Zondag 23 maart 2008 AlpenExpres 13210 naar Schiphol
Op zondag 23 maart rijdt AlpenExpres 13210 naar Schiphol:
Vl 08.39, Ehv 09.23/.26, Btl 09.40/.46, Rtd 11.03/.19, Gv 11.38/.41, Shl 12.13
en verder als leeg materieeltrein 80610: Shl 12.24, Asdz 12.31, Wgm 12.46