Zaterdag 9 februari 2008 Schaatsen in Thialf (Hry)
Schaatsen in Thialf (Hry) Extra treinen:

28802
Ut V 11:16
Utoa D 11:18
Uto D 11:19
Bloa D 11:20
Bhv D 11:22
Dld D 11:24
Bkda D 11:28
Amf A 11:30
Amf V 11:32
Ama D 11:34
Avat D 11:36
Nkk D 11:38
Pt D 11:42
Hd D 11:47
Ns D 11:53
Hde D 11:57
IJbrzl D 12:07
Zl A 12:11
Zl V 12:13
Hea D 12:16
Mp A 12:28
V 12:30
Mpa D 12:31
Swk D 12:38
Wv D 12:44
Hry A 12:48

828802 (ledig materieel)
Hry V 12:52
Hr D 12:55
Akm D 13:00
Gw D 13:03
Lw A 13:11

828803 (ledig materieel)
Lw V 16:22
Gw D 16:29
Akm D 16:32
Hr D 16:37
Hry A 16:40

28803
Hry V 16:46
Wv D 16:50
Swk A 16:57
Swk V 16:59
Mpa D 17:07
Mp A 17:08
Mp V 17:11
Hea D 17:23
Zl A 17:27
V 17:30
IJbrzl D 17:33
Hde D 17:40
Ns D 17:44
Hd D 17:50
Pt D 17:58
Nkk D 18:04
Avat D 18:09
Ama D 18:12
Amf A 18:15
Amf V 18:18
Bkda D 18:19
Dld D 18:26
Bhv D 18:29
Bloa D 18:31
Uto D 18:33
Utoa D 18:34
Ut A 18:37


De volgende treinen richting Lw stoppen extra te Hry:
10735 om 12.30
10537 om 12.56
10739 om 13.30
10553 om 16.55

De volgende treinen richting Mp stoppen extra te Hry:
10748 om 13.30
10760 om 16.30
10562 om 17.05
10764 om 17.30