Zaterdag 30 april 2011 Gewijzigde dienstregeling Koninginnedag
Op 30 April wordt er Koninginnedag gevierd in Amsterdam. Dan wordt -net zoals voorgaande jaren- de treindienst aangepast.

-140: opgeheven Amf-Shl en rijdt Duitsland-Amf:
Amf .31, Apd .59, Dv .11, Aml .37, .52 Hgl .14 Bh
Bh .44, Hgl.11 .Aml.25, Dv.57, Apd .14, Amf .42
-ICE/Nachttreinen: opgeheven Ut-Asd en rijdt Duitsland-Ah-Ut.
-FYRA/Thalys/Benelux: opgeheven Shl-Asd, rijdt (?-)Rtd-Shl.
-700: rijdt als 690700 Gn-Asd.
-800: opgeheven Ehv-Mt en rijdt Amr-Ehv.
-1500: opgeheven.
-1600: rijdt als 691600 Es-Asd.
-1900: opgeheven Ehv-Vl.
-2800: rijdt als 692800 Rtd-Amfs.
-3500: Rijdt als 693500 Shl-Mt (stopt tussen Ehv-Mt alleen IC-stations)
-3700: opgeheven.
-3900: opgeheven Hfd-Asd. Rijdt alleen Asd-Lls.
-4000: rijdt gesplitst: 4000 rijdt Asd-Rtd, 704000 Asd-Utg.
-4300: Rijdt als 694300 Hfd-Asdz-Lls.
-4500: Stopt extra te Pmo, Pmr en Pmw.
-5200: rijdt als 695200 Tbu-Vl.
-6300: rijdt als 696300 Gvc-Hlm-Asd.
-6400: rijdt als 696400 Ehv-Mtr
-6800: opgeheven
-6900: rijdt als 696900; 2x per uur
-9600: rijdt als 699600 Ht-Vl.

Extra:
-28700 Sprinter Asd-Hfd.
-694700 Sprinter Asd-Utg. Rijdt in het pad van de weekdagelijkse 14700

BSO Amsterdam; getallen achter de serie zijn de minuten over elk uur:
1: 2200 (22-40, 52-10)
2a: 4800/5400 (03-14, 33-44) + 5400/4800 (19-28, 49-58)
2b: 696300(10-19, 40-49)
4: Doorgaande 800 / 3000 richting Ut
5a: 704000/694700 (13-33, 43-03)
5b: 4000 (13-47)
7a: 694700/704000 (28-47, 58-17)
7b: 4000 (33-17)
8: Doorgaande 800/3000 richting Amr
10a: 4500 (26-39, 56-09)
10b: 4600/3900 (11-32, 41-02)
11a: 28700 (10-20, 40-50)
11b: 5800 (25-35, 55-05)
13: 690700/691600 (33-56) + 691600/690700 (03-26)
14: 2600/2100 (02-11, 32-41) + 2100/2600 (20-29, 50-59)
15: 3900/4600 (27-48, 57-18)