun 2015 16:04:35 www.somda.nl): En eigenlijk zou je als calculerende reiziger willen dat die tariefknip wel optreedt als je van vol- naar daltarief zou gaan, maar niet van dal- naar voltarief.
Heeft de NS al gecommuniceerd dat het recht om je reis op een logische plaats te onderbreken vervallen is? Zo niet, dan worden dat leuke discussies, want de NS houdt zich niet aan haar eigen regels. Je mag dus je reis afmaken tegen het tarief waarvoor je hem gestart bent. Heeft de NS wel aangekondigd dat recht vervallen is, dan is dit stukje nutteloos.

Conform de consumentenrecht moet een aanbieder de goedkoopste prijs rekenen. Dus als je van vol->dal doet, moet je daltarief afrekenen (als je daar recht op hebt). De gecommuniceerde prijs heeft voorrang boven de systeemtechnische prijs. Blokker weet er alles van.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Vrijdag 26 jun 2015 - 10:22:06
AlexH
AlexH
Ja ja, die arme zwartrijders hebben het moeilijk gekregen met de komst van poortjes in Zl. Zie hier: www.flickr.com

Dit is overigens alleen aan de zuidzijde van het station. Aan de noordzijde staan helemaal géén poortjes. En zo te zien worden daar ook nog geen aanstalten voor gemaakt.

Vrijdag 26 jun 2015 - 10:26:28
ZJ37
ZJ37
Kennelijk is er geld over om mee over de balk te smijten, onvoorstelbaar.

Vrijdag 26 jun 2015 - 11:02:10
ricohallo
ricohallo
Ik denk dat volledige afsluiting heus wel zal komen, maar dat men eerst wacht tot er niet meer per vervoerder in- en uitgecheckt hoeft te worden. Dan zal men wel het gat opvullen en aan de noordzijde poortjes plaatsen. Dit is dus geen grap, maar alvast een beginnetje. Dit is zeker geen definitieve situatie.

Vrijdag 26 jun 2015 - 11:15:00
AlexH
AlexH
Lijkt me niet nee. Verder moet ik wel zeggen dat ze het goed opgelost hebben met de namen van de vervoerders boven de poortjes / paaltjes. Het is in ieder geval duidelijk.

Vrijdag 26 jun 2015 - 11:20:47
daniel81
daniel81
Hoe is het überhaupt geregeld tav poortjes en verschillende vervoerders?
Want NS heeft dus afspraken met Den Haag over het afsluiten van de stations, maar is dat dan NSR of NS stations?
En is NS dan verplicht om een bepaalde hoeveelheid meters / een bepaald percentage van de doorgangsbreedte aan andere vervoerders beschikbaar te stellen?
Zijn die vervoerders dan verplicht hun eigen poortjes te plaatsen? (in dit geval had ik me ook kunnen voorstellen dat Arriva daar niks had neergezet en iedereen aan de noordkant laat inchecken omdat daar toch hun treinen staan)

Vrijdag 26 jun 2015 - 11:46:09
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
AlexH (vr 26 jun 2015 10:22:06 www.somda.nl): Dit is overigens alleen aan de zuidzijde van het station. Aan de noordzijde staan helemaal géén poortjes. En zo te zien worden daar ook nog geen aanstalten voor gemaakt.
Dat lijkt me logisch, ze moeten eerst die brug nog afbreken. Daarna kan de boel daar heringericht worden inclusief poortjes.

Vrijdag 26 jun 2015 - 12:35:37
thom
thom
Quote
ZJ37 (vr 26 jun 2015 10:26:28 somda.nl): Kennelijk is er geld over om mee over de balk te smijten, onvoorstelbaar.
Of is er nog geen poortje voor handen van Arriva, en heeft men tijdelijk palen neergezet en komt een poortje later nog?

Laatst bewerkt door thom op Vrijdag 26 jun 2015 om 12:36:32

Vrijdag 26 jun 2015 - 13:00:57
mdj
mdj
Er wordt toch gewerkt aan singel-checkin voor alle vervoerders, per 20zoveel?

Dat in Amf wel een CXX-poortje is verschenen komt natuurlijk doordat CXX en NS dezelfde apparatuur (Thales) gebruiken en daardoor makkelijk is om te bouwen.

Arriva (etcetc) gebruikt Prodata en daar zal het wel lastiger zijn om die om te bouwen... Een (tijdelijk) paaltje is dan goedkoper...

Laatst bewerkt door mdj op Vrijdag 26 jun 2015 om 13:02:53

Bij twijfel: gebruik beton.

Vrijdag 26 jun 2015 - 14:42:59
Daniel1
Daniel1
Flickr 55301942@N08
De voorzijde van het station, dus het busstation, het plein en de winkels gaan allemaal nog op de schop en wordt opnieuw ingericht, dus dan zullen alle resterende poortjes wel worden geplaatst...

Favo materieel: ICM

Vrijdag 26 jun 2015 - 15:51:02
daniel81
daniel81
Alleen vanuit dat opzicht al handig dat de Arrivacorridor vrij toegankelijk is. Je zult als argeloze noord-zuid-wandelaar (geen treinreiziger zijnde) maar de tunnel in zijn gelopen en bij het einde van de tunnel ontdekken dat je weer helemaal terugmoet....

Laatst bewerkt door daniel81 op Vrijdag 26 jun 2015 om 15:51:15

Vrijdag 26 jun 2015 - 20:26:46
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Quote
mdj (vr 26 jun 2015 13:00:57 www.somda.nl): Er wordt toch gewerkt aan singel-checkin voor alle vervoerders, per 20zoveel?

Dat in Amf wel een CXX-poortje is verschenen komt natuurlijk doordat CXX en NS dezelfde apparatuur (Thales) gebruiken en daardoor makkelijk is om te bouwen.

Arriva (etcetc) gebruikt Prodata en daar zal het wel lastiger zijn om die om te bouwen... Een (tijdelijk) paaltje is dan goedkoper...
Dat zijn slechts aannames. Dat twee verschillende systemen toevallig dezelfde hardware gebruiken wil niet zeggen dat de tweede het ineens makkelijker kan realiseren dan de ander...


Vrijdag 26 jun 2015 - 20:34:18
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mdj (vr 26 jun 2015 13:00:57 www.somda.nl):
Dat in Amf wel een CXX-poortje is verschenen komt natuurlijk doordat CXX en NS dezelfde apparatuur (Thales) gebruiken en daardoor makkelijk is om te bouwen.
Er zijn nog geen CXX-poortjes in Amf. Sterker nog, de eerste dingen die in de hal zichtbaar aan het worden zijn van de toekomstige poortjes bestaan uit dummy-paaltjes. Samengevat: we gaan op Amf exact dezelfde situatie krijgen als in Zl. Klein verschilletje hooguit is dat er twee CXX-doorgangen lijken te komen. Eentje in het midden waar nu de TB7 nog staat en eentje helemaal links naast De Broodzaak.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zaterdag 27 jun 2015 - 12:29:59
ZJ37
ZJ37
Benieuwd wanneer de eerste winkeltjes alleen achter de poortjes van vervoerder A zijn te bereiken en niet via de poortjes van vervoerder B!

Zaterdag 27 jun 2015 - 17:06:55
AlexH
AlexH
Zijn er foto's van hoever de vooruitgang van Amf en Dv is?

Zondag 28 jun 2015 - 01:11:22
Roy
Roy
Geen foto's, maar in dv zijn er sleuven in de tegelvloer gemaakt, vermoedelijk voor kabels. Aan de andere kant is de plek voor een servicepaal aangeduid met een bord. Ook is er aan de achterzijde een grijze kast verschenen (zelfde als op de foto van Zwolle).

Hoogwerkers stonden vrijdag irritant in de weg, iedereen moest door een doorgang van ongeveer 1 meter. Heel handig.

Maandag 29 jun 2015 - 14:02:48
mren
mren
Quote
AlexH (za 27 jun 2015 17:06:55 www.somda.nl): Zijn er foto's van hoever de vooruitgang van Amf en Dv is?
In Amf was dusdanig weinig te zien dat ik er geen plaatje van heb gemaakt. Als er behoefte is, kan ik dat morgen wel doen.

Rij poortjes lijkt ongeveer halverwege de tickets&service uit te komen, dus misschien komen er wel twee ingangen zowel in als buiten het poortjesgebied voor het loket.

Maandag 29 jun 2015 - 16:52:55
AlexH
AlexH
Als het geen moeite is, zou ik het graag zien

Maandag 29 jun 2015 - 22:56:19
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Ik dacht vanavond nog even een foto te maken, maar er bleek nog altijd net zo weinig te zien als voorheen. Wel was men vandaag bezig bij de ingang van Tickets & Service, daar hangt nu al een tijdelijk bordje boven de schuifdeur want 't grote bord is er inmiddels verwijderd net als een deel van het plafond van de loketten.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 30 jun 2015 - 20:22:47
mren
mren
Quote
AlexH (ma 29 jun 2015 16:52:55 www.somda.nl): Als het geen moeite is, zou ik het graag zien
i.imgur.com/NomzfKH.jpg

Dinsdag 30 jun 2015 - 20:55:12
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
En aanvullend op de foto: buiten beeld naast de AKO staan ook nog twee van die dummy-paaltjes.
Op de foto zie ik ze nog niet, maar vanavond stonden er al bouwhekken klaar in de ruimte van Tickets & Service.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 01 jul 2015 - 14:05:15
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Vanmorgen in station Deventer wat foto's gemaakt. Die heb ik een webalbum gezet: plus.google.com
Ik denk dat voor kenners van Deventer, de beelden verder voor zich spreken.

Dick van den Hoven

Woensdag 01 jul 2015 - 15:31:03
AlexH
AlexH
Bedankt voor het nemen van de foto's

Het moge duidelijk zijn dat de poortjes er komen. Binnenkort zal zoiets ook in Lw te zien zijn.

Woensdag 01 jul 2015 - 15:35:29
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Kleine moeite, graag gedaan
Je kan dus zien dat naast de lift een automaat komt, die binnen de poortjes staat.

Dick van den Hoven

Woensdag 01 jul 2015 - 16:51:17
sjoerd
sjoerd
Ook al binnen de poortjes? Handig voor als je samenreiskorting of zoiets op de kaart van je echtgenote wilt zetten. Die mag dan buiten wachten, want als ze zonder de SK incheckt, krijgt ze het volle tarief. In Prinsenbeek moet je dan helemaal naar de andere kant bij de automaat buiten de poortjes, wat je op + 5 komt te staan. Kunnen die dingen niet altijd buiten de poortjes? Wat is daarvan het bezwaar? Soms kun je ook pas binnen de poortjes zien of je trein wel gaat en zo ja hoe laat. Ook al niet zo klantvriendelijk.

Woensdag 01 jul 2015 - 16:56:05
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Dat laatste vind ik een beetje onzin, want je kan ook gewoon even een van de vele digitale bronnen thuis in je keldertje al checken.

In Deventer staat er een automaat buiten het station, naast de deur aan de kant van de bussen, en aan de andere kant van de tunnel ook.


Woensdag 01 jul 2015 - 17:00:38
thom
thom
Lopen we niet wat hard van stapel?
Er wordt gezegd dat er 1 automaat bij de lift binnen de poortjes komt, dat wil dan toch niet zeggen dat de rest van de automaten dat dus ook komt?

Dat kan natuurlijk ook nooit, want anders zou je met een lege OVC die nooit kunnen opladen voor het inchecken....

Woensdag 01 jul 2015 - 17:04:48
sjoerd
sjoerd
Er zitten ongeveer 10 minuten tussen mijn digitale kelder thuis en het perron en daarin kan veel gebeuren. Sterker nog: de laatste wijzigingen zie je vaak pas als de trein er al had moeten zijn, en dan heb je dus (allebei) al ingecheckt. En ik heb bewust geen draagbare digitale kelder.
Overigens heb ik het over apparatuur die net zo goed wel bereikbaar en/of zichtbaar kan zijn zonder meerkosten. Ik haal liever niet mijn schouders op over problemen die anderen ervaren, maar denk in oplossingen. Maar misschien zie ik daarbij iets anders over het hoofd.
@Thom: er staat aan de westzijde van Bdpb geen automaat buiten de poortjes; die aan de oostzijde kost je +5 als je fit bent en die 2 x 48 treden snel neemt.

Laatst bewerkt door sjoerd op Woensdag 01 jul 2015 om 17:09:34

Woensdag 01 jul 2015 - 21:51:00
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amf is vandaag de deur van de Tickets&Service ca. 1,5 meter naar rechts verplaatst, deze bevindt zich nu in de uiterst rechter hoek van de loketruimte en daarmee voor de toekomstige poortjes.
Op de plek waar de deur vroeger zat heeft men nu vanalles achter het raam geplaatst en een briefje opgehangen om duidelijk te maken dat de ingang verplaatst is zodat reizigers zich niet uit gewoonte tepletter lopen tegen een raam.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 02 jul 2015 - 09:02:57
kleine_man
kleine_man
Het "probleem" wat geschetst wordt is dat bij kleine stations de mogelijkheid bestaat dat automaten niet meer handig te bereiken zijn, waardoor je de kans loopt om je trein te missen. Als ik bijv naar Ahp kijk, dan staan daar 2 bolle buikjes. 1 staat bij de kiosk aan de centrumzijde, de andere staat op het perron richting Arnhem. Kom je nu uit Arnhem en je kan niet uitchecken, moet je eerst de trappen aflopen naar het bolle buikje en vervolgens de hele weg weer terug afleggen. Ik kan dat met gemak, vele mensen met mij. Maar ouderen of mensen die slecht ter been zijn hebben er meer moeite mee.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Woensdag 22 jul 2015 - 07:29:53
martijn
martijn
Voor de liefhebbers: De eerste poortjes zijn in de stationshal van Dv neergezet: martijnvanvulpen.nl

Woensdag 22 jul 2015 - 08:25:07
midniight
midniight
Dat kan nog leuk worden. De hal van Dv wordt ook veel gebruikt om van het centrum naar de achtergelegen wijk te gaan.

Twello, mooi gat op de Veluwe!

Woensdag 22 jul 2015 - 08:32:48
martijn
martijn
De discussie van de afgelopen maanden gemist? Het komt allemaal goed: www.rtvoost.nl

Woensdag 22 jul 2015 - 09:51:10
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Toegangspassen...brrr, als er iets totaal overbodig in het OVC gebeuren is verzonnen dan zijn het wel de OVC toegangspassen.
Bron voor fraude, ergernis en verspilde gelden.

Woensdag 22 jul 2015 - 09:53:50
dh3201
dh3201
Het wachten tot de toegangspassen algemeen bekend wordt onder de term 'zwartijpassen'....

Shqiperise-lopers?

Woensdag 22 jul 2015 - 10:24:17
D417
D417
Ik zeg; 1984, iedereen een chip ingeplant.
Alleen maar voordelen
- vermiste personen gemakkelijker te vinden
- voortvluchtige daders eenvoudiger op te sporen
- vreemdgaan is niet mogelijk
- te controleren of je daadwerkelijk die trein neemt en daarop afgerekend worden
etc...etc...

Woensdag 22 jul 2015 - 12:10:07
train85
train85
NSR doet helemaal niet moeilijk richting museumstichtingen om samen tot een oplossing te komen. Ik heb namens mijn stichting een hele mooie oplossing besproken hoe ze het nu en straks willen gaan doen.


Woensdag 22 jul 2015 - 16:42:16
kleine_man
kleine_man
Quote
broek53 (do 14 mei 2015 12:30:17 www.somda.nl): Het kan nog vreemder: in Hilversum gaan de poortjes medio juni dicht en omdat je van/naar spoor 1 alleen kunt komen door in- of uit te checken, betaal je hier bij overstappen ook dubbel. Volgens NS gaat dat om exact 46 mensen per dag, hetgeen mij uitermate gering voorkomt - maar goed.
Maar belangrijker lijkt mij wat er dan gebeurt als er een trein gespoorwijzigd wordt...
ROVER vraagt nu aan de NS om het probleem op te lossen. Dagelijks betalen deze reizigers te veel voor hun reis. Ze kunnen dit dan weer terugvragen bij de NS.

De NS kan alleen de reizigers erop attenderen als een emailadres bekend is.

Het probleem wordt dit jaar niet meer opgelost, dus deze 50 reizigers kunnen ongeveer 100 keer een klacht gaan indienen bij de NS en zijn zo'n €220 extra kwijt. Heerlijk die poortjes........

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Woensdag 12 aug 2015 - 13:30:51
mren
mren
Actuele stand poortjes Amersfoort: www.facebook.com

Woensdag 12 aug 2015 - 13:34:24
ZJ37
ZJ37
Quote
gvttreinen (wo 22 jul 2015 09:51:10 www.somda.nl): Toegangspassen...brrr, als er iets totaal overbodig in het OVC gebeuren is verzonnen dan zijn het wel de OVC toegangspassen.
Bron voor fraude, ergernis en verspilde gelden.
En in Hvs mag je als goedwillende reiziger weer achter je eigen centen aan. Misschien is iets als een transferpas dan wel iets?

Woensdag 12 aug 2015 - 15:06:41
dh3201
dh3201
Quote
mren (wo 12 aug 2015 13:30:51 somda.nl): Actuele stand poortjes Amersfoort: www.facebook.com
Niks te zien daar

Shqiperise-lopers?

Woensdag 12 aug 2015 - 19:09:56
thom
thom
Ik zie toch duidelijk als eerste post;
"Poortjesplaatserij te Amersfoort in volle gang vandaag. — bij Station Amersfoort."
Quote
gvttreinen (wo 22 jul 2015 09:51:10 somda.nl): Toegangspassen...brrr, als er iets totaal overbodig in het OVC gebeuren is verzonnen dan zijn het wel de OVC toegangspassen.
Bron voor fraude, ergernis en verspilde gelden.
Overbodig is zeker niet, met besloten vervoer, internationale treinen, reizend spoorweg personeel etc heb je zulks zeker nodig.
Maar je moet zulks niet gebruiken voor dingen waar het niet voor bedoeld is...

Laatst bewerkt door thom op Woensdag 12 aug 2015 om 19:16:29

Woensdag 12 aug 2015 - 19:55:59
tochjo
tochjo
Quote
thom (wo 12 aug 2015 19:09:56 www.somda.nl): Ik zie toch duidelijk als eerste post;
"Poortjesplaatserij te Amersfoort in volle gang vandaag. — bij Station Amersfoort."
Ik vermoed dat dh3201 samen met ondergetekende één van de weinige stervelingen is die nog geen Facebookaccount heeft, daarom niet kan inloggen en dus ook geen berichten ziet.

Woensdag 12 aug 2015 - 20:02:41
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Nou, het bericht is openbaar dus je zou het gewoon moeten kunnen zien.

Woensdag 12 aug 2015 - 20:07:30
mren
mren
Klopt, was op weg naar overleg dus had even geen tijd om foto-uploaddienst te gebruiken.

Woensdag 12 aug 2015 - 21:52:25
mhlvdijk
mhlvdijk
Gisteren een rit Middelburg, Almere Buiten gemaakt. Zou 15,20 euro moeten kosten. Door een stremming bij Lage Zwaluwe ben ik via 's Hertogenbosch, Utrecht en Weesp gereisd. Bij Weesp dacht ik even in de 10 minuten overstaptijd op het stationsplein te gaan kijken i.p.v. een dood perron te bezichtigen.
Betaalde mooi 14,90+2,80 en dus twee aparte reizen. Dit terwijl ik nog geen vijf minuten op het plein ben geweest.

Is dit een fout in het systeem? Er zou toch minstens een overstap gerekend moeten worden? Er is een mail naar NS onderweg....

Woensdag 12 aug 2015 - 22:07:14
tochjo
tochjo
Quote
AgentX (wo 12 aug 2015 20:02:41 www.somda.nl): Nou, het bericht is openbaar dus je zou het gewoon moeten kunnen zien.
Toch is dat dus niet zo.

Donderdag 13 aug 2015 - 00:20:05
279
279
op moment van schrijven verschijnt na het klikken op de link:

Nvbs Voorzitter
is op Facebook.
Registreer je vandaag nog bij Facebook zodat je in contact kunt komen met Nvbs.

geen berichten...
(en ja : ik heb wel FB).

Donderdag 13 aug 2015 - 00:28:27
Amazonous
Amazonous
scontent.xx.fbcdn.net

Donderdag 13 aug 2015 - 08:23:28
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mren (wo 12 aug 2015 13:30:51 www.somda.nl): Actuele stand poortjes Amersfoort: www.facebook.com
Die stand is inmiddels niet meer actueel: vanmorgen was men bezig met de tweede helft (van het brede poortje tot aan de toekomstige service & alarmzuil. Resteert dus nog een klein stukje tussen die zuil en de loketten.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 13 aug 2015 - 09:16:58
AlexH
AlexH
Dat zal dan wel voor de toekomstige CXX poortjes zijn.

Donderdag 13 aug 2015 - 09:48:07
daniel81
daniel81
Quote
mhlvdijk (wo 12 aug 2015 21:52:25 somda.nl): Gisteren een rit Middelburg, Almere Buiten gemaakt. Zou 15,20 euro moeten kosten. Door een stremming bij Lage Zwaluwe ben ik via 's Hertogenbosch, Utrecht en Weesp gereisd. Bij Weesp dacht ik even in de 10 minuten overstaptijd op het stationsplein te gaan kijken i.p.v. een dood perron te bezichtigen.
Betaalde mooi 14,90+2,80 en dus twee aparte reizen. Dit terwijl ik nog geen vijf minuten op het plein ben geweest.

Is dit een fout in het systeem? Er zou toch minstens een overstap gerekend moeten worden? Er is een mail naar NS onderweg....
Nee, want een overstap vindt altijd binnen de poortjes plaats (uitgezonderd Hvs waar je een bladzijde terug uitvoerig over kunt lezen, daar worden ook ten onrechte 2 aparte reizen berekend).

Donderdag 13 aug 2015 - 09:50:46
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
AlexH (do 13 aug 2015 09:16:58 www.somda.nl): Dat zal dan wel voor de toekomstige CXX poortjes zijn.
Die zal je in Amf niet nodig gaan hebben. De proef met niet meer om hoeven checken op de Valleilijn gaat immers van start op het moment dat de poortjes in Amf sluiten.
Het leek er eerst nog op dat we hier ook een constructie met paaltjes tussen de poortjes zouden krijgen als in Zl, maar de sporen van dummy-paaltjes zijn inmiddels verdwenen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 13 aug 2015 - 11:42:10
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Quote
mren (wo 12 aug 2015 13:30:51 somda.nl): Actuele stand poortjes Amersfoort: www.facebook.com
"Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar" , en ja ik heb ingelogd op FB.

Laatst bewerkt door moderator op Donderdag 13 aug 2015 om 12:06:56, reden: Kan het ff wat vriendelijker ;)

Donderdag 13 aug 2015 - 12:02:32
john2
john2
Quote
mhlvdijk (wo 12 aug 2015 21:52:25 www.somda.nl): Gisteren een rit Middelburg, Almere Buiten gemaakt. Zou 15,20 euro moeten kosten. Door een stremming bij Lage Zwaluwe ben ik via 's Hertogenbosch, Utrecht en Weesp gereisd. Bij Weesp dacht ik even in de 10 minuten overstaptijd op het stationsplein te gaan kijken i.p.v. een dood perron te bezichtigen.
Betaalde mooi 14,90+2,80 en dus twee aparte reizen. Dit terwijl ik nog geen vijf minuten op het plein ben geweest.

Is dit een fout in het systeem? Er zou toch minstens een overstap gerekend moeten worden? Er is een mail naar NS onderweg....
Heb je soms uit en in gecheckt?

Donderdag 13 aug 2015 - 12:08:04
sfj
sfj
Hoe wil je anders door de poortjes heen John, even nadenken voor je post aub

Reacties zijn op persoonlijke titel! Spoorse groeten uit West-Friesland.

Donderdag 13 aug 2015 - 12:18:17
john2
john2
Met excuus, er over heen gelezen dat er op het stationsplein was gekeken. Wij zijn maar allemaal mensen met ook onze fouten.

Donderdag 13 aug 2015 - 13:49:06
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
daniel81 (do 13 aug 2015 09:48:07 www.somda.nl): Nee, want een overstap vindt altijd binnen de poortjes plaats (uitgezonderd Hvs waar je een bladzijde terug uitvoerig over kunt lezen, daar worden ook ten onrechte 2 aparte reizen berekend).
Binnen 35 minuten uit- en inchecken hoort een overstap te zijn. Daarvoor hoeft het toch niets uit te maken of dit bij paaltjes of poortjes gebeurt?

De situatie zoals in Hvs geeft alleen problemen als je reis begon in de daluren en je overstapt tijdens de spits.

Donderdag 13 aug 2015 - 14:01:55
mhlvdijk
mhlvdijk
precies dat dacht ik ook. ook op Almere Centrum wel eens uitgecheckt, tot de conclusie gekomen dat de bus net weg was en dus de trein weer gepakt: dat gaat altijd goed.
Verder blijft het natuurlijk bizar dat je niet je reis langer dan een half uur kunt onderbreken...

Donderdag 13 aug 2015 - 17:07:06
tochjo
tochjo
Quote
mhlvdijk (wo 12 aug 2015 21:52:25 www.somda.nl): Gisteren een rit Middelburg, Almere Buiten gemaakt. Zou 15,20 euro moeten kosten. Door een stremming bij Lage Zwaluwe ben ik via 's Hertogenbosch, Utrecht en Weesp gereisd. Bij Weesp dacht ik even in de 10 minuten overstaptijd op het stationsplein te gaan kijken i.p.v. een dood perron te bezichtigen.
Betaalde mooi 14,90+2,80 en dus twee aparte reizen. Dit terwijl ik nog geen vijf minuten op het plein ben geweest.

Is dit een fout in het systeem? Er zou toch minstens een overstap gerekend moeten worden? Er is een mail naar NS onderweg....
Zat er toevallig meer dan zes uur tussen je allereerste incheck en je laatste incheck te Weesp? Een reis bij NS mag maximaal zes uur duren. Na die zes uur wordt een nieuwe incheck niet meer gezien als overstap, maar als nieuwe reis. Dit wordt niet bijzonder helder gecommuniceerd (in www.ns.nl spreekt artikel 3.4 over de grens van zes uur en in www.ns.nl staat er in artikel 4.1 iets over zes uur).

In de praktijk wordt dit echter wel gehandhaafd. Vandaag ben ik zelf met Dal Vrij op pad geweest: om 9.02 mijn eerste check-in, onderweg na een check-uit wordt een check-in steeds gezien als een overstap, tot mijn laatste check-in te Rtd om circa 15.45. Toen geen overstap meer volgens het scherm, dus gewoon een nieuwe reis.

Donderdag 13 aug 2015 - 17:08:42
kleine_man
kleine_man
Tenzij er in die tijd een tijdgrens ligt. 1600 Uur. Daarbij is Weesp geen logisch punt en ziet het systeem het dus als een omreis. Geld terugvragen via klantenservice en een klacht indienen bij rover/ovloket.

Donderdag 13 aug 2015 - 17:47:53
tochjo
tochjo
Reageer je op mijn bericht?

Donderdag 13 aug 2015 - 21:15:37
kleine_man
kleine_man
Nee, op mhlvdijk. Was ik vergeten erbij te zetten

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Donderdag 13 aug 2015 - 21:57:48
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amersfoort staat sinds vandaag de hele poortjesrij aan de centrumkant van het station er. Naast de loketten en de AKO zit nog een opening maar vermoed dat daar een glaswandje komt want nog een poortje zou niet passen (komt dan half voor de deur van het loket uit)

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 13 aug 2015 - 22:16:24
AlexH
AlexH
Staan de poortjes alleen aan de winkeltjeskant of ook al aan de andere kant?

Donderdag 13 aug 2015 - 22:26:33
broek53
broek53
Aan de andere kant van de traverse staat nog niets.

Donderdag 13 aug 2015 - 22:29:00
mren
mren
Wel voorbereidingshandelingen, dus er is wel te zien dat ze een aantal meters voor de trappen en AH komen te staan. Is ook ruimte zat daar.

Vrijdag 14 aug 2015 - 06:40:55
mdeen
mdeen
Quote
kleine_man (do 13 aug 2015 17:08:42 somda.nl): Tenzij er in die tijd een tijdgrens ligt. 1600 Uur. Daarbij is Weesp geen logisch punt en ziet het systeem het dus als een omreis. Geld terugvragen via klantenservice en een klacht indienen bij rover/ovloket.
Hoezo is Weesp geen logisch punt tussen Middelburg en Almere Buiten? Het ligt precies op de route en je mag gewoon je reis onderbreken dus ik zie even niet waarom uit- en inchecken in Weesp direkt als een nieuwe reis gezien zou worden.
Dat zou dus op elk station mis gaan?

Vrijdag 14 aug 2015 - 10:46:08
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Je mag niet "gewoon je reis onderbreken" als je op saldo reist, uitchecken is het einde van een rit dus een onderbroken reis bestaat uit twee ritten.

Dankzij de overstapregeling kan een korte 'onderbreking' nu wel als overstap gerekend worden waardoor je goedkoper uit zou moeten zijn dan twee echt losse ritten.

Vrijdag 14 aug 2015 - 12:12:13
mdeen
mdeen
Ja, dat klopt. Met de OV-Chipkaart zijn de reisregels weer ten nadele van de reiziger aangepast dat hij niet onbeperkt (op een dag) zijn reis mag onderbreken. Waarom snap ik niet. Maar afgezien daarvan zou het dus ook niet fout moeten gaan als je maar een half uur je reis onderbreekt en zou het op elk ander station op dezelfde manier fout (of goed) moeten gaan als op Weesp. Dat dit op Weesp gebeurt en niet op andere stations zou gebeuren betekent dat er ergens iets mis is.

Zaterdag 15 aug 2015 - 16:03:55
koetszy
koetszy
Quote
tochjo (do 13 aug 2015 17:07:06 somda.nl)
In de praktijk wordt dit echter wel gehandhaafd. Vandaag ben ik zelf met Dal Vrij op pad geweest: om 9.02 mijn eerste check-in, onderweg na een check-uit wordt een check-in steeds gezien als een overstap, tot mijn laatste check-in te Rtd om circa 15.45. Toen geen overstap meer volgens het scherm, dus gewoon een nieuwe reis.
Sorry voor het off-topic gaan maar dit is toch wel gek. Als je deze vraag:

"Ik reis binnenkort, volledig in de daluren, met een Dal Voordeelkaart, van Groningen via Amsterdam Centraal, Dordrecht, Roermond, Venlo en Nijmegen weer naar Groningen. Mijn overstappen zijn overal korter dan 35 minuten. "Vroeger" kocht ik hiervoor een dagkaart met 40% korting voor ca. € 25, of een rondreiskaartje.

Klopt het dat ik nu, in combinatie met de Lange afstandskorting die tegenwoordig bij elke treinvervoerder geldt, ik maximaal € 15,40 kwijt ben voor deze reis? De reisplanner geeft uiteraard geen uitsluitsel voor enigszins lastigere reizen....

Zie de tabel op www.ns.nl voor dit bedrag.

Het lijkt mij een logische redenering maar ik vraag me af of NS hier inhoudelijk op kan reageren voordat ik het uitprobeer en toch véél meer kwijt ben voor deze reis."

rechtstreeks aan de NS Klantenservice (email via EVA) stuurt krijg je dit, na enig aandringen, als antwoord:

"Onder de door u genoemde voorwaarden zou u inderdaad € 15,40 betalen. Verdere informatie is voor mij ook moeilijk te verkrijgen met betrekking tot prijsbepaling. "

Ik heb het nog niet geprobeerd, ik ben eigenlijk blij dat jij dat gedaan hebt, maar dit antwoord strookt niet met jouw ervaring.

Er wordt volgens mij nergens gecommuniceerd dat je reis niet meer dan 6 uur mag duren maar dat kan ik mis hebben...

Zaterdag 15 aug 2015 - 16:33:53
tochjo
tochjo
Als de laatste check-in in Nijmegen binnen zes uur na de eerste check-in in Groningen plaatsvindt, wat volgens mij net moet lukken, denk ik inderdaad dat je ongeveer 15,40 euro voor de reis betaalt. In Mijn NS zie ik van mijn reizen met Dal Vrij ook dat de afzonderlijke delen als overstap gezien worden, en bij het laatste deel staat keurig "Tariefeenheden bij einde: 383". Eén lange reis dus. Zou de laatste incheck in Nijmegen net buiten de zes uur vallen, dan verwacht ik dat je weer een nieuwe reis begint en opnieuw begint met betalen als had je de reis tot Venlo niet gemaakt.

Ik denk niet dat het totaalbedrag precies op 15,40 euro uitkomt, omdat je met meerdere vervoerders reist en het dan wel wat ingewikkelder wordt qua prijsberekening. Maar zo om en nabij dat bedrag zal het wel zijn, verwacht ik.

De grens van zes uur wordt genoemd in enkele productvoorwaarden, zie links in mijn vorige bericht. NS schrijft bijvoorbeeld dat na zes uur het instaptarief wordt ingehouden als niet binnen die tijd wordt uitgecheckt. Daaruit zou je kunnen afleiden dat na die zes uur een nieuwe reis begint.

Zondag 16 aug 2015 - 11:16:41
john2
john2
Waar kan ik die product voorwaarden vinden? Wil toch weten waarom de grens van 6 uur wordt gesteld.

Zondag 16 aug 2015 - 12:12:33
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Zie het bericht van tochjo van Donderdag 13 aug 2015 - 17:07:06 (zoals hij zelf ook al aangaf).

Zondag 16 aug 2015 - 12:24:31
john2
john2
Sleutelman, dank voor je geheugensteun.

Dinsdag 18 aug 2015 - 12:36:43
Lovers83
Lovers83
Gvc krijgt naar verwachting niet eerder dan 2019 de felbegeerde poortjes >> www.nu.nl

Woensdag 19 aug 2015 - 00:08:57
SleutelMan
Moderator
SleutelMan
Twitter Blostrupmoen Youtube SleutelMan Flickr sleutelman
Ik vroeg me al af wanneer dit in het nieuws kwam... in de huidige opzet zijn poortjes (behalve aan de zijde van het prins Bernhardviaduct) onmogelijk... maar zoals ik het lees willen ze de perrons verlengen zodat er meer ruimte is aan de halzijde. Dat betekent dus een kleiner emplacement en dan kan er mooi worden gesneden in de wissels... of denk ik nu te veel in complottheoriën?

Laatst bewerkt door SleutelMan op Woensdag 19 aug 2015 om 00:09:21

Woensdag 19 aug 2015 - 06:47:32
mdeen
mdeen
Ik weet niet hoe ik het moet lezen. Aan de hal zou dus niks gedaan worden, ik lees eerder dat de perrons aan de buitenkant verlengd gaan worden.
Ik ben ook benieuwd hoe de poortjes worden opgesteld. Op de perrons tussen de sporen zodat je elke keer dat je van een perron af komt moet uitchecken? Dat zou de slechtst denkbare oplossing zijn (wel geheel in stijl het OV-Chipkaartproject overigens).

Woensdag 19 aug 2015 - 08:05:31
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Nee, de perrons worden aan de buitenkant verlengd en aan de halkant ingekort. Dat zou dus betekenen dat de poortjes op een lange rij kunnen komen waar nu de perrons eindigen en dat je alsnog binnen de poortjes kunt overstappen.

Hierdoor komen de perrons op Gvc dus steeds verder van de hal af te liggen. Nog even en je staat er buiten op je trein te wachten en hebt ´n extra grote stationshal onder het busplaform

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 19 aug 2015 - 08:30:48
AlexH
AlexH
Wat me wel opviel is dat er al poortjes staan op Gvc bij de trappen omhoog naar het busplatform (?) aan de achterzijde van de perrons.

Woensdag 19 aug 2015 - 21:32:42
wattman
wattman
Twitter de_wattman Youtube Wattman7000 Flickr mars1940
Niet naar het busplatform, maar naar het voetpad op het Prins Bernhardviaduct. Die staan er al heel lang.

Donderdag 20 aug 2015 - 10:16:48
AlexH
AlexH
Vanaf 14 september wil de NS de poortjes gaan sluiten op station Asb.

Donderdag 20 aug 2015 - 21:03:37
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Wanneer krijgen de poortjes daar barcodescanners?

Donderdag 20 aug 2015 - 22:15:39
AlexH
AlexH
@reisthijs Dat zal tzt gebeuren. In ieder geval vóór de ingebruikstelling.

Maandag 24 aug 2015 - 17:09:07
rysz
rysz
Quote
mhlvdijk (wo 12 aug 2015 21:52:25 somda.nl): Gisteren een rit Middelburg, Almere Buiten gemaakt. Zou 15,20 euro moeten kosten. Door een stremming bij Lage Zwaluwe ben ik via 's Hertogenbosch, Utrecht en Weesp gereisd. Bij Weesp dacht ik even in de 10 minuten overstaptijd op het stationsplein te gaan kijken i.p.v. een dood perron te bezichtigen.
Betaalde mooi 14,90+2,80 en dus twee aparte reizen. Dit terwijl ik nog geen vijf minuten op het plein ben geweest.

Is dit een fout in het systeem? Er zou toch minstens een overstap gerekend moeten worden? Er is een mail naar NS onderweg....
Vanuit mijn ervaring en kennis als actief Rover-lid op het gebied van de OV-chipkaart kan ik zeggen dat er hier iets fout gegaan moet zijn (of in ieder geval sprake van een ongewenst effect). Zowel de 14,90 als de 2,80 zijn met 40%-korting, dus er is geen sprake van de knip tussen dal en spits. Weesp ligt op de kortste route van Middelburg naar Almere, dus er is ook geen sprake van een "omreis-overstap". Hooguit inderdaad dat je langer dan 6 uur over je reis gedaan hebt, maar dat is iets waar wij ook niet blij mee zijn. Met een éénmalige chipkaart is die beperking er namelijk niet, maar die zijn niet te koop met korting.

Dus mocht NS niet thuis geven, inderdaad graag een klacht bij Rover/OV-loket

Maandag 31 aug 2015 - 18:56:44
Sietse
Sietse
Vandaag zijn ze begonnen met plaatsen van NS-poortjes in de perrontunnel van Arnhem. Geen idee of de Arriva/Breng-paaltjes ook poortjes worden of dat deze paaltjes nog verplaatst worden. Ze zijn in ieder geval ook achter het hek verdwenen.

Dinsdag 01 sep 2015 - 08:32:12
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Worden dat hoge of lage poortjes?

Dinsdag 01 sep 2015 - 16:43:14
pjkleton
pjkleton
In Leiden Centraal zijn de afgelopen maand Augustus de poortjes niet gesloten, zoals eerst aangekondigd was.
Peter

Dinsdag 01 sep 2015 - 18:19:54
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Dat kan ik bevestigen, de poortjes stonden er gisterenmiddag, toen ik er was, open.


Woensdag 02 sep 2015 - 07:28:36
kleine_man
kleine_man
@Albertjan9: er liggen nu een hoop kabels. Dus je moet nog even geduld hebben.

Woensdag 09 sep 2015 - 12:30:01
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Quote
Sietse (ma 31 aug 2015 18:56:44 somda.nl): Vandaag zijn ze begonnen met plaatsen van NS-poortjes in de perrontunnel van Arnhem. Geen idee of de Arriva/Breng-paaltjes ook poortjes worden of dat deze paaltjes nog verplaatst worden. Ze zijn in ieder geval ook achter het hek verdwenen.
Ook aan de Sonsbeekzijde is men begonnen met het plaatsen van poortjes; helft van de paaltjes is hier weggehaald en er staan hekken op die plaats.

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Vrijdag 11 sep 2015 - 16:46:25
AlexH
AlexH
Vandaag heb ik een vijftal poortjes zien staan aan de Piet Mondriaanzijde van Amf. Van station ri. Piet Mondriaanplein staan de vijf poortjes aan de linkerkant tot ongeveer de helft van de passage.

Vrijdag 11 sep 2015 - 18:59:40
Roy
Roy
Poortjes in dv staan alweer een tijdje, nog steeds uit. Vandaag waren ze bezig een glazen deur te monteren. Opvallend blijft dat aan de stadszijde lage poortjes staan en aan de andere kant hoge poortjes.

Vrijdag 11 sep 2015 - 19:15:41
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Dat houdt verband met het monumentale karakter van het stationsgebouw.

Dick van den Hoven

Vrijdag 11 sep 2015 - 20:21:53
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
AlexH (vr 11 sep 2015 16:46:25 www.somda.nl): Vandaag heb ik een vijftal poortjes zien staan aan de Piet Mondriaanzijde van Amf. Van station ri. Piet Mondriaanplein staan de vijf poortjes aan de linkerkant tot ongeveer de helft van de passage.
Dat is inmiddels al een aantal weken de situatie. Ook aan de centrumzijde ligt de boel al een tijd stil en zit er nog altijd een gat tussen poortjes en loket en poortjes en broodzaak.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 15 sep 2015 - 10:32:05
marciekemp
marciekemp
Te Ah komen naast poortjes van NS ook poortjes van Arriva/Breng te staan... het kan dus wel

Dinsdag 15 sep 2015 - 11:11:43
nickeyboy
nickeyboy
Twitter @menke_nick Youtube treinenbus Flickr 57428273@N07
Een snel plaatje in de stationshal lh3.googleusercontent.com

Dinsdag 15 sep 2015 - 11:40:30
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Hoe zie je aan dat poortje dat het een Arriva/Breng poortje is en er niet gewoon nog een gele sticker ontbreekt?

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 15 sep 2015 - 12:11:01
nickeyboy
nickeyboy
Twitter @menke_nick Youtube treinenbus Flickr 57428273@N07
omdat er andere lezers opzitten dan de NS gebruikt, en omdat ik dit heb gecheckt bij de vervoerders via Twitter

Dinsdag 15 sep 2015 - 14:58:42
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Lage poortjes dus. Heeft iemand een idee hoe lang het hele traject van poortjes plaatsen gemiddeld duurt?

Laatst bewerkt door albertjan9 op Dinsdag 15 sep 2015 om 14:59:19

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Dinsdag 15 sep 2015 - 15:17:14
broek53
broek53
Scroll eens een kilometertje terug in dit topic

Dinsdag 15 sep 2015 - 16:06:40
yappa
yappa
Overigens is ook in Bkl begonnen met het plaatsen van poortjes. Duidelijk een P&R-locatie in opkomst, een jaar geleden was er nog geen enkele sprake van plannen om Bkl te sluiten.

Donderdag 17 sep 2015 - 19:45:23
AlexH
AlexH
Op Asd zijn de poortjes bij spoor 1 gesloten. De rest van de poortjes in de tunnels zijn nog open.

Zaterdag 19 sep 2015 - 17:23:32
AlexH
AlexH
Hierbij een foto van de situatie in Asd.

flic.kr

Dinsdag 22 sep 2015 - 12:19:54
AlexH
AlexH
De poortjes in Asd krijgen nieuwe frontjes.
flic.kr

Dinsdag 22 sep 2015 - 12:27:03
cuneo56
cuneo56
Is op jouw foto de linker geen Barcode geschikte kaartlezer?

Dinsdag 22 sep 2015 - 12:49:39
AlexH
AlexH
@cuneo56, jawel. De nieuwe frontjes hebben ook barcodescanners.

Dinsdag 22 sep 2015 - 12:51:22
martijn
martijn
In Dv zijn inmiddels bijna alle tijdelijke palen weggehaald en kan men de lezers die bij de (nog openstaande) poortjes horen, gebruiken.

Update: de tijdelijke palen zijn weg en de oude palen die er nog staan, werken niet meer.

Laatst bewerkt door martijn op Woensdag 23 sep 2015 om 07:29:07

Maandag 28 sep 2015 - 08:01:29
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
AlexH (vr 11 sep 2015 16:46:25 www.somda.nl): Vandaag heb ik een vijftal poortjes zien staan aan de Piet Mondriaanzijde van Amf. Van station ri. Piet Mondriaanplein staan de vijf poortjes aan de linkerkant tot ongeveer de helft van de passage.
Vanmorgen bleek dat dit het definitieve aantal is. Vanaf die vijf poortjes is nu een schuine glazen wand geplaatst richting de hoek van de traverse. De AH to Go ligt op deze manier dus binnen het poortjesgebied.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 28 sep 2015 - 08:44:27
bacr
bacr
Quote
De AH to Go ligt op deze manier dus binnen het poortjesgebied.
Op Utrecht Centraal liggen de winkels ook allemaal binnen het poortjesgebied, als dat er komt.
Op Den Haag Centraal ligt juist alles buiten het poortjesgebied, als dat er daar komt....
Lekker consequent, ook ten behoeve van de diverse ondernemers (als daar nog plek voor is buiten de franchises van NS Retail of hoe dat ook moge heten).

Maandag 28 sep 2015 - 10:04:34
marciekemp
marciekemp
In Ah zijn vandaag ook de 1e poortjes in gebruik genomen, die van NS wel te verstaan, de poortjes van Arriva zijn nog niet in gebruik, en achter de poortjes zijn dan ook gewone in en uitcheck paaltjes geplaatst

Maandag 28 sep 2015 - 10:23:31
john2
john2
Quote
bacr (ma 28 sep 2015 08:44:27 www.somda.nl):
Quote
De AH to Go ligt op deze manier dus binnen het poortjesgebied.
Op Utrecht Centraal liggen de winkels ook allemaal binnen het poortjesgebied, als dat er komt.
Op Den Haag Centraal ligt juist alles buiten het poortjesgebied, als dat er daar komt....
Lekker consequent, ook ten behoeve van de diverse ondernemers (als daar nog plek voor is buiten de franchises van NS Retail of hoe dat ook moge heten).
Ik neem aan dat het personeel van de winkels die binnen de poortjes liggen via een achteringang, buiten de poortjes hun winkels binnen kunnen komen. Dit ook voor de leveranciers die deze winkels bevoorraden. Evenals voor de postbodes en koeriers die post brengen.

Maandag 28 sep 2015 - 10:29:33
daniel81
daniel81
Dat zal lang niet altijd kunnen. Er zijn ook genoeg stations met een Kiosk op het perron, de enige manieren om daar buiten de poortjes om te komen is per helicopter of na een flinke wandeling over de rails
O ja, instappen op een poortjesloos station zou ook nog kunnen maar dan heb je alsnog een chipkaart als vervoerbewijs nodig

Dus dat is gewoon maatwerk.

Laatst bewerkt door daniel81 op Maandag 28 sep 2015 om 10:30:26

Maandag 28 sep 2015 - 10:44:21
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
bacr (ma 28 sep 2015 08:44:27 www.somda.nl): Op Utrecht Centraal liggen de winkels ook allemaal binnen het poortjesgebied, als dat er komt.
Niet allemaal, er zijn hier winkels (bijv. AH to Go) met een 'bij-winkel' buiten het poortjesgebied.

Maandag 28 sep 2015 - 10:47:42
martijn
martijn
Quote
daniel81 (ma 28 sep 2015 10:29:33 somda.nl): Dat zal lang niet altijd kunnen. Er zijn ook genoeg stations met een Kiosk op het perron, de enige manieren om daar buiten de poortjes om te komen is per helicopter of na een flinke wandeling over de rails
O ja, instappen op een poortjesloos station zou ook nog kunnen maar dan heb je alsnog een chipkaart als vervoerbewijs nodig

Dus dat is gewoon maatwerk.
Alsof het personeel ook ingevlogen wordt. Er zijn overal wel bruikbare toegangen tot stationshallen en de perrons.

Maandag 28 sep 2015 - 11:25:31
john2
john2
Bruikbare ingangen die ook gebruik kunnen worden door NS, Prorail, NedTrain en schoonmaak personeel.

Maandag 28 sep 2015 - 11:52:09
bacr
bacr
Quote
reisthijs (ma 28 sep 2015 10:44:21 somda.nl):
Quote
bacr (ma 28 sep 2015 08:44:27 www.somda.nl): Op Utrecht Centraal liggen de winkels ook allemaal binnen het poortjesgebied, als dat er komt.
Niet allemaal, er zijn hier winkels (bijv. AH to Go) met een 'bij-winkel' buiten het poortjesgebied.
Laat ik het er dan op houden dat vrijwel alle belangrijke winkels binnen het poortjesgebied komen. Er is een achterkantwinkeltje van de AH-to-go aan de stadstraverse. Burger King en Smullers hebben een van het reguliere restaurant met een glazen wand afgescheiden balie voor stadstraversewandelaars; daar moet je een tijdje staan zwaaien en roepen naar het personeel voor je wordt opgemerkt en geholpen; de echte klanten komen meest vanuit het station.
Het is een gedrocht van een oplossing....

Maandag 28 sep 2015 - 12:56:43
Sietse
Sietse
Quote
marciekemp (ma 28 sep 2015 10:04:34 www.somda.nl): In Ah zijn vandaag ook de 1e poortjes in gebruik genomen, die van NS wel te verstaan, de poortjes van Arriva zijn nog niet in gebruik, en achter de poortjes zijn dan ook gewone in en uitcheck paaltjes geplaatst
Die Arriva paaltjes stonden toen ik voorbij kwam rond 11 uur op zwart.
De poortjes zijn trouwens nog vrij slecht te onderscheiden, op de Arriva poortjes heeft men een papiertje geplakt met handgeschreven 'Arriva' erop.

Maandag 28 sep 2015 - 13:01:52
waalkade
waalkade
In Dtc zag ik onlangs nog een paaltje met Syntus erop, kennelijk was de erover geplakte sticker versleten.

Maandag 28 sep 2015 - 19:23:30
thom
thom
Quote
bacr (ma 28 sep 2015 08:44:27 somda.nl):
Quote
De AH to Go ligt op deze manier dus binnen het poortjesgebied.
Op Utrecht Centraal liggen de winkels ook allemaal binnen het poortjesgebied, als dat er komt.
Op Den Haag Centraal ligt juist alles buiten het poortjesgebied, als dat er daar komt....
Lekker consequent, ook ten behoeve van de diverse ondernemers (als daar nog plek voor is buiten de franchises van NS Retail of hoe dat ook moge heten).
Aleens bedacht dat ook geen enkel station in NL hetzelfde heeft, en de inrichting vaak zo ontstaan is vanuit het verleden...? Natuurlijk kun je daar nooit één lijn in trekken...

Daarnaast hebben we het over winkels waar het gros van de klanten daadwerkelijk treinreiziger zijn, dus niet zo gek dat daar ook het meest naar gekeken wordt.

Dat die Smullers en Burger King wel een balie hebben buiten het OV gebied waar ze vervolgens hun klanten half negeren zegt meer over de instelling van die zaak/personeel dan over het ontwerp van de zaak tov het OV chipkaart gebied.

Laatst bewerkt door thom op Maandag 28 sep 2015 om 19:24:08

Maandag 28 sep 2015 - 21:35:35
Z2N
Z2N
Youtube Alfenaar1 Flickr Alfenaar
Quote
martijn (ma 28 sep 2015 10:47:42 somda.nl):
Quote
daniel81 (ma 28 sep 2015 10:29:33 somda.nl): Dat zal lang niet altijd kunnen. Er zijn ook genoeg stations met een Kiosk op het perron, de enige manieren om daar buiten de poortjes om te komen is per helicopter of na een flinke wandeling over de rails
O ja, instappen op een poortjesloos station zou ook nog kunnen maar dan heb je alsnog een chipkaart als vervoerbewijs nodig

Dus dat is gewoon maatwerk.
Alsof het personeel ook ingevlogen wordt. Er zijn overal wel bruikbare toegangen tot stationshallen en de perrons.
De betrokken medewerkers van NS Retail krijgen zodra de poortjes dichtgaan op een station gewoon een passagepas hoor, werkt wel zo makkelijk

Dinsdag 29 sep 2015 - 20:50:53
AlexH
AlexH
Poortjes van Tb zijn geplaatst. Ze zijn hoog.

Dinsdag 29 sep 2015 - 21:48:35
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amersfoort was de eindsituatie vanmorgen bijna klaar: er miste nog slechts één ruit tussen de poortjes en de gevel van de loketten. Zal dan wel niet lang meer duren voordat de poortjes ook aangezet worden, al zal er nog wel even een CXX-paaltje moeten blijven staan.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 30 sep 2015 - 01:21:15
ruud.h
ruud.h
komen er ook poortjes op Nm te staan daar zie ik nog altijd de ov-chippaaltjes staan hoe zit dat dan?

ruud.h

Woensdag 30 sep 2015 - 05:54:34
tochjo
tochjo
Er moeten uiteindelijk wel poortjes komen op station Nijmegen. Dat het een station is waar meerdere vervoerders zijn, maakt het wat ingewikkelder dan op stations waar alleen NS rijdt. Maar nu men in Ah bezig is zo'n situatie op te lossen, zal Nm binnenkort wel aan de beurt zijn. Aan het begin van dit jaar heeft een woordvoerder van NS gezegd dat ze er in 2016 zouden komen.

Woensdag 30 sep 2015 - 07:35:00
kleine_man
kleine_man
Tijdens de laatste verbouwing van Nijmegen is de tunneltrap dusdanig geplaatst dat er geen poortjes geplaatst kunnen worden. Het is niet mogelijk een veiligheidszone te creeeren.

Woensdag 30 sep 2015 - 09:13:38
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Quote
Sietse (ma 28 sep 2015 12:56:43 somda.nl):
Quote
marciekemp (ma 28 sep 2015 10:04:34 www.somda.nl): In Ah zijn vandaag ook de 1e poortjes in gebruik genomen, die van NS wel te verstaan, de poortjes van Arriva zijn nog niet in gebruik, en achter de poortjes zijn dan ook gewone in en uitcheck paaltjes geplaatst
Die Arriva paaltjes stonden toen ik voorbij kwam rond 11 uur op zwart.
De poortjes zijn trouwens nog vrij slecht te onderscheiden, op de Arriva poortjes heeft men een papiertje geplakt met handgeschreven 'Arriva' erop.
Poortjes staan open, maar NS-reizigers kunnen hier alleen uitchecken, voor inchecken wordt je naar het perron verwezen, alhoewel er achter de poortjes vandaag wel 2 mobiele NS-palen geplaatst zijn. Hetzelfde geld voor Arriva, ware het niet dat er gewone CiCo-paaltjes vóór de poortjes zijn geplaatst, waar je in principe ook zou kunnen inchecken. Maar dit zal wel niet de bedoeling zijn. Foto via Twitter: pbs.twimg.com

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Dinsdag 06 okt 2015 - 18:21:40
mren
mren
Restaurant Tollius op spoor 4/5 te Amf:

OV Poortjes
De poortjes staan inmiddels. Maar door onvoorziene technische problemen zullen
deze niet voor april 2016 dicht gaan.
Ook daarna blijven we bereikbaar voor al onze gasten.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Inchecken in de hal en uitchecken bij ons voor de deur. Voor iedereen die al een OV pas heeft is dit de makkelijkste oplossing. Je checkt in bij de poortjes en checkt uit bij ons voor de deur. Als je het restaurant verlaat check je bij ons weer in en bij de poortjes weer uit, dit is kosteloos.
Wijkbewoners krijgen passagepassen van de NS en kunnen zo altijd bij ons komen op dezelfde manier als met een gewone OV pas
Voor degene die geen pas hebben en niet in de buurt wonen kunnen wij passagepassen aanvragen. Laat je gegevens achter bij ons in het restaurant en wij zorgen dat deze bij de NS komen. Zij zullen de passen dan opsturen.
Ook kunnen wij straks bij elke reservering een barcode mailen waarmee je eenmalig het station in en uit kunt om bij ons te eten.
Wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar als er vragen zijn.

Dinsdag 06 okt 2015 - 21:45:48
thom
thom
Quote
Voor degene die geen pas hebben en niet in de buurt wonen kunnen wij passagepassen aanvragen. Laat je gegevens achter bij ons in het restaurant en wij zorgen dat deze bij de NS komen.
Die's leuk Éérst naar het restaurant om je gegevens af te geven...

Dinsdag 06 okt 2015 - 21:52:04
edje
edje
Flickr spoorkeerl
je gegevens achterlaten kan ook per telefoon, je weet wel zo'n ding waarmee je kunt Whatssappen, SMS'en en kunt bellen.


Woensdag 07 okt 2015 - 00:06:40
mren
mren
Dan nog klinkt het alsof je enkele dagen op voorhand moet besluiten bij Tollius te gaan eten. Terwijl veel uit-eet-momentjes -althans hier in huis- vaak spontaan opkomen uit collectieve luiheid bij ons beiden om te koken.

Laatst bewerkt door mren op Woensdag 07 okt 2015 om 00:07:34

Woensdag 07 okt 2015 - 13:57:09
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Idd, een lekkere barrière dus, kost klandizie.
Dat hele passagepasgebeuren is m.i. een grote kolder onstaan toen men een 'o ja' moment kreeg bij het constateren dat je stations niet geheel kan afsluiten voor 'niet reizigers'.

Kosten die dingen ook nog geld of zijn ze gratis?
Beetje vreemd want voor een gewone OVchipkaart moet je betalen terwijl je ook voor de passagekaart een hele administratie moet bijhouden.

Woensdag 07 okt 2015 - 14:07:14
Diedje
Diedje
Twitter DiederickB
Waarbij de passagepas naar mijn vermoeden niets meer is dan een scanbare code waarmee je door de poortjes komt?!

Woensdag 07 okt 2015 - 14:20:15
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Ideetje, passagepas voor bepaalde station via NS site aan te vragen en/of te downloaden (pdf file, thuis uitprinten) of heel 21e eeuws....een QR kode op je smartphonescherm.

Kan heel Nederland passagepassen aanvragen en toegang verschaffen tot stations om rottigheid uit te halen.

Woensdag 07 okt 2015 - 16:18:23
sjoerd
sjoerd
Dat zeg je treffend. Het is net of we de banden van onze nieuwe fiets maar vast lekprikken, zodat we de plakset zeker nodig zullen hebben. Zelfs de supermarkten doen het beter met hun zelfscansysteem. En dan staan daar zelfs ook nog servicemedewerkers van meneer Jumbo of meneer Albert.

Woensdag 07 okt 2015 - 16:18:32
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
En natuurlijk had niemand dit voorzien...

Woensdag 07 okt 2015 - 18:21:16
thom
thom
Een passagepas is een hardplastic kaart met chip erin die de poortjes kan openen, bedoeld voor personeel om de poortjes te passeren zonder dit te registreren als reis (Denk aan een goederenmachinisten of het helpen van reizigers).
Deze pas heeft een langere geldigheid.

Daarnaast heb je nog papieren tickets met barcode voor het éénmalig openen van de poortjes. Die worden uitgegeven bij bv extra vervoer waar de reiziger zijn reis al andere wijze betaald heeft en wordt hier dus het restaurant meegestuurd met de bevestiging van je reservering.

We doen nu net of iedereen iedereen ineens een passagepas op zak heeft, maar die krijg je nou ook niet zomaar. Ik kan me bv ook niet voorstellen dat als jij voor het eerst in dat restaurant komt je daar gelijk een passagepas van ze kunt krijgen...

Woensdag 07 okt 2015 - 22:44:22
AlexNL
AlexNL
Quote
mren (di 06 okt 2015 18:21:40 www.somda.nl): Restaurant Tollius op spoor 4/5 te Amf:

(..)
Inchecken in de hal en uitchecken bij ons voor de deur. Voor iedereen die al een OV pas heeft is dit de makkelijkste oplossing. Je checkt in bij de poortjes en checkt uit bij ons voor de deur. Als je het restaurant verlaat check je bij ons weer in en bij de poortjes weer uit, dit is kosteloos.
(..)
Inchecken bij de poortjes, uitchecken bij het restaurant, en vervolgens kun je zo alsnog de trein instappen. Briljante vondst, die poortjes. Houdt geheid zwartrijders buiten de deur...!

In other news: te Gv zijn een aantal van de poortjes dicht. Ook daar is het volkomen debiel dat die dingen er geplaatst zijn, want aan de andere kant van het station (bij de fietstunnel) is er gewoon een trap waarmee je op het perron kunt komen. Geen poortje te zien.

Ik weet dat Gv een "tweede voorkant" gaat krijgen, maar blijft die fietstunnel dan open, of wordt die afgesloten wanneer de andere tunnel is opgeleverd?

Donderdag 08 okt 2015 - 21:24:28
jor[D]1
jor[D]1
Flickr jorD1
Zo zijn er zoveel rare situaties. Op Asd heeft perron 15 ook een trap binnnen en een trap buiten de poortjes.

Donderdag 08 okt 2015 - 22:47:12
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Niet meer toch sinds de IJhal open is?

In de categorie rare situaties kunnen we denk ik ook Ddr wel toevoegen. Ik zag vanmiddag dat aan de kant van de fietsenstalling de poortjes voor spoor 1 en 20 tussen stationsgebouw en traverse komen, maar die voor spoor 2 t/m 5 komen juist op de traverse! Vooral apart gezien die vrij smal is, je kunt er hooguit twee poortjes kwijt.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 08 okt 2015 - 23:51:35
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Inderdaad. Spoor 15 in Asd ligt nu ook geheel in de "roze zone".

Dinsdag 13 okt 2015 - 17:57:28
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Op Arnhem CS zijn nu ook aan de Sonsbeekzijde de poortjes geplaatst. Ze werken nog niet, maar ze zijn wel geopend zodat reizigers er wel doorheen kunnen lopen. Inchecken moet daarna nog wel bij een paal. In tegenstelling tot de centrumzijde staan hier wel hoge poortjes.
Het gaat snel nu, volgens mij zag ik de andere helft van de poortjes aan de centrumzijde ook al staan achter de hekken, maar het kan nog wel eens helemaal tot april 2016 gaan duren voordat ze ook gesloten gaan worden: www.omroepgelderland.nl

Laatst bewerkt door albertjan9 op Dinsdag 13 okt 2015 om 18:09:04

Vrijdag 16 okt 2015 - 18:52:50
AlexH
AlexH
Op Ddr worden de poortjes binnen afzienbare tijd geplaatst.

Vrijdag 16 okt 2015 - 20:43:30
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Dat had ik op de vorige pagina ook al gepost. Enige wat toen nog ontbrak waren de poortjes zelf, de voorbereidingen ervoor waren al aanwezig.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 19 okt 2015 - 23:06:38
waalkade
waalkade
Quote
kleine_man (wo 30 sep 2015 07:35:00 somda.nl): Tijdens de laatste verbouwing van Nijmegen is de tunneltrap dusdanig geplaatst dat er geen poortjes geplaatst kunnen worden. Het is niet mogelijk een veiligheidszone te creeeren.
Quote
kleine_man (wo 30 sep 2015 07:35:00 somda.nl): Tijdens de laatste verbouwing van Nijmegen is de tunneltrap dusdanig geplaatst dat er geen poortjes geplaatst kunnen worden. Het is niet mogelijk een veiligheidszone te creeeren.
Hoezo niet mogelijk, hef spoor 1a en het aanliggende kruiswissel op.
En schuif de perronwand van het huidige spoor 1a richting spoor 2a.

Dinsdag 20 okt 2015 - 21:27:12
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
De poortjes in Dordrecht zijn gisteren geplaatst aldus www.rtvdordrecht.nl Zoals te zien op de fotoserie inclusief Arriva-poortjes.
Ben trouwens op zich wel benieuwd hoe ze het daar in het gangetje van de stationshal naar perron 1 gedaan hebben, daar past volgens mij namelijk hooguit één poortje in wat betekend dat Arriva-reizigers een andere route zouden moeten nemen om bij AKO en loketten te komen dan NS-reizigers.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 20 okt 2015 - 22:43:16
midniight
midniight
Ik weet niet of het al gemeld is. Zondag ben ik met een rolstoeler door de poortjes in Deventer geweest. Daar hebben ze het ERG goed gedaan op dit moment. Ze hebben eigenlijk bij de loketten maar 1 kant waar je door kan met een rolstoel. Kom je dus met een bus aan, wat daar goed kan omdat de streekbussen mensen met rolstoel kunnen hebben, moet je een heel eind omrijden. Dit komt door de verbouwing van de fietsenstalling onder de grond. Dit is tijdelijk maar erg lastig. Kom je uit de trein, en wil je een bus halen, kan je dus lekker zwaaien naar je bus.

Twello, mooi gat op de Veluwe!

Dinsdag 20 okt 2015 - 23:27:58
Roy
Roy
De voordeur die naar de bussen gaat is gewoon te krap. Ze hadden er voor kunnen kiezen om 2 normale poortjes te vervangen voor 1 brede. Binnenkort is de verbouwing (eerder dan gepland) klaar en is de omweg nog maar 50 meter ipv de halve marathon nu.

Woensdag 21 okt 2015 - 00:32:48
midniight
midniight
Klopt. Jij weet waar ik het over heb. Gelukkig waren de andere deuren bij terugkomst open en konden we het busplein op zonder omweg. Het is nu nog even lastig. Of je moet aan achterkant het station uit. Dat kan nu wel!

Twello, mooi gat op de Veluwe!

Woensdag 21 okt 2015 - 14:08:19
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Geen poortjes maar vandaag viel me op dat station Tl twee mobiele checkpalen erbij heeft gekregen...vanwaar deze uitbreiding op de zes (!) die er al staan?

Woensdag 21 okt 2015 - 14:51:48
bacr
bacr
Misschien krijgt Tl ook poortjes en heb je binnenkort alleen die twee mobiele palen over? Is Tl niet een hoog-risico-station ?

Laatst bewerkt door moderator op Woensdag 21 okt 2015 om 17:56:30, reden: Het laatste bericht behoef je niet te quoten.

Woensdag 21 okt 2015 - 17:20:35
mren
mren
In Amf (complete stationsgebouw) moet de gehele brandmeldinstallatie incl. bekabeling vervangen worden voordat de poortjes dicht kunnen. Dit om automatisch openen van poortjes bij calamiteit mogelijk te kunnen maken.

En dit allemaal zodat iedere vervoerder zijn eerlijke aandeel van de opbrengst krijgt...

Woensdag 21 okt 2015 - 17:27:55
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Een aanpassing in de software met if 'brandalarm' then 'haal stroom van relais dat de poortjes dicht houdt' is niet mogelijk?


Woensdag 21 okt 2015 - 18:53:55
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Mbt Tl, mobiele chippalen inmiddels verwijderd, wss iets tijdelijks geweest.

Woensdag 21 okt 2015 - 22:04:18
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
mren (wo 21 okt 2015 17:20:35 www.somda.nl): In Amf (complete stationsgebouw) moet de gehele brandmeldinstallatie incl. bekabeling vervangen worden voordat de poortjes dicht kunnen. Dit om automatisch openen van poortjes bij calamiteit mogelijk te kunnen maken.
In datzelfde Amf wilde men blijkbaar ook af van de reizigers die massaal langs de poortjes i.p.v. door de poortjes naar hun trein liepen af: inmiddels al enige tijd is er, in plaats van de nog ontbrekende glaspanelen tussen poortjes en loket, iemand behoorlijk enthousiast bezig geweest om een muurtje van rood/wit afzetlint te creëren
Lijkt me eerlijk gezegd een kleine moeite om dan ook maar gelijk die poortjes aan te zetten, dat lijkt me ook wel te kunnen zonder dat ze dicht gaan immers.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 22 okt 2015 - 00:35:43
thom
thom
Quote
dennistd (wo 21 okt 2015 17:27:55 somda.nl): Een aanpassing in de software met if 'brandalarm' then 'haal stroom van relais dat de poortjes dicht houdt' is niet mogelijk?
Dan gaan die poortjes doodleuk verder op hun eigen noodaccu

Maar ongetwijfeld zullen de poortjes zich open kunnen laten sturen door een extern signaal. Dat kan je prima door de brandmeldcentrale laten sturen, immers stuurt zo'n centrale een rits stuurrelais aan waarmee je kunt schakelen wat je maar wilt.

Ik kan me ook niet helemaal voorstellen dat de gehéle installatie vervangen moet worden, en zeker niet de bekabeling van de huidige installatie.
Enige pech zou kunnen zijn dat de brandmeldcentrale geen stuurrelais meer vrij heeft en niet meer uitbreidbaar is en vervangen moet worden door wat groters.

Maandag 09 nov 2015 - 12:08:08
Roy
Roy
Vandaag zijn de poortjes in Deventer dicht. Binnen de poortjes is een nieuw soort automaat verschenen. Hij staat op de plek waar al lang een automaatvoet stond, maast de lift. Er was extra personeel aanwezig. Als ik vanmiddag optijd ben zal ik een foto maken van de automaat.

Maandag 09 nov 2015 - 12:48:50
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Bedoel je een mini-chipkaartautomaat? Die staan ook op Asd en Rtd.

Choo choo.....

Maandag 09 nov 2015 - 13:24:28
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Amf heeft inmiddels ook zo´n automaat staan (alleen aan de centrumzijde). Echter hangen daar inmiddels ook heel veel bordjes dat de poortjes nog niet in gebruik zijn en je bij de paaltjes in kunt checken. Kennelijk teveel moeite om de poortjes vast aan (maar nog open) te zetten. Iedereen moet er namelijk inmiddels wel doorheen, want het gat tussen loketten en poortjes waar nog een glasplaat mist is al enige tijd met roodwit lint afgezet. Voordat dat lint er hing werd door de meeste reizigers namelijk massaal nog die route gekozen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 09 nov 2015 - 13:42:41
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Poortjes nu al aanzetten is geen goed idee omdat Valleilijn-reizigers daar (nog) niet kunnen inchecken. Dat zou dus veel verwarring gaan geven.
Het wachten is op de (proef)invoering van 'single check-in check-out', en dat is uitgesteld tot april www.rtvutrecht.nl

Maandag 09 nov 2015 - 14:29:16
Roy
Roy
Ik weet niet welke automaat op asd en rtd staan. Dit is die in deventer: imageshack.us

Op de terugweg waren de poortjes in deventer weer open. Waarschijnlijk was het dus een test.

Maandag 09 nov 2015 - 14:59:33
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Exact dezelfde automaat.. Niets super-nieuws dus.

Choo choo.....

Maandag 09 nov 2015 - 15:17:49
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
reisthijs (ma 09 nov 2015 13:42:41 www.somda.nl): Poortjes nu al aanzetten is geen goed idee omdat Valleilijn-reizigers daar (nog) niet kunnen inchecken. Dat zou dus veel verwarring gaan geven.
Gezien de hoeveelheid aan bordjes dat er momenteel op Amf hangt geeft de huidige situatie anders ook de nodige verwarring. ´t zou trouwens de doorstroming ook wel bevorderen want de poortjes staan veel praktischer dan de paaltjes: zeker van spoor 1/2 af in de spits is een ramp met weinig paaltjes en een grote stroom reizigers in twee richtingen.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 18 nov 2015 - 15:52:47
ChrisGBNL
ChrisGBNL
Facebook ChrisGBNL Flickr ChrisGBNL
De poortjes op Dv zijn sinds vanmiddag voor de helft gesloten.

Woensdag 18 nov 2015 - 16:11:37
martijn
martijn
Om en om dus: martijnvanvulpen.nl

De ondergrondse fietsenstalling gaat trouwens per 27 november open. Ik ga er vanuit dat dan het voorplein ook weer gedeeltelijk begaanbaar is en de poortjes definitief sluiten.

Woensdag 18 nov 2015 - 18:59:58
AlexNL
AlexNL
De poortjes in Gv zijn allemaal dicht, en ook daar staat zo'n mini-automaat binnen de poortjeszone.

Zondag 22 nov 2015 - 18:34:50
AlexH
AlexH
Ook de poortjes van Sdm zijn nu allemaal dicht. RET had ze al gesloten, maar de NS nu ook sinds korte tijd. Er wordt nu een extra poortje geplaatst voor de lift.

Maandag 23 nov 2015 - 17:13:55
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Vanmiddag zijn voor het eerst alle poortjes gesloten op Amsterdam Amstel.

Dinsdag 24 nov 2015 - 07:16:13
AlexH
AlexH
In Zl is vanochtend ook zo'n oplaadpaal geplaatst binnen de poortjes.

Dinsdag 24 nov 2015 - 09:25:22
Daniel1
Daniel1
Flickr 55301942@N08
Stond er gisteren ook al, dus ik denk eerder afgelopen weekend. Niet dat het zoveel uitmaakt, maar toch...;)

Favo materieel: ICM

Dinsdag 24 nov 2015 - 09:54:03
AlexH
AlexH
Oh, viel me vandaag pas op

Dinsdag 24 nov 2015 - 15:49:20
phantom
phantom
Youtube juniorfotograaf Flickr 35031078@N08
Quote
AlexH (vr 16 okt 2015 18:52:50 www.somda.nl): Op Ddr worden de poortjes binnen afzienbare tijd geplaatst.
Die staan er ondertussen al weer enige tijd,zei het dat ze nog wel open staan.
Ook hier het hoge model zo te zien vanuit de vrachtwagen,de paaltjes zijn ook nog aanwezig,dit omdat de poortjes nog niet actief zijn.
Trouwens geen idee of ze nou aan de achterkant van het station bij de voetgangers tunnel ook al poortjes hebben geplaatst

Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

Woensdag 25 nov 2015 - 08:36:39
smarkie
smarkie
Quote
AlexH (zo 22 nov 2015 18:34:50 somda.nl): Ook de poortjes van Sdm zijn nu allemaal dicht. RET had ze al gesloten, maar de NS nu ook sinds korte tijd. Er wordt nu een extra poortje geplaatst voor de lift.
Sdm is nog niet dicht.
Zijn nog 2 poortjes per zijde open, dit omdat ze eerst aanpassingen moesten doen om de lift naar sp1 en de metro buiten het gebied te plaatsen.

Tevens moet het meteoperron op sp1 nog voorzien worden van glazen panelen om daar de poortjes te gaan gebruiken.
Eind november/begin december is dit klaar

Mcn NS International Rtd

Woensdag 25 nov 2015 - 13:57:32
Daan!
Daan!
Asa zijn nu weer een aantal poortjes open. Vanochtend waren ze allemaal dicht.

Donderdag 26 nov 2015 - 01:51:08
AlexNL
AlexNL
Te Den Haag HS zijn er tegenwoordig ook weer een paar open.

Donderdag 26 nov 2015 - 07:45:07
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Deventer gaat vlak voor Kerst dicht: www.destentor.nl
Ik weet niet of het hier wel eens gemeld is, Deventer heeft in de hal lage poortjes, aan de kant van de Diepenveenseweg hoge poortjes.

Dick van den Hoven

Maandag 30 nov 2015 - 19:53:13
Mueslireep
Mueslireep
De poortjes op Leiden Centraal gaan in januari definitief dicht: www.leidschdagblad.nl

Er komt een passagepas voor omwonenden en mensen die in de buurt van het station werken. Er wordt nog voor het einde van dit jaar gestart met het promoten van de pas.

Maandag 30 nov 2015 - 22:03:17
mren
mren
Quote
En wie ov-kaart noch passagepas bezit, maar zich ter plekke meldt, mag toch verder.
Poortjes definitief ontmaskerd als een farce?

Dinsdag 01 dec 2015 - 05:35:51
phantom
phantom
Youtube juniorfotograaf Flickr 35031078@N08
Bij de hoge poortjes aan de voorzijde van station Ddr was men gisteren bezig om de zaak te voorzien van (stroom)kabels.
Best lullig voor de reizigers,das al 2x in korte tijd door de bagger lopen,1st toen men de kabels in de grond gooide en de poortjes plaatste,en nu weer om dezelfde kabels werkelijk te gaan aansluiten
Vraag me toch af wat er moelijk aan is om die kabels gelijk op de juiste plek te monteren alvorens de boel onder grond en zand te begraven en het te betegelen

Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

Dinsdag 01 dec 2015 - 11:15:41
waalkade
waalkade
Kabels leggen en kabels aansluiten zijn 2 verschillende disciplines.
Het in bedrijf stellen een derde.
En dan heb ik het nog niet over de software en de andere kant van de kabels.

Maandag 21 dec 2015 - 18:52:41
AlexH
AlexH
destentor.nl

Dv is nu ook afgesloten.

Dinsdag 22 dec 2015 - 10:08:50
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Op Asa waren de poortjes vanochtend weer gesloten. Is dit weer een proef, of is het deze keer iets blijvends...?

Volgens de kaart van www.ns.nl (situatie 11-11-2015) zou Asa pas in 2016 aan de beurt komen.

Interessant daarop is het lijstje met stations die deze maand afgesloten worden: Gv (hal), Dv, Rai, Tb, Sdm, Bkl.
En gepland voor de eerste vier maanden van 2016: Ddr, Ledn, Std, Hlm, Amf.

Woensdag 23 dec 2015 - 14:00:33
dh3201
dh3201
In Hilversum stond vandaag ambulancepersoneel voor dichte ov-poortjes:
www.rtvnh.nl

Shqiperise-lopers?

Woensdag 23 dec 2015 - 14:51:11
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Op Ah staan de kaartlezers op de Arriva-poortjes nu aan, en wordt de Buiten gebruik-melding van NS hierop getoond

Laatst bewerkt door albertjan9 op Woensdag 23 dec 2015 om 14:51:21

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Woensdag 23 dec 2015 - 18:23:28
Sietse
Sietse
Een paar maanden geleden las ik op het Twitteraccount van Arriva dat er eerst een softwareupdate nodig is, voordat ze kunnen werken.

Woensdag 23 dec 2015 - 21:00:03
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
dh3201 (wo 23 dec 2015 14:00:33 www.somda.nl): In Hilversum stond vandaag ambulancepersoneel voor dichte ov-poortjes:
www.rtvnh.nl
Kijk voor de grap even goed naar het symbool op het poortje waar ze door willen... Eentje naar links hadden ze vast een stuk minder moeite mee gehad om doorheen te komen

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 27 jan 2016 - 19:35:20
anton_
anton_
Quote
reisthijs (di 22 dec 2015 10:08:50 www.somda.nl): Op Asa waren de poortjes vanochtend weer gesloten. Is dit weer een proef, of is het deze keer iets blijvends...?

Volgens de kaart van www.ns.nl (situatie 11-11-2015) zou Asa pas in 2016 aan de beurt komen.

Interessant daarop is het lijstje met stations die deze maand afgesloten worden: Gv (hal), Dv, Rai, Tb, Sdm, Bkl.
En gepland voor de eerste vier maanden van 2016: Ddr, Ledn, Std, Hlm, Amf.
Bkl was vanmorgen inderdaad afgesloten.
Hoe wordt Gv afgesloten ? Alleen de Hal ? niet de fietstunnel? Lijkt me niet erg zinvol (of er moet iets veranderd zijn de afgelopen 2 jaar - ik ben al een tijd niet op Gv uitgestapt)

Laatst bewerkt door anton_ op Woensdag 27 jan 2016 om 19:35:47

Woensdag 27 jan 2016 - 21:10:39
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
Voor zover ik weet gaan ze de perrons afsluiten, zodat je gewoon vrij kan winkelen. Hiervoor moet nog wel een hoop werk verzet worden na(!) de opening a.s maandag.

Choo choo.....

Woensdag 27 jan 2016 - 22:24:45
BasSNG2001
BasSNG2001
Twitter Bas15501 Facebook Bas Folles Flickr https://www.flickr.com/photos/139631896@N03/
Lekker dat ze Ut nog niet hebben afgesloten. Ben twee weken geleden 'gewoon' een ICE en wat andere treintjes op Spoor 14/15 gaan filmen .

#DiscoverEU

Woensdag 27 jan 2016 - 23:21:45
maarten83
maarten83
Quote
aarclay (wo 27 jan 2016 21:10:39 www.somda.nl): Voor zover ik weet gaan ze de perrons afsluiten, zodat je gewoon vrij kan winkelen. Hiervoor moet nog wel een hoop werk verzet worden na(!) de opening a.s maandag.
Volgens mij haal je nu Gvc en Gv door elkaar.

Donderdag 28 jan 2016 - 00:14:39
aarclay
aarclay
Twitter AarClay Facebook arienclaij Youtube TreinenWeb Flickr 57636621@N03
True... my bad...

Laatst bewerkt door aarclay op Donderdag 28 jan 2016 om 00:14:48

Choo choo.....

Donderdag 28 jan 2016 - 09:08:14
train85
train85
Quote
BasSNG2001 (wo 27 jan 2016 22:24:45 www.somda.nl): Lekker dat ze Ut nog niet hebben afgesloten. Ben twee weken geleden 'gewoon' een ICE en wat andere treintjes op Spoor 14/15 gaan filmen .
Als Ut klaar is met verbouwing dit jaar gaan er poortjes komen. NS wil het dit jaar nog voltooien.


Donderdag 28 jan 2016 - 21:13:23
IC2000
IC2000
Zullen de ondernemers in Hoog Catharijne blij mee zijn...

Vrijdag 29 jan 2016 - 08:15:57
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Daar hebben ze de poortvrije passage voor uitgevonden

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Vrijdag 29 jan 2016 - 11:14:22
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
IC2000 (do 28 jan 2016 21:13:23 www.somda.nl): Zullen de ondernemers in Hoog Catharijne blij mee zijn...
De ondernemers in de Patatstraat worden er misschien wel beter van als de concurrentie in de stationshal straks achter poortjes zit...

't Is eerder nadelig voor de ondernemers in de stationshal als mensen buitenom gaan lopen.

Laatst bewerkt door reisthijs op Vrijdag 29 jan 2016 om 11:15:13

Vrijdag 29 jan 2016 - 11:47:40
BasSNG2001
BasSNG2001
Twitter Bas15501 Facebook Bas Folles Flickr https://www.flickr.com/photos/139631896@N03/
Quote
train85 (do 28 jan 2016 09:08:14 www.somda.nl):
Quote
BasSNG2001 (wo 27 jan 2016 22:24:45 www.somda.nl): Lekker dat ze Ut nog niet hebben afgesloten. Ben twee weken geleden 'gewoon' een ICE en wat andere treintjes op Spoor 14/15 gaan filmen .
Als Ut klaar is met verbouwing dit jaar gaan er poortjes komen. NS wil het dit jaar nog voltooien.
Snel nog eens naar Hoog Catharijne dan maar. Is er al een soort van prognose voor voltooiing

#DiscoverEU

Vrijdag 29 jan 2016 - 12:07:59
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Utrecht Centraal zou voor wat betreft de trein in de zomer 2016 klaar moeten zijn. Het bus/tramstation aan de centrumzijde met daar bovenop Stationsplein Oost dat de verbinding tussen het station en Hoog Catharijne gaat vormen is pas later klaar.
Waar de poortjes komen is trouwens nu al heel aardig te zien: alle paaltjes staan niet voor niets nog op een tijdelijk stuk vloer.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Vrijdag 29 jan 2016 - 12:31:46
waalkade
waalkade
Komen er trouwens overstap paaltjes op de perrons in Ut?
Bijvoorbeeld Nm - Amf kan via Ut i.p.v. via de Kippenlijn.

Vrijdag 29 jan 2016 - 12:34:14
nohab
nohab
Flickr bvisser
Als je van Nm naar Amf gaat en je checkt in Ed niet uit en in bij NS en Connexxion wordt je prijs sowieso berekend via Ut.

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Vrijdag 29 jan 2016 - 12:59:43
waalkade
waalkade
Straks ook? Dat omchecken tussen de vervoerders is toch vanuit de reiziger gezien niet gewenst.

Vrijdag 29 jan 2016 - 13:56:02
dh3201
dh3201
Omschecken kan ook handig zijn als je besluit terug te reizen.
(Omdat je onderweg erachter komt dat je afspraak niet doorgaat, of dat je iets vergeten bent, of omdat je gewoon geen zin meer hebt).
Of moet je dan verplicht eerst het station uit en via de poortjes uit- en inchecken voor je weer in tegengestelde richting kunt verderreizen (lees: terugreizen)?

Shqiperise-lopers?

Vrijdag 29 jan 2016 - 14:00:00
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Quote
waalkade (vr 29 jan 2016 12:59:43 www.somda.nl): Straks ook? Dat omchecken tussen de vervoerders is toch vanuit de reiziger gezien niet gewenst.
Bij het enkelvoudig in- en uitchecken (vanaf april meen ik) zal wel weer de oorspronkelijke situatie terug komen waarbij de reis via Ut en via Ltn evenveel kost.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Vrijdag 29 jan 2016 - 14:41:14
nohab
nohab
Flickr bvisser
Quote
waalkade (vr 29 jan 2016 12:59:43 www.somda.nl): Straks ook? Dat omchecken tussen de vervoerders is toch vanuit de reiziger gezien niet gewenst.
En jij denkt dat dat die vervoerders iets boeit?

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Vrijdag 29 jan 2016 - 15:04:46
cuneo56
cuneo56
Hier en daar een in/uit check paaltje (op een perron)is heel handig op stations waar treinen komen die een afwijkend tarief kennen . Denk aan de huidige Austria expres of de Thalys b.v.
In Rotterdam staan o.a. daarom op sommige perrons er ook paaltjes.

Vrijdag 29 jan 2016 - 19:10:31
mvboetzela
mvboetzela
Yep: erg handig: inchecken, door het poortje en weer uitchecken bij de paal.

Vrijdag 29 jan 2016 - 19:21:53
nohab
nohab
Flickr bvisser
Quote
cuneo56 (vr 29 jan 2016 15:04:46 www.somda.nl): Hier en daar een in/uit check paaltje (op een perron)is heel handig op stations waar treinen komen die een afwijkend tarief kennen . Denk aan de huidige Austria expres of de Thalys b.v.
In Rotterdam staan o.a. daarom op sommige perrons er ook paaltjes.
Ik heb nooit met die Austria Expres of Thalys gereisd maar dat zijn toch geen treinen waarop een ov-chipkaart geldig is? Die paaltjes in Rotterdam staan er in elk geval ook voor ICd.

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Vrijdag 29 jan 2016 - 19:24:27
AlexH
AlexH
Wat nou als je uit de Thalys komt en je reis in Nederland verder wilt voortzetten met NS? Dan is inchecken op de perrons wel erg handig.

Vrijdag 29 jan 2016 - 19:34:16
nohab
nohab
Flickr bvisser
Dat ik daar niet aan dacht.

Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

Vrijdag 29 jan 2016 - 20:01:04
ricohallo
ricohallo
Als je internationaal reist koop je in principe gewoon een kaartje voor de gehele treinreis. Omdat je voor de Thalys moet reserveren krijg je een apart kaartje voor het stuk met de Thalys maar daarnaast krijg je ook een 'internationaal' kaartje (met barcode) voor de rest van de reis in NL. Het is iig niet de bedoeling dat er tijdens een internationale treinreis op enig moment in- of uitgecheckt wordt.

Vrijdag 29 jan 2016 - 20:17:13
waalkade
waalkade
Je kan niet eens in NL een kaartje bij de automaat kopen naar een plaatsje in Duitsland. Het zal andersom niet veel anders zijn.
Neem voor mijn reisjes in Duitsland vaak een SchönerTagTicket, kom ik op de terug reis in Vl aan, dan moet ik ook inchecken, dat kan nu nog in Vl op het perron.

Vrijdag 29 jan 2016 - 20:36:16
bond
bond
Voor een trip vanuit het VK kun je op de Eurostar-website alleen bestemmingen Rtd, Shl en Asd boeken - inderdaad dan handig om na aankomst voor overstap in te checken op perron dan wel vooraf een kaartje te hebben geprint via ns.nl.
Boek je bij NS-Internationaal dan zijn alle bestemmingen in Nederland mogelijk.

Vrijdag 29 jan 2016 - 22:06:01
MasterE
MasterE
Als je een abonnement hebt en reist met Thalys en je reist bv van Hvh naar Parijs dan check je in op Hvh en uit op het perron in Rtd van de Thalys en reis je verder met je Internationale ticket en omgekeerd natuurlijk. Daar zijn de paaltjes voor bedoelt. Voor ICD staan er alleen toeslagzuilen.

Vrijdag 29 jan 2016 - 22:13:32
ricohallo
ricohallo
Dan juist niet, dan geef je bij het kopen van een kaartje al aan dat je 40% of 100% korting hebt in NL.

Vrijdag 29 jan 2016 - 22:54:06
cuneo56
cuneo56
Als je b.v rechtstreeks bij Thalys een internet boeking maakt kan dat al niet om maar eens een voorbeeld te geven. Daar kun je enkel van of naar de eigen halte plaatsen boeken.

Vrijdag 29 jan 2016 - 23:55:22
thom
thom
Quote
ricohallo (vr 29 jan 2016 20:01:04 www.somda.nl): Als je internationaal reist koop je in principe gewoon een kaartje voor de gehele treinreis. Omdat je voor de Thalys moet reserveren krijg je een apart kaartje voor het stuk met de Thalys maar daarnaast krijg je ook een 'internationaal' kaartje (met barcode) voor de rest van de reis in NL. Het is iig niet de bedoeling dat er tijdens een internationale treinreis op enig moment in- of uitgecheckt wordt.
Bij de Thalys is dat misschien zo, maar bij bv de Austria Express niet...

Zaterdag 30 jan 2016 - 10:29:51
mren
mren
Quote
AlexH (vr 29 jan 2016 19:24:27 www.somda.nl): Wat nou als je uit de Thalys komt en je reis in Nederland verder wilt voortzetten met NS? Dan is inchecken op de perrons wel erg handig.
En andersom? De nietsvermoedende reiziger die op Rtd uitcheckt bij het paaltje bij uitstappen. Wat gebeurt er dan bij het verlaten van het station?

Zaterdag 30 jan 2016 - 11:13:06
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Niks, daar is namelijk speciaal een uitzondering voor in het systeem verwerkt. Als je al op hetzelfde station hebt uitgecheckt is het enige wat de poortjes nog doen gewoon open gaan.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Zaterdag 30 jan 2016 - 22:38:44
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
En al zouden de poortjes weigeren omdat "U bent al uitgecheckt", dan loop je terug naar een paaltje om in te checken.

Zondag 31 jan 2016 - 11:29:44
phantom
phantom
Youtube juniorfotograaf Flickr 35031078@N08
Omslachtig geneuzel als t fout gaat.
Heb je een afspraak ben je blij dat je op het perron al kan uitchecken,kom je bij de uitgang gaat t ding niet open,mag jij geërgerd terug lopen om in te checken en weg is je verbinding,leuk he,mag je als dank nog een keer uitchecken
Zitten daar trouwens geen extra kosten voor de klant aan vast als je door een storing in t systeem heen en weer mag checken ??

Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.

Zondag 31 jan 2016 - 16:09:09
drentheicm
drentheicm
Niet zo zeuren om het zeuren Phantom. Je kunt in dat geval gewoon het poortje door, zoals daniel_ddr aangeeft.

Zondag 31 jan 2016 - 21:04:34
kleine_man
kleine_man
Hmmm...... Da's nieuw. Ik was altijd in de veronderstelling dat het systeem dan geen incheck kan vinden en dus opnieuw uitcheckt inclusief afschrijving van het starttarief. Ik kan het helaas niet uit proberen.

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Zondag 31 jan 2016 - 21:51:50
dvdhoven
dvdhoven
Twitter dvandenhoven Facebook dvdhoven@home.nl
Is best mogelijk. De incheckkant is nl wel zo dom. Die kijkt niet of er al een incheck op de kaart staat, maar checkt er gewoon over heen in inclusief opnieuw afschrijven van €10. Dat heb ik zelf meegemaakt. Ik dacht dat er normale in/uitcheck apparatuur in de poortjes zat en dat je - net als bij een paaltje - gewoon aan beide kanten kunt in- en uitchecken. Nee dus. De incheckkant checkt alleen in zonder te kijken of er al een incheck op staat. Goed uiteindelijk had ik geen schade, alles via de servicelijn van NS terug kunnen krijgen.

Dick van den Hoven

Zondag 31 jan 2016 - 21:56:42
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Over die specifieke situatie in Rotterdam stond in elk geval iets in een PDFje van NS met alle mogelijke teksten en meldingen op de displays van OV-chipkaart paaltjes/poortjes. Ik kan dat documentje alleen momenteel even niet terugvinden...

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 15 feb 2016 - 15:41:07
AlexH
AlexH
Op station Zwolle zijn ze nu aan de centrumzijde begonnen met het plaatsen van de glazen wanden die je ook bij de poortjes aantreft. It giet oan.

Maandag 15 feb 2016 - 15:57:58
dh3201
dh3201
Onlangs kwam ik per sprinter uit Nijmegen Goffert aan in Nijmegen en wilde per intercity naar Oss terugreizen.
Omdat ik hierbij dus weer terugreis naar mijn vertrekpunt moest ik dus omchecken (lees: uitchecken en weer inchecken).
Ik dacht in Goffert slim te zijn door alvast voor in de trein te gaan zitten.
Ten eerste reed de sprinter door naar het puntje van het perron 3a.
Op het hele tweede perron zijn geen omcheckpaaltjes te vinden, dus dan maar de tunnel in waar er ééntje staat.
Uitcheck OK
Incheck: bliep: u bent al in/uitgecheckt.
Ja klopt, ik wil nu weer inchecken.
Incheck: bliep: u bent al in/uitgecheckt.
Waarom snapt dat domme ding niet dat ik weer wil INchecken?
Incheck: bliep: u bent al in/uitgecheckt.
Grrrrrrrr.
Dan maar snel de trap op naar het eerste perron gerend, daar wel bij een paaltje kunnen inchecken, en weer snel de trap af, tunnel door, trap op om afgepeigerd bij de intercity naar Oss aan te komen....

Nu heeft Nijmegen op het eerste perron dus wel omcheckpoortjes. Als er geen Veolia zou zijn geweest, zou ik dan nog verder door de stationshal hebben moeten rennen om te kunnen omchecken?

Ook leuk als er om wat voor reden dan ook een stremming van de sporen 1 en 35 zou zijn, en de Veoliatrein naar spoor 3 wordt omgeleidt. Alle reizigers
die met NS willen verderreizen, moeten dan eerst door de tunnel naar spoor 1 terug om daar bij Veolia te kunnen uitchecken en bij NS weer inchecken en vervolgens weer door de tunnel terug naar het tweede perron om weer in de NS trein te stappen.....

Shqiperise-lopers?

Maandag 15 feb 2016 - 16:44:21
train85
train85
Heel simpel er zit 100 sec tussen in en uitchecken op dezelfde paal. Staat in het reglement.


Maandag 15 feb 2016 - 16:47:30
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Een trucje om toch direct weer in te kunnen checken is om je id-kaart even voor het paaltje te houden. Je krijgt dan de melding dat het geen ov-chipkaart is (duh..) maar daarna kun je gewoon meteen inchecken.


Maandag 15 feb 2016 - 16:52:05
gvttreinen
gvttreinen
Flickr 47909016@N03
Of een ander paaltje gebruiken.

Maandag 15 feb 2016 - 17:03:01
train85
train85
Moet je wel goed kijken op welke locatie dat is. Want soms op perrons heb je er maar 1.


Maandag 15 feb 2016 - 18:40:44
thom
thom
Simpelweg dus de beveiliging om te zorgen dat de pas niet dubbel gelezen wordt en je dus gelijk weer per ongeluk in/uit checkt.

Maandag 15 feb 2016 - 19:51:22
timtrein
timtrein
Flickr timtrein
Het is dat ik niet tot nauwelijks meer per trein reis, anders denk ik dat ik gewoon zonder dat gebliep was overgestapt.

Maandag 15 feb 2016 - 19:52:05
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
@dennistd Op je ID-kaart reageren de chiplezers al geruime tijd niet meer. Je hebt echt een tweede kaart nodig voor dat trucje.

Maandag 15 feb 2016 - 21:36:45
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Dan is het mijn rijbewijs, of een combinatie van die twee. Hou altijd mijn portemonnee zonder ov-chipkaart er voor namelijk, en meer pasjes met een chip zitten daar niet in (het werkte ook al voor de nfc-bankpas namelijk).


Dinsdag 16 feb 2016 - 11:27:40
dh3201
dh3201
De beveiliging om te zorgen dat de pas niet dubbel gelezen wordt en je dus gelijk weer per ongeluk in/uit checkt kan ik mee inkomen, maar 100 seconden is dan wel heel erg lang. Hoeveel reizigers zullen na 99 seconden perongeluk weer inchecken terwijl ze alleen maar wilde uitchecken?

Op grotere stations werkt een andere paal inderdaad wel binnen die tijd (alleen ontbreekt dus in Nijmegen een dichtbij het tweede perron bevindenden tweede paal. Er staat maar één paal in de tunnel en geen op het tweede perron).
Op kleinere stations werkt het bij een andere paal binnen die tijd ook niet.
Ook op de andere paal volgt de melding dat je al bent in/uitgecheckt.

Shqiperise-lopers?

Dinsdag 16 feb 2016 - 12:09:41
rolandrail
rolandrail
Flickr 44293295@N02
Quote
dh3201 (di 16 feb 2016 11:27:40 www.somda.nl): De beveiliging om te zorgen dat de pas niet dubbel gelezen wordt en je dus gelijk weer per ongeluk in/uit checkt kan ik mee inkomen, maar 100 seconden is dan wel heel erg lang. Hoeveel reizigers zullen na 99 seconden perongeluk weer inchecken terwijl ze alleen maar wilde uitchecken?
Relatief veel. Ik zie het elke dag gebeuren dat ze het nog eens doen b.v. voor saldo checken of uit onzekerheid of die het wel gedaan heeft. Tegenovergestelde zie ik ook elke dag: mensen die inchecken en gewoon doorlopen ondanks het foutsignaal.

Dinsdag 16 feb 2016 - 14:31:02
reisthijs
reisthijs
Youtube reisthijsnl Flickr ReisThijs
Quote
dh3201 (ma 15 feb 2016 15:57:58 www.somda.nl): Nu heeft Nijmegen op het eerste perron dus wel omcheckpoortjes. Als er geen Veolia zou zijn geweest, zou ik dan nog verder door de stationshal hebben moeten rennen om te kunnen omchecken?
Inderdaad. Want NS plaatst geen paaltjes voor omchecken van NS naar NS. Men gaat er immers van uit dat alle reizigers de gebruikelijke reisroutes volgen zoals de reisplanner ze geeft.

Dinsdag 16 feb 2016 - 19:59:19
AgentX
AgentX
Flickr koenbrouwer
Maar dan vergeten ze wel de reizigers die dagelijks twee keer omchecken van korting naar vol tarief en vice versa.

Dinsdag 16 feb 2016 - 22:17:44
AlexH
AlexH
Terug naar de poortjes? Cc. Moderators

Maandag 07 mrt 2016 - 20:42:34
AlexH
AlexH
twitter.com

Noordzijde van Zwolle moet er ook aan geloven. 't Is te zien dat er NS-poortjes komen en "blanco"-poortjes voor Arriva.

Maandag 07 mrt 2016 - 21:16:02
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amersfoort zouden de poortjes per 1 april in gebruik moeten gaan, nu al zijn van enkele poortjes de stickers dat ze buiten gebruik zijn af trouwens.
Bijzonder geval hier is dat er ook een cico geplaatst is in restaurant perron 4/5 zodat bezoekers met chipkaart daar kunnen uitchecken ( www.ad.nl )
Reserverende gasten zonder chipkaart kunnen middels het scannen van de reservering door de poortjes.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 10 mrt 2016 - 17:06:04
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Op Arnhem waren vandaag de Arriva-poortjes gesloten, al dan niet achter een afzetlint.

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Dinsdag 15 mrt 2016 - 20:51:20
AlexH
AlexH
flic.kr

Poortjes van Arriva zijn nu ook geplaatst in de tunnel van Zwolle. Het gat is eindelijk gedicht!

Dinsdag 22 mrt 2016 - 20:06:17
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
In Amersfoort is men vandaag begonnen met het plaatsen van borden boven de poortjes, waaruit blijkt dat er zowel NS als Connexxion-poortjes komen. Blijkbaar is de proef met enkelvoudig in- en uitchecken nu zover uitgesteld dat de sluiting van de poortjes het inhaalt. Dat wordt dus omchecken op het perron en uitchecken in het restaurant als je uit Barneveld, Lunteren of Ede komt en bij Perron 4/5 gaat eten, want daar binnen staat alleen een NS-paaltje.

Laatst bewerkt door daniel_ddr op Dinsdag 22 mrt 2016 om 20:06:36

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 04 apr 2016 - 10:36:42
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Arriva heeft blijkbaar een oplossing gevonden voor hun OV-chipkaart - poortjes. Op station Ddr worden vanaf vandaaag de poortjes gefaseerd gesloten, vandaag en morgen zijn de poortjes daar bij wijze van proef gesloten, vanaf 25 april zijn ze definitief dicht. Ook op Ah en Zl worden de Arriva poortjes gesloten, verwachting is Ah medio mei, en Zl medio juni.

Bron: www.arriva.nl

Laatst bewerkt door albertjan9 op Maandag 04 apr 2016 om 13:34:55

Vrijdag 08 apr 2016 - 16:40:02
AlexH
AlexH
Poortjes van Arriva in Ddr hebben rode folie op het glas van de poortjes en rode kappen op de kast waar je je pas voor houdt.

Die van de NS hebben gele folie em gele kappen.

Moet nu haast wel duidelijk zijn welke vervoerder welke poortjes heeft.

Vrijdag 08 apr 2016 - 16:43:27
Mueslireep
Mueslireep
Ben wel benieuwd. Heb je een foto?

Vrijdag 08 apr 2016 - 17:57:59
AlexH
AlexH
Bekijk de Tweet van @JurgenJansma: twitter.com

Vrijdag 08 apr 2016 - 20:08:11
TBloemink
TBloemink
Twitter TBloemink
Dat was zeer waarschijnlijk een proef of zoiets, want vandaag was die folie weer weggehaald.

Groutnes Uut grunn

Vrijdag 08 apr 2016 - 21:13:53
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Station Dordrecht is sowieso het eerste station met poortjes van meerdere vervoerders die ook daadwerkelijk dicht gaan, allicht dat ze daarom wat aan het proberen zijn. Zo was ik er begin deze week en toen stond al op een klapbord dat de Arriva-poortjes op 4 en 5 april bij wijze van proef al allemaal dicht waren. Destijds ook zonder gekleurde folie.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 19 apr 2016 - 19:15:45
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Vandaag heeft men ook een begin gemaakt met de plaatsing van poortjes op Utrecht Centraal. Wegens de werkzaamheden is de toegang vanuit de poortvrije passage naar de hal tussen spoor 18/19 en 14/15 nu voor de helft afgesloten.

De poortjes komen in Utrecht overigens op exact dezelfde plek als de paaltjes en zullen dus aannemelijk vrijwel direct in gebruik gaan. Met de bouw was daar al rekening mee gehouden: alle paaltjes staan er nu immers op een strook tijdelijke houten vloer.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Dinsdag 19 apr 2016 - 21:51:11
AlexH
AlexH
Hoge of lage poortjes?

Dinsdag 19 apr 2016 - 21:56:58
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Zal ik in de gaten houden. De situatie van vanmiddag was dat er paaltjes weggehaald waren, de tijdelijke houten vloer eruit was en om dat geheel heen een hek stond met "NS plaatst poortjes op dit station". De poortjes zelf zijn nog niet gearriveerd dus.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Woensdag 20 apr 2016 - 06:41:18
anton_
anton_
Quote
daniel_ddr (vr 08 apr 2016 21:13:53 www.somda.nl): Station Dordrecht is sowieso het eerste station met poortjes van meerdere vervoerders die ook daadwerkelijk dicht gaan
Zijn de poortjes op Amsterdam Amstel ook al niet dicht ? (vervoerders NS en GVB)

Woensdag 20 apr 2016 - 08:22:56
train85
train85
Quote
AlexH (di 19 apr 2016 21:51:11 www.somda.nl): Hoge of lage poortjes?
Volgens ontwerp op tekening lage.


Woensdag 20 apr 2016 - 09:23:17
nathanvos2
nathanvos2
Youtube trainfannl Flickr 137342563@N03
Quote
anton_ (wo 20 apr 2016 06:41:18 www.somda.nl):
Quote
daniel_ddr (vr 08 apr 2016 21:13:53 www.somda.nl): Station Dordrecht is sowieso het eerste station met poortjes van meerdere vervoerders die ook daadwerkelijk dicht gaan
Zijn de poortjes op Amsterdam Amstel ook al niet dicht ? (vervoerders NS en GVB)
Ik denk dat de stedelijke vervoerders niet meetellen. Dan is Dordrecht wel de eerste. Met de stedelijke vervoerders kan ik er wel meerderen opnoemen.

Woensdag 20 apr 2016 - 13:21:35
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
De poortjes op Asd gaan 's nachts van 23.15u tot 5.00u dicht: www.treinreiziger.nl


Woensdag 20 apr 2016 - 16:42:23
AlexH
AlexH
De NS-Poortjes in Zwolle zijn nu ook in werking. Nog niet gesloten, maar je kan er wel in- en uitchecken.

Maandag 02 mei 2016 - 22:53:27
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Het is inmiddels mei en de poortjes in Amersfoort die in april zouden sluiten staan nog altijd wagenwijd open

Wat meer vorderingen zijn er te Utrecht Centraal waar inmiddels zowel aan de Centrum- als de Jaarbeurszijde ongeveer de helft van de hoofdingang is afgesloten vanwege de plaatsing van poortjes. Overigens viel me op dat er ook poortjes gaan komen in het gangetje achter de winkeltjes aan de zuidzijde van de hal langs. Daarmee ontstaat er dus ook een vlotte route vanaf de perrons naar het busstation aan de Jaarbeurszijde zonder dat je door de drukte van het grote open gedeelte van de hal hoeft.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 02 mei 2016 - 22:56:16
train85
train85
Ik en andere reizigers zullen blij als de stationshal van Utrecht alleen gebruikt gaat worden door reizigers en de doorgaande mensen die de gang aan de noordzijde gaan lopen. Deze gang is vaak leeg en er loopt niks.


Maandag 02 mei 2016 - 22:57:34
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Volgens Arriva zou medio mei Arnhem dicht moeten gaan en medio juni Zwolle: www2.arriva.nl


Maandag 23 mei 2016 - 18:17:57
AlexH
AlexH
Station Bilthoven heeft ook poortjes, vandaag gezien, nog niet in gebruik.

Station Zwolle heeft nu de helft van de NS poortjes gesloten. Die van Arriva zijn nog niet in gebruik.

Maandag 23 mei 2016 - 19:18:23
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Klopt ja, zag ze 'n week geleden voor het eerst. Echter heeft zover ik gezien heb de toegang via de loopbrug nog geen poortje.

In Amersfoort hanteren ze een afwijkende kalender, daar staan de poortjes die in april aan zouden gaan nog altijd uit. De sluiting ervan was dan weliswaar uitgesteld, maar dat betekend natuurlijk niet dat je ze niet vast aan kunt zetten. Nu zijn het alleen maar irritante obstakels.

In Utrecht staan de poortjes er inmiddels over de helft van de breedte van de hal aan de Jaarbeurszijde, maar nog wel achter de hekken dus waarschijnlijk is men nog niet klaar met het aansluiten ervan.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 23 mei 2016 - 19:27:08
thom
thom
Was die loopbrug ook niet van tijdelijke aard, of vergis ik me daarin?

Maandag 23 mei 2016 - 20:28:08
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Die loopbrug is geplaatst toen men met de tunnels aan de slag ging en het parkeerterrein bij het station een stuk opschoof. Het is echter ook nu nog de meest ideale uitgang als je met de auto naar het station gekomen bent, scheelt 'n stuk omlopen doordat de brug midden op het parkeerterrein uit komt.

Ondanks dat de tunnels bij station Bilthoven al geruime tijd klaar zijn staat 'ie er dus nog steeds.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Maandag 23 mei 2016 - 22:36:46
dennistd
dennistd
Youtube dennisted Flickr dennistd
Quote
daniel_ddr (ma 23 mei 2016 19:18:23 www.somda.nl): Klopt ja, zag ze 'n week geleden voor het eerst. Echter heeft zover ik gezien heb de toegang via de loopbrug nog geen poortje.
Zeker wel, maar die staat aan de kant van het parkeerterrein, dus de brug valt binnen de poortjes. Zag het gisteren toevallig vanuit de IC.

Dinsdag 24 mei 2016 - 07:45:17
daniel_ddr
daniel_ddr
Twitter dbleumink Flickr dbleumink
Ah, die kant had ik nog niet op gekeken. Zag vanmorgen wel dat er nog een nu overbodig geworden paaltje op het perron staat bij die brug.

Dagelijks Amf-Klp v.v. - Kijk ook eens op http://www.ovinnederland.nl

Donderdag 26 mei 2016 - 11:36:02
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
De OV-chipkaartpoortjes van Breng/Arriva op station Arnhem worden 20 juni definitief gesloten. Op 6 en 7 juni wordt gekeken of alles naar behoren werkt, en zullen de poortjes dus ook gesloten zijn.
(Bron: breng.nl)
De poortjes van NS zijn al langere tijd dicht, op een paar na

Laatst bewerkt door albertjan9 op Donderdag 26 mei 2016 om 11:36:50

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Vrijdag 27 mei 2016 - 12:52:19
rysz
rysz
Quote
train85 (wo 20 apr 2016 08:22:56 www.somda.nl):
Quote
AlexH (di 19 apr 2016 21:51:11 www.somda.nl): Hoge of lage poortjes?
Volgens ontwerp op tekening lage.
En intussen visueel bevestigd.

Vrijdag 27 mei 2016 - 13:09:59
evangoor
evangoor
Utrecht C: de kaartlezers van de poortjes in de tussenverbinding van de hal en buitenom-looproute zijn in bedrijf. Ze staan nog permanent open. Poortjes op slechts de helft van de doorgang dan, want, net bij alle in- en uitgangen van Utrecht C, is maar de helft van de doorgangen beschikbaar. Op de andere helft worden de (andere) poortjes opgebouwd.

Vrijdag 27 mei 2016 - 13:14:54
AlexH
AlexH
De Arriva poortjes in Zwolle zijn nu in werking, maar je kan er nog niet in- en uitchecken. Ze zijn intussen ook voorzien van een Vechtdallijn-blauw opzetstukje.

Vrijdag 27 mei 2016 - 14:15:56
albertjan9
albertjan9
Twitter albert_jan96 Flickr albertjan96
Hetzelfde voor Ah, al zaten de stickers er nog wel op. Van een van de poortjes waren de stickers echter verwijderd en was het display zichtbaar, met een Buiten Dienst-melding en het Arriva-logo erop.

Dagelijks Ktr - Ah v.v.

Dinsdag 31 mei 2016 - 07:38:47
HC-ehv
HC-ehv
In Eindhoven zijn dit weekend de eerste poortjes geplaatst in de nieuwe tunnel/hal aan de centrumzijde. Ook hier komen lage.

Dinsdag 31 mei 2016 - 09:27:59
martijnmet
Moderator
martijnmet
Twitter martijnmet