Vrijdag 25 september 2015 Extra rit SSN
Extra rit voor gezelschap met SSN-rijtuigen en onbekende tractie:

Rotterdam Noord Goederen v.13:22
Breukelen d.14:04
Weesp d.14:33
Baarn a.14:55/15:01
Amersfoort a.15:09/v.15:32
Utrecht Centraal a.15:59/v.17:01
Crailoo a.17:30/v.17:43
Baarn a.18:11/v.19:06
Amsterdam Centraal a.19:44/v.19:59
Haarlem d.20:18
Den Haag HS a.20:52/v.21:00
Gouda a.21:31/v.21:45
Rotterdam Noord Goederen a.22:01

Bron: Op de Rails op Facebook.