Woensdag 23 juni 2010 Extra rit Herik Rail
Extra rit Herik Rail Samenstelling van alle ritten: DBS 6400 + 4 rijtuigen van Herik Rail

38100
Amf v.12.41
Hvs d.12.56
Wp d.13.14
Dmnz d.13.20
Ut d.13.41
Ed a.14.10

38101
Ed v.14.37
Lak d.14.59
Utm a.15.00
Utm v.15.10
Amf a.15.24

38102
Amf v.15.57
Utm d.16.14
Ed a.16.44

38103
Ed v.17.03
Utm a.17.29
Utm v.17.35
Amf a.17.50