Maandag 1 oktober 2007t/m Woensdag 3 oktober 2007 Diverse ritten met C9002 Jaap
Diverse ritten met C9002 Jaap 1 oktober
---------
828143
Jaap + 2 rijtuigen Blokkendoos
Hgl V 15:13
Amri D 15:23
Aml D 15:26
Wdn D 15:30
Rsn D 15:34
Spa D 15:49
Dv D 15:52
Apda D 16:03
Apd D 16:04
Sto A 16:18
V 16:27
Bnva D 16:33
Ama D 16:41
Amf A 16:45
V 16:48
Bkda D 16:49
Dld D 16:55
Bhv A 16:58
V 17:15
Bloa D 17:17
Blz D 17:20
Utm D 17:24
Lak A 17:26
V 17:36
Ln A 17:38
Afhaken Blokkendoos
828144
Ln V 18:05
Lak D 18:06
Utm A 18:09
V 18:14
Htn D 18:18
Gdma D 18:28
Gdm D 18:29
Mbtwan D 18:30
Mbtwaz D 18:31
Htda D 18:42
Ht D 18:43
Vga D 18:46
Btl D 18:52
Lpe D 18:54
Bet D 18:56
At D 19:00
Ehv A 19:05
V 19:06
Tgra D 19:08
Gp D 19:11
Ohze D 19:14
Mz D 19:20
Wt D 19:26
Hln D 19:37
Rm D 19:43
Lin D 19:47
Mbt D 19:49
Ec D 19:54
Srn D 19:58
Std D 20:03
Gln D 20:07
Sbk D 20:09
Nh D 20:12
Hb D 20:14
Hrla D 20:16
Hrl A 20:18

828146
Jaap - 2 rijtuigen
Hrl V 21:30
Hrla D 21:32
Vdl D 21:34
Kmr D 21:36
Sog D 21:38
Vk D 21:40
Sgl D 21:42
Mes D 21:44
Bha D 21:46
Mt A 21:49

---------
2 oktober
---------
28347
Jaap + 2 rijtuigen
Mt V 08:06
Bha D 08:09
Bde D 08:11
Bk D 08:16
Lut D 08:18
Luta D 08:19
Std D 08:21
Srn D 08:26
Ec D 08:31
Mbt D 08:36
Lin D 08:38
Rm D 08:41
Hln D 08:46
Wt D 08:57
Mz D 09:03
Ohze D 09:08
Gp D 09:12
Tgra D 09:14
Ehv A 09:16
V 09:23
Ehb D 09:26
At D 09:28
Beth D 09:30
Bet D 09:31
Lpe D 09:34
Btl D 09:36
Vga D 09:41
Ht A 09:45
V 09:47
Htda D 09:49
Hdl D 09:53
Ozbm D 09:56
Mbtwaz D 10:00
Gdm A 10:04
V 10:12
Gdma D 10:13
Cl D 10:18
Htn D 10:24
Ln D 10:27
Utva D 10:29
Ut A 10:31

28351
Ut V 17:55
Utva D 17:57
Ln D 17:58
Cl D 18:08
Gdma A 18:12
V 18:14
Gdm D 18:15
Ozbm D 18:21
Hdl D 18:24
Htda D 18:28
Ht A 18:30
V 18:33
Vga D 18:36
Btl D 18:42
Lpe D 18:44
Bet D 18:46
Beth D 18:47
At D 18:49
Ehv A 18:54
V 18:58
Tgra D 18:59
Gp D 19:01
Ohze D 19:04
Mz D 19:09
Wt D 19:15
Hln D 19:26
Rm D 19:30
Lin D 19:33
Mbt D 19:35
Ec D 19:38
Srn D 19:41
Std D 19:46
Luta D 19:48
Lut D 19:49
Bk D 19:51
Bde D 19:55
Bha D 19:57
Mt A 20:00

828148
Jaap + 3 rijtuigen
Ut V 10:46
Utoa D 10:48
Uto D 10:49
Blw D 10:50
Blo D 10:51
Bloa D 10:52
Bhv D 10:54
Dld A 10:56
V 11:41
Amf A 11:50

828149
Jaap + 2 rijtuigen
Amf V 12:32
Amfga D 12:34
Brna D 12:38
Brn D 12:39
Hvs D 12:44
Ndb D 12:49
Kv D 12:53
Kv D 12:53
Wp D 12:56
Gpda D 13:00
Dmn D 13:03
Asdm D 13:06
Asdmw D 13:07
Asd A 13:11
V 13:12
Sgra D 13:14
Aswplz A 13:15

828150
Aswplz V 17:10
Sgra D 17:12
Asd D 17:15
Ods D 17:16
Dgok D 17:17
Asdm D 17:19
Asa D 17:20
Dvd D 17:21
Dvaz D 17:22
Asb D 17:23
Ac D 17:26
Bkl D 17:33
Mas D 17:36
Utma D 17:40
Ut A 17:42

---------
3 oktober
---------
828152
Jaap + 2 rijtuigen
Mt V 13:37
Bha D 13:40
Bde D 13:42
Bk D 13:47
Lut D 13:49
Luta D 13:50
Std D 13:52
Ec D 14:00
Mbt D 14:04
Lin D 14:07
Rm D 14:10
Hln D 14:14
Wt D 14:25
Mz D 14:31
Ohze D 14:36
Gp D 14:40
Tgra D 14:43
Ehv A 14:45
V 14:46
At D 14:51
Bet D 14:55
Lpe D 14:58
Btl D 15:00
Ot D 15:06
Tb A 15:12
V 15:14
Tbr D 15:19
Gz D 15:22
Bd A 15:30
V 15:42
Bda D 15:45
Zha D 15:49
Zlw A 15:54

828153
Jaap + 2 rijtuigen
Zlw V 16:33
Zvb D 16:39
Zvbi D 16:40
Odb D 16:44
Rsd D 16:50
Kraga D 16:58
Bgn D 17:01
Rb D 17:11
Krg D 17:17
Bzl D 17:21
Gs A 17:25

828154
Gs V 18:15
Bzl D 18:20
Vlk D 18:22
Krg D 18:24
Rb D 18:32
Kraga D 18:47
Rsd A 18:57
V 19:28
Odb D 19:34
Zvbi D 19:38
Zvb D 19:39
Zlw D 19:43
Mdbz D 19:45
Wld D 19:47
Ddzd D 19:51
Ddr A 19:54
V 19:57
Zwd D 20:01
Kfhaz D 20:02
Brd D 20:08
Rlb D 20:11
Rtst D 20:13
Rtz D 20:16
Rtb D 20:20
Rtd A 20:23
V 20:26
Dhsa D 20:28
Sdm D 20:30
Dt D 20:37
Dta D 20:39
Gv D 20:42
Laa D 20:43
Gvm D 20:45
Ledn D 20:52
Lis D 21:01
Hlm A 21:12