Zaterdag 16 mei 2009t/m Zondag 17 mei 2009 Werkzaamheden Den Bosch - Tilburg
Werkzaamheden Den Bosch - Tilburg Werkzaamheden zaterdag 16 mei en zondag 17 mei tussen Den Bosch en Tilburg. NS-bussen rijden tussen Den Bosch en Tilburg.

Opgeheven:
- Serie 3600 tussen Den Bosch en Roosendaal (is dus gesplitst)
- Serie 13600 tussen Den Bosch en Tilburg

Extra treinen:
- 703600 tussen Tilburg en Roosendaal