station Gulpen-Wijlre aan de Miljoenenlijn
Forum: Algemeen - Algemeen
26-02-2012 21:55:44
henkd
henkd
Ik ben in de literatuur over deze lijn diverse benamingen tegengekomen. De ene keer spreekt ment over station Gulpen-Wijlre, op andere plaatsen over Wijlre alleen.

Hoe zit dit? Ik heb ook een foto uit 1970 gezien dat het station nog Gulpen-Wijlre heette. Wanneer en waarom is dit veranderd?

26-02-2012 22:38:56
sjoerd
sjoerd
Officieel, dat wil zeggen, volgens de dienstorders van de NS en zijn voorgangers is het zo:
Van 1853 (de opening) tot 1896 is de naam Wylre met een accent aigu op de e, dat er tot op heden op is blijven staan. Buiten op de borden en in NS-correspondentie is dit accent overigens niet altijd geplaatst.
Daarna is het tot 1898 Wijlre met een lange ij. In 1898 is het van juli tot oktober plots weer Wylre=Gulpen, dus met de toevoeging Gulpen, waarna iemand erachter komt dat de naam al eerder is gewijzigd; het wordt dan in oktober 1898 Wijlre=Gulpen, nog steeds dus met een accent aigu, maar dat valt hier vaak weg dus ik vermeld het er hier maar bij. Die naam is tot het laatst van de NS-exploitatie gebleven. De naam Gulpen=Wijlre is volgens de officiele orders dus nooit van kracht geweest. Ik ben benieuwd naar een fotobewijs van het tegendeel.

27-02-2012 20:08:53
henkd
henkd
Deze foto uit 1970 laat duidelijk 2 plaatsnamen zien op het bord naast het station...
www.stationsweb.nl


Op onderstaande link zien we duidelijk Wijlre staan.

www.stationsweb.nl

27-02-2012 20:48:42
sjoerd
sjoerd
Dan zal op het bord met de twee namen Wijlre=Gulpen staan; dat is dan nog een bord uit de NS-tijd geweest. Andersom is het in elk geval officieel nooit geweest. Het bord Wijlre is duidelijk van na de uitbating door de NS. Dat Gulpen er niet op staat is ook eigenlijk wel beter; Gulpen ligt niet aan het spoor. Dat was vroeger ook al niet het geval; Gulpen lag aan de tramlijn Maastricht - Vaals, waarvan een zijtak overigens wel op het station Wijlre=Gulpen eindigde. Er was daar een spoorverbinding voor het doorvoeren van spoorwagens op de tramlijn die ook normaalspoor had. In het landschap is het trace van de zijtak nog uitstekend terug te vinden.


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


05-03-2012 14:45:09
henkd
henkd
Zijn er hier ook mensen die foto's van station Wijlre hebben? Met name uit de jaren 90. Ik heb ook begrepen dat het station op een gegeven moment is dichtgetimmerd...

05-03-2012 19:41:08
nohab
nohab
Het station is dichtgetimmerd na de sluiting van Spv-Krd in 1988 omdat er toen niets meer stopte en er ook geen seinen meer bediend werden. De ZLSM heeft het later weer in gebruik genomen.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).

05-03-2012 22:53:35
ifje
ifje
De treindienstleiding in het stationsgebouw is nog tot het einde in 1992 in gebruik geweest. Deze bleef nodig voor het bedienen van de twee overwegen en het wissel naar het dubbelspoor richting Schin op Geul. Na de sluiting van de Miljoenenlijn in 1988 is wel het seinhuis post I gesloopt, gelegen aan de overweg zijde Simpelveld.