Zondag 19 september 2010 SSN naar Bahnhofsfest Osnabrück
Vanwege het Bahnhofsfest Osnabrück komt de SSN met een set rijtuigen naar Osnabrück. DRGL is ongeveer volgens onderstaande:

Rtng-Rtd - DBSRN D-Loc+Rijtuigen
Letop: Diesel (DBSRN6400 loc)
Rtng V 06:40
Rtngw D 06:42
Hlba D 06:45
Wspl D 06:47
Rtd A 06:50

Rtd-Ut - DBSRN D-Loc+Rijtuigen
Letop: Diesel (DBSRN6400 loc)
Rtd V 07:40
Wspl D 07:42
Hlba D 07:44
Rtngw D 07:47
Nwk D 07:54
Mdo D 07:59
Gd D 08:03
Odw D 08:10
Wdo D 08:16
Wd D 08:18
Hmla A 08:23
Hmla V 08:27
Vtn D 08:32
Utlr D 08:36
Ut A 08:41
Voorop komt de Stoomloc, achterop de dieselloc.

Ut-Bh-Osnabrück Hbf - StoomLoc+Rijtuigen+DBSRN D-loc
Ut LSP V 09:32
Uto LSP D 09:36
Bhv D 09:41
Dld D 09:44
Amf D 09:53
Ama D 09:56
Sto D 10:11
Apd D 10:25
Dv D 10:37
Spa D 10:41
Wdn D 11:03
Aml D 11:08
Hgl D 11:20
Odz D 11:30
Spb D 11:37
Bh A 11:43
Hier blijft de DBSRN D-loc achter
Bh V 12:04
Schüttorf D 12:08
Salzbergen D 12:14
Rheine Pbf D 12:19
Ibbenbüren-Esch D 12:32
Ibbenbüren A 12:36
Ibbenbüren v 12:39
Velpe D 12:48
Lotte D 12:52
Osn - Eversburg D 12:56
Osnabrück Hbf Pu D 12:59
Stahlwkurve Bft D 13:02
Osnabrück Hbf Po A 13:05

Osnabrück Hbf-Bh-Ut - StoomLoc+Rijtuigen
Osnabrück Hbf Po V 18:02
Stahlwkurve Bft D 18:05
Osnabrück Hbf Pu D 18:07
Osn - Eversburg D 18:11
Lotte D 18:14
Velpe D 18:17
Ibbenbüren D 18:24
Ibbenbüren-Esch D 18:27
Rheine Pbf A 18:38
Rheine Pbf V 18:39
Salzbergen D 18:45
Bad Bentheim A 18:55
Koppelen van de DBSRN D-loc achterop de trein
Bh V 19:18
Spb D 19:25
Odz D 19:30
Hgl D 19:39
Wdn D 19:56
Spa D 20:18
Dv D 20:21
Apd D 20:33
Sto D 20:48
Ama D 21:03
Amf LSP D 21:07
Dld D 21:15
Bhv D 21:17
Blw LSP D 21:21
Ut A 21:25

Ut-Rtd - DBSRN D-Loc+Rijtuigen
Letop: Vanaf hier met een dieselloc (DBSRN6400 loc) voorop, stoomloc LLT (Zie onder)
Ut V 21:50
Utwao D 21:51
Utwaw D 21:52
Utlr D 21:54
Vtn D 21:57
Hmlva D 21:59
Wd D 22:05
Odw D 22:12
Gd D 22:20
Nwk D 22:28
Rtngw D 22:35
Hlba D 22:38
Wspl D 22:40
Rtd A 22:42


Rtd-Rtng - DBSRN D-Loc+Rijtuigen
Letop: Diesel (DBSRN6400 loc)
Rtd V 23:15
Wspl D 23:17
Hlba D 23:20
Rtngw D 23:22
Rtng A 23:24


Rtng-Ut - LLT Stoomloc
Rtng V 07:00
Rtngo D 07:01
Nwk D 07:06
Nwki D 07:07
Mdo MSP D 07:09
Gd D 07:13
Odw D 07:18
Wdo D 07:22
Wd D 07:24
Hmla D 07:27
Hmlva D 07:29
Vtn D 07:30
Utlr D 07:33
Utwaw D 07:35
Ut A 07:37

Ut-Rtng - LLT stoomloc
Ut V 22:20
Utwao D 22:22
Utwaw D 22:23
Utlr D 22:24
Vtn D 22:26
Hmlva D 22:28
Hmla D 22:29
Wd D 22:32
Wdo D 22:35
Odw A 22:40
Odw V 22:45
Gdg D 22:50
Gd D 22:51
Mdo D 22:54
Nwki D 22:57
Nwk D 22:58
Rtngo D 23:04
Rtng A 23:05