Zaterdag 25 juni 2011t/m Zondag 26 juni 2011 Werkz Rsd-Bd, HSL-noord, Shl-Wp/Asb, Mt-Vk, Ut-Ht, Utg-Bv en Ut-Db
Werkzaamheden

Rsd-Bd zazo
Asd-Bd/Atw HSL zazo
Shl-Wp, Shl-Asb zazo
Mt-Vk zazo
Ut-Ht zazo
Utg-Bv zazo
Ut-Db zo 8.15-14.00


Rsd-Bd
3600 IC Rsd-Zl rijdt als 693600, tussen Rsd-Bd via een andere route en stopt niet te Etn.
Vertrek in Rsd/Zl is bepalend voor het volgnummer: Voorbeeld:
-Trein 693636 rijdt in het pad van de 3638 Bd-Zl
-Trein 693657 rijdt in het pad van de 3657 Bd-Zl en komt op de tijd van de 3659 aan in Rsd.

Asd-Bd/Atw HSL
HSLnoord is buiten dienst:
900 Fyra Asd-Bd rijdt niet
9300 Thalys Asd-Paris rijdt via een andere route en vertrekt uit Asd/Shl richting Paris 20 minuten eerder, in de andere richting 40 minuten later.

Shl-Wp/Asb
140 INT Shl-Berlin rijdt Asd-Berlin.
700 IC Shl-Gn rijdt als 690700 Asd-Gn. Geen doorkoppeling met de 4500.
1500 IC Asd-Amfs is opgeheven.
1600 IC Shl-Es rijdt als 691600 Asd-Es. Geen doorkoppeling met de 4500.
3100 IC Shl-Nm is opgeheven.
3300 SPR Hfd-Hnk rijdt als 693300 Hnk-Ledn
3500 IC Shl-Ehv is opgeheven Shl-Ht en rijdt Ht-Ehv. (werkzaamheden Ht-Ut)
3700 IC Shl-Lls is opgeheven.
4300 Sprinter Hfd-Almo rijdt als 694300 Lls-Wp. Rijdt na Wp verder als 5700 naar Ut.
5700 Stoptrein Ut-Wp-Ledn is opgeheven Wp-Ledn. Tussen Ledn-Shl rijdt de 693300; de 5700 rijdt na Wp door als 694300 naar Lls.
5800 rijdt als 695800 Asd-Amfs.

Mt-Vk
32000 Stoptrein Krd-Mtr, is opgeheven Vk-Mtr en rijdt Krd-Vk.
32100 Sneltrein Hrl-Mt, is opgeheven Vk-Mt en rijdt Hrl-Vk.

Ut-Ht
800 IC Amr-Mt rijdt als 690800, rijdt tussen Ut-Ht via een andere route en stopt extra te: Db, Ed, Ah, Nm.
3100 IC Shl-Nm is opgeheven.
3500 IC Shl-Ehv is opgeheven Ht-Shl en rijdt Ht-Ehv.
6000 SPR Ut-Tl is opgeheven.
16000 SPR Ut-Ht is opgeheven.

Vertrek in Amr-Asd/Mt is bepalend voor het volgnummer van de 690800: Voorbeeld:
De 690852 rijdt Mt-Ht in het pad van de 852, Nm-Ut in het pad van de 3156 en Ut-Asd/Amr in het pad van de 856.
De 690837 rijdt Amr/Asd-Ut in het pad van de 837, Ut-Nm in het pad van de 3137, Ht-Mt in het pad van de 841.

Utg-Bv
3400 S Hlm-Hn, is opgeheven Bv-Utg en rijdt Hlm-Bv. Tussen Utg-Hn rijdt de 703400 (keert op zichzelf, 4b in Utg)
4800 Stoptrein Asd-Hlm-Utg is opgeheven Bv-UTg en rijdt Asd-Bv.

Ut-Db 8:00-14:00 zo
7400 Sprinter Bkl-Rhn is opgeheven Ut-Db en rijdt Bkl-Ut. Tussen Db-Rhn rijdt de 697400.