Zaterdag 18 augustus 2012t/m Zondag 2 september 2012 Werkzaamheden Lw-Gn
Lw-Gn

Geldig 18 augustus t/m 24 augustus
37300 (sneltrein) is opgeheven
37400 (stoptrein) rijdt Lw-Bp en is opgeheven Bp-Gn.

Geldig 25 augustus t/m 2 september
37300 (sneltrein) is opgeheven
37400 (stoptrein) rijdt Gn-Bp en is opgeheven Bp-Lw.

De 37400 rijdt dan in een iets gewijzigde dienstregeling:
Gn V.04/34
Zh +.16/46
Gk + 21/51
Bp A.28/58

Bp V.04/34
Zh +.10/40
Gk +.16/46
Gn A.28/58