Zaterdag 3 december 2011t/m Zondag 4 december 2011 Diverse werkzaamheden door het land
Amr/Ekz-Asd
800 is opgeheven Asd-Amr
4000 rijdt als 694000 Amr-Rtd
4500 rijdt als stoptrein en rijdt niet verder als 1500

Ledn-Gvc
2600 is opgeheven Ledn-Gvc
6300 rijdt als 696300 Gv-Hlm
28700 Extra Sprinter Gvc-Gv, in kwartierligging met de 5100

Ddr-Gdm
36700 is opgeheven tussen Gr-Gdm.

Rondom Zl
De NO combineert en splitst in Mp ipv in Zl.
500 rijdt als 690500 Gn-Gvc en is stoptrein tussen Gn-Mp.
9100 is opgeheven

Ledn-Bdg
8800 is opgeheven Ledn-Bdg.

Hlm-Ass
2200 is opgeheven Hlm-Asd
4800 is opgeheven Hlm-Asd, rijdt na Hlm door als 5400 naar Zvt.
5400 is opgeheven Hlm-Asd, rijdt na Hlm door als 4800 naar Utg.

Ht-Btl/Tb
800 is opgeheven Ht-Btl. Tussen Asd-Ht rijdt de 800, Btl-Mt/Hrl onder 700800.
3500 is opgeheven Ht-Ehv
3600 is opgeheven Ht-Ht, Ht-Zl onder 3600, Rsd-Tb onder 703600.
5200 rijdt als 695200 Bd-Ehv. Tb->Bd in het pad van de 13600, Bd->Tb een kwartier verlegd.
9600 is opgeheven Ht-Btl, rijdt alleen Btl-Ehv.
13600 isopgeheven